Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

The Venus Project 1.0

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Moje ime je Jacque Fresco i ja sam kreator Projekta " Venus" koji se nalazi u Venusu u Floridi. Venus Projekat je ostvarljiv ukoliko ne želite ratove, ukoliko ne želite siromaštvo, glad... nezaposlenost, teritorijalne sukobe i sve druge probleme koji se javljaju u današnjem društvu Morate da prihvatite Zemlju .... kao nešto što je ostavljeno u nasleđe svim ljudima na zemlji. Ukoliko ne uspete u tome, imaćete probleme u onoj meri da nećete moći da ih promenite, a ukoliko se ne promenimo imaćemo iste probleme koji se ponavljaju iznova i iznova. Projekat Venus je pokušaj... da se stvori svet gde siromaštvo, ratovi, zatvori i policija neće ni postojati. Zato što se mi suočavamo sa samom suštinom problema, sa uzrocima koji oblikuju arogantno ponašanje, agresiju... Svim uzročnicima koji parališu ovo društvo PARALIŠU ovo društvo i sprečavaju ga da se razvija. Florida.... Religija... U prastarim vremenima ljudu nisu bili u stanju da shvate prirodne pojave, nisu imali predstavu odakle sve to potiče, ...zato su pretpostavili da neki lik živi gore na nebu... koji radi sve te stvari... On je napravio zemlju... mislim da mu je trebalo šest dana i sedmog dana se odmarao ukoliko je trebalo šest dana značilo bi da se okretao dok je stvarao zemlju, jer drugačije ne bi ni bilo smene dana i noći. Što bi mu bilo po prilično teško ako se okretao... zatim je napravio čoveka i ženu i smestio ih u predivan vrt. Zatim je stvorio zmiju koja je mogla da hoda uspravno. Koja im je rekla da rade grozne stvari.... i ljudi su jeli sa drveta znanja... ...nakon čega ih je proterao. Prvo je stvorio zmiju koja ih iskušava.... i ne shvatam svu tu veliku ljubav i brigu..od tako brižnog bića koje voli sve a zatim stvori kugu i druge bolesti kada je ljut na nas i isto ukoliko ne poštujemo pravila i zakone njegovog učenja gorićeš u paklu... i meni je to zvučalo kao nešto što bi psihopata uradio. A ne Bog. Međutim mene skroz zbunjuje, kada kažu da Bog voli sve ljude a potom pošalje kugu od koje umiru i deca... i pitam kako to da i deca moraju da umiru i odgovor je da deca moraju da pate zbog grehova svojih roditelja ovo meni ne liči na pravednog Boga, već na Boga koga je čovek stvorio.... zato kada me pitaju da li verujem u Boga, a ne u ideju o Bogu. Politika je bila dobra , pre oko sto godina... ali današnji političari nemaju ni sposobnosti ni znanja da reše bilo koji problem, jer nisu učili ljudsko ponašanje ili poljoprivredu ili okeanografiju. Ne znaju ništa o faktorima koji funkcionišu na planeti. I zbog toga govore stvari koje bi ljudi voleli da čuju... ...zbog ćega bivaju izabrani. Dok nauka sa druge strane, nije opterećena odobravanjem javnosti.... ...već rade iako svi na planeti misle da je zemlja ravna ...rekli bi da greše, zato što imaju dokaze koji mogu da potvrde da je Zemlja zapravo okrugla. Ali ono što sigurno ne govore je da je pomalo okrugla, a pomalo ravna... Rat... je reč koja jeizmišljena kada je grupa ljudi sa jedne teritorije otela zemlju od nekih drugih ljudi pri tom koriste silu i nasilje, a rat je bio sretstvo da to i ostvare. Ubiješ druge ljude, ukradeš njihove žene i resurse radi sopstvene koristi. Nacije su međusobno u ratu, još od trenutka kada je čovek izmislio oružije. Dokle god se proizvodi oružije, imaćemo i ratove ... a rat znači sredstvo da se sačuva sve ono što se uspelo pokrasti od drugih u predhodnom ratu. Nijedna nacija nije počela kao velika, već kao mala pa je počela da otima zemlju od drugih ljudi. I pritom je nisu uzeli zato što im je data dobrovoljnao, jednostavno su je oteli na silu uz nasilje, ubijajući... Rat je najneprikladniji način da se reše razlike i zbog toga sam protiv Pentagona i vojske, jer njihova jedina briga