Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Lodz 09.2011 - Groups and Tasks in TZM Poland (part II) / Zlot Łódź 09.2011 - Grupy i Zadania w TZM Polska (część II)

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 21 minutes and 48 seconds
Country: Poland
Language: Polish
Producer: tHEjESTER
Director: tHEjESTER
Views: 83
Posted by: tzmpolska on Sep 24, 2011

[ENG] This is a video of the second part of tJester's presentation on the organization of groups and their tasks in TZM Poland. The recording comes from the Quarterly National Rally TZM Poland, which took place in Lodz in September 2011. ----------------------------------------------------------------------------------- [PL] Jest to zapis wideo drugiej części prezentacji tJestera nt. organizacji grup w TZM Polska oraz ich zadań. Nagranie pochodzi z Ogólnopolskiego Kwartalnego Zlotu TZM Polska, który odbył się w Łodzi we wrześniu 2011 roku.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.