Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Mesaj Ted Wilson - Consiliul Anual 2010

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Predică Sabat dimineaţa, 9 octombrie 2010 - AMINTESTE-ŢI NUMELE TĂU - Ted Wilson În această dimineaţă ne vorbeşte pastorul, Ted Wilson, preşedintele Conferinţei Generale a Adventiştilor de Ziua a Şaptea. Pastorul Wilson a avut o lungă şi distinsă carieră în cadrul Bisericii Adventiste Şi-a petrecut o parte din copilărie în Orientul Mijlociu, crescând în Egipt. Bunicul dânsului a lucrat în India pentru câţiva ani şi dacă îl întrebi pe pastorul Wilson care a fost mâncarea lui preferată iţi va spune că este ceva între mâncarea din Orientul Mijlociu, mâncarea din copilăria sa, şi mâncarea indiană Dacă îl cunoşti pe pastorul Wilson şti că îi place una din cele două bucătării Eu şi soţia mea i-am întâlnit pe Ted şi Nancy la mijlocul anilor '70 Lucrau în oraşul New York, unde pastorul Ted era conducătorul slujirii metropolitane Experienţa timpurie din New York, i-a adus lui Ted o mare povară referitoare la oraşele lumii pentru a le câştiga pentru Isus Hristos A avut o lucrare doctorală la Universitatea din New York legată de viziunea lui Ellen White despre atingerea oraşelor. De acolo s-a dus în Africa unde a devenit Secretarul Asociaţiei Pastorale şi Directorul departamentului Administrarea creştină a vieţii din diviziunea Africa-Oceanul Indian În aceea perioadă de timp pastorul Wilson a ţinut întâlniri evanghelistice pe teritoriul Africii si de acolo a venit ca secretar asociat al Conferinţei Generale, apoi ca preşedinte al Adventist Review A petrecut câtva timp în fosta Uniune Sovietica, diviziunea Euro-Asia În aceea perioadă de timp Uniunea Sovietică a căzut, uşile s-au deschis pentru Evanghelie şi s-au întâmplat evenimente uimitoare acolo în Uniunea Sovietică. În legătură cu creşterea bisericii noastre. Pastorul Ted a slujit ca VicePreşedinte al Conferintei Generale şi recent a fost ales ca preşedinte al Conferinţei Generale la sesiunea CG din Atlanta Ted şi Nancy au o familie minunată, consacrată Domnului Unul din semnele distinctive ale slujirii lui Ted este marea lui dorinţă, pasiunea arzătoare din inima lui, de a vedea redeşteptare şi reformă în Biserica Adventistă să vadă membrii umpluţi cu Spiritul lui Dumnezeu, împuterniciţi să iasă afară şi să mărturisească astfel încat Isus să se întoarcă curând Mesajul din această dimineaţă este un mesaj care ne conduce la o umblare mai profundă cu Isus Şi în timp ce el deschide Cuvântul lui Dumnezeu, fie ca inimile noastre să fie sensibile la ceea ce Duhul va face printre noi astăzi. Iţi mulţumesc Mark pentru introducerea plăcută. Îi cunosc pe Mark ş Teenie de mulţi ani şi este un privilegiu să continui să lucrăm împreună. Mark ne ajută ca asistent al preşedintelui, cu orientare pe evanghelizare, media, comunicaţii şi ajutându-ne să ne pregătim pentru venirea lui Isus Vă mulţumesc, Joy şi Williams, pentru puternicul cântec. Dragostea lui Dumnezeu... nu ştiu ţie... dar mie mi-a adus lacrimi în ochi O amintire minunată a dragostei lui Dumnezeu. Ne iubeşte, cu o iubire veşnică care nu ne va lăsa... 1 Ioan 4: 16 declară că Dumnezeu este dragoste Dragostea lui Dumnezeu este întregul motiv pentru care noi suntem Marea Mişcare Adventă ... pentru care putem celebra 150 de ani a numelui Adventist de Ziua a Şaptea Dragostea lui Dumnezeu ne propulsează să spunem altora despre El. Ea modelează vieţile şi răspunsul nostru la Legea Lui minunată Dragostea Lui pentru noi depăşeşte orice ne-am putea imagina Hristos a murit pe cruce pentru a ne salva şi a ne oferi viaţa veşnică... pentru că ne iubeşte! Seria "Tragedia Veacurilor" scrisă de Ellen White începe - aşa după cum ne amintea prietenul nostru Peter Prime - în Patriarhi şi Profeţi, cu primele cuvinte: "Dumnezeu este dragoste" şi încheie pe ultima pagină din Tragedia Veacurilor, cu aceleaşi cuvinte: "Dumnezeu este dragoste" Suntem adunaţi aici, în sala de conferinţe a sediului Conferinţei Generale ca şi conducători ai lui Dumnezeu doar datorită dragostei mari a lui Dumnezeu pentru noi şi Harului Său. Pentru această dragoste mare lăudăm Numele minunat al lui Dumnezeu.... Numele minunat al lui Dumnezeu Numele sunt importante pentru Dumnezeu Scriptura ne descoperă că încă de la fondarea lumii, numele au reprezentat un interes special pentru Dumnezeu. Spre exemplu, aţi observat că de câteva ori de-a lungul zilelor creaţiei în timp ce Dumnezeu aducea la existenţă o lucrare manuală, i-a dat de asemenea un nume După ce a creat lumina, Biblia ne spune că Dumnezeu a numit lumina zi şi întunericul l-a numit noapte - Gen 1: 5 Ziua a doua: După ce a creat întinderea, despărţind apele de jos de apele de sus, Biblia spune că Dumnezeu a numit întinderea cer - Gen 1: 8 Ziua a treia: După ce a a dunat apele împreună şi a lăsat ca pământul uscat să apară, citim: Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări - Gen 1: 10 Semnificativ, ca o extensie a procesului creativ de numire şi ca o indicaţie a autorităţii date divin, vedem în Geneza 2 că Dumnezeu i-a dat lui Adam responsabilitatea de a numi toate celelalte fiinţe vii de pe pământ Desigur, punctul culminant al autorităţii creative a lui Dumnezeu, a fost păstrat pentru ziua a şaptea, zi de odihnă specială pe care Dumnezeu a binecuvantat-o, a sfinţit-o, şi a numit-o "Sabatul" Dumnezeu a arătat în mod clar că Numele Lui nu trebuie luat în mod