Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Julian Assange: Why the world needs WikiLeaks in Turkish

Last Modified By Time Content
aysesedademirel 00:00
00:02

Chris Anderson: Julian, hoşgeldin

aysesedademirel 00:02
00:04

Söylenen o ki, çocuğun sayılan WikiLeaks sitesinde

aysesedademirel 00:04
00:06

dünyanın geriya kalan bütün

aysesedademirel 00:06
00:09

medyası aracılığı ile bugüne dek ortaya

aysesedademirel 00:09
00:11

konulandan çok daha fazla gizli belgeyi yayınlamışsınız.

aysesedademirel 00:11
00:13

Bu doğru olabilir mi?

aysesedademirel 00:13
00:15

Julian Assange: Bu mümkün mü, evet...

aysesedademirel 00:15
00:18

Bu bir endişe aslında, değil mi? medyanın tümünün

aysesedademirel 00:18
00:20

bu kadar kötü iş çıkarırken

aysesedademirel 00:20
00:22

küçük bir grup aktivistin

aysesedademirel 00:22
00:24

bu tarzda bilgileri içeren

aysesedademirel 00:24
00:26

dökümanları dünyanın toplam

aysesedademirel 00:26
00:28

medyasından daha fazla yayınlaması düşündürücü.

aysesedademirel 00:28
00:30

CA: Bu iş nasıl oluyor?

aysesedademirel 00:30
00:33

İnsanlar bu belgeleri nasıl açığa çıkarıyor?

aysesedademirel 00:33
00:36

Mahremiyeti ve gizliliği nasıl sağlıyorsunuz?

aysesedademirel 00:36
00:38

JA: Bunlar, benim söyleyebileceğim kadarıyla--

aysesedademirel 00:38
00:40

klasik muhbirler.

aysesedademirel 00:40
00:42

Ve bize bilgiyi iletebilmeleri bir kaç yol

aysesedademirel 00:42
00:44

takip ediyoruz.

aysesedademirel 00:44
00:46

Yani sadece şifrelendirme sanatını kullanarak

aysesedademirel 00:46
00:48

internette bilgi iletiyor, izlerimizi saklıyoruz,

aysesedademirel 00:48
00:50

İsveç veya Belçika'nın yasaları sayesinde

aysesedademirel 00:50
00:53

yargının içinden sıyırılıp

aysesedademirel 00:53
00:56

hukuki engelleri aşabiliyoruz

aysesedademirel 00:57
00:59

Bilgileri normal posta ile alıyoruz,

aysesedademirel 00:59
01:02

bildiğiniz normal posta,

aysesedademirel 01:02
01:04

şifreli veya şifresiz farketmez

oahsen 01:04
01:07

sıradan bir haber gibi hazırlıyoruz, formatlıyoruz--

aysesedademirel 01:07
01:10

ki bunu bazen yapabilmek oldukça da zor oluyor aslında

aysesedademirel 01:10
01:12

konuşurken kolay ama burada

aysesedademirel 01:12
01:14

çok büyük bilgi database'ları söz konusu--

aysesedademirel 01:14
01:16

daha sonra bunu kamuya yayınlıyor

aysesedademirel 01:16
01:18

ve kendimizi de kaçınılmaz olan

aysesedademirel 01:18
01:21

yasal ve politik saldırılara karşı savunmaya başlıyoruz.

aysesedademirel 01:21
01:23

Yani bu belgelerin yasallaşması için

aysesedademirel 01:23
01:25

belli bir emek harcıyorsunuz.

aysesedademirel 01:25
01:27

Ama aslında kaynağın

aysesedademirel 01:27
01:30

kimliği hakkında neredeyse hiç bir zaman bilginiz yok.

aysesedademirel 01:30
01:33

JA: Evet öyle. Çok nadiren belki ama neredeyse hiç.

aysesedademirel 01:34
01:37

Ve eğer bir noktada da bu ortaya çıkarsa

aysesedademirel 01:37
01:40

o bilgiyi olabildiğince çabuk ortadan kaldırıyoruz.

aysesedademirel 01:40
01:42

(telefon) kahretsin..

aysesedademirel 01:42
01:46

(kahkahalar)

aysesedademirel 01:46
01:48

CA: Arayan CIA sanırım, TED üyeliğinin kodunu

aysesedademirel 01:48
01:50

soruyor olmasınlar.

aysesedademirel 01:50
01:53

(kahkahalar)

aysesedademirel 01:53
01:55

Şimdi cidden bir örneğe girelim.

aysesedademirel 01:55
01:57

Bu önemli bir şey.

aysesedademirel 01:57
01:59

bir kaç sene önce bilgi sızdırdınız

aysesedademirel 01:59
02:01

O belgeyi şimdi alabilir miyiz?...

aysesedademirel 02:01
02:03

Bu sizin bir kaç sene önce Kenya'daki hikayeniz.

aysesedademirel 02:03
02:06

Burada neyi sızdırdığınızı ve ne olduğunu söyler misiniz?

aysesedademirel 02:06
02:08

JA: Bu Kroll Raporu.

aysesedademirel 02:08
02:11

Bu Kenya hükümetinin 2004'te

aysesedademirel 02:11
02:13

seçilmesi sonrasında onlar tarafından yapılmış

aysesedademirel 02:13
02:16

gizli bir istihbarat raporuydu.

