Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Combination Teachers Youtube New

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
חכמת הקבלה מאפשרת לי לחיות בעוצמה בהשתוקקות לחיים ובהתלהבות בכל יום מחדש קבלה לא רק מעניקה לנו מטרה אלא גם מעניקה את הכלים על מנת לשנות את חיינו הזרע, מהיכן הוא מגיע מה המקום שלי בתמונה הזאת זה עוזר לי א. להסתכל על העולם להסתכל על המצב מנקודת מבט שונה לחלוטין וב. לקבל החלטות שונות לפעמים נראה שאין היגיון בחיים יום אחד אני שמחה יום אחד אני לא שמחה יש לי בכלל שליטה על מתי אני שמחה ומתי לא כן יש חכמת הקבלה מסבירה את ההיגיון ואת הסדר שבחיים היקום פועל כך שכל מה שמגיע אליך אמור לעזור לך לגדול אמור להוציא ממך את הטוב ביותר עבורך מדוע אני עושה את מה שאנו עושה מכיוון שאני רוצה להפוך את העולם למקום טוב יותר באמצעות הלימודים הללו באמצעות החוכמה הזאת בכדי ליצור עולם שכולנו נהיה שמחים לחיות בו כשאני מבינה מדוע דברים קורים לי בחיים אני מתחילה להוציא את המיטב ממני והכל מתחיל במשפט פשוט זה שאומר: כוח התנגדות למדתי בקבלה שבעצם כל מעשה אם הוא קטן וגדול שלילי או חיובי יש לו השפעה עצומה לא רק עלי, אלא על כולם דבר שבעצם מקנה לי הרבה מאוד אחריות חכמת הקבלה עבורי זו הדרך המדויקת ביותר להגיע לשלמות האישית שלי בתור בן אדם כולנו מכירים את המשפט ואהבת לרעך כמוך ההתרגשות שלי מחכמת הקבלה היא כשהבנתי שהיא מבוססת על המשפט הזה כולנו מגיעים מאותו מקור וכשאנחנו מבינים את הנקודה הזו אין יותר מחלוקות ויש אהבה ללא תנאי

Video Details

Duration: 2 minutes and 55 seconds
Country:
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 20
Posted by: kabvids42 on Jul 22, 2018

Combination Teachers Youtube New

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.