Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

TEDxBratislava - Vladimír Bužek - 05/29/10

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 20 minutes and 12 seconds
Country: Slovakia
Language: Slovak
Genre: None
Views: 100
Posted by: dejna123 on Aug 24, 2010

2008

Vyštudoval teoretickú fyziku na Moskovskej štátnej univerzite, je vedeckým pracovníkom Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave a profesorom Masarykovej univerzity v Brne. Venuje sa výskumu v oblasti kvantovej optiky a kvantovej teórie informácie. Napísal viac ako 200 vedeckých prác, je pravdepodobne najcitovanejším slovenským vedcom (6500 citácií). Ako profesor pôsobil v Imperial College London, National University of Ireland, Maynooth, University of Ulm v Nemecku, v SOKEN v Japonsku a inde. Je riešiteľom a koordinátorom mnohých európskych výskumných projektov. Medzi ocenenia výsledkov jeho vedeckej práce patria Cena Alexandra von Humboldta (Nemecko) a Cena E.T.S. Waltona (Írsko). Je zahraničným členom Rakúskej akadémie vied a predsedom Učenej spoločnosti SAV.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.