aysesedademirel 02:16
02:18

2004 öncesinde, Kenya 18 yıldır

aysesedademirel 02:18
02:20

Daniel arap Moi tarafından

aysesedademirel 02:20
02:22

yönetilmekteydi.

aysesedademirel 02:22
02:25

Kenya'nın yumuşak diktatörlerindendir.

aysesedademirel 02:25
02:27

Kibaki yetkiyi devir alınca--

aysesedademirel 02:27
02:29

Kenya'daki yolsuzlukları temizlemeye çalışan

aysesedademirel 02:29
02:31

güçler koalüsyonu aracılığı ile

aysesedademirel 02:31
02:33

bir rapor hazırlatıldı ve ilişkili

aysesedademirel 02:33
02:35

bu rapor için yaklaşık

aysesedademirel 02:35
02:37

2 milyon pound harcandı.

aysesedademirel 02:37
02:40

Ama sonrasında hükümet bu raporun

aysesedademirel 02:40
02:42

üstüne oturdu ve Kenya'da hala da

aysesedademirel 02:42
02:44

en zengin kişi olan Moi üstünde

aysesedademirel 02:44
02:47

politik baskı kurmaya başladı.

aysesedademirel 02:47
02:50

Bu Kenya gazeteciliğinin kutsal kasesidir.

aysesedademirel 02:50
02:53

2007'de ben oraya gittim

aysesedademirel 02:53
02:55

ve 28 Aralıktaki ulusal seçimlerin

aysesedademirel 02:55
02:57

hemen öncesinde

aysesedademirel 02:57
03:00

bu raporu ele geçirmeyi başardık.

aysesedademirel 03:02
03:05

Raporu şu nedenle yayınladık,

aysesedademirel 03:05
03:08

başkanlığının üçüncü gününde Kibaki, güya ortadan

aysesedademirel 03:08
03:10

kaldıracağı yolsuzluklarını temizleyeceği

aysesedademirel 03:10
03:12

kişi olan Daniel arap Moi ile arkadaş olmaya

aysesedademirel 03:12
03:14

başlamıştı.

aysesedademirel 03:14
03:17

Ve bu rapor da

aysesedademirel 03:17
03:19

başkan Kibaki'nin boynuna

aysesedademirel 03:19
03:22

dolanmış ölü bir albatros'a dönüşüverdi.

aysesedademirel 03:23
03:26

CA: Ve kısaca anlatacak olursak--

aysesedademirel 03:26
03:29

Kenya'ya bu rapordakiler resmi medya ile değil

aysesedademirel 03:29
03:32

indirek yoldan yansıtılmış oldu. Ve size göre de

aysesedademirel 03:32
03:35

gerçekten de Kenya seçimlerinin yönünü değiştirdi.

aysesedademirel 03:35
03:38

JA: Bu rapor Guardian gazetesinde manşet oldu

aysesedademirel 03:38
03:41

ve Kenya çevresindeki ülkelerde basına yansıdı,

aysesedademirel 03:41
03:44

Tanzanian ve kuzey Afrika basınında kullanıldı.

aysesedademirel 03:44
03:46

Ve aslında bilgi dışarıdan geldi.

aysesedademirel 03:46
03:48

Ve bir kaç gün sonrasında

aysesedademirel 03:48
03:50

Kenya basını da bunlar hakkında yazmaya başladı.

aysesedademirel 03:50
03:53

Kenya TV'sinde aralıksız 20 gece haberi yapıldı,

aysesedademirel 03:53
03:56

ve Kenya istihbaratına göre de

aysesedademirel 03:56
03:58

oyları da yaklaşık %10 civarında etkileyerek

aysesedademirel 03:58
04:00

seçim sonuçlarını değiştirmiş oldu.

aysesedademirel 04:00
04:02

CA: Yani bu sızıntı

aysesedademirel 04:02
04:04

aslında özünde gerçekten de dünyayı değiştirdi.

aysesedademirel 04:04
04:06

JA: Evet.

aysesedademirel 04:06
04:10

(alkışlar)

aysesedademirel 04:10
04:12

CA: Şimdi-- size Bağdat'a yapılan CA:

aysesedademirel 04:12
04:15

hava saldırısının

aysesedademirel 04:15
04:17

videosunu göstereceğiz.

aysesedademirel 04:17
04:19

Videonun kendisi daha uzun.

aysesedademirel 04:19
04:21

Bu kısa bir klibi.

aysesedademirel 04:21
04:24

Bu--şiddet içeriyor.. Sizi uyarmalıyım.

aysesedademirel 04:24
04:27

Telsiz; ...lanet olsun sadece, üstlerine gel ve onları deş.

aysesedademirel 04:27
04:31

Elemanı gördüm, of, dört tane Humvee jip var, işte orada...

aysesedademirel 04:31
04:34

Görüş net. Tamam. Ateş ediyorum.

aysesedademirel 04:34
04:37

Onları hellettiğinde haber ver. Ateş edelim hadi.

aysesedademirel 04:37
04:39

Hepsini ışınlayalım.

aysesedademirel 04:39
04:41

Hadi, ateş!

aysesedademirel 04:41
04:44

(makinalı tüfek sesi)

aysesedademirel 04:44
04:47

Ateşe devam. Ateşe devam.