uşuratic de vreme ce una din cele zece porunci este un decret pentru a respecta Numele Domnului Istoria sacră ne descoperă de asemenea interesul lui Dumnezeu în numirea unor indivizi. Spre exemplu: Avraam, părintele celor credincioşi şi soţia lui Sara, înainte ca Dumnezeu să le schimbe numele, au fost Avram şi Sarai După noaptea de luptă fizică şi spirituală, Dumnezeu a schimbat numele lui Iacov în Israel, un nume clar asociat cu Numele lui Dumnezeu La convertirea lui pe drumul spre Damasc, Saul duşmanul lui Hristos, a devenit Pavel, solul lui Hristos Daniel, deşi a primit numele Beltşaţat, de la babilonienii care l-au luat prizonier, a refuzat să facă referire la el prin acel nume, deoarece numele lui evreiesc care însemna "Dumnezeu este judecătorul meu" era o critică la păgânismul în care a fost introdus. Apoi, desigur, a fost numirea lui Ioan Botezătorul. Numirea acestui puternic antemergător al lui Hristos În timp ce ardea tămâie în templu, preotul Zaharia, tatăl lui, a fost înspăimântat de apariţia bruscă a unui înger aşa cum este notat în Luca 1: 13-17 Nu te teme Zahario; fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă-ta Elisaveta iţi va naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan El va fi pentru tine o pricină de bucurie şi veselie, şi mulţi se vor bucura de naşterea lui Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură ameţitoare, şi se va umplea de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale. El va întoarce pe mulţi din fiii lui Israel la Domnul, Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii, şi pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El. Versetele 59-66 notează uimirea oamenilor, că deşi nu a fost un precedent în familie, Zaharia si Elisabeta au rămas credincioşi instrucţiunilor lui Dumnezeu şi l-au numit pe băieţelul lor Ioan. Numele Ioan înseamnă " Jehova este milos" Numele special a fost ales de Dumnezeu datorită lucrării speciale cu care Ioan va fi însărcinat. Ca şi antemergător al lui Hristos numele lui Ioan a fost o mărturie continuă a harului de nedescris al lui Dumnezeu dând pe singurul Lui Fiu pentru a fi salvarea noastră. Ce Dumnezeu minunat al iubirii! Descrierea lui Ioan Botezătorul şi a lucrării lui... seamănă atât de mult cu descrierea Adventiştilor de Ziua a Şaptea şi lucrarea lor La fel ca Ioan, noi am fost chemaţi să pregătim lumea pentru venirea Domnului. Nouă ni s-a încredinţat o lucrare specială, de a proclama mesajul celor trei îngeri din Apocalipsa 14, înăltându-L pe Hristos, neprihănirea Lui şi adevărata închinare la Dumnezeu. Noi trebuie să spunem lumii despre dragostea cea mare a lui Dumnezeu în oferirea speranţei salvării prin moartea lui Hristos pe cruce şi a lucrării de mijlocire şi judecată din Sanctuarul Ceresc. Ca Adventişti de Ziua a Şaptea, noi am fost puşi deoparte ca reformatori pregătind calea Domnului. Noi trebuie să fim Ilie moderni, aducând impăcare pentru familii şi comunităţi aşa cum spune Maleahi 4: 5 întorcând inimile parinţilor spre copii, Noi trebuie să trăim vieţi dezinteresate ca a lui Hristos în serviciul altora Pentru a face aceasta noi trebuie să urmăm numai metodele lui Hristos, pe care Ellen White le descrie atât de frumos în Divina Vindecare, pagina 143 Mântuitorul se amesteca printre oameni ca unul care le dorea binele. Le arăta simpatie, slujea nevoilor lor, şi le câştiga încrederea Apoi le poruncea: Urmaţi-mă! La fel ca la Hristos şi antemergătorul Său, acţiunile noastre trebuie să vorbească mai tare decât cuvintele noastre. Ca Adventişti de Ziua a Şaptea, să mărturisim prin lucrare medicală misionară practică făcând altora bine în ceea ce priveşte sănătatea lor fizică, mentală, socială şi spirituală. Pentru o persoană însetată un pahar de apa rece oferit în Numele lui Hristos, este un martor minunat. Numele Adventist de Ziua a Şaptea - şi prin extensie ADRA şi serviciile pentru comunitate ca şi alte activităţi - ar trebui să fie sinonime cu ajutorarea celor în nevoie în mod practic, cu mâncare, adăpost, încurajare, vizite acasă, şcoli sau închisori sau oriunde cineva este în nevoie Stilul nostru de viaţă şi slujirea umilă în diverse acte de bunătate vor vorbi tare despre dragostea lui Dumnezeu aşa cum a făcut Ioan când a proclamat bunătatea lui Dumnezeu şi şi-a trăit numele - Jehova este milos Aşa cum a făcut Ioan, noi trebuie să ne trăim numele exemplificând un stil de viata care evită alcoolul şi alte substanţe dăunătoare ca: tutunul şi Cafeina Noi trebuie să trăim vieţi drepte, simple, evlavioase de oameni serioşi anticipând întoarcerea lui Hristos. Prin influenţa sfinţitoare a Duhului Sfânt, suntem împuterniciţi să urmărim să avem vieţi sănătoase şi echilibrate caracterizate printr-o dietă VEGETARIANĂ sănătoasă haine modeste, o etică de lucru puternică, un management bun al timpului, şi o veselie graţioasă care să conducă oamenii spre Domnul Noi trebuie să avem grijă la ceea ce privim, citim şi ascultăm trebuie să ascultăm, să privim şi să citim doar acele lucruri care sunt adevărate, nobile, drepte, pure, pline de dragoste, de bun raport, virtuoase şi vrednice de laudă Noi, la fel ca Ioan înaintea noastră, trebuie să fim umpluţi cu Duhul Sfânt în vreme ce vestim apropiata venire a lui Hristos. Noi trebuie să-L implorăm pe Dumnezeu pentru adevărata redeşteptare şi reformă care vine doar prin revărsarea Duhului Sfânt în ploaia târzie. Dacă ne umilim înaintea Domnului, cred că vom