Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Julian Assange: Why the world needs WikiLeaks in Slovak

Last Modified By Time Content
nicca 00:00
00:02

Chris Anderson: Vitajte, Julian.

nicca 00:02
00:04

Hovorí sa, že WikiLeaks, vaše bábätko,

nicca 00:04
00:06

počas niekoľkých posledných rokov

nicca 00:06
00:09

zverejnilo viac tajných dokumentov

nicca 00:09
00:11

než všetky ostatné svetové médiá dokopy.

nicca 00:11
00:13

Je to vôbec možné?

nicca 00:13
00:15

Julian Assange: Áno, je to vôbec možné?

nicca 00:15
00:18

Je tu obava, že zvyšok svetových médií

nicca 00:18
00:20

odvádza takú zlú prácu,

nicca 00:20
00:22

že jedna malá skupina aktivistov

nicca 00:22
00:24

je schopná zverejniť viac

nicca 00:24
00:26

informácií tohto typu,

nicca 00:26
00:28

než všetka tlač na svete.

nicca 00:28
00:30

CA: Ako to funguje?

nicca 00:30
00:33

Ako ľudia zverejňujú tie dokumenty?

nicca 00:33
00:36

A ako chránite ich súkromie?

nicca 00:36
00:38

JA: Sú to, pokiaľ vieme,

nicca 00:38
00:40

klasickí donášači.

nicca 00:40
00:42

A máme pre nich mnoho spôsobov

nicca 00:42
00:44

ako k nám informácie dostať.

nicca 00:44
00:46

Používame moderné šifrovanie

nicca 00:46
00:48

na prenášanie vecí po internete, pre zakrytie stôp,

nicca 00:48
00:50

a využívame legálne jurisdikcie,

nicca 00:50
00:53

ako vo Švédsku a Belgicku,

nicca 00:53
00:56

na dosiahnutie zákonnej ochrany.

nicca 00:57
00:59

Informácie získavame e-mailom,

nicca 00:59
01:02

bežnou poštou,

nicca 01:02
01:04

šifrované či nie,

nicca 01:04
01:07

preveríme ich ako štandardná tlačová agentúra, formátujeme ich -

nicca 01:07
01:10

čo je niekedy dosť ťažké spraviť,

nicca 01:10
01:12

keď ide

nicca 01:12
01:14

o obrovskú databázu informácií -

nicca 01:14
01:16

zverejníme ich pre verejnosť

nicca 01:16
01:18

a potom sa bránime

nicca 01:18
01:21

pred nevyhnuteľnými právnymi a politickými útokmi.

nicca 01:21
01:23

CA: Takže sa snažíte zaručiť,

nicca 01:23
01:25

že dokumenty sú legitimné.

nicca 01:25
01:27

Ale, vlastne,

nicca 01:27
01:30

skoro nikdy nepoznáte identitu zdroja.

nicca 01:30
01:33

JA: Áno. Poznáme ju veľmi zriedkavo.

nicca 01:34
01:37

A aj keď sa ju dozvieme,

nicca 01:37
01:40

tak tú informáciu zničíme čím skôr.

nicca 01:40
01:42

(Zvoní telefón) Sakra.

nicca 01:42
01:46

(Smiech)

nicca 01:46
01:48

CA: Myslím si, že CIA sa pýta na kód

nicca 01:48
01:50

pre členstvo v TEDe.

nicca 01:50
01:53

(Smiech)

nicca 01:53
01:55

Tak, zoberme si príklad.

nicca 01:55
01:57

Toto je niečo,

nicca 01:57
01:59

čo ste zverejnili pred pár rokmi.

nicca 01:59
02:01

Ak sa nám to ukáže...

nicca 02:01
02:03

Takže toto bolo v Keni pred pár rokmi.

nicca 02:03
02:06

Môžete nám povedať, čo ste zverejnili a čo sa stalo?

nicca 02:06
02:08

JA: Toto je správa agentúry Kroll.

nicca 02:08
02:11

Bola to tajná správa informačnej služby,

nicca 02:11
02:13

ktorú si objednala kenská vláda

nicca 02:13
02:16

po voľbách v roku 2004.