aysesedademirel 04:47
04:50

(makinalı tüfek sesi)

aysesedademirel 04:50
04:53

Ateşe devam.

aysesedademirel 04:53
04:55

Otel... Çalıların Efendisi iki-altı, Çalıların Efendisi iki-altı,

aysesedademirel 04:55
04:57

hareket etmeliyiz, şimdi!

aysesedademirel 04:57
05:00

Tamam, tamam sekiz şahısla bağlantı kuruldu.

aysesedademirel 05:00
05:03

Evet, iki kuş görüyoruz (helikopter), hala ateş ediyoruz.

aysesedademirel 05:03
05:05

Anlaşıldı. Onları gördüm.

aysesedademirel 05:05
05:07

İki-altı, burası iki-altı, hereketliyiz.

aysesedademirel 05:07
05:09

Hop, Özür dilerim. Neler oluyor?

aysesedademirel 05:09
05:11

Lanet olsun, Kyle. Neyse, hahaha. Onları vurdum.

aysesedademirel 05:14
05:17

CA: Peki, bunun etkili yanı nedir?

aysesedademirel 05:17
05:20

JA: Üstünde çalışan kişiler için etkisi çok,

aysesedademirel 05:20
05:22

çok ağır bir etki.

aysesedademirel 05:22
05:24

Bağdat'a iki kişi yolladık ve bu konuyu

aysesedademirel 05:24
05:26

hikayeyi daha detaylı araştırdık.

aysesedademirel 05:26
05:29

Bu, bu alanda olan toplam üç tane saldırının

aysesedademirel 05:29
05:31

sadece birincisiydi.

aysesedademirel 05:31
05:33

CA: Yani, demek istediğim, bu atakta 11 kişi öldü ve

aysesedademirel 05:33
05:35

bunlardan ikisi de Rueters muhabiriydi?

aysesedademirel 05:35
05:37

JA: Evet. İki Reuters çalışanı,

oahsen 05:37
05:40

iki genç çocuk da yaralandı.

aysesedademirel 05:40
05:43

Yani birlikte 18 ve 26 kişi ölmüş oldu.

aysesedademirel 05:43
05:45

CA: Ve bunun yayınlanması da

aysesedademirel 05:45
05:47

çok yaygın bir harekete neden oldu.

aysesedademirel 05:47
05:49

Buradaki asıl anahtar eleman aslında

aysesedademirel 05:49
05:52

bu hareketin başlamasına neden oldu, ne diyorsun?

aysesedademirel 05:52
05:54

JA: Bilmiyorum, sanıyorum insanlar güçler

aysesedademirel 05:54
05:57

arasındaki inanılmaz uyumsuzluğun farkında.

aysesedademirel 05:57
05:59

Sokakta arkadaşlarınla sakince yürüyorsun,

aysesedademirel 05:59
06:02

sonra bir Apache helikopter 1 km uzakta havadan

aysesedademirel 06:02
06:04

herkesin üstüne 30 mm çapında

aysesedademirel 06:04
06:06

kurşunlarını ateşliyor--

aysesedademirel 06:06
06:09

bunu yapmak için bir bahane bekliyor--

aysesedademirel 06:09
06:11

ve yaralanan kişiyi kurtaranları da öldürüyor.

aysesedademirel 06:11
06:14

Ve orada tam gün gazeteci olarak çalışan, isyancılardan olmayan

aysesedademirel 06:14
06:16

iki gazeteci de var.

aysesedademirel 06:18
06:21

CA: Demek istediğim, Amerikalı istihbarat analizcisi

aysesedademirel 06:21
06:23

Bradley Manning tutuklandı.

aysesedademirel 06:23
06:26

Ve bir sohbet odasında bu videoyu 280.000 gizli

aysesedademirel 06:26
06:29

US elçilik kablo bağlantısı ile sana sızdırdığını

aysesedademirel 06:29
06:31

itiraf ettiği

aysesedademirel 06:31
06:33

konusunda söylentiler var.

aysesedademirel 06:33
06:36

Yani, yaptı mı?

aysesedademirel 06:36
06:38

JA: Biz bu kablo yayınlarını aldığımızı reddettik.

aysesedademirel 06:38
06:40

Suçlu bulundu,

aysesedademirel 06:40
06:42

yaklaşık 5 gün önce,

aysesedademirel 06:42
06:45

150.000 kablo yayınını ele geçirip

aysesedademirel 06:45
06:47

50 tanesini sızdırdığı söylendi.

aysesedademirel 06:47
06:50

Şimdi bu senein başlarında

aysesedademirel 06:50
06:52

Reykjavik ABD elciliğinden

aysesedademirel 06:52
06:55

bir kablo yayınını sızdırmıştık.

aysesedademirel 06:56
06:58

Ama bunlar bağlantılı değildi.

aysesedademirel 06:58
07:00

Yani o elçiliğin bilinen bir ziyaretlçisiydim zaten.

aysesedademirel 07:00
07:02

CA: Yani eğer binlerce ABD elçiliğinin

aysesedademirel 07:02
07:05

diplomatik kablo yayınını ele geçirmiş olsaydın...