vedea împlinirea din Ioel 2: 28 în care Dumnezeu promite că va revărsa Duhul Sfânt peste orice făptură. Sub puterea Duhului Sfânt, noi trebuie să fim soli pentru Domnul, instruindu-i pe oameni cu privire la adevărata închinare şi arătând spre Hristos şi cum ne îndreptăţeşte şi cum ne sfinţeşte să fie demonstrat în vieţile noastre de dedicare pentru El. Acolo este putere; în Numele Domnului! Asa după cum Petru a declarat în faţa Sanhedrinului în Fapte 4: 12 nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi similar Ioan declara in Ioan 1: 12 Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu Vorbind despre Hristos, Pavel declara în Filipeni 2: 9 De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult, şi i-a dat numele care este mai presus de orice nume pentru că, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ. David înălţa numele lui Dumnezeu deasupra tuturor puterilor când sfidător declara în Psalmul 20: 7 Unii se bizuie pe carele lor, alţii pe caii lor, dar noi ne bizuim pe Numele Domnului Dumnezeului nostru După cum Petru, Pavel şi David işi amintesc Numele Domnului şi după cum Ioan şi-a amintit numele lui şi însemnătatea acestuia noi nu trebuie să uităm niciodată numele dat nouă de Dumnezeu Aminteşte-ţi numele tău! Adventist de Ziua a Saptea! Acum comemorăm a 150 - a aniversare a numelui Adventist de Ziua a Şaptea Pe 1 octombrie 1860, în Battle Creek, Michigan, a avut loc o întalnire specială, aşa după cum am auzit aseară, pentru a se discuta nevoia de a alege un nume. Dumnezeu ştia că rămăşiţa Sa avea nevoie de un nume distinctiv care să-i identifice ca fiind aceia care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi au mărturia lui Isus după cum este identificat în Apocalipsa 12: 17. Alegerea numelui Adventist de Ziua a Şaptea a venit după ce pilonii credinţei noastre – ceea ce credem noi – au fost stabiliţi prin studiu intens şi rugăciune consacrată Puţin au ştiut pionierii că această mişcare va creşte încât să cuprindă lumea în multiple limbi şi în aproximativ 210 ţări ale lumii. În acele vremuri timpurii, când studiul Bibliei era trăsătura centrală a mişcării, mişcarea Adventistă de Ziua a Şaptea era condusă în principal de oameni tineri. În lumina acelui fapt, implor tinerii Adventişti de Ziua a Şaptea de astăzi să se ridice pentru adevărul Biblic şi să revendice marea moştenire spirituală. Implicaţi-vă în biserica locală, în lucrarea misionară, si in proclamarea puternica a adevarului prin marturie personala si manifestare publica. Spuneti-le pastorilor, liderilor, si profesorilor ca doriti invataturi solide si predici bazate pe BIBLIE SI SPIRITUL PROFETIC Evitati teribilele tentatii de a va distra singuri, din contra, fiti activi in slujirea altora Nu va umpleti mintea cu muzică care nu-L glorifica pe Domnul ci mai degraba sa aveti in inima voastra un cantec de lauda pentru Domnul. Tinerilor, luati viata voastra sub control, ajutati ca miscarea Adventista de Ziua a Saptea sa se intoarca la evlavia de la inceput. Rezistati indemnului de a va ancora credinta voastra in nisipurile miscatoare ale EXPERIENTEI MISTICE (n. Tr. A se studia fenomenul disciplinelor spirituale si a formarii spirituale) In schimb, construiti o fundatie pe stanca solida a Cuvantului lui Dumnezeu si asezati-va pe voi pe un clar asa zice Domnul. Aminteste-ti numele tau, Adventist de Ziua a Saptea! Numele nostru a fost dezvoltat printr-un studiu extensiv al Bibliei. Noi credem in Sola Scriptura; ca Biblia este fundatia noastra si singura regula de credinta. Adventistii de Ziua a Saptea au avut o apreciere pentru adevarurile adanci si abordari cercetatoare asupra intelegerii teologice si profetice In vreme ce credinciosii de la inceput care s-au format in Biserica Adventista de Ziua a Saptea studiau Biblia, se rugau cu dorinta pentru adevar, si erau condusi de Duhul Sfant, au descoperit credintele biblice si pilonii credintei care ne este draga astazi. Acesti pionieri dedicati, cu credinta simpla, au luat Biblia asa cum este scrisa, chiar si atunci cand ii conducea departe de cele mai populare si larg raspandite erori din bisericile de atunci. Trebuie sa ramanem statornici la aceasta credinta in invatatura clara a Cuvantului lui Dumnezeu. In Parabolele Domnului Isus Hristos, pagina 79 sora White ne incurajeaza: Ca si in veacurile de inceput, adevarurile speciale pentru acest timp, nu sunt gasite cu autoritatea ecesiastica, ci cu barbati si femei care nu sunt prea invatati si prea intelepti sa creada Cuvantul lui Dumnezeu Noi descriem aceste adevaruri pretioase ca fiind credinte fundamentale si ele sunt exact asta – fundamentale! Ca lucratori ai bisericii – pastori, profesori, lucratori medicali, evanghelisti cu literatura, lucratori Biblici, angajati la birou, directori de departamente, administratori si altii sa sustinem acele 28 de puncte fundamentale de credinta care sunt inradacinate exclusiv in Biblie. Este uimitor pentru mine cum unii oameni pretind ca Adventistii de Ziua a Saptea folosesc Spiritul Profetic in locul Bibliei Nimic nu poate fi mai departe de adevar! Declaratia lui Pavel din 2 Timotei 3: 15 ca Scripturile „pot sa dea intelepciunea care duce la mantuire” ramane adevarata astazi. Asa cum era inca din timpurile biblice, Spiritul Profetiei este unul dintre cele mai mari daruri ceresti pe care Dumnezeu Dumnezeu le da poporului Sau Acest dar a fost revarsat asupra acestei miscari de final de timp nu