treba da bude kako da premoste razlike i da ujedine nacije radi zajedničkog cilja, a to je briga o jednim drugima i o prirodni, kao i da se proba da se obnovi to što je uništeno i to je upravo to što ja očekujem od vojnog sistema vole bi da vidim da umesto što se milioni vojnika obučavaju da budu mašine za ubijanje radije bi ih obučavao da rešavaju probleme vratio bi ih nazad u školu da nauče nešto o sociologiji, psihologiji tako da mogu da doprinose kulturi Žak Fresko i ja smo zahvalni što nam je data prilika da govorimo i da vas upoznamo sa Prjektom Venus. Ukoliko želite svet bez rata, bez gladi, siromaštva i izopačenosti, evo šta je potrebno da uradite... ukoliko ne uspete u tome, ništa se neće dogoditi ja nemam nikakvu moć kao ni Roksana sve zavisi od toga štaćete vi da učinite kada izađete odavde svi mi smo svesni ishoda i stvari koje nam se približavaju u celom svetu i trenutnog stanja i situacije sa kojom se suočavamo Ja verujem da smo se našli ovde danas, da pokušamo da nađemo rešenje za te probleme evo šta mora biti urađeno svi resursi na zemlji moraju da se prihvate kao nešto što smo nasledili svi koji živimo na zemlji sva veštačka ograničenja koja razdvajaju ljude moraju biti uklonjena svako na zemlji mora biti zbrinut moramo da ukinemo policiju, zatvore i vojne sisteme i to bi bila poruka za rešenje problema Potrebna nam je izvodljiva alternativa pomoću koje bi upravljali ljudskim potrebama naši problemi se ne mogu rešiti kroz političke metode to je možda bilo korisno pre sto godina Međutim političari danas nisu tu da bi menjali stvari bez obzira koliko puta oni to rekli oni su tu da bi stvari ostale onakve kakve jesu dozvolite mi da vam to objasnim na ovaj način kada bi pitali političare u bilo kojoj zemlji kako bi oni sprečili saobraćajne nesreće....rekli bi ne znam kako bi napravili potpuno vatrootporne zgrade... ne znaju! Ne umeju da povećaju prinose po hektaru,ne umeju da naprave prevozna sredstva boljim ne umeju da dizajniraju nove gradove... Kako bi ste premostili razlike između nacija... ne znaju! To su najobičniji magarci, i mesto im je u prošlosti.. naša najveća pretnja danas... je nemaština bilo stvarna ili veštačka naša civilizacije je evoluirala stotinama godina a naša tehnologija juriša napred ukoliko bi koristili svu tehnologiju mudrije uz brigu o našem prirodnom okruženju i ljudima mogli bi smo stvoriti dovoljno bogatstva u celom svetu mogli bi smo napraviti toliko dobara i usluga da ne bi smo morali da stavljamo cenu na njih ukoliko ste odrstali u nemaštini i monetarnom sistemu punom konkurencije ... mislite li da je to ispravno? Tako su vas odgajali vaspitali su vas tako da se uklopite u deo točka koji se zove... "slobodno tržište". to je u stvari najopasniji socijalni sistem, i zapravo teško je to i uvideti kada ste rođeni u njemu i plivate u govnima,... to je pogrešno! Moguće je obezbediti sve ljudske potrebštine, a da se pritom vodi računa i o prirodi. Ovoj je moguće postići kroz inteligentno vođenje zemljinih resursa ....da bi jednom prevazišli potrebu da koristimo novac. Neki ljudi kažu da stvari koje ja govorim idu previše daleko oni to ne vide, a pogotovo ukoliko ne budemo ništa učinili neće moći to da vide ukoliko ne prihvatimo odgovornost za sopstvenu budućnost oni to sigurno neće Ljudi me pitaju da li pokušavam da izgradim savršeno društvo... ja ne znam šta je to savršeno društvo... ...ali znam da možemo mnogo bolje sa onim što imamo Problem sa čovečanstvom je to što smo rastugnuti preveliki je broj ideologija koje se zasnivaju na neodrživim idejama želeo bi samo jedno da razjasnim sve ortodoksne religije, bar one sa zapada... možda neki elementi hinduizma i budizma koji bi bili izuzetak... ali recimo da su za mene judejo-hrišćansko-islamski sistem verovanja ništa se ne razlikuju od -izama državno-političkih