Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Reason4

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Matthias zegt:Hallo en welkom bij deze tutorial. Matthias zegt:Vandaag ga ik een 'monsterbass' maken. Matthias zegt:Het is een soort 'Dark-Excisionstyle-Dubstepbass'. Matthias zegt:En ik hoop dat je het kan gebruiken of verbeteren. Matthias zegt:Dus, laten we van start gaan door Reason® te openen. Matthias zegt:Rechtermuisklik, open een Mclass Mastering Suite Combi. Matthias zegt:Klik op Default Mastering en zet het op 'Bass & Drum'. Matthias zegt:Open nu een mixer... Matthias zegt:Dan een Combinator en noem het 'Monsterbass'. Matthias zegt:Plaats daarna een Thor Polysonic Synthesizer. Matthias zegt:'Show Programmer' Matthias zegt:We hebben al 1 Analog maar we hebben er 2 nodig... Matthias zegt:Dus plaats er 1 extra en zet beiden 2 Octaves naar beneden. Matthias zegt:Zet de 2e Analog op de 2e Wave en activeer beide Analogs. Matthias zegt:Creeer een CombFilter. Zet de Freq op 636(Hertz) en Res op 81. Matthias zegt:Klik op 'Comb -'. Matthias zegt:Nu gaan we een 2e filter openen in Filter 3 en het gaat een Low Pass Ladder worden. Matthias zegt:Zet de Freq op 21.6, maximum. De Res laten we gewoon. Matthias zegt:Activeer de Chorus en zet de 'Drywet' op 30. Matthias zegt: Verhoog de Sustain. Matthias zegt:Open een LFO1. Zet de Amount op 100 en open een Filt3Freq. Matthias zegt:Activeer nu de 'Key Sync' en 'Tempo Sync' en verhoog de Rate tot ¼. Matthias zegt:Dat is alles voor Thor. Rechtermuisklik, create Scream4Distortion. Matthias zegt:Verhoog de Damage tot 80. Matthias zegt:En zet het Type op Warp. Matthias zegt:P1 zal op 1:24 moeten en P2 op 2:47. Matthias zegt:Klik op Body. Zet de Scale op 34 en de Auto op 89. Matthias zegt: Type C. Matthias zegt:Dat is het! Dit is onze Monsterbass. Luister...

Video Details

Duration: 3 minutes and 55 seconds
Country: Belgium
Language: English
Views: 59
Posted by: moyaert on Apr 25, 2011

tutorial about Reason4 Monsterbass

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.