pentru a inlocui Scriptura, ci pentru a-i amplifica insemnatatea si pentru a ilumina mintile noastre pentru a intelege mai corect si a aplica mai corect Cuvantul lui Dumnezeu Cand studiul Bibliei este neglijat si calauzirea Spiritului Profetiei refuzata iti pierzi respectul pentru adevarurile biblice clare ale acestei miscari advente. Aminteste-ti numele tau Adventist de Ziua a Saptea! De fiecare data cand il rostesti ti o predica! Cand impartasesti publicului in scris sau in vorbire, nu te referi la tine ca "adventist", sau ascuns sub abreviatia AZS De fiecare data cand spui "Eu sunt Adventist de Ziua a Saptea", ti o predica Niciodata, niciodata sa nu-ti fie rusine de numele tau! Cand biserica noastra a inceput sa existe, multe nume au fost luate in discutie si considerate dar cand numele Adventist de Ziua a Saptea a fost discutat, Dumnezeu i-a impresionat pe liderii bisericii ca acest nume este cel mai bun. Vorbind despre tendinta de a ne rusina de numele nostru distinctiv, Ellen White consemneaza in Selected Messages, cartea 2, pagina 384 Noi suntem Adventisti de Ziua a Saptea. Ne e rusine de numele nostru? Raspunem: nu, nu! Nu ne este rusine. Este numele pe care Domnul ni l-a dat. El arata adevarul care trebuie sa fie testul bisericilor. Ca Adventisti de Ziua a Saptea din secolul al XXI – lea, traind la inchiderea istoriei pamantului, sa nu ne ascundem numele. Bisericilor, institutiilor, organizatiilor, membrilor bisericii, folositi si impartasiti numele vostru. Nu inventati nume generice, nedistinctive pentru bisericile voastre care ascund faptul ca sunteti Adventisti de Ziua a Saptea. Spuneti cine sunteti si cu acel nume predicati o predica din 5 cuvinte (in engleza 2) la oricine paseste in biserica voastra. Aminteste-ti numele tau Adventist de Ziua a Saptea! De ziua a saptea face referire la puterea lui Dumnezeu in crearea acestui pamant in sase zile, consecutive, invecinate, zile de 24 de ore terminate cu un memorial al creatiunii, Sabatul zilei a saptea. Aceasta ne aminteste ca suntem o creatie directa a lui Dumnezeu si nu o anomalie a sansei a unui proces evolutiv inpersonal Spunand ca esti un Adventist de Ziua a Saptea, te identifica ca un credincios al acestui adevar care este atat de clar in Scripturi. Dumnezeu ne-a poruncit in Exod 20: 8-11 Adu-ti aminte de ziua de odihna ca s-o sfintesti. Sase zile sa lucrezi si sa-ti faci lucrul tau, dar ziua a saptea este ziua de odihna inchinata Domnului Dumnezeului tau, sa nu faci nicio lucrare in ea, nici tu, nici fiul tau, nici fica ta, nici robul tau, nici roaba ta, nici vita ta, nici strainul care este in casa ta, pentru ca in sase zile a facut Domnul cerurile, pamantul si marea, si tot ce este in ele, iar in ziua a saptea s-a odihnit, de aceea a binecuvantat Domnul ziua de odihna si a sfintit-o. Ascultati ce spune Ellen White in Selected Messages, cartea 2 pagina 385, despre incercarea de a minimiza importanta credintei si intelegerii noastre distinctive: „Mi s-a spus ca oamenii vor devota fiecare actiune pentru a face cat mai putin proeminenta diferenta dintre credinta Adventistilor de Ziua a Saptea si cei care pazesc ziua intai a saptamanii. Intreaga lume va fi angajata in aceasta controversa, si timpul este scurt. Acesta nu este timpul sa lasam in jos culorile noastre” Ca Adventisti de Ziua a Saptea, traind la marginea eternitatii nu trebuie sa ne minimizam aspectul distinctiv de ziua a saptea, ci trebuie sa-l accentuam, dand trompetei un sunet sigur. In aceeasi carte [Selected Messages, 2 ] pagina 370, ni se spune ca: „Domnul a permis dusmanului adevarului sa intreprinda un efort determinant impotriva Sabatului poruncii a patra - foarte interesant El planuieste prin aceasta sa trezeasca interesul in aceasta chestiune care este un peste pentru zile de pe urma. Aceasta va deschide usa pentru ca mesajul celui de al treilea inger sa fie proclamat cu putere” Cel de-al treilea inger ne arata ca Sabatul va fi sigiliul special al lui Dumnezeu sau semnul poporului Sau in ultimele zile si oricine se inchina in alta zi decat in Sabatul zilei a saptea va primi semnul fiarei. De aceea este Sabatul asa de important pentru Dumnezeu si cat de important ar trebui sa fie pentru noi. De aceea nu trebuie sa ne aliniem cu nicio ORGANIZATIE RELIGIOASA sau CORPURI ECUMENICE Desigur, trebuie să fim prietenoși și să-i tratăm pe toți cu respect, dar suntem aavertizați in aceeași carte, Selected Messages, cartea 2, pagina 37 : ”Nu trebuie sa existe niciun compromis cu aceia care fac fara valoare legea lui Dumnezeu. Nu este sigur sa ne bizuim pe ei ca si sfatuitori. Marturia noastra nu trebuie sa fie mai putin decisiva acum decat la inceput, pozitia noastra reala nu trebuie invesmantata pentru a multumii marii oameni ai lumii. Ei poate ca doresc sa ne unim cu ei si sa le acceptam planurile, si ne pot face propuneri in ceea ce priveste felul in care actionam si care sa-i dea dusmanului un avantaj asupra noastra. Nu numiti confederatie tot ce numeste poporul acesta confederatie” Isaia 8: 12 In vreme ce nu trebuie să căutăm controversa si nu trebuie sa ofensam, trebuie sa prezentam adevarul clar si decis, si sa stam neclintiti la ceea ce Dumnezeu ne-a invatat din Cuvantul Sau. Nu trebuie sa te uiti la lume pentru a invata ceea ce sa scri si sa publici, nici ceea ce sa spui. Biblia ne spune in 2 Cronici 20: 20 "Incredeti-va in Domnul Dumnezeul vostru si veti fi intariti, incredeti-va