asocijacija, kao što je fašizam, komunizam, socijalizam, kapitalizam... sve ove ideje su stvorene tako da nemaju nikakvz vezu sa prirodom u bio kom smislu nemaju nikakav odnos koji brine o kapacitetima zemlje niti o sposobnostima da se brinemo jedni o drugima o sposobnosti koju imamo da proizvodimo, kao i o metodama proizvodnje i distribucije jednostavno način nakoji bi orijentisali ovo društvo kako bi smo održali jedni druge u životu i zdravlju jednostavno brinuli o nečemu što ja nazivam organizam ljudske vrste, jedinstveni organizam a ni jedna o tih verovanja nema ništa sa tim ...a za mene je u tome ceo problem. Dakle.... nakon ujedinjenja celog sveta i kada budemoi završili sa vojnim sistemima, zatvorima, mučenjima... nemaštine.... kada to sve bude nestalo biće to i početak civilizovanog drštva.... još uvek nismo stigli do toga Čovečanstvo mora da počne da misli o njegovom odnosu sa zemljom dok god ne uradimo to... sjebani smo! Nisam utopista samo bih želeo da vidim kako svi žive u slozi i harmoniji okoliko ne budemo živeli u harmoniji, poubijaćemo se i uništićemo zemlju.... Stvorili smo ekonomsku strukturu religijsko filozofsku strukturu koja je apsolutno razdvojena od svega što je održivo i stvarno i ovakve ideologije će uništiti ljudsku vrstu i planetu mi zavisimo od drugih država, ukoliko bi morali sami da brinemo o sebi gotovo sigurno bi umrli svi bi trebalo da ostave svoja religiozna verovanja, i da ostave svoja kapitalistička, socijalistička, ostave sve što su naučeni i da postave sebi jedno jednostavno pitanje...... šta nam je to jebeno potrebno da bi nastavili opstanak na ovoj planeti bez užasa i ratova i već viđenih paterna koji se ponavljaju... (1974 Larry King Interviju)... Cela društvena struktura zasnovana na novcu i materijalnom je lažna i za 10 - 15 godina naše društvo će otići u istoriju kao najniži razvoj čovečanstva... (PRIDRUŽI SE POKRETU) Mnogi ljudi veruju da moraš da promeniš svaku osobu pojedinačno kako bi iz nje izvukao ono najbolje kako bi imali takvu budučnost, ali to nije tačno individue se oblikuju prema okruženju drugim rečima ako ste odgajani u kulturi sa primitivnim alatima... bićete primitivni. Ne možete izvući iz ćoveka nešto što nije u njemu, a to se postiže kroz obrazovanje znanje, naporan rad i zalaganje. Ne možete otići u šumu i meditirati o budućnosti... Morate se obučiti da znati kako stvari funkcionišu i kako da rešavate probleme a ne da sedite i da meditirate, moguće je meditirati jedino nad stvarima koje već poznajete i da se stalno vrtite oko toga i da ne izlazite iz toga neki ljudi kažu popusti te malo, kada se problemi nagomilaju naučite kako da se opustite ali finansijske kompanije ne popuštaju, već vas podsećaju da imate dug i obavezu stanodavac nepopušta, ili kada imate neku bolest a ne možete sebi da priuštite lečenje ne možete se opustiti i da čekate da stvari same nestanu, niste u mogućnosti da se izdržavate zato što ste bolesni što pre budemo naučili da se rešimo ovih fantazija i površnosti, pre ćemo biti svedoci neverovatnog progresa na zemlji Jednostavno moramo da evoluiramo van svih pojednostavljenih religijskih zapažanja, moramo evoluirati izvan pojednostavljenih zapažanja izbacivanja onog najboljeg u nama tako nešto ne postoji... možete izvući samo ono što je u njemu Ako uzmemo Eskime na primer i postvite ih u izolovanu sredinu on će i dalje jedino znati da lovi foke, pecati, praviti Igla i ništa više

Video Details

Duration: 14 minutes and 27 seconds
Country: Germany
Language: English
Producer: Felix Poll
Director: Felix Poll
Views: 127
Posted by: fpoll on May 31, 2010

Jacque Fresco about The Venus Project, Religion, War, Science, Politicians, The WLT, Meditation, the monetary Valuesystem and Peter Joseph about Religions and Politics.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.