aysesedademirel 07:05
07:07

JA: Şimdiye kadar çoktan sızdırırdım. (CA: Yapar mıydın?)

aysesedademirel 07:07
07:10

JA: Evet. (CA: Çünkü?)

aysesedademirel 07:10
07:12

JA: Çünkü asıl gerçekleri anca böyle şeyler

aysesedademirel 07:12
07:15

ortaya koyabiliyor,

aysesedademirel 07:15
07:17

yani söz gelimi

aysesedademirel 07:17
07:19

Arap hükümetleri aslında

aysesedademirel 07:19
07:22

o hükümetlerdeki gerçek insan hakları ihlalcileri.

aysesedademirel 07:22
07:24

Eğer tasnif edilmemiş yayınlara

aysesedademirel 07:24
07:26

bakarsanız, bu tarz materyalleri görüyorsunuz.

aysesedademirel 07:26
07:28

CA: O zaman bu konuda az daha detaya girelim.

aysesedademirel 07:28
07:30

Yani, genel anlamda, felsefen nedir?

aysesedademirel 07:30
07:32

Neden gizli bilgilerin

aysesedademirel 07:32
07:35

açığa çıkmasını desteklemek gereklidir?

aysesedademirel 07:36
07:39

JA: Aslında önemli olan hangi türden bilgilerin dünya için önem taşıdığı ve hangi

aysesedademirel 07:39
07:41

türde bilginin

aysesedademirel 07:41
07:43

bir reform yapabileceği.

aysesedademirel 07:43
07:45

Ve çok fazla bilgi var aslında.

aysesedademirel 07:45
07:47

Yani özellikle organizasyonların

aysesedademirel 07:47
07:50

özellikle ekonomik çabaya girerek üstünü örttüğü

aysesedademirel 07:50
07:52

bilgi bizim için olumlu bir sinyal

aysesedademirel 07:52
07:54

bu tarzda bilgi dışarıya sızdığında

aysesedademirel 07:54
07:56

bayağı işe yaraması da söz konusu.

aysesedademirel 07:56
07:58

Çünkü konuyu en iyi bilen organizasyon,

aysesedademirel 07:58
08:00

yani içeriden dışarıya biliyorlar,

aysesedademirel 08:00
08:03

ve kapatmak için çaba harcıyorlar.

aysesedademirel 08:03
08:05

Ve pratikte de bununla karşılaşıyoruz.

aysesedademirel 08:05
08:08

Gazeteciliğin tarihi de bundan ibarettir.

aysesedademirel 08:08
08:11

CA: Ama bunun bazı riskleri var,

aysesedademirel 08:11
08:14

bireylerle ilgili veya

aysesedademirel 08:14
08:16

büyük ölçekte tüm toplumla ilgili

aysesedademirel 08:16
08:18

bu bilgi sızdırmanın amaçlanmayan

aysesedademirel 08:18
08:20

bazı sonuçları da olabilir.

aysesedademirel 08:20
08:22

JA: Şimdiye kadar sızdırdıklarımızla ilgili böyle bir şey olmadı.

aysesedademirel 08:22
08:24

Yani bizim zarar bağışıklığı politikamız var.

aysesedademirel 08:24
08:26

Bizim elimizdeki bilgi ile ilgilenirken bir çeşit

aysesedademirel 08:26
08:28

kişisel bir yaklaşımımız var--

aysesedademirel 08:28
08:30

kişisel olarak bilgiyi tanımlıyoruz.

aysesedademirel 08:31
08:34

Ama bazı yasal sırlar var--

aysesedademirel 08:34
08:37

yani, doktorunuzdaki kayıtlarınız gibi,

aysesedademirel 08:37
08:39

bunlar yasal sırlardır.

aysesedademirel 08:39
08:41

Ama bizler aslında doğru şekilde motive olmup öne çıkan

aysesedademirel 08:41
08:44

muhbirler ile ilgileniyoruz.

aysesedademirel 08:44
08:46

CA: Yani iyice motive olmuş haldeler.

aysesedademirel 08:46
08:48

Peki ya şöyle birine ne dersin, örneğin,

aysesedademirel 08:48
08:51

birisinin anne-babasına--

aysesedademirel 08:51
08:54

diyelim ki oğulları ABD ordusunda çalışıyor,

aysesedademirel 08:54
08:56

ve diyor ki, "Biliyor musunuz,

aysesedademirel 08:56
08:58

bu bulduğunuz şey, birilerinin teşviki ile bulunan bir şey aslında.

aysesedademirel 08:58
09:00

Bu ölmüş insanlara gülen bir

aysesedademirel 09:00
09:02

askeri olsun.

aysesedademirel 09:02
09:04

Bu öyle bir izlenim veriyor ki--böyle bir izlenim verdi ki

aysesedademirel 09:04
09:06

dünyadaki milyonlarca insan artık

aysesedademirel 09:06
09:08

ABD askeri insan değilmiş gibi hissediyor.

aysesedademirel 09:08
09:10

Ama değil. Öyle değiller. Oğlum öyle değil, bu ne cesaret?"

aysesedademirel 09:10
09:12

Buna ne cevap verirsin?

aysesedademirel 09:12
09:14

JA: Evet, bunlardan çok duyuyoruz.