in proorocii Lui si veti izbuti.” In acelasi mod in care ”de Ziua a Saptea” ne aminteste de unde venim, asa cum Artur Stele ne-a explicat in aceasta dimineata, ”Adventist” ne spune unde ne ducem. Noi asteptam intoarcerea imanenta a Domnului nostru Isus Hristos si ne uitam inainte spre ea ca fiind punctul culminant al intregii istorii a pamantului. Intoarcerea literala a lui Hristos, Binecuvantata Speranta, este marele obiectiv si tinta fiecarui Adventis de Ziua a Saptea. Faceti ca amvoanele Bisericilor Adventiste de Ziua a Saptea sa sune cu tarie proclamarea ca Isus vine curând. Predicatori și prezbiteri Adventiști de Ziua a Șaptea... predicați despre a doua venire a lui Isus Hristos, nu doar din când in când, ci des! Amintiți-le membrilor și spuneți publicului că noi așteptăm privind spre viitor grabnica intoarcere a Creatoriului si Rascumparatorului ... Regele Regilor. Spuneti-le ca orice ochi va vedea incredibila intoarcere a lui Isus si ca El nu va pune piciorul pe pamant, ci ca noi ne vom ridica sa-L intalnim in aer. Fara rusine proclamati aceste cuvinte pretioase ale lui Pavel gasite in 1 Tesaloniceni 4: 16-18: Caci insus Domnul, cu un strigat, cu glasul unui arhanghel si cu trimbita lui Dumnezeu, Se va pogori din cer, si intii vor invia cei morti in Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi ramas, vom fi rapiti toti impreuna cu ei, in nori, ca sa intampinam pe Domnul in vazduh; si astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mangaiati-va dar unii pe altii cu aceste cuvinte. Acel nume puternic, trimis de cer, ”Adventist de Ziua a Saptea” este o predica a sperantei de 5 cuvinte. Arata spre Dumnezeu ca Autor si Finalizator al credinței noastre. El il inalta pe Hristos in toata frumusetea Lui. Proclama tema Marii Lupte de la inceput la sfarsit. Cu cateva saptamani in urma m-am imbarcat intr-un zbor din San Juan, Puerto Rico. Tocmai terminasem o sesiune in Uniunea Puerto Ricana si inainte de ea o vizita in Venzuela pentru a celebra cea de-a 100 aniversare a Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea din aceea tara dinamica. Desi calatoream cu alti lideri ai bisericii, acum eram singur. Asezandu-ma pe scaun, ma gandeam sa muncesc pe parcursul intregii calatorii verificandu-mi toate e-mailurile, dar Dumnezeu avea alt plan. O familie de 4 membrii venea pe coridorul avionului si s-a asezat pe locuri in spatele meu si langa mine. Dupa ce s-a introdus, tatal, care statea langa mine mi-a explicat ca era un voluntar si credincios dintr-o ramura mare a unei religii si fundatii ne-crestine. M-a intrebat daca stiam despre liderul lor spiritual si filantropist. I-am spus ca stiu ceva si a continuat sa-mi explice munca umanitara a fundatiei in care era voluntar. M-a intrebat cu ce ma ocup. I-am spus ca sunt pastor in Biserica Adventista de Ziua a Saptea. Nu stia prea mult despre crestinism, si nimic despre Adventistii de Ziua a Saptea. Asa ca am folosit numele nostru pentru a explica Sabatul zilei a saptea si a doua venire a lui Hristos. I-am vorbit despre Isus ca salvator. A fost foarte receptiv. Scurta introducere a deschis o conversatie in care am putut sa impartasesc multe din convingerile noastre minunate pentru un timp considerabil de-a lungul zborului, totul datorita numelui nostru distinctiv. La despartire, i-am lasat din literatura pe care o port in servieta, ca multi dintre voi, sunt sigur. Celebram a 150-a aniversare a numelui nostru minunat care tine o predica de fiecare data cand il rostim. Si cat este de imbucurator sa recunoastem ca Dumnezeu ne-a sustinut in acesti multi ani, un astfel de eveniment ar trebui sa genereze un grad de neliniste si mai mult decat o mica disonanata cognitiva in mintile noastre. Ganditi-va la aceasta. Cum poate o miscare, a carei singura misiune este sa pregateasca lumea pentru iminenta venire a lui Isus, sa se bucure la ceea de-a 150 –a aniversare a numelui ei distinctiv? Cate aniversari trebuie sa mai tinem? Cat de mult va mai continua aceasta miscare inainte ca Isus sa se intoarca? Cred ca este timpul ca sa lasam acest nume pretios, Adventist de Ziua a Saptea, sa reprezinte adevarata noastra identitate, ca ramasita a poporului lui Dumnezeu. Acum este timpul ca noi sa fim vocea umana a lui Dumnezeu, care cheama oamenii afara din Babilonul spiritual dupa cum este indicat in Apocalipsa 14 si 18. Intr-o cultura pasita in pluralism, relativism, umanism, si hedonism, Dumnezeu a chemat Adventistii de Ziua a Saptea, sa fie o contracultura, o miscare de sfarsit in care fiecare membru – in increderea umila ca a lui Hristos – este doritor sa stea pentru ceea ce este drept, chiar daca cerul va cadea. Fratii si surorile mele, o miscare asa de mareata este posibila numai prin puterea Duhului Sfant. Noi, ca Adventisti de Ziua a Saptea, trebuie sa ne predam mandria, si sa murim fata de eu, in timp ce il inaltam pe Hristos ca singura speranta a omenirii. Suntem gata in rugaciune sa invocam redesteptarea si reforma care poate fi indeplinita doar prin Duhul Sfant? Suntem cu adevarat gata sa-i permitem lui Dumnezeu sa faca ceea ce a intentionat sa faca de zeci de ani pentru ramasita Sa sa reverse Duhul Sfant si sa termine lucrarea in aceasta generatie? Indemn pe fiecare dintre noi din Biserica Adventista de Ziua a Saptea sa se uneasca prin puterea Duhului Sfant in terminarea lucrarii insarcinate noua. Sa apasam impreuna, toata lumea sa lucreze cu efort unit, atat