nicca 02:16
02:18

Pred rokom 2004 v Keni vládol

nicca 02:18
02:20

Daniel arap Moi

nicca 02:20
02:22

asi 18 rokov.

nicca 02:22
02:25

Bol to mierny diktátor.

nicca 02:25
02:27

A keď sa Kibaki dostal k moci -

nicca 02:27
02:29

vďaka koalícií síl, ktoré sa snažili

nicca 02:29
02:31

odstrániť v Keni korupciu -

nicca 02:31
02:33

objednali si túto správu,

nicca 02:33
02:35

a zaplatili za ňu, a jednu

nicca 02:35
02:37

súvisiacu správu, dva milióny libier.

nicca 02:37
02:40

A potom ju zadržala vláda

nicca 02:40
02:42

a využila na politický nátlak na Moia,

nicca 02:42
02:44

ktorý bol, a stále je,

nicca 02:44
02:47

najbohatším mužom v Keni.

nicca 02:47
02:50

Je to svätý grál kenskej žurnalistiky.

nicca 02:50
02:53

Tak som tam v roku 2007 zašiel,

nicca 02:53
02:55

a podarilo sa nám ju obdržať

nicca 02:55
02:57

práve pred voľbami -

nicca 02:57
03:00

28. decembra.

nicca 03:02
03:05

Správu sme zverejnili

nicca 03:05
03:08

tri dni po tom, ako sa nový prezident Kibaki

nicca 03:08
03:10

rozhodol spojiť s mužom,

nicca 03:10
03:12

ktorého sa chcel zbaviť,

nicca 03:12
03:14

Danielom arap Moiom.

nicca 03:14
03:17

Preto sa táto správa

nicca 03:17
03:19

stala príťažou

nicca 03:19
03:22

pre prezidenta Kibakiho.

nicca 03:23
03:26

CA: A - aby som to skrátil -

nicca 03:26
03:29

povesť o tejto správe sa do Kene

nicca 03:29
03:32

nedostala z oficiálnych zdrojov, ale nepriamo.

nicca 03:32
03:35

A podľa vášho názoru to ovplyvnilo voľby.

nicca 03:35
03:38

JA: Áno. Vyšla na titulnej strane denníka Guardian

nicca 03:38
03:41

a potom vo všetkých krajinách susediacich s Keňou,

nicca 03:41
03:44

v tanzanskej a juhoafrickej tlači.

nicca 03:44
03:46

A tak sa zvonka dostala dnu.

nicca 03:46
03:48

A po niekoľkých dňoch

nicca 03:48
03:50

o nej bez obáv mohla písať kenská tlač.

nicca 03:50
03:53

20 dní bežala v kenskej televízii,

nicca 03:53
03:56

a podľa kenskej informačnej služby

nicca 03:56
03:58

ovplyvnila 10 percent hlasov,

nicca 03:58
04:00

čo zmenilo výsledky volieb.

nicca 04:00
04:02

CA: Takže vaše zverejnenie

nicca 04:02
04:04

skutočne významne zmenilo svet?

nicca 04:04
04:06

JA: Áno.

nicca 04:06
04:10

(Potlesk)

nicca 04:10
04:12

CA: A teraz vám pustíme

nicca 04:12
04:15

krátku ukážku z tohto

nicca 04:15
04:17

videozáznamu náletu na Bagdad.

nicca 04:17
04:19

Samotné video je dlhšie.

nicca 04:19
04:21

Ale tu je krátka ukážka.

nicca 04:21
04:24

Upozorňujem, že je to pôsobivý materiál.

nicca 04:24
04:27

Vysielačka: ...až ich zamieriš, strieľaj.

nicca 04:27
04:31

Vidím cieľ, uh, asi štyri tereniaky, uh, s...

nicca 04:31
04:34

Môžeš. Dobre, strieľam.

nicca 04:34
04:37

Daj mi vedieť až ich dostaneš. Strieľaj.

nicca 04:37
04:39

Posvieť mi na nich.

nicca 04:39
04:41

No tak, páľ!

