Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Parajsë apo Zhdukje

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 48 minutes and 12 seconds
Country:
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 0
Posted by: rock3r on Jul 29, 2018

Ky dokumentar i shkurtër mbështet një sistem të ri socio-ekonomik, i cili rinovohet në njohuritë aktuale, puna e një jete e inxhinierit social, futurist, shpikës dhe projektuesit industrial Jacque Fresco, të cilin sistem ai e quan një ekonomi të bazuar në burimet e saj. Ky dokumentar analizon shkaqet më të thella të sëmundjeve sistematike të vlerave dhe simptomat e dëmshme që shkaktohen nga sistemi aktual i instaluar. Në film jepen detaje se pse është e nevojshme të kapercehen metodat e vjetra dhe jo efektive të politikës, të ligjit, të bizneseve, ose çfarëdolloj kuptimesh të "themeluara" në çështjet njerëzore, ndërsa do të përdoren dhe metodat e shkencës, në bashkpunim me teknologjinë e lartë, për tu plotësuar të gjitha nevojat e të gjithë njerëzve në botë. Nuk varet nga mendimet e elitës politike ose ekonomike ose në të ashtuquajturat demokracitë mashtruese, por varet në bazë të ruajtjes së ekuilibrit dinamik me planetin që do mund të ofrojë përfundimisht bollëkun për të gjithë njerëzit.
Parajsë apo Zhdukje, e Projektit Venus, fut shikuesin në një sistem vlerash më të përshtatshëm që do duhet që të bëhet i arritshëm
ai kujdes dhe orientimi holistik për të mirën e qytetërimit njerëzor. Kjo alternativë kapërcen nevojën për një mjedis me bazë monetare,
të kontrollit dhe të mungesës, në të cilin gjendemi sot.

The Zeitgeist Movement Global
http://www.thezeitgeistmovement.com/

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.