Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Srpska Porodica Danas - Tribina

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 1 hour, 18 minutes and 30 seconds
Country: Serbia
Language: Serbian
Producer: Marko Stojanović
Views: 101
Posted by: masterpro on Oct 15, 2010

Danas imamo 0,8 deteta po jednoj porodici.

Uče nas svemu u životu. a da li nas neko uči kako je to danas imati porodicu, uspešan brak i decu?? Da li smo previše okrenuti prolaznim zadovoljstvima, potaknuti veremenom u kome živiomo.

Pokreni se, učini prvi korak, još je vreme!
JOŠ NIJE KASNO!!!

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.