Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Julen Kaltzada:

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 1 minute and 16 seconds
Country: Tajikistan
Language: Basque
Producer: Ezker Abertzalea
Director: Ezker Abertzalea
Views: 141
Posted by: ezkerabertzalea on Dec 15, 2009

Julen Kaltzadak Altsasuko ekimenaren inguruko balorazioa egiten du bideo honetan. Ezker Abertzaleak aurrera egiten badu aurrekoa jada bete dugulako dela adierazten du.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.