nicca 04:41
04:44

(Streľba z guľometu)

nicca 04:44
04:47

Strieľaj. Strieľaj.

nicca 04:47
04:50

(Streľba z guľometu)

nicca 04:50
04:53

Strieľaj.

nicca 04:53
04:55

Hotel ... Krovák dva-šesť, Krovák dva-šesť,

nicca 04:55
04:57

musíme vyraziť, teraz!

nicca 04:57
05:00

Dobre, zamierili sme všetkých osem osôb.

nicca 05:00
05:03

Vidím dva vtáky (vrtuľníky) a stále strieľame.

nicca 05:03
05:05

Roger, mám ich.

nicca 05:05
05:07

Dva-šesť, tu je dva-šesť, ideme.

nicca 05:07
05:09

Ups, pardon. Čo to bolo?

nicca 05:09
05:11

Sakra, Kyle. Dobre, hahaha, dostal som ich.

nicca 05:14
05:17

CA: Aký to malo dopad?

nicca 05:17
05:20

JA: Na ľudí, ktorí na tom pracovali

nicca 05:20
05:22

silný.

nicca 05:22
05:24

Skončili sme posieľaním dvoch ľudí do Bagdadu,

nicca 05:24
05:26

aby o tom zistili viac.

nicca 05:26
05:29

Toto je iba prvý z troch útokov,

nicca 05:29
05:31

ktoré sa tam odohrali.

nicca 05:31
05:33

CA: Pri tom útoku zomrelo 11 ľudí,

nicca 05:33
05:35

vrátane dvoch zamestnancov Reuters, však?

nicca 05:35
05:37

JA: Áno, Dvaja zamestnanci Reuters

nicca 05:37
05:40

a dve deti boli ranené.

nicca 05:40
05:43

Spolu tam bolo zabitých 18 až 26 ľudí.

nicca 05:43
05:45

CA: A zverejnenie tohoto vyvolalo

nicca 05:45
05:47

všeobecné pobúrenie.

nicca 05:47
05:49

Čo, podľa vás, bolo kľúčovým prvkom,

nicca 05:49
05:52

ktorý vlastne vyvolal pobúrenie?

nicca 05:52
05:54

JA: Neviem, myslím, že ľudia môžu vidieť

nicca 05:54
05:57

ten nepomer síl.

nicca 05:57
05:59

Máte ľudí, ktorí si pokojne idú po ulici

nicca 05:59
06:02

a potom vrtuľník Apache, kilometer od nich

nicca 06:02
06:04

strieľa 30-milimetrové náboje

nicca 06:04
06:06

po všetkých,

nicca 06:06
06:09

hľadajúc zámienku,

nicca 06:09
06:11

a zabíja ľudí zachraňujúcich ranených.

nicca 06:11
06:14

A boli tam dvaja novinári, ktorí zjavne neboli povstalci,

nicca 06:14
06:16

keďže toto je ich práca.

nicca 06:18
06:21

CA: A americký analytik tajnej služby,

nicca 06:21
06:23

Bradley Manning, bol zatknutý.

nicca 06:23
06:26

A vraj sa na chate priznal,

nicca 06:26
06:29

že vám dal toto video

nicca 06:29
06:31

spolu s 280 000

nicca 06:31
06:33

tajnými telegramami americkej ambasády.

nicca 06:33
06:36

Urobil to?

nicca 06:36
06:38

JA: Popreli sme prijatie tých telegramov.

nicca 06:38
06:40

Asi pred piatimi dňami

nicca 06:40
06:42

bol obvinený

nicca 06:42
06:45

zo získania 150 000 telegramov

nicca 06:45
06:47

a zverejnenia 50.

nicca 06:47
06:50

Na začiatku roku

nicca 06:50
06:52

sme zverejnili

nicca 06:52
06:55

telegram americkej ambasády v Reykjavíku.

nicca 06:56
06:58

Ale to s tým nutne nesúvisí.

nicca 06:58
07:00

Bol som známy návštevník tej ambasády.

nicca 07:00
07:02

CA: Keby ste získali tisícky

nicca 07:02
07:05

diplomatických telegramov americkej ambasády...

