Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Entrevista a Albert Coll, dinamitzador del Punt TIC de Vilablareix

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 9 minutes and 28 seconds
Country: Spain
Language: Catalan
Genre: None
Producer: Xarxa Punt TIC
Director: Xarxa Punt TIC
Views: 100
Posted by: punttic on Feb 10, 2010

En la següent entrevista, coneixem el dinamitzador del Punt TIC de Vilablareix, Albert Coll. El punt està situat al Local Jove del municipi i està en funcionament des de juny de 2010.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.