Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Paradigma Değişimi - Peter Russel

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Paradigma - Bilimin belirli bir alanınca kabul edilen teoriler, değerler ve bilimsel uygulamalardır. Yeni paradigmanın gelişi ile muazzam bir mücadele başlar. ve bilinçteki bu değişimin en klasik örneği 500 yıl önce Kopernik devrimi ile yaşanandır. Bundan önce, eski dünya görüşü dünyanın evrenin merkezi olduğu ve herşeyin dünyanın etrafında döndüğü yönündedir. ve mükemmel daireler şeklinde çünkü Plato'ya göre Dünya semadaydı, semalar mükemmeldi, mükemmel hareket daireseldi ve dolayısıyla semalarda olan herşey dairesel hareket etmek zorundaydı. bu tüm yıldızlar için doğruydu ama güneş, ay ve görülebilen beş gezegen mükemmel daireler ekseninde hareket etmiyordu. ve soru: Neden yıldızlara karşı hareket ediyorlardı? ve Ortaçağ gökbilimcileri hala dairesel harekete bağlı kalarak belki de dairelerin çevresinde dönen daireler vardır fikriyle geldiler. Eğer dairelerin çevresinde dönen daireler bir gezegeni taşıyorsa, bu bazen hızlı ve dairenin tepesinde, bazen yavaş ve aşağıda, hatta arkada olabilirdi. ve bunlarla oynamaya ve bunlara "epicycle" demeye başladılar. ve bu biraz daha iyiye gitti ama daha fazla daireler içinde dönen daireler ve onların içinde dönen daireler hala eksiksiz değildi. dolayısıyla eksenlerin yönünü değiştirmeye ve bu durumu açıklayabilmek için benzer başka şeyler denemeye başladılar. Kopernik iki temel iddiasını ortaya atana kadar, bu teori üzerine pek çok başka görüş bildirildi Kopernik'in birinci iddiası Dünyanın döndüğüydü. Herkes bunun kesinlikle ahmakça olduğunu düşündü. Çünkü Dünya'nın durağan olduğu kesinlikle ortadaydı! Doğru değil mi? Yani hiçbirşey etrafta uçmuyor!! Zamanına göre çok mantıklı bir şekilde iddia ettiler: Eğer Dünya dönüyorsa, tüm okyanuslar etrafa saçılırdı! kasedeki su her yere saçılırdı! ama saçılmıyordu! su yayvandı! bu nedenle dünya hareket etmiyordu! aptal olmayın! Kopernik'in ölümünden sonra ortaya çıkan ikinci iddası, yaşıyor olsaydı başını büyük belaya sokardı. O, bir kilise adamıydı ve aslında Vatikan konusunda çok ihtiyatlıydı. 2. iddia, Dünya'nın Güneş etrafında dönen bir gezegen olduğuydu. Ve bu iddia sadece aptalca değildi, kilisenin inançlarına da tersti. Ve bildiğimiz hiyake, 60 yıl sonra Galileo teleskopu ile bu iddia için delil buluyordu. Bishop, ona aptal olma diyecekti. "Biz teleskoptan bile bakmadık!". Eş zamanlı olarak Kepler yörüngeleri inceliyordu ve yörüngelerin daire değil elips olduğunu farketti ve böylece herşey anlamlı hale geldi. neden dairesel değil ama elips şeklinde olduklarını bilmiyordu ama Plato'dan beri devam eden ve Kopernik'in de katıldığı daireler zincirini kırmış oldu Bundan 40 yıl sonra Isaac Newton göksel yasalarla dünya yasalarının aynı olduğunu gösterdi. Ve bunu yaptığında tüm yörüngelerin elips şeklinde olduğu gerçeği herşeyi anlamlı kıldı. Ama bu devrimin gerçekleşmesi yaklaşık 150 yıl aldı. Ve Kunn'un bize paradigma değişimi basamaklarında yüzlerimizi gösteriyor. 1. Mevcut paradigma bir anomali ile karşılaşıyor. (Anomali, açıklanamayan ve red edilemeyen bir gözlem anlamına geliyor.) Bu hikayede Planets/Gezegenler anomaliydi. "Planet" kelimesi Yunanca da "Hayret-Şaşkınlık" anlamına gelir. Şaşılan Yıldızlar Gezegenlerdi.. Paradigma değişiminde 2. aşama: Anomalinin göz ardı edilmesi ya da gerçekte olmuyormuş gibi red edilmesidir. Güçlenmeye başladığında, 3. aşama olarak, insanlar mevcut paradigma dahilinde bir açıklama bulmaya çalışırlar. (Bu hikayede epicycle'lardı) 4. aşamada, anomalinin çözüldüğü yeni bir paradigma önerilir. Bu genellikle red edilir ve alay konusu olur. Ve sonunda, "şeyleri" daha iyi açıkladığı için yeni paradigma kabul edilir. Schöpenhauer daha önce bunu daha iyi özetlemişti. Her gerçek kabul edilmeden önce üç aşamadan gerçer. 1. Alaya alınır. 2. Karşı çıkılır. 3. Apaçık olduğu kabul edilir. Max Plank aynı şeyi farklı şekilde şöyle ifade etmiştir. Yeni bir bilimsel gerçek, karşıtlarını ikna ederek ve onlara ışığı göstererek değil, karşıtları öldüğü için zafer kazanır. - Max Planck

Video Details

Duration: 4 minutes and 38 seconds
Country: Turkey
Language: English
Views: 657
Posted by: ayseby on Oct 24, 2010

Peter Russel on Paradigm Shift

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.