aysesedademirel 09:14
09:16

Ama anımsayın, Bağdat'taki o insanlar,

aysesedademirel 09:16
09:19

Irak'taki o insanlar, Afganistan'daki o insanlar--

aysesedademirel 09:19
09:21

onların bu videoyu seyretmesine gerek yok;

aysesedademirel 09:21
09:23

onlar bunu her gün görüyor.

aysesedademirel 09:23
09:26

Yani bu onların fikrini değiştirmez. Algılarını değiştirmeyecektir.

aysesedademirel 09:26
09:28

Her gün gördükleri şey bu çünkü.

aysesedademirel 09:28
09:31

Ama tüm bunların hesabını veren kişilerin

aysesedademirel 09:31
09:33

algılarını ve fikirlerini değiştirecektir.

aysesedademirel 09:33
09:36

Ve umudumuz da budur.

aysesedademirel 09:36
09:39

CA: Yani sen şirketler ve

aysesedademirel 09:39
09:42

hükümetlerdeki

aysesedademirel 09:42
09:45

bu tarzdaki karanlık sırların üzerine ışık tutmanın bir yolunu buldun.

aysesedademirel 09:46
09:48

Işık iyidir.

aysesedademirel 09:48
09:50

Ama şu ironik olan da bu ışığı tutabilmek için

aysesedademirel 09:50
09:52

aslında senin, kendi kaynaklarının

aysesedademirel 09:52
09:54

çevresinde bir çeşit

aysesedademirel 09:54
09:57

gizlilik yaratmak zorunda olduğun gerçeği.

aysesedademirel 09:57
10:00

JA: Aslında hayır, demek istediğim,

aysesedademirel 10:00
10:03

henüz wikileaks karşıtına denk gelmedim.

aysesedademirel 10:04
10:07

Kaynaklarımız diğer kaynaklara henüz hiç karşı çıkmadı.

aysesedademirel 10:08
10:11

Eğer bu olursa durmum bizim için aldatıcı bir hale geliyor demiştir.

aysesedademirel 10:11
10:14

Ama tahminim öyle bir şekilde hareket ediyoruz ki

aysesedademirel 10:14
10:16

insanlar ahlaki açıdan

aysesedademirel 10:16
10:18

misyonumuza devam

aysesedademirel 10:18
10:21

etmemizi ve kendimizi batırmamamızı istiyor.

aysesedademirel 10:22
10:25

CA: Aslında merak da ediyorum, yani şimdiye dek duyduğumuz kadarı ile--

aysesedademirel 10:25
10:28

TED izleyicilerinin fikrini önemsiyorum.

aysesedademirel 10:30
10:32

Yani WikiLeaks ve Julian hakkında bir kaç fikir

aysesedademirel 10:32
10:34

olacaktır diye düşünüyorum.

aysesedademirel 10:34
10:37

Yani, kahraman--kişilerin kahramanı--

aysesedademirel 10:37
10:40

bunu gün ışığına çıkarıyor.

aysesedademirel 10:40
10:42

Tehlikeli bela yaratan.

aysesedademirel 10:43
10:46

Kim kahraman olduğunu düşünüyor?

aysesedademirel 10:47
10:50

Peki kim tehlikeli bir bela çıkarıcı olduğunu düşünüyor?

aysesedademirel 10:51
10:53

JA: Hadfi ama. Birisi olmalı.

aysesedademirel 10:54
10:56

CA: Bu yumuşak bir kalabalık Julian, yumuşaklar.

aysesedademirel 10:56
10:58

Daha iyi olalım. Bir örnek daha gösterelim onlara.

aysesedademirel 10:58
11:01

Şimdi henüz sızdırmadığın bir şey var,

aysesedademirel 11:01
11:04

ve sen TED için böylesin.

aysesedademirel 11:04
11:06

Yani az önce olan çok şaşırtıcı bir hikayeydi, değil mi?

aysesedademirel 11:06
11:08

nedir bu?

aysesedademirel 11:08
11:10

JA: Yani bu bizim her gün yaptığımız

aysesedademirel 11:10
11:12

şeyin bir örneği aslında.

aysesedademirel 11:12
11:15

Geçen sene sonu--geçen sene kasım ayında--

aysesedademirel 11:15
11:17

Meksika körfezindeki muhbirlikteki gibi

aysesedademirel 11:17
11:19

çok büyük

aysesedademirel 11:19
11:22

olmasa da Arnavutluk'ta da

aysesedademirel 11:22
11:24

bir seri bilgi sızdırıldı.

aysesedademirel 11:24
11:27

Ve bir de rapor aldık--

aysesedademirel 11:27
11:30

olan biten ile ilgili analiz mühendisliği gibiydi--

aysesedademirel 11:30
11:33

söylenene göre, aslında birbiri ile

aysesedademirel 11:33
11:36

rekabet eden petrol şirketlerinin güvenliklerinin

aysesedademirel 11:36
11:39

verdiği bilgiye göre, bu şirketler kendi yük araçlarını patlatıyorlardı.

aysesedademirel 11:40
11:43

Ve Arnavutluk hükümetinin bir kısmı da bu işin içindeydi vs vs...

aysesedademirel 11:44
11:45

Ve mühendislik raporunun üstünde

aysesedademirel 11:45
11:47

hiç bir şey yazılı değildi.

