Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Cítil si to po celý svoj život

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 2 minutes and 25 seconds
Year: 2012
Country: Slovakia
Language: English
Producer: CEvolutionTV
Director: Elina S.
Views: 62
Posted by: otvormeoci on Mar 3, 2012

Vyskúšajte sami, nie je to také hrozné. Skúste byť tým, kým skutočne ste a nie odrazom toho, kým spoločnosť chce, aby ste boli.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.