Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Mona Lisa Smile

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
?מה זה תגידי לי את ציור הגוויה של סוטין 1925 ...זה לא בסילבוס לא, זה לא ?האם זה טוב בכלל ...קדימה בנות אין כאן תשובה לא נכונה גם אין כאן ספר לימוד שאומר לכם מה לחשוב ? זה לא כזה קל נכון אוקיי, למעשה זה לא טוב. לא הייתי קוראת לזה אומנות. זה על גבול המגוחך ? האם יש חוק נגד אומנות מגוחכת אני חושבת שיש משהו אגרסיבי בזה ...וארוטי בשבילך כל דבר הוא ארוטי הכל הוא ארוטי...-בנות... ? אין סטנדרטים ? - בוודאי שיש אחרת ישוו תמונה המונית מקטיפה לציור של רמברנדט היי, לדוד שלי יש שתי תמונות המוניות מקטיפה. הוא אוהב את הליצנים האלה יש סטנדרטים, טכניקות, קומפוזיציה, צבע אפילו נושא. אז אם את רומזת שבשר רקוב זו אומנות, אז מה אנחנו הולכים ללמוד כאן ! בדיוק את זה כרגע תארת את הסילבוס החדש שלנו. תודה בטי ? מה זה אומנות ? מה עושה אותה טובה או רעה ? ומי מחליט על זה שקופית הבאה בבקשה לפני 25 שנה מישהו חשב שזה גאוני ?אני יכולה לראות את זה - מי ...אמא שלי אני ציירתי את זה ליום הולדת שלה שקופית הבאה ?זאת אמא שלי. האם זו אומנות זה תצלום אם הייתי אומרת לך שאנסל אדמס צילם אותה זה היה משנה משהו ! אומנות היא לא אומנות עד שמישהו לא אומר שזה אומנות -זו אומנות ? האנשים הנכונים ?מי הם בטי וורן. יש לנו כזה מזל שאחת מהן יושבת כאן

Video Details

Duration: 2 minutes and 15 seconds
Country: Israel
Language: English
Genre: None
Views: 124
Posted by: y_yaron1 on Sep 20, 2011

Classroom scene

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.