aysesedademirel 11:47
11:49

Bizim için inanılmaz zor bir dökümandı.

aysesedademirel 11:49
11:51

Kimin yazdığını ve konunun ne olduğunu

aysesedademirel 11:51
11:53

bilmediğimiz için soruşturmakta zorlandık.

aysesedademirel 11:53
11:55

Ve acaba rakip bir petrol şirketinden gelen ve gerçek dışı

aysesedademirel 11:55
11:57

bir konu olabilir mi diye de şüpheye düşmüş olduk.

aysesedademirel 11:57
11:59

Bu temelin üstünde "bak biz bu konuda

aysesedademirel 11:59
12:01

şüpheye düştük. Bilmiyoruz ki, ne yapalım

aysesedademirel 12:01
12:03

Aslında bilgi gayet güzel, gerçek gibi duruyor

aysesedademirel 12:03
12:05

ama bunu doğrulayamıyoruz" yazıp

aysesedademirel 12:05
12:07

belgeyi sayfaya koyduk.

aysesedademirel 12:07
12:10

Ve aslında raporda ismi belirtilmemiş

aysesedademirel 12:10
12:13

olan bu şirketten

aysesedademirel 12:13
12:16

bu belgenin kaynağını soruşturan

aysesedademirel 12:16
12:19

bir mektup aldık--

aysesedademirel 12:19
12:22

(kahkahalar)

aysesedademirel 12:23
12:26

şöyle diyordu, "Hey, belgenin kaynağını bulmak istiyoruz"

aysesedademirel 12:26
12:28

Bizde cevap verdik "Oh, daha fazlasını anlatsanıza

aysesedademirel 12:28
12:31

tam olarak hangi dökümandan bahsediyorsunuz ki?

aysesedademirel 12:31
12:34

Bu döküman ile ilgili yasal bir hakkınız olduğunu gösterebilir misiniz?

aysesedademirel 12:34
12:36

Gerçekten size mi ait?"

aysesedademirel 12:36
12:39

Onlar da bize belgenin yazarının

aysesedademirel 12:39
12:41

Microsoft Word

aysesedademirel 12:41
12:44

kimliği ile görüntüleyen bir ekran print-screen'i yolladı.

aysesedademirel 12:46
12:48

Evet...

aysesedademirel 12:48
12:53

(alkışlar)

aysesedademirel 12:53
12:55

Bunu çok sık yaşıyoruz aslında.

aysesedademirel 12:55
12:57

Bu bizim kimliği ortaya çıkarmamızın

aysesedademirel 12:57
13:00

yollarından birisi--yani materyalin içeriğini doğrulama yolu,

aysesedademirel 13:00
13:02

bu adamların bize mektup yazmasını sağlıyoruz.

aysesedademirel 13:02
13:05

CA: Evet. BP'nin içinden de aldığın

aysesedademirel 13:05
13:07

bilgi var mıydı?

aysesedademirel 13:07
13:10

JA: Evet, hem de çok, yani şu anda bir takım ciddi

aysesedademirel 13:10
13:13

mühendislik ve maddi destek toplama çabası içindeyiz.

aysesedademirel 13:13
13:15

Son bir kaç ayda

aysesedademirel 13:15
13:17

toplumdan gördüğümüz inanılmaz

aysesedademirel 13:17
13:19

ilgiden dolayı kullandığımız

aysesedademirel 13:19
13:22

sistemlerin mühendisliğini yenilerken

aysesedademirel 13:22
13:25

yayın sayımız ve hızımız biraz azaldı.

aysesedademirel 13:25
13:27

Bu aslında sorun.

aysesedademirel 13:27
13:30

Yeni başlayan ve büyümekte olan her organizasyon gibi

aysesedademirel 13:30
13:32

kendi büyümemizden dolayı

aysesedademirel 13:32
13:34

boğulmuş haldeyiz.

aysesedademirel 13:34
13:36

Bu aslında çok fazla sayıda muhbirden çok fazla

aysesedademirel 13:36
13:38

sayıda bilginin büyük yetenekle

aysesedademirel 13:38
13:40

sızdırıldığı anlamına geliyor

aysesedademirel 13:40
13:42

ama bu bilgiyi işleyecek araştıracak

aysesedademirel 13:42
13:44

yeteri kadar insana sahip değiliz.

aysesedademirel 13:44
13:46

CA: Yani sık boğaz olduğunuz şey

aysesedademirel 13:46
13:48

temelde yeterli sayıda gönüllü gazeteci

aysesedademirel 13:48
13:51

ve/veya gazetecilik maaş bağışına sahip olmamanız.

aysesedademirel 13:51
13:53

JA: Evet. Ve bir de güvenilir kişilere.

aysesedademirel 13:53
13:55

Yani biz bir organizasyonuz

aysesedademirel 13:55
13:57

çabuk büyümek zor bir iş

aysesedademirel 13:57
13:59

özellikle ilgilendiğimiz materyal yüzünden böyle.

aysesedademirel 13:59
14:02

Bu nedenle yeniden yapılanıp

aysesedademirel 14:02
14:04

yüksek ulusal güvenlikle

aysesedademirel 14:04
14:07

ilgilenecek ve sonra da güvenlikle ilgili vakaları azaltacak

aysesedademirel 14:07
14:09

kişilere ihtiyaç duyuyoruz.

