Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Reportatge sobre el programa Connecta't 2011

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 4 minutes and 56 seconds
Country: Spain
Language: Catalan
Genre: None
Views: 56
Posted by: punttic on Oct 14, 2011

El programa Connecta't 2011 s'ha iniciat en el mes de juliol amb una sessió formativa celebrada a les instal·lacions de la Direcció General de telecomunicacions i Societat de la Informació.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.