biserica organizata, institutiile ei, si alte entitati sau lucrari de slujire, multe apartinand organizatiei numita ASI, care lucreaza umar langa umar cu structura oficiala a bisericii. Vreau sa multumesc slujitorilor care ne-au ajutat si sa fac apel la voi sa continuati sa folositi slujirea si proiectele voastre pentru a lucra chiar mai aproape de planurile evanghelistice ale bisericii intr-o incercare de a spune lumii reinoita, cooperativa, condusa de Duhul Sfant, in vreme ce il imploram pe Dumnezeu pentru redesteptare si reforma, in vreme ce ne unim eforturile sa atingem fiecare colt al pamantului cu mesajele celor trei ingeri din Apocalipsa 14 si chemarea ingerului din Apocalipsa 18. Sa pasim prin credinta acolo unde Dumnezeu deschide usile. Sa mergem in marile orase ale lumii intr-o accentuare noua asupra evanghelismului urban, asa cum s-a spus prin Spiritul Profetiei, folosind lucrarea medicala misionara, evanghelismul public si personal, si orice oportunitate media. Amintiti-va acest minunat citat din volumul 9 din Marturii, pagina 116, pe care l-am primit de la un lider al unei lucrari de slujire care ne ajuta: „Lucrarea lui Dumnezeu pe pamant nu poate fi terminata pana cand barbatii si femeile care compun biserica noastra se raliaza lucrarii si isi unesc eforturile cu cele ale pastorilor si ale conducatorilor bisericii” Sa ne cercetam inimile astazi si sa ne amintim numele nostru... fac un apel special catre cei care sunt descurati, frustrati, deznadajduiti, sau poate distantati de biserica, sau de Domnul Amintiti-va numele vostru! Pentru aceia, incluzandu-ne pe noi ca lideri, care nu au urmat sfaturile lui Dumnezeu date prin Biblie si Spiritul Profetiei, sau determinarea Duhului Sfant, dar care ne-am urmat caile noastre si am luat decizii corecte politic in loc de a sta cu curaj la ceea ce stiam ca este bine: trebuie ca toti sa ne umilim inaintea Domnului si sa ne amintim numele nostru. Pentru aceia dintre noi care au neglijat studiul serios al Bibliei si rugaciunea si au lasat chiar ca si lucrurile bune sa-l dea afara pe Hristos prin evictiune, pentru aceia care au lasat ca televiziunea, muzica comuna, pasiunile, internetul, jocurile video, sporturile, si o multime de alte lucruri sa indeparteze timpul pentru Domnul: Amintiti-va numele vostru! Reorientati-va spre Hristos, Cuvantul Sau, rugaciune, si scrierile Spiritului Profetic. Pentru aceia care au uitat ca slujirea crestina practica este expresia inevitabila a relatiei voastre cu Dumnezeu: Amintiti-va numele vostru! Pentru aceia care se gasesc in deriva departe de centrul teologic al Cuvantului si de credinta fundamentala a Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea: Amintiti-va numele vostru! Pentru tinerii care sunt prinsi in a-si trai viata pe banda de viteza cu putin respect pentru biserica: Amintiti-va numele vostru si veniti acasa Pentru aceia care sunt mai in varsta si au devenit fosilizati, statici si statuti in experienta crestina, care include probabil o multime dintre noi: Amintiti-va numele vostru! Pentru grupurile sau slujirea independenta care sunt oarecum distantati de biserica oficiala si au acceptat ca suport zecimea. Contactati biserica locala si conferinta locala si intoarceti-va la o relatie apropiata si calda refuzand sa acceptati zecimea si incurajand membrii sa ofere zecimea prin comunitatea locala: Amintiti-va numele vostru! Pentru membrii bisericii care sunt amarati si furiosi ca un alt membru i-a ofensat si pentru bisericile unde sunt lupte deschise, gelozii si tensiuni: Amintiti-va numele vostru si implementati slujirea lui Dumnezeu de reconciliere si unitate dupa cum sunt descrise in Matei 18, Ioan 17, 2 Corinteni 5. Va multumesc frate Paulsen pentru cuvintele din seara trecuta indemnandu-ne sa fim uniti in Hristos. Cum ne vom aminti numele nostru? Cum ne vom uni sa terminam lucrarea lui Dumnezeu? Cum vom implini rugaciunea lui Isus pentru unitate? Cum vom mai evita aniversarile dulci-amare? Cum vom vedea biserica lui Hristos umpluta cu incredibila putere a Duhului Sfant? Cand vom merge acasa? Cred ca cuvintele Domnului adresate lui Solomon, sunt cuvintele Sale pentru noi astazi. Ele se gasesc in 2 Cronici 7: 14, un verset familiar: „Daca poporul Meu, care este chemat dupa Numele Meu, se va smeri, se va ruga, si va cauta fata Mea si se va intoarce de la caile lui rele: atunci voi auzi din cer si voi ierta pacatul lor si le voi vindeca tara.” De vreme ce avem un nume dat de Dumnezeu, trebuie sa ne umilim, sa ne rugam, sa-L cautam pe Dumnnezeu, si sa fim redesteptati si reformati prin puterea Lui. Cartea lui Ioel, in capitolul 2, versetele 12-13 ne spune: Intoarceti-va la Mine cu toata inima, cu post, cu planset si cu bocet. Sfasiati-va inimile, nu hainele, si intoarceti-va la Domnul Dumnezeul vostru. De asemenea vedem in versetele 15-17 porunca Sunati cu trambita in Sion, vestiti un post, chemati o adunare de sarbatoare. Strangeti poporul, tineti o adunare sfanta! Aduce-ti pe batrani... preotii, slujitorii Domnului sa planga intre tinda si altar si sa zica Doamne indura-te de poporul Tau. Mai departe in versetul 23 citim promisiunea rezultata in urma unei astfel de cainte: Si voi, copii ai Sionului, bucurati-va si veseliti-va in Domnul Dumnezeul vostru, caci El va va da ploaie la vreme, va va trimite ploaie timpurie si tarzie. In versetele 28-32 plin de har Dumnezeu continua spunand: Voi turna Duhul Meu peste orice faptura, fii si fiicele voastre vor prooroci, batranii vostri vor visa visuri, si tinerii vostri vor avea vedenii. Chiar si peste robi si peste roabe, voi turna Duhul Meu, in zilele acelea. Voi face sa se vada semne in cer si pe pamant: sange, foc si stalpi de fum, soarele se va preface in intuneric si luna in sange, inainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare si infricosata. Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mantuit. Caci mantuirea va fi pe muntele Sionului si la Ierusalim, cum a fagaduit Domnul, si intre cei ramasi pe care-i va chema Domnul. Frati si surori, traim in aceste zile asa cum sunt scrise de profetul Ioel. Traim in zilele in care Dumnezeu doreste sa reverse ploaia tarzie a Duhului Sfant. Este timpul ca biserica lui Dumnezeu sa primeasca experienta ploii tarzii. Trebuie sa-l imploram pe Dumnezeu pentru aceasta experienta si terminarea lucrarii prin puterea Lui. Adventisti de Ziua a Saptea, amintiti-va numele vostru! Osea 6: 1-3 ne spune: Veniti, sa ne intoarcem la Domnul! Caci El ne-a sfasiat, dar tot El ne va vindeca; El ne -a lovit, dar tot El ne va lega ranile. El ne va da iarasi via a in doua zile; a treia zi ne va scula, si vom trai inaintea Lui. Sa cunoastem, sa cautam sa cunoastem pe Domnul! Caci El se iveste ca zorile diminetii, si va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primavara, care uda pamantul!” Frati si surori, avem nevoie de ploaia tarzie a Duhului Sfant pentru a proclama cu putere mesajele celor trei ingeri astfel incat Isus sa poata veni. Avem nevoie de redesteptare si reforma facute prin puterea Duhului Sfant. Avem nevoie de vieti schimbate. In Selected Messages, cartea 1, pagina 121, in capitolul „Chemari pentru redesteptare”, suntem sfatuiti ca „O redesteptare a adevaratei evlavii printre noi este cea mai mare si cea mai urgenta dintre toate nevoile noastre. Cautarea acesteia ar trebui sa fie prima noastra lucrare.” Continuand se spune: „Biserica sa se ridice si sa se pocaiasca inaintea Domnului de abjurarea ei Straja sa se trezeasca si sa dea tropetei un sunet clar Biserica trebuie sa se ridice la actiune. Spiritul lui Dumnezeu nu poate veni pana cand ea nu pregateste calea. Trebuie sa fie o cautare serioasa a inimii. Trebuie sa fie unitate, rugaciune perseverenta, si prin credinta o cererea a fagaduintelor lui Dumnezeu. Nu avem motiv pentru felicitari de sine si exaltatie de sine. Trebuie sa ne umilim sub mana atotputernica a lui Dumnezeu. Recent am avut privilegiul sa petrec ceva timp in Battle Creek, locatia Sesiunii Conferintei Generale din 1901. Dumnezeu avea pe agenda in 1901 doua lucruri: reorganizarea bisericii si revarsarea Duhului Sfant pentru a ingadui structurii sa termine lucrarea. Ca rezultat al pledarii lui Ellen White, agenda pentru aceea conferinta a fost stabilita si structura bisericii a fost reorganizata pentru a genera structura uniunilor si conferintelor pe care le avem astazi. Este o organizatie buna si ne va ajuta in viitor (n.tr. este parerea lui Ted Wilson, Ellen White nu a fost prea multumita). Cel de-al doilea punct de pe agenda nu a avut niciodata loc, revarsarea Duhului Sfant. El este inca pe agenda Lui. In 1903 Ellen White a avut o viziune intitulata „Ce ar fi putut fi?”. O puteti citi in volumul 8 din Marturii pentru comunitate, paginile 104-106. La pagina 104 ea spune: „Si Duhul Sfant nu a fost impartasit” De ce nu a avut loc aceasta? Ellen White da trei motive 1) Liderii care aveau o mare lumina nu au umblat in lumina... a fost manifestat necredinta la Conferinta Generala si in Review and Herald (n.tr. ca institutii). 2) Nu s-a pus frana vechilor greseli si doar serviciul buzelor a fost oferit pentru ceea ce a dorit Dumnezeu. 3) Liderii nu s-au umilit. In lucrarea lor era manifestata mandrie si dorinta dupa putere. Citim ca „Oamenii nu s-au umilit inaintea lui Dumnezeu asa cum ar fi trebuit sa o faca.” In aceea viziune, Ellen White a vazut ca ceva din ceea ce Dumnezeu a dorit nu a avut loc. Ea a vazut ca liderii Sesiunii Conferintei Generale din 1901 ar fi putut actiona. Ea a vazut delegati miscati de Duhul Sfant. A fost o lucrare profunda de pocainta cu plansete. A vazut un lider ridicandu-se, ea nu a spus cine, si aceasta persoana a confesat inaintea tuturor sentimentele amare pe care le avea pentru unii. El a vazut adevarata lui conditie si a mers pe rand la ei cerand iertare si cerandui-se iertare in schimb. Aceasta s-a imprastiat in toata adunarea. Ellen White a raportat ca „a fost o cinzecime, Cantece de lauda la adresa lui Dumnezeu au fost cantate si tarziu in noapte pana dimineata lucrarea a fost continuata.” Dar apoi ea scrie urmatoarele cuvinte ingrizitoare: „Apoi m-am trezit din inconstienta si pentru un timp nu am stiu unde am fost. Stiloul era inca in mana mea. Mi-au fost spuse cuvintele: Aceasta ar fi putut fi! Toate acestea Dumnezeu astepta sa le faca pentru poporul Lui. Tot cerul dorea sa fie plin de har. M-am gandit la ceea ce am fi putut fi daca o lucrare profunda s-ar fi facut la Conferinta Generala si o agonie a dezamagirii a venit asupra mea in timp ce realizam ca ceea ce am vazut nu a fost realitate.” Fratii si surorile mele din Biserica Adventista de Ziua a Saptea, Dumnezeu doreste sa faca acest lucru o realitate. Cand se va intampla? Este datoria noastra solemna si sacra sa conducem aceasta biserica speciala intr-o experienta de redesteptare. Noi nu putem produce