aysesedademirel 14:09
14:12

Bunu kişisel olarak nasıl yapmaya başladığını anlamamız

aysesedademirel 14:12
14:14

için bize biraz yardımcı olur musun?

aysesedademirel 14:14
14:16

Doğru okuduysam çocukken

aysesedademirel 14:16
14:19

37 farklı okula gitmişsin.

aysesedademirel 14:19
14:21

Bu doğru mu?

aysesedademirel 14:21
14:24

Ebeveynlerim film işindeydi ve bu arada da bir

aysesedademirel 14:24
14:26

tarikatten kaçıyorlardı,

aysesedademirel 14:26
14:28

bu ikisi birleşince de...

aysesedademirel 14:28
14:32

(kahkahalar)

aysesedademirel 14:32
14:34

Yani, bir psikolog bunun paranoya

aysesedademirel 14:34
14:37

üretmek için bir reçete olduğunu söyleyebilir.

aysesedademirel 14:37
14:39

JA: Hangisi, Film işi mi?

aysesedademirel 14:39
14:42

(kahkahalar)

aysesedademirel 14:42
14:45

(alkışlar)

aysesedademirel 14:45
14:47

Ve ayrıca da-- Yani sen

aysesedademirel 14:47
14:49

çok erken yaşlarda hacker olmuşsun

aysesedademirel 14:49
14:52

yetkili kişilerle de erken tanışmışsın.

aysesedademirel 14:52
14:55

JA: Evet, ben gazeteciydim.

aysesedademirel 14:55
14:57

Yani çok küçük bir yaştayken de küçük bir gazeteci ve aktivisttim.

aysesedademirel 14:57
14:59

Bir magazin yazdığım için

aysesedademirel 14:59
15:02

daha ergenliğimde soruşturuldum.

aysesedademirel 15:02
15:04

Bir hacker ile dikkatli olmalısınız.

aysesedademirel 15:04
15:06

Yani, pek çok şey için kullanılabilen

aysesedademirel 15:06
15:08

bir metod olabilir.

aysesedademirel 15:08
15:10

Ne yazık ki şu anda

aysesedademirel 15:10
15:12

bu daha ziyade rus mafyası tarafından

aysesedademirel 15:12
15:14

büyükannelerimizin banka hesaplarını çalmak için kullanılıyor.

aysesedademirel 15:14
15:17

Yani deyim yerindeyse--

aysesedademirel 15:17
15:19

eskisi kadar iyi bir şey değil.

aysesedademirel 15:19
15:21

CA: Evet, ben kesinlikle kimsenin büyükannesinin

aysesedademirel 15:21
15:24

banka hesabını çaldığını düşünmüyorum.

aysesedademirel 15:24
15:26

Peki ya temel

aysesedademirel 15:26
15:28

değerleriniz neler?

aysesedademirel 15:28
15:31

Bize temel değerlerinizin neler olduğu ve

aysesedademirel 15:31
15:33

bunları belirlerken yaşadıklarınızla ilgili

aysesedademirel 15:33
15:36

bir parça bilgi vermeniz mümkün mü?

aysesedademirel 15:38
15:40

JA: Yaşadıklarım konusunda emin değilim

aysesedademirel 15:40
15:43

Ama temel değerlerim;

aysesedademirel 15:43
15:46

iyi, becerikli ve yüce gönüllü erkekler

aysesedademirel 15:46
15:48

kurbanlar yaratmazlar;

aysesedademirel 15:48
15:50

kurban olanları iyileştirirler.

aysesedademirel 15:50
15:52

Ve bu aslında babamdan gelen bir şey

aysesedademirel 15:52
15:55

ve hayatıma giren diğer becerikli ve yüce gönüllü

aysesedademirel 15:55
15:58

erkeklerden kaynaklanıyor.

aysesedademirel 15:58
16:00

CA: Becerikli, yüce gönüllü erkekler kurban yaratmazlar

aysesedademirel 16:00
16:02

kurbanları iyileştirirler mi?

aysesedademirel 16:02
16:04

JA: Evet, bilirsiniz,

aysesedademirel 16:04
16:08

Ben hırçın biriyim,

aysesedademirel 16:08
16:10

ve aslında iyileştirme konusunda çok iyi değilim.

aysesedademirel 16:10
16:13

Ama bir şekilde--

aysesedademirel 16:13
16:16

Kurbanları iyileştirmenin başka bir yolu da var,

aysesedademirel 16:16
16:19

bu da suç faillerine karşı polislik

aysesedademirel 16:19
16:21

yapmak.

aysesedademirel 16:21
16:23

Bu benim karakterimde

aysesedademirel 16:23
16:25

çok uzun zamanlardan beri

aysesedademirel 16:25
16:27

var olan bir şey.

aysesedademirel 16:27
16:30

CA: Peki bize çok hızlı bir son dakika hikayesi anlatın;

aysesedademirel 16:30
16:33

İzlanda'da ne oldu?

aysesedademirel 16:33
16:36

Orada bir şey yayınladınız,

aysesedademirel 16:36
16:39

ve bir banka ile sorun yaşadınız,

aysesedademirel 16:39
16:41

ve oradaki haber servisleri

aysesedademirel 16:41
16:44

bu hikayeyi yayınlamaktan men edildi.

