Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

אנשים ניכנסים לחייכם מסיבה כל שהיא

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
אנשים נכנסים לחייכך בגלל סיבה ,לתקופה או לכל החיים כשאתה יודע מי מבין השניים הוא הבן אדם, אתה תדע מה לעשות בשביל האדם הזה כשמישהו נימצא בחייך מסיבה מסויימת זה בדרך כלל בשביל הצורך שלך להיתבטא הם באו לסייע לך לעבור את הקושי כדי להבטיח לך הדרכה ותמיכה כדי לסייע לך פיזית, רגשית או רוחנית הם ניראים כמו מתנה משמים והם אכן כך הם שם בשביל הסיבה שאתה צריך שהם יהיו ואז מבלי שום מעשה רע מצידך או בזמן לא נוח האדם יגיד או יעשה משהו כדי להביא את המערכת יחסים לסיומה לפעמים הם מתים לפעמים הם פשוט הולכים לדרכם לפעמים הם משתוללים או גורמים לך לקחת עמדה מה שעלינו להבין הוא שהצורך שלנו והרצון שלנו ניפגשו העבודה שלהם היסתיימה התפילה ששלחת למעלה נענתה ועכשיו הגיע הזמן להמשיך הלאה חלק מהאנשים הגיעו לחייך בשביל תקופה בגלל שהגיע תורך לחלוק לצמוח או ללמוד הם הביאו לך חוויה של נחת כדי לגרום לך לצחוק הם לימדו אותך משהו שמעולם לא עשית הם בדרך כלל נותנים לך כמות בלתי יאמנת של הנאה תאמין בזה, זה אמיתי אבל רק לתקופה מערכות יחסים לכל החיים מלמדות אותך שיעורים לכל החיים דברים שאתה חייב לבנות על מנת שיהיה בסיס רגשי מוצק התפקיד שלך הוא לקבל את השיעור ולאהוב את הבן אדם וליישם את השיעור להישתמש בו בכל שאר מערכות היחסים שלך ותחומים בחייך נאמר שאהבה היא עיוורת אבל חברויות הם מגדת עתידות תודה שהיית חלק מחיי אם היית תקופה בחיי או לכל החיים מחבר אלמוני

Video Details

Duration: 3 minutes and 50 seconds
Country: United States
Language: English
Genre: None
Views: 179
Posted by: krembo2012 on Apr 6, 2010

כתוביות בעברית

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.