redesteptare si reforma. Aceasta este lucrarea Duhului lui Dumnnezeu. Dar noi, care suntem numiti dupa Numele lui Dumnezeu, ne putem umili, ruga si cauta fata Sa. Putem conduce poporul lui Dumnezeu la picioarele crucii si sa imploram pe Dumnezeu sa pregateasca inimile noastre si sa trimita ploaia tarzie a Duhului Sfant. Lideri ca Neemia au condus mari redesteptari in Vechiul Testament. Vorbind despre lucrarea lui de redesteptare Ellen White scrie: „Spiritul manifestat de lider va fi, intr-o mare masura, reflectat de popor. Daca liderii declara ca, cred solemnele si importantele adevaruri care sunt un test pentru lume in acest timp, dar nu manifesta un zel arzator pentru a pregati un popor care sa stea in picioare in ziua Domnului, trebuie sa ne asteptam ca bisericile sa fie fara grija, indolente, si iubitoare de placere.” Intrebarea care sta inaintea noastra astazi este: va fi Dumnezeu capabil sa ne dea Duhul Sfant acum asa cum a dorit din 1901 si chiar mai inainte? Ni se spune in Evanghelizare la pagina 701: „Noi privim la coborarea Duhului Sfant asupra bisericii ca fiind in viitor, dar este privilegiul bisericii sa o obtina acum. Trebuie sa o avem si cerul asteapta sa ne-o transmita. " Aceasta binecuvantare nu este fara conditii. In Selected Messages, cartea 1, pagina 121 citim: „Dar este lucrarea noastra, prin marturisire, umilinta, pocainta, si rugaciune serioasa sa indeplinim conditiile peste care Dumnezeu a promis ca ne va da binecuvantarea.” Aici la Conferinta Generala ne-am rugat la studiu biblic si in sesiuni de rugaciune. Avem un comitet de redesteptare si reforma care s-a rugat si a studiat cum sa ne pregatim mai bine pentru revarsarea Duhului Sfant. Nu trebuie sa pierdeti raportul lor de maine dimineata si de luni dimineata. Vrem sa vedem implinirea revarsarii ploii tarzii a Duhului Sfant. Vream sa vedem lucrarea lui Dumnezeu terminata. Vrem sa mergem in ceruri. Vei fi credincios? Iti vei umili inima inaintea Domnului? Vei merge sa conduci poporul la o experienta mai profunda in Domnul pentru a se pregati pentru puterea Duhului Sfant si o redesteptare a adevaratei? Il vei ruga pe Domnul sa ne scoata din starea de Laodiceeni descrisa in Apocalipsa 3 si vei cere de la Domnul aur curatit prin foc, vei cere haine albe ale neprihanirii, si pentru ochii ceresc ca sa vezi clar? Voi cere si eu? Cu doua saptamani in urma am participat la o conferinta de tineret la Bass Memorial Academy in Mississipi unde o redesteptare a evlaviei de la inceput a avut loc in facultate si printre studenti. O doamna din Pensacola, Florida, care participa la intalniri, mi-a dat un biletel dupa ce am tinut cuvantarea O parte din ceea ce a scris este asta: „Sa sti ca ai o sora care se roaga pentru tine in fiecare zi. Ma rog sa fi un conducator evlavios (puternic si credincios Bibliei), sa fi intelept si intotdeauna sa nu faci rau, sa fi pur si deasupra oricarui repros, si ca sa fi credincios sa-ti petreci timp cu Isus. Nu lasa niciodata ca lucrarea bisericii lui Dumnezeu sa mearga in directia lucrarii lui in inima ta. Noi ne bazam pe tine sa fi condus de puterea lui Dumnezeu. Noi cautam, ne rugam si dorim redesteptare si reforma. Fi credincios. Fratii si surorile mele, pot conduce doar cat sunt cazut la picioarele crucii si cand personal petrec timp cu Isus in Cuvantul Sau. Nu am intelepciunea si abilitatea sa conduc decat daca le primesc de la Hristos. Astazi, vreau sa marturisesc inaintea voastra si inaintea Dumnezeului meu, mandria si aroganta mea, egoismul meu, neglijarea faptului de a petrece suficient timp cu Dumnezeu in rugaciune si studiu Biblic, precum si in studiu Spiritului Profetic. Va marturisesc invidia, si centrarea pe sine. Ma rog voua pentru iertare. Vreau sa fac voia lui Dumnezeu. Vreau sa ma umilesc inaintea Domnului, vreau sa ma rog si vreau sa caut fata Lui. Vreau puterea ploii tarzii in viata mea. Mi te alaturi? Vrei sa-L lasi pe Dumnezeu sa faca astazi ceea ce a vrut sa faca in 1901? Iti vei aminti Numele lui Dumnezeu si iti vei aminti numele de Adventist de Ziua a Saptea? Vrei cu adevarat sa fi un lider spiritual al redesteptarii pentru poporul lui Dumnezeu pe care o asteptam in ultimele zile ale istoriei pamantului privind spre venirea in curand a lui Hristos? Vrei sa fi un lider care sa ajute poporul sa experimenteze o redesteptare a adevaratei evlavii? Daca vrei, vrei sa mi te alaturi stand pe picioare ? Te rog sa canti cu mine.... Nota traducatorului asupra unui aspect din mesaj: Stirile ANN care vorbesc despre Comitetul pentru Redesteptare si Reforma, aduc in discutie si persoana lui Jon Dybdhal. Acesta este unul din teologii adventisti foarte mult implicat in teoriile mistice ale formarii spirituale. In momentul realizarii acestei traduceri nu stiu daca Dybdhal face parte din comitet si ce parere are Ted Wilson, de vreme ce inclusiv in aceasta predica, cat si in mesajul rostit pe 3 iulie 2010 acesta s-a aratat vehement impotriva misticismului care a intrat in randul Bisericii Adventiste. Pe site-ul primestecuvantul.ro vor apare in viitor materiale despre aceste lucruri.

Video Details

Duration: 1 hour, 11 minutes and 8 seconds
Country: United States
Language: English
Views: 345
Posted by: reencaly on Oct 24, 2010

Mesajul presedintelui Conferintei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea, rostit in cadrul Consiliului Anual din 2010

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.