nicca 07:05
07:07

JA: Zverejnili by sme ich. (Naozaj?)

nicca 07:07
07:10

JA: Áno. (CA: Prečo?)

nicca 07:10
07:12

JA: Lebo tieto veci

nicca 07:12
07:15

odhaľujú skutočný stav,

nicca 07:15
07:17

napríklad,

nicca 07:17
07:19

arabských vlád,

nicca 07:19
07:22

ich skutočné zneužívanie ľudských práv.

nicca 07:22
07:24

Ak sa pozriete na odtajené telegramy,

nicca 07:24
07:26

sú tam takéto materiály.

nicca 07:26
07:28

CA: Preberme to trošku dôkladnejšie.

nicca 07:28
07:30

Všeobecne, aká je vaša filozofia?

nicca 07:30
07:32

Prečo je správne

nicca 07:32
07:35

podporovať zverejňovanie tajných informácii?

nicca 07:36
07:39

JA: Je tu otázka, aké informácie sú na svete dôležité

nicca 07:39
07:41

a aké informácie

nicca 07:41
07:43

dokážu spôsobiť zmeny.

nicca 07:43
07:45

Existuje množstvo informácii.

nicca 07:45
07:47

Takže keď organizácie

nicca 07:47
07:50

investujú do utajenia nejakej informácie,

nicca 07:50
07:52

je to dobrý znak,

nicca 07:52
07:54

že keď sa informácia dostane von,

nicca 07:54
07:56

môže byť prospešná.

nicca 07:56
07:58

Pretože organizácie, ktoré ich poznajú najlepšie,

nicca 07:58
08:00

ktoré ich poznajú zvnútra,

nicca 08:00
08:03

vykladajú úsilie, aby ich utajili.

nicca 08:03
08:05

A to sme zistili z praxe.

nicca 08:05
08:08

A taká je podstata žurnalistiky.

nicca 08:08
08:11

CA: Ale nie je tam riziko,

nicca 08:11
08:14

či už pre jednotlivé osoby,

nicca 08:14
08:16

alebo celú spoločnosť,

nicca 08:16
08:18

že únik môže mať

nicca 08:18
08:20

nechcené dôsledky?

nicca 08:20
08:22

JA: S ničím, čo sme zverejnili, sa nám to nestalo.

nicca 08:22
08:24

Máme svoje zásady ochrany.

nicca 08:24
08:26

Máme spôsob, ako nakladať s informáciami,

nicca 08:26
08:28

ktoré obsahujú osobné -

nicca 08:28
08:30

údaje o konkrétnej osobe.

nicca 08:31
08:34

Ale existujú oprávnené tajomstvá -

nicca 08:34
08:37

napríklad vaše lekárske záznamy,

nicca 08:37
08:39

to sú oprávnené tajomstvá.

nicca 08:39
08:41

Ale my jednáme s donášačmi,

nicca 08:41
08:44

ktorí sú dobre motivovaní.

nicca 08:44
08:46

CA: Takže majú dobrú motiváciu.

nicca 08:46
08:48

CA: A čo by ste povedali, napríklad,

nicca 08:48
08:51

rodičovi, ktorého -

nicca 08:51
08:54

syn slúži v americkej armáde,

nicca 08:54
08:56

a ktorý hovorí: "Viete čo,

nicca 08:56
08:58

vy ste zverejnili niečo, čo niekto chcel zverejniť.

nicca 08:58
09:00

Video ukazuje amerického vojaka, ktorý sa smeje,

nicca 09:00
09:02

ako ľudia umierajú.

nicca 09:02
09:04

To vyvoláva dojem

nicca 09:04
09:06

u miliónov ľudí na celom svete,

nicca 09:06
09:08

že americkí vojaci sú neľudskí.

nicca 09:08
09:10

To nie je pravda. Môj syn taký nie je. Ako sa opovažujete?"

nicca 09:10
09:12

Čo by ste na to povedali?

nicca 09:12
09:14

JA: To počujeme dosť často.

nicca 09:14
09:16

Ale nezabudnite, že ľudia v Bagdade,

nicca 09:16
09:19

Iraku, Afganistane -

nicca 09:19
09:21

oni nepotrebujú vidieť to video;

nicca 09:21
09:23

oni to vidia každý deň.

