Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Explaining Web 2.0

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Uitleg van Web 2.0 Welkom bij alweer een video van Explainingcomputers.com Deze keer zal ik het hebben over internetontwikkelingen, bekend als 'Web 2.0' Een definitie geven van Web 2.0 is bijna net zo moeilijk als drilpudding aan een muur bevestigen Dat gezegd hebbende, zijn de meeste mensen het erover eens dat Web 2.0 het maken van nieuwe en verbeterde online verbindingen inhoudt... ...tussen twee of meer mensen ...tussen twee of meer online diensten ...of tussen individuele gebruikers en softwaretoepassingen Het identificeren van deze deze drie typen verbindingen stelt ons in staat de drie belangrijkste aspecten van Web 2.0 te onderscheiden: Interpersoonlijk werken met de pc Webdiensten Software als een dienst Interpersoonlijk werken met de pc Interpersoonlijk werken met de pc gaat over het gebruik van online technologie om mensen aan elkaar te verbinden in sociale netwerken... ...of zakelijke teams De sleutel tot interpersoonlijke aspecten van Web 2.0 zijn daarom sociale netwerksites, wiki's, blogs en online video Voorbeelden hiervan zijn Facebook en MySpace voor het sociale netwerken... ...Wikipedia, weblogsites zoals Blogger en videosites zoals Kaltura en YouTube Al deze sites staan iedereen toe content toe te voegen en te raadplegen... ...berichten en reacties achter te laten ...en om digitale media uit te wisselen, zoals foto's en video Webdiensten Webdiensten zijn onderdelen van online functies die samengevoegd kunnen worden als digitale legosteentjes... ...om een geïntegreerd online aanbod te doen of een mashup te maken Zo gebruiken veel bedrijven bijvoorbeeld een webdienst van een betalingsdienstverlener zoals WorldPay of PayPal... ...om zo gemakkelijk creditcardbetalingen te kunnen accepteren Dit heeft tot resultaat dat klanten te maken hebben met twee bedrijven die automatisch met elkaar verbonden zijn via internet Er is nog een veel voorkomend voorbeeld Webdiensten worden ook vaak gecombineerd om een kaart en gerelateerde data te integreren van één website in een andere Bijvoorbeeld: de huizensite Rightmove integreert lokale informatie vanuit Aboutmyplace die op zijn beurt weer kaarten uit Microsoft Virtual Earth haalt Een derde eenvoudig voorbeeld: iedereen kan een YouTube-videocode kopiëren en plakken om een webpagina te creëren die content van twee bronnen haalt... ...waarbij YouTube hier de webdienst verleent van videohosting. Software als een dienst Het laatste belangrijke aspect van Web 2.0 is software als een dienst of SaaS Dit houdt de direct via internet aangeboden functies van toepassingen in In ruil zijn gebruikersgegevens en toepassingen toegankelijk voor een computer met internet Sinds enige jaren worden internettoepassingen succesvol aangeboden voor Human Resources en projectmanagement... ...door bedrijven als Employease en Clarizen Maar nu zijn ook online vervangingen van computertoepassingen beschikbaar Bijvoorbeeld: Google Docs is een online tekstverwerkings-, spreadsheet- en presentatiepakket dat via internet gratis beschikbaar is Een alternatief is Zoho die ook een pakket vergelijkbaar met Microsoft Office biedt samen met instrumenten voor projectmanagement... ...en andere zakelijke oplossingen Een ander voorbeeld is Jooce, een gratis online computer waarmee je je bestanden overal kunt raadplegen en kunt delen met anderen Web 2.0 implicaties Veel mensen doen Web 2.0 nog af als de laatste marketinghype Maar dit is waarschijnlijk alleen omdat ze zich niet bewust zijn van de online diensten en toepassingen... ...en daardoor begrijpen ze het concept verkeerd door te denken dat het niet meer is dan tieners in sociale netwerken Maar in de komende paar jaar zal Web 2.0 de wijze veranderen waarop veel bedrijven met elkaar verbonden zijn... ...en de manier waarop velen van ons toegang zullen hebben tot gegevens en softwaretoepassingen Zeer waarschijnlijk is het dat het kopen en installeren van dure software zal verminderen... ...en impact hebben op de bestaande belangrijke spelers zoals Microsoft Zoals Google en andere Web 2.0-pioniers hebben laten zien, is een nieuw businessmodel mogelijk Dit houdt in het gratis aanbieden van basistoepassingen en -diensten... ...en een kleine groep gebruikers laten betalen voor support, persoonlijke aanpassing of associatie Het is een uitdaging om te zien hoe robuust en breed toepasbaar zo'n soort businessmodel zou kunnen zijn Web 2.0-strategie Terwijl Web 2.0 grip krijgt, moeten veel bedrijven hun online strategie veranderen... ...het oude Web 1.0-businessmodel was gebaseerd op het bouwen van een geweldige website en hopen dat mensen een bezoek zouden brengen Maar in de Web 2.0-tijdperk is het bekend waar mensen naar toe gaan als ze voor het eerst inloggen... ...en dat is naar Web 2.0-sites, zoals MySpace, Facebook of YouTube Het bewonen van deze magnetische cyberlokaties waar klanten bekend zijn... ...in plaats van dat men verwacht dat mensen naar de website van het bedrijf toe gaan, móet een belangrijk aspect zijn van de online strategie Hopelijk heeft deze video je meer geleerd over Web 2.0 en de implicaties hiervan Voor meer informatie ga je naar de Web 2.0-pagina's op ExplainingComputers.com Dat was het voor deze video en ik hoop je snel weer te spreken!

Video Details

Duration: 7 minutes and 11 seconds
Country: United Kingdom
Language: English
Producer: explainingcomputers
Director: explainingcomputers
Views: 293
Posted by: webgrrl on Jan 4, 2009

This video explains interpersonal computing, web services and software as a service (SaaS) as the the three key aspects of Web 2.0. It is produced and presented by Christopher Barnatt, author of ExplainingComputers.com, and Associate Professor of Computing and Organizations in Nottingham University Business School.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.