aysesedademirel 16:44
16:46

Bunun yerine, sizin reklamınızı yaptılar.

aysesedademirel 16:46
16:49

Bu da izlanda da sizi bayağı meşhur etti. Sonra ne oldu?

aysesedademirel 16:49
16:51

JA: Bu harika bir vakaydı.

aysesedademirel 16:51
16:53

İzlanda'da finansal bir kriz yaşandı.

aysesedademirel 16:53
16:55

Dünyadaki bütün ülkelerden daha büyük bir hasar aldılar.

aysesedademirel 16:55
16:57

Banka sektöründeki GDP ekonominin geri kalanından

aysesedademirel 16:57
16:59

10 kat daha fazlaydı.

aysesedademirel 16:59
17:02

Geçen sene haziran ayında

aysesedademirel 17:02
17:05

biz bu raporu yayınladık.

aysesedademirel 17:05
17:07

Ve ulusal televizyon kanalı yayına girmesine

aysesedademirel 17:07
17:09

beş dakika kala men edildi.

aysesedademirel 17:09
17:11

Bir filmmiş gibi, mahkeme emri haber masasının üstüne konuldu

aysesedademirel 17:11
17:13

ve haber spikeri de şaşkın

aysesedademirel 17:13
17:15

"Bu daha önce hiç olmamıştı. Şimdi ne yapacağız?" diye sordu.

aysesedademirel 17:15
17:17

Bizde yayın boyunca arka planda

aysesedademirel 17:17
17:20

kendi web sitemizi gösterdik.

aysesedademirel 17:20
17:22

Ve izlanda'da çok meşhur olduk,

aysesedademirel 17:22
17:25

İzlanda'ya gidip konu hakkında konuştuk.

aysesedademirel 17:25
17:27

Toplumda öyle bir duygu vardı ki sanki

aysesedademirel 17:27
17:29

bu asla olmamalıydı.

aysesedademirel 17:29
17:31

Sonuç olarak,

aysesedademirel 17:31
17:33

bazı İzlanda politikacısı ile birlikte çalıştık

aysesedademirel 17:33
17:35

daha sonra da uluslararası yasal bir kaç uzmanla

aysesedademirel 17:35
17:37

ve birlikte İzlanda özgür basınına

aysesedademirel 17:37
17:40

açık denizde sığınacak bir liman

aysesedademirel 17:40
17:43

sunan bir yasa paketi

aysesedademirel 17:43
17:46

hazırlamış olduk,

aysesedademirel 17:46
17:49

dünyadaki en güçlü gazetecilik korumasıyla birlikte

aysesedademirel 17:49
17:51

konuşma özgürlüğü için

aysesedademirel 17:51
17:53

yeni bir de Nobel Ödülü geldi.

aysesedademirel 17:53
17:55

İzlanda da Norveç gibi bir İskandinav

aysesedademirel 17:55
17:58

ülkesi ve yine Norveç gibi sistemin içine dokunabiliyor.

aysesedademirel 17:58
18:00

Ve henüz 1 ay önce

aysesedademirel 18:00
18:03

bu izlanda parlementosundan anonim şekilde geçirildi.

aysesedademirel 18:03
18:05

CA: Wow.

aysesedademirel 18:05
18:11

(alkışlar)

aysesedademirel 18:11
18:13

Son sorum, Julian.

aysesedademirel 18:13
18:15

Geleceğe bakınca ne görüyorsun,

aysesedademirel 18:15
18:17

Big Brother (hükümet) üstümüzde

aysesedademirel 18:17
18:19

daha büyük bir kontrol ve gizlilik

aysesedademirel 18:19
18:21

mi uyguluyor,

aysesedademirel 18:21
18:23

yada bizler,

aysesedademirel 18:23
18:25

Big Brother'ı mı izliyoruz

aysesedademirel 18:25
18:28

veya bunların ikisi birden mi devam ediyor?

aysesedademirel 18:28
18:30

JA: Hangi yolla devam edecek emin değilim.

aysesedademirel 18:30
18:32

Yani dünyada şu anda konuşma özgürlüğü

aysesedademirel 18:32
18:35

yasası ve şeffaflık yasası için inanılmaz

aysesedademirel 18:35
18:38

bir baskı uygulanıyor--

aysesedademirel 18:38
18:40

EU içinde,

aysesedademirel 18:40
18:42

Çin ve ABD arasında.

aysesedademirel 18:42
18:45

Hangi yöne gidecek görmek çok zor.

aysesedademirel 18:45
18:47

Bu nedenlerle bunlar de yaşamak için çok ilginç günler.

aysesedademirel 18:47
18:49

Çünkü sadece bir parça çaba ile bu yollardan

aysesedademirel 18:49
18:52

birine de diğerine de yönelmek mümkün.

aysesedademirel 18:52
18:55

CA: Julian sanıyorum izleyenlerin de fikrini yansıtıyor olacağım

aysesedademirel 18:55
18:57

lütfen dikkatli ol ve

aysesedademirel 18:57
18:59

tüm güçler seninle olsun.

aysesedademirel 18:59
19:01

JA: Teşekkürler, Chris. (CA: Teşekkürler.)

aysesedademirel 19:01
19:11

(Alkışlar)