Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Hoe werkt een kerncentrale?

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 1 minute and 33 seconds
Country: Netherlands
Language: Dutch
Views: 82
Posted by: robain on Mar 16, 2014

Kerncentrales halen hun energie uit kernsplijting. Hierbij wordt verrijkt uranium als brandstof gebruikt. Als een neutron met een uraniumkern botst, kan de kern onrustig worden en in lichtere kernen uiteenvallen. Daarbij komt niet alleen heel veel energie vrij, maar ook drie nieuwe neutronen. Die drie neutronen kunnen elk weer een nieuwe kern doen splijten, wat per gespleten kern weer drie nieuwe neutronen oplevert. Zo ontstaat een kettingreactie, die in een kerncentrale in de hand moet worden gehouden.
De kernen die na splijting van uranium overblijven, zijn voor een deel radioactief, sommige wel duizenden jaren. Dit radioactief afval moet dus voor duizenden jaren veilig ergens worden opgeslagen.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.