Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

cave

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Laat me in een parabel tonen in welke mate onze natuur verlicht is. Of onverlicht. Stel je mensen voor die leven in een ondergrondse grot met een lange ingang langs de hele breedte van de grot. Hier bevinden ze zich sinds hun kindertijd en hun benen en nek zijn vastgeketend zodat ze niet kunnen bewegen en enkel voor zich kunnen zien, gehinderd door de kettingen om hun hoofd te draaien. Boven en achter hen brandt op een afstand een vuur. Ze zien enkel hun eigen schaduwen die het vuur op de tegenovergelegen muur van de grot werpt. Want hoe zouden ze iets anders dan de schaduwen kunnen zien als ze nooit hun hoofd mogen bewegen. Tussen het vuur en de gevangenen ligt een verhoogde weg met een lange muur langs zoals het scherm dat poppenspeler voor zich hebben, waarboven ze hun poppen tonen. Je ziet langs de muur mensen voorbijgaan met allerlei voorwerpen die op de muur geprojecteerd worden: beelden van mensen en dieren gemaakt van hout en steen en verschillende materialen. Van de voorwerpen die op die manier gedragen worden, zouden ze enkel de schaduwen zien en mochten ze met elkaar kunnen spreken, zouden ze er dan niet van uitgaan dat ze een naam gaven aan de dingen die zich echt voor hen bevonden? En veronderstel verder dat er een echo was die van de muur weerkaatste, zouden ze er niet zeker van zijn dat een van de voorbijgangers sprak, dat de stem van de voorbijgaande schaduwen kwam? Voor hen zou de waarheid letterlijk niets anders zijn dan de schaduwen van beelden. En kijk nu opnieuw, en zie wat er volgt wanneer een van de gevangen vrijgelaten wordt. Eerst, wanneer hij bevrijd wordt en plots gedwongen wordt om recht te staan en zijn hoofd te draaien en naar het licht te kijken, zou het felle licht hem pijn doen en zou hij veel te duizelig zijn om die dingen onderscheiden te zien waarvan hij voordien de schaduwen zag.

Video Details

Duration: 8 minutes and 18 seconds
Country: Belgium
Language: English
Genre: None
Views: 61
Posted by: charliebirdland on Jan 14, 2010

video on plato's allegory of the cave

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.