Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Home (Dom) - Yann Arthus-Bertrand

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 1 hour, 33 minutes and 17 seconds
Country: United States
Language: English
Producer: Yann Arthus-Bertrand, http://www.home-2009.com/us/index.html
Director: Yann Arthus-Bertrand, http://www.home-2009.com/us/index.html
Views: 2,383
Posted by: kneja on Oct 16, 2009

Za samo 200.000 godina čovjek je poremetio krhku Zemljinu ravnotežu koja traje četiri milijarde godina. Globalno zatopljenje, ugroženost vrsta, smanjenje energenata: čovjek ugrožava vlastite životne uvjete. Do kraja stoljeća neumorna potrošnja iscrpit će sve prirodne izvore. Ali prekasno je za pesimizam. Imamo svega deset godina da promijenimo trend.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.