Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Mayas and 2012

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Stojím tu na tomto posvätnom mieste, pri chráme našich predkov Mayov Táto veľkolepá stavba, ktorá je taká pozoruhodná, bola postavená na oslavu Starého otca Slnka. Každých 5200 rokov prichádzame do takého bodu, kedy sa planéta Zem zahalí do tmy na 60 až 70 hodín. Nebudeme môcť vidieť Slnko. Prečo? Lebo veda Mayských astronómov učila, že Zem sa vždy točila okolo Slnka No teraz sa dostávame bližšie až do bodu kedy vojdeme do stredu magnetickej osi. Nad Zemou sa nachádza veľká os, ktorá spôsobuje, že všetky hviezdy a planéty sa hýbu. A kým Zem bude prechádzať touto osou, nebudeme vidieť slnečné lúče. Budeme vo vnútri. Keď Zem prejde touto osou, budeme môcť vidieť nové Slnko, ale neviem vám povedať, či to bude to isté Slnko, alebo úplne iné Slnko. Mnoho ľudí začalo zneužívať Mayský kalendár. Strašia našich ľudí desivými slovami, že nastane koniec sveta, že v roku 2012 svet skončí. Takže kvôli tomuto vám hovorím, všetkým mojim bratom, nebojte sa Slnko sa zahalí do tmy a Zem neuvidí Slnko, ale musíme pochopiť, že je to ako príchod Nového roku. Starý rok skončil 31. decembra, zajtra tu máme 1. január... Šťastný Nový rok! To by sme mali povedať, keď ten deň nastane. Nepoznáme presný dátum, aby sme mohli povedať, že to bude 12. decembra. Môže sa to stať v roku 2015, 2020, alebo ešte neskôr. Nemáme presný dátum. Mayovia počas týchto tmavých nocí nikdy nenechajú vyhasnúť oheň, ktorý osvetľuje dlhé noci pred príchodom Nového Slnka. Preklad: www.lobonya.wordpress.com

Video Details

Duration: 3 minutes and 58 seconds
Country: Slovakia
Language: English
Producer: shiftoftheages
Views: 121
Posted by: lobonya on Jul 22, 2010

How do Mayas see the transition of 2012?

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.