nicca 09:23
09:26

Takže to nezmení ich názor. Nezmení to ich dojem.

nicca 09:26
09:28

To je to, čo vidia každý deň.

nicca 09:28
09:31

Zmení to dojem a názor ľudí,

nicca 09:31
09:33

ktorí za to všetko platia.

nicca 09:33
09:36

A to je naša nádej.

nicca 09:36
09:39

CA: Takže ste našli spôsob, ako posvietiť

nicca 09:39
09:42

na veci, ktoré vidíte

nicca 09:42
09:45

ako temné tajomstvá spoločností a vlády.

nicca 09:46
09:48

Svetlo je dobré.

nicca 09:48
09:50

Ale vidíte tú iróniu,

nicca 09:50
09:52

že aby ste si na ne posvietili,

nicca 09:52
09:54

musíte sami

nicca 09:54
09:57

utajovať svoje zdroje?

nicca 09:57
10:00

JA: Ani nie. Nemáme žiadnych

nicca 10:00
10:03

WikiLeaks disidentov.

nicca 10:04
10:07

Nemáme zdroje, ktoré sú disidentmi voči iným zdrojom.

nicca 10:08
10:11

Keby sa také objavili, bola by to zložitá situácia pre nás.

nicca 10:11
10:14

Ale správame sa tak,

nicca 10:14
10:16

aby ľudia cítili

nicca 10:16
10:18

morálnu povinnosť

nicca 10:18
10:21

pokračovať v našej misii, aby ju nepokazili.

nicca 10:22
10:25

CA: Mňa by zaujímalo, už len na tom, čo sme zatiaľ počuli -

nicca 10:25
10:28

som zvedavý na názor v hľadisku TED.

nicca 10:30
10:32

Viete, môžu tu byť viaceré názory

nicca 10:32
10:34

na WikiLeaks a Juliana.

nicca 10:34
10:37

Napríklad, že je hrdina,

nicca 10:37
10:40

ktorý prináša dôležité svetlo.

nicca 10:40
10:42

Alebo nebezpečný provokatér.

nicca 10:43
10:46

Kto si myslí, že je hrdina?

nicca 10:47
10:50

A kto, že je nebezpečný provokatér?

nicca 10:51
10:53

JA: No tak. Niekto určite áno.

nicca 10:54
10:56

CA: Sú mäkkí, Julian, mäkkí.

nicca 10:56
10:58

Musíme sa viac snažiť. Ukážme im ďalší príklad.

nicca 10:58
11:01

Tu je niečo, čo ste ešte nezverejnili,

nicca 11:01
11:04

ale teraz to urobíte pre TED.

nicca 11:04
11:06

Je to fascinujúci príbeh, ktorý sa práve stal, však?

nicca 11:06
11:08

Čo to je?

nicca 11:08
11:10

JA: Toto je príklad toho, čo robíme

nicca 11:10
11:12

asi každý deň.

nicca 11:12
11:15

Takže minulý rok - v novembri minulého roku -

nicca 11:15
11:17

došlo k sérii výbuchov

nicca 11:17
11:19

v Albánsku,

nicca 11:19
11:22

ako bol výbuch v Mexickom zálive,

nicca 11:22
11:24

ale nie až také veľké.

nicca 11:24
11:27

A dostali sme správu -

nicca 11:27
11:30

niečo ako technickú analýzu toho, čo sa stalo -

nicca 11:30
11:33

ktorá hovorila, že ochranka

nicca 11:33
11:36

konkurenčných ropných spoločností

nicca 11:36
11:39

tam zaparkovala kamióny a vyhodila ich do vzduchu.

nicca 11:40
11:43

A bola do toho zapletená aj časť albánskej vlády, atď, atď.

nicca 11:44
11:45

A táto technická správa

nicca 11:45
11:47

nemala žiadnu hlavičku.

nicca 11:47
11:49

Takže to bol pre nás extrémne ťažký dokument.

