Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Oldřich Vlasák - 115th plenary session - European Committee of the Regios

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Pane předsedo, dámy a pánové. Rád bych představil zprávu, která zvláště pro náš Výbor má velmi důležitý charakter, která se týká budoucnosti územní vize pro rok 2050. Cílem této zprávy je vytvořit určitý základ a vést celospolečenskou diskuzi o budoucí územní vizi Evropské unie. Víte, že byla zpracována zelená kniha a v naší zprávě žádáme o zpracování bílé knihy. Chceme využít takzvaného "bottom up approach", to znamená přístupu odspoda, kdy i malé municipality by měly mít možnost podílet se na řízení jednotlivých projektů. Chtěli bychom v této zprávě upozornit na to, že dopady jednotlivých politik spadají právě na municipality, města a obce a že bychom měli včas reagovat na celosvětové trendy. Pro posouzení těchto dopadů na tyto obce a města je potřeba získat i další statistická data z měst a právě těch nejmenších vesnic. Tam směřuje část naší podpory. Chtěli bychom posílit územní rozměr této politiky, posílit meziobecní spolupráci a víceúrovňovou správu. Toto vše by mělo znamenat, že si další politici a zpravodajové uvědomí důležitost komunikace se samosprávami a tato zpráva by měla být jakýmsi základem pro všechny ostatní politiky Evropské unie. Dámy a pánové, chtěl bych poděkovat všem, kteří mi pomáhali a podali pozměňovací návrhy. S mnohými jsem komunikoval, část jich je zahrnuta do mých pozměňovacích návrhů, které jsou označeny potom tím přívěskem "R" a chtěl bych poděkovat také svému týmu za možnost ukončit tuto zprávu včas, protože jsme byli v časovém stresu. Děkuji za pozornost a nyní můžeme přistoupit k hlasování.

Video Details

Duration: 2 minutes and 37 seconds
Country:
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 5
Posted by: joudabouda on Dec 16, 2015

Oldřich Vlasák - 115th plenary session - European Committee of the Regios

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.