Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

STP

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
På fem minuter ska jag sammanfatta fördelarna med hybridlagring – system som integrerar flash och snurrande diskar. Det är svårt att vara beslutsfattare för IT när så många lockande objekt pockar på uppmärksamheten. Det finns också det jag kallar för förutsättningsfällan. Nya tekniker lanseras och förklaras i början, men snabbt och omärkligt förutsätts det att man kan allt om dem. Jag förutsätter ingenting utan börjar med grunderna. Beslut om flashlagring handlar precis som alla andra beslut om pengar, lika mycket som kapacitet och prestanda. Större och mer överkomliga flash-metoder påverkar den traditionella lagringshierarkin, men prisskillnaden mellan flash och diskar kommer förmodligen inte att ändras på kort sikt, vilket innebär att infrastrukturer med hybridlagring är oundvikliga, åtminstone tills alla lagringsmetoder kostar lika mycket. Studier från ESG visar att det som i första hand styr IT-inköp är sänkta kostnader. Därför har du inte råd att strunta i prisskillnaden mellan olika lagringsmedier. Du vet också att inte alla data är lika eller åldras lika bra och du kan begränsa kostnaderna genom att använda olika lagringsmedier på rätt sätt. Hur är det då med hybridarrayer? Jag är definitivt inte emot arrayer med bara flash. De har sin plats, men vanligtvis som en del av en hybridinfrastruktur, om du inte har helt homogena data och lika hög I/O-belastning hela tiden, eller massor av pengar. Det finns naturligtvis en prestandafaktor, men uppriktigt sagt så spelar pengar forfarande roll. Kostnaden per I/O och driftfördelarna med dessa I/O-enheter definierar lagringsmetodens ROI och det är det som verkligen styr IT-investeringarna, vilket data från ESG visar. Mot den bakgrunden är det tydligt att hybridarrayer inte bara är en flashig kompromiss. För de flesta användare och arbetsbelastningar är hybridarrayer en utmärkt lösning. De har prestanda som kan hantera dynamiska arbetsbelastningar och minskar samtidigt den totala kostnaden för ett visst antal I/O-enheter med vissa hastigheter. Med andra ord klarar de både kostnaden och ROI. Var kan du använda hybridarrayer? Genomtänkt användning av lite flash i en hybridlösning börjar snart bli normen för flash-användning, från att fixa problemappar till att vara en bred turbokick, oavsett om det gäller snabbare svarstider eller I/O-accelerering för alla appar. Flash är inte en marknad, det är en teknik och hybridarrayer är ett sätt att använda den tekniken och få optimal valuta för de flesta användare och appar större delen av tiden. Hur fattar man ett smart beslut om hybridarrayer? Det kanske verkar självklart, men vad behöver man? Det är allt för lätt att glömma bort på den livliga flash-marknaden som är fylld av spec-snack. Du behöver veta: antal I/O-enheter, svarstider, kostnader osv. och du måste hålla dig till det. Men glöm inte bort att vara flexibel. Det betyder en varierbar mängd flash och diskar som kan hantera föränderliga belastningar samt skalbarhet som kan anpassas efter organisationens behov. Pris och prestanda är viktigt, men du vill inte riskera att företaget växer ur investeringen innan ni fått tillräcklig avkastning från den. Hur väl kan den potentiella leverantören integreras med era appar, arbetsrutiner och aktuella lagringsmetoder? Leta efter garantier, inte bara för mediet, utan även löften om tydliga åtgärder som ser till att era behov uppfylls. Kolla in automatiken. Hybridarrayer ger maximala fördelar när de körs och optimeras automatiskt. Precis som en vanlig växellåda och en automatlåda får du bättre prestanda och bränsleekonomi ju mindre du pillar. Det handlar återigen om ROI och kostnadsbegränsning. En robust uppsättning produktivitets- och hanteringsverktyg krävs naturligtvis för att övervaka, hantera och förbättra saker, speciellt i delade miljöer eller där arbetsbelastningen varierar. Till sist, hur ser din riskprofil ut när det gäller leverantörens rykte, stabilitet och supportfunktioner? Tänk på ledorden för nischade leverantörer: Flexibilitet, Risk, Integration, Behov, Garantier och Enkelhet. Det är allt. Fördelarna med hybridlagring är enkel logik. System med bara diskar eller bara flash kommer att ha sin plats, men sunt förnuft säger att de flesta användare inte behöver något annat än en hybridinfrastruktur, annars minskar produktiviteten och du slösar bort tid och/eller pengar. Hybridarrayer är ett enkelt konsumtionsval som i ett slag uppfyller pris- och prestandakraven för många vanliga användare och användningsområden.

Video Details

Duration: 5 minutes and 15 seconds
Country: United States
Language: English
Genre: None
Views: 17
Posted by: kajsaarhall on Jul 21, 2014

subtitling

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.