Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Vitryska människorättsförsvarare trotsar paragraf 193

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 46 seconds
Country: Sweden
Genre: None
Views: 91
Posted by: msuggla on Jun 4, 2009

Valjantsin Stefanovitj meddelar att han, Ales Bjaljatski och Uladzimir Labkovitj öppet representerar människorättsorganisationen Vjasna trots att de därmed riskerar fängelse i två år.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.