nicca 11:49
11:51

Nemohli sme ho overiť, lebo sme nevedeli

nicca 11:51
11:53

kto ho napísal a kto vedel o čom je.

nicca 11:53
11:55

Takže sme boli skeptickí, či to nie je

nicca 11:55
11:57

nejaká hra konkurenčnej ropnej spoločnosti.

nicca 11:57
11:59

Preto sme to zverejnili a povedali:

nicca 11:59
12:01

"O tejto veci máme pochybnosti.

nicca 12:01
12:03

Nevieme nič, ale čo môžme spraviť?

nicca 12:03
12:05

Materiál vyzerá dobre, pôsobí správne,

nicca 12:05
12:07

ale nevieme ho overiť."

nicca 12:07
12:10

A dostali sme list

nicca 12:10
12:13

práve tento týždeň

nicca 12:13
12:16

od spoločnosti, čo ho napísala,

nicca 12:16
12:19

a chceli vystopovať zdroj.

nicca 12:19
12:22

(Smiech)

nicca 12:23
12:26

Napísali: "Chceme nájsť zdroj."

nicca 12:26
12:28

A my sme na to odpísali: "Povedzte nám viac.

nicca 12:28
12:31

O akom dokumente to presne hovoríte?

nicca 12:31
12:34

Môžete nám ukázať, že naň máte zákonné právo?

nicca 12:34
12:36

Je naozaj váš?"

nicca 12:36
12:39

Takže nám poslali tento snímok z obrazovky

nicca 12:39
12:41

s autorom

nicca 12:41
12:44

v identifikátore aplikácie Microsoft World.

nicca 12:46
12:48

Hej.

nicca 12:48
12:53

(Potlesk)

nicca 12:53
12:55

To sa stáva často.

nicca 12:55
12:57

Toto je jedna z našich metód

nicca 12:57
13:00

identifikácie - overovania materiálu.

nicca 13:00
13:02

Takto nájdeme ľudí, ktorí tie listy píšu.

nicca 13:02
13:05

CA: Máte informácie

nicca 13:05
13:07

z vnútra BP?

nicca 13:07
13:10

JA: Áno, máme ich dosť, ale práve

nicca 13:10
13:13

riešime vážne finančné a technické veci.

nicca 13:13
13:15

Preto sme

nicca 13:15
13:17

za posledných pár mesiacov

nicca 13:17
13:19

trošku obmedzili publikovanie,

nicca 13:19
13:22

kým vytvoríme záložný systém

nicca 13:22
13:25

pre fenomenálny záujem verejnosti.

nicca 13:25
13:27

To je problém.

nicca 13:27
13:30

Ako každá rozvíjajúca začínajúca organizácia,

nicca 13:30
13:32

sme zaskočení

nicca 13:32
13:34

vlastným rozvojom.

nicca 13:34
13:36

To znamená, že získavame enormné množstvo

nicca 13:36
13:38

veľmi dôležitých informácii

nicca 13:38
13:40

od donášačov,

nicca 13:40
13:42

ale nemáme dosť ľudí,

nicca 13:42
13:44

aby ich spracovali.

nicca 13:44
13:46

CA: Takže toto je hlavná prekážka

nicca 13:46
13:48

všetkých novinárskych dobrovoľníkov

nicca 13:48
13:51

a/alebo financovania novinárskych platov?

nicca 13:51
13:53

JA: Áno, a dôveryhodní ľudia.

nicca 13:53
13:55

Sme organizácia,

nicca 13:55
13:57

ktorú je ťažké rozvíjať rýchlo

nicca 13:57
13:59

kvôli druhu materiálu, s ktorým pracujeme.

nicca 13:59
14:02

Takže sa mesíme reštrukturalizovať

nicca 14:02
14:04

aby sme mali ľudí,

nicca 14:04
14:07

ktorí budú pracovať na otázkach národnej bezpečnosti,

nicca 14:07
14:09

a potom na menej závažných veciach.

nicca 14:09
14:12

CA: Povedzte nám niečo o sebe,

nicca 14:12
14:14

a o tom, ako ste sa k tomu dostali.

