Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

The True Cost of a Bad Boss

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
CHI PHÍ THỰC SỰ CỦA MỘT NGƯỜI SẾP TỒI

BA TRONG BỐN NGƯỜI MỸ ĐANG CÓ VIỆC LÀM NÓI RẰNG LÝ DO LỚN NHẤT KHIẾN CÔNG VIỆC CỦA HỌ CĂNG THẲNG LÀ SẾP CỦA HỌ 44% NÓI RẰNG HỌ ĐÃ TỪNG BỊ XÚC PHẠM BẰNG LỜI NÓI, TỔN THƯƠNG VỀ MẶT XÚC CẢM HOẶC THỂ CHẤT BỞI NGƯỜI GIÁM SÁT HOẶC SẾP TẠI MỘT SỐ THỜI ĐIỂM TRONG SỰ NGHIỆP CỦA MÌNH VÀ 33% NÓI RẰNG SẾP KHÔNG TRÂN TRỌNG HỌ NGHE CÓ VẺ NHƯ ĐÓ LÀ MỘT NHÓM NHỮNG NGƯỜI HAY PHÀN NÀN, ĐÚNG KHÔNG? SỰ THỰC LÀ NHỮNG NGƯỜI NHÂN VIÊN VÀ MỘT VÀI NGƯỜI TRONG BAN QUẢN LÝ CÓ QUYỀN ĐƯỢC PHÀN NÀN VÀ SỰ THẤT VỌNG NÀY GÂY RA THIỆT HẠI LỚN CHO CÔNG VIỆC KINH DOANH VÀ NỀN KINH TẾ MỸ NỀN KINH TẾ SỰ SỤT GIẢM NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG GÂY RA BỞI MỐI QUAN HỆ CÔNG VIỆC KHÔNG TỐT

GIỮA NHÂN VIÊN VÀ CẤP QUẢN LÝ LÀM THIỆT HẠI 360 TỈ ĐÔ LA MỸ CHO NỀN KINH TẾ MỖI NĂM MỘT NGƯỜI SẾP TỒI CÓ THỂ DẪN TỚI VIỆC NHÂN VIÊN LÃNG PHÍ THỜI GIAN CẢ NGÀY VÌ THIẾU ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC VÀ CỐ TÌNH MẮC LỖI VÀ TẤT CẢ ĐIỀU ĐÓ LÃNG PHÍ RẤT NHIỀU TIỀN BẠC CỦA NỀN KINH TẾ VÀ SỨC KHỎE ĐANG BỊ ĐE DỌA BẤT CỨ AI TỪNG CÓ MỘT NGƯỜI SẾP TỒI ĐỀU HIỂU RẰNG HỌ KHÔNG THỂ RŨ BỎ SỰ CĂNG THẲNG SAU KHI NGHỈ VIỆC SỰ THỰC LÀ, NHÂN VIÊN SẼ MẤT TỚI 22 THÁNG ĐỂ HỒI PHỤC SAU KHI CHỊU ĐỰNG MỘT NGƯỜI SẾP TỒI TỆ VÀ NHỮNG NHÂN VIÊN PHẢI LÀM VIỆC CHO MỘT AI ĐÓ TỒI TỆ THƯỜNG DỄ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI SỰ CĂNG THẲNG KÉO DÀI, TRẦM CẢM VÀ BỰC BỘI TẤT CẢ ĐIỀU ĐÓ SẼ GIA TĂNG NGUY CƠ SUY GIẢM HỆ MIỄN DỊCH, CẢM LẠNH, ĐỘT QUỴ HOẶC THẬM CHÍ ĐAU TIM NHỮNG NGÀY NGHỈ ỐM ĐỂ TỚI GẶP CHUYÊN VIÊN VẬT LÝ TRỊ LIỆU HOẶC BÁC SĨ TÂM LÝ SẼ GÂY TỐN KÉM CÁC CHI PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA CÔNG TY VÀ MẤT MÁT NGÀY CÔNG ĐIỀU CUỐI CÙNG NHƯNG KHÔNG KÉM PHẦN QUAN TRỌNG, MỘT NGƯỜI SẾP TỒI SẼ GIA TĂNG NHỮNG CHI PHÍ TUYỂN DỤNG THỰC SỰ SỤT GIẢM NĂNG SUẤT CÔNG VIỆC GÂY RA BỞI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẬP HUẤN CHO NHÂN VIÊN MỚI HAY NGHIÊM TRỌNG HƠN NỮA LÀ CHI PHÍ PHÁP LÝ PHÉP TÍNH CỦA MỘT TỔ CHỨC ĐÃ CHO THẤY NHỮNG CHI PHÍ THỰC SỰ TRONG MỘT NĂM KHI CÓ MỘT MỘT NGƯỜI SẾP TỒI CÓ THỂ SẤP XỈ 160.000 ĐÔ LA MỸ CAO HƠN RẤT NHIỀU MỨC LƯƠNG TRUNG BÌNH CỦA MỘT NGƯỜI QUẢN LÝ TRONG NHIỀU NGÀNH NGHỀ

Video Details

Duration: 1 minute and 57 seconds
Country:
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 20
Posted by: nghiemxuanbach1710 on Jun 23, 2015

The True Cost of a Bad Boss

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.