Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Vou ter un irmán

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 1 minute and 14 seconds
Country: Spain
Language: Galician
Genre: None
Views: 249
Posted by: kuentalibros on Sep 10, 2011

Libro infantil. Texto de María Solar e ilustración de Xosé Tomás. Editorial Galaxia. Conta a historia dunha pequena á que os seus pais lle comunican que vai ter un irmán, a partires de aí xorden mil preguntas e aparecen mil emocións novas

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.