nicca 14:14
14:16

Myslím, že som čítal, že ako dieťa

nicca 14:16
14:19

ste chodili do 37 rôznych škôl.

nicca 14:19
14:21

Môže to byť pravda?

nicca 14:21
14:24

JA: No, moji rodičia boli vo filmovom priemysle

nicca 14:24
14:26

a na úteku pred sektou,

nicca 14:26
14:28

takže kombinácia týchto dvoch...

nicca 14:28
14:32

(Smiech)

nicca 14:32
14:34

CA: Psychológ by mohol povedať,

nicca 14:34
14:37

že je to recept na vývin paranoje.

nicca 14:37
14:39

JA: Čo, filmový priemysel?

nicca 14:39
14:42

(Smiech)

nicca 14:42
14:45

(Potlesk)

nicca 14:45
14:47

CA: A tiež ste boli

nicca 14:47
14:49

voľakedy hackerom

nicca 14:49
14:52

a skoro ste sa zaplietli s autoritami.

nicca 14:52
14:55

JA: No, bol som novinár.

nicca 14:55
14:57

Viete, bol som veľmi mladý novinár a aktivista

nicca 14:57
14:59

Písal som časopis,

nicca 14:59
15:02

a kvôli nemu ma ako teenagera vyšetrovali.

nicca 15:02
15:04

Takže musíte byť opatrný so slovom "hacker".

nicca 15:04
15:06

Je to metóda,

nicca 15:06
15:08

ktorá môže byť využitá rôznymi spôsobmi.

nicca 15:08
15:10

Nanešťastie, práve

nicca 15:10
15:12

sa najviac využíva v ruskej mafii,

nicca 15:12
15:14

aby vykradli bankové kontá vašej babičky.

nicca 15:14
15:17

Takže táto fráza nie je

nicca 15:17
15:19

až taká pekná ako zvykla byť.

nicca 15:19
15:21

CA: Určite si nemyslím,

nicca 15:21
15:24

že kradnete bankové kontá niečej babičky.

nicca 15:24
15:26

Ale čo

nicca 15:26
15:28

vaše základné hodnoty?

nicca 15:28
15:31

Môžete nám naznačiť aké sú

nicca 15:31
15:33

a možno nejaký incident vo vašom živote,

nicca 15:33
15:36

ktorý dopomohol k ich určeniu?

nicca 15:38
15:40

JA: Nie som si istý o incidente.

nicca 15:40
15:43

Ale základné hodnoty:

nicca 15:43
15:46

schopní, veľkorysí ľudia

nicca 15:46
15:48

nevytvárajú obete,

nicca 15:48
15:50

starajú sa o ne.

nicca 15:50
15:52

A to je niečo od môjho otca

riso 15:52
15:55

a niečo od iných schopných a veľkorysých ľudí,

nicca 15:55
15:58

ktorí boli v mojom živote.

riso 15:58
16:00

CA: Schopní, veľkorysí ľudia nevytvárajú obete;

nicca 16:00
16:02

starajú sa o obete?

nicca 16:02
16:04

JA: Áno,

nicca 16:04
16:08

som bojovný človek,

nicca 16:08
16:10

takže starať sa o ľudí veľmi neviem.

nicca 16:10
16:13

Ale nejakým spôsobom -

nicca 16:13
16:16

Existuje iný spôsob starania sa o obete,

nicca 16:16
16:19

a to je potrestať páchateľov

nicca 16:19
16:21

zločinu.

nicca 16:21
16:23

A to je niečo,

nicca 16:23
16:25

čo mám vo svojej povahe

nicca 16:25
16:27

už dlho.

nicca 16:27
16:30

CA: Tak nám rýchlo povedzte ešte jeden príbeh:

nicca 16:30
16:33

čo sa stalo na Islande?

nicca 16:33
16:36

Niečo ste tam zverejnili,

nicca 16:36
16:39

dostali sa do problémov s bankou

nicca 16:39
16:41

a spravodajské služby tam

nicca 16:41
16:44

dostali zákaz publikovať to.

nicca 16:44
16:46

Namiesto toho publikovali vašu stranu.

nicca 16:46
16:49

Spravili vám na Islande vysoký profil. Čo sa stalo potom?

nicca 16:49
16:51

JA: Áno, je to skvelý prípad.

nicca 16:51
16:53

Island prechádzal finančnou krízou.

nicca 16:53
16:55

Zasiahla ich najhoršie zo všetkých krajín vo svete.

nicca 16:55
16:57

Ich bankový sektor bol 10 krát väčší než HDP

nicca 16:57
16:59

zvyšku ekonomiky.

nicca 16:59
17:02

Zverejnili sme túto správu

nicca 17:02
17:05

v júli minulého roku.

nicca 17:05
17:07

A štátna televízia dostala zákaz

nicca 17:07
17:09

zverejniť ju päť minút pred vysielaním.

nicca 17:09
17:11

Zákaz sa, ako vo filme, objavil na stole

nicca 17:11
17:13

a moderátor správ povedal:

nicca 17:13
17:15

"Toto sa ešte nestalo. Čo teraz?"

nicca 17:15
17:17

Tak namiesto toho ukázali webovú stránku

nicca 17:17
17:20

po celý čas vysielania.

nicca 17:20
17:22

A stali sme sa na Islande veľmi slávni,

nicca 17:22
17:25

šli sme na Island a hovorili o tom.

nicca 17:25
17:27

V spoločnosti prevládol pocit,

nicca 17:27
17:29

že toto sa nesmie už nikdy stať.

nicca 17:29
17:31

A výsledkom bolo,

nicca 17:31
17:33

že sme spolu s niektorými islandskými politikmi

nicca 17:33
17:35

a inými medzinárodnými právnymi odborníkmi

nicca 17:35
17:37

zostavili nový

nicca 17:37
17:40

balík zákonov pre Island,

nicca 17:40
17:43

aby sa stal útočiskom

nicca 17:43
17:46

pre slobodnú tlač,

nicca 17:46
17:49

s najsilnejšou novinárskou ochranou vo svete,

nicca 17:49
17:51

s Nobelovou cenou

nicca 17:51
17:53

za slobodu prejavu.

nicca 17:53
17:55

Island je severská krajina,

nicca 17:55
17:58

takže, ako v Nórsku, je tam možné preniknúť do systému.

nicca 17:58
18:00

A len pred mesiacom

nicca 18:00
18:03

islandský parlament zákony jednohlasne schválil.

nicca 18:03
18:05

CA: Skvelé.

nicca 18:05
18:11

(Potlesk)

nicca 18:11
18:13

Posledná otázka, Julian.

nicca 18:13
18:15

Keď si predstavíte budúcnosť,

nicca 18:15
18:17

myslíte, že je pravdepodobnejšie,

riso 18:17
18:19

že Big Brother bude mať väčšiu kontrolu,

nicca 18:19
18:21

viac tajností,

riso 18:21
18:23

alebo naopak, my budeme dohliadať na

nicca 18:23
18:25

Big Brother,

riso 18:25
18:28

alebo to bude všetko nakoniec inak?

nicca 18:28
18:30

JA: Nie som si istý, ktorým smerom to pôjde.

nicca 18:30
18:32

Existuje obrovský tlak

nicca 18:32
18:35

na zladenie zákonov slobody slova

nicca 18:35
18:38

a transparentnosti po celom svete -

nicca 18:38
18:40

v rámci E.U.,

riso 18:40
18:42

medzi Čínou a Spojenými štátmi.

nicca 18:42
18:45

Ako sa to bude vyvíjať? To je ťažké predvídať.

nicca 18:45
18:47

Preto je dnešná doba veľmi zaujímavá.

nicca 18:47
18:49

Lebo iba s malým úsilím

nicca 18:49
18:52

ju môžeme posunúť jedným alebo druhým smerom.

nicca 18:52
18:55

CA: Myslím, že vyjadrím aj názor divákov,

nicca 18:55
18:57

keď poviem, Julian, aby ste boli opatrný

nicca 18:57
18:59

a poprajem vám veľa síl.

nicca 18:59
19:01

JA: Ďakujem, Chris. (CA: Ďakujem.)

nicca 19:01
19:11

(Potlesk)