Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Julian Assange: Why the world needs WikiLeaks in Persian (Farsi)

Last Modified By Time Content
zahrasoleimanian 00:00
00:02

کریس آندرسون: جولیان خوش آمدی.

zahrasoleimanian 00:02
00:04

گزارش شده که WikiLeaks ,سوگلی تو

zahrasoleimanian 00:04
00:06

در سالهای اخیر

zahrasoleimanian 00:06
00:09

اسناد محرمانه ای بیش از

behdabra 00:09
00:11

بقیه رسانه های دنیا منتشر کرده است.

zahrasoleimanian 00:11
00:13

آیا این درسته؟

zahrasoleimanian 00:13
00:15

جولیان آسانژ: آره, این واقعن درسته؟

zahrasoleimanian 00:15
00:18

جای نگرانی داره -- نه؟ که ایبهمه رسانه در سراسر دنیا

zahrasoleimanian 00:18
00:20

کارشون رو اینقدر بد دارن انجام میدن

zahrasoleimanian 00:20
00:22

که حتی یه گروه کوچک فعال

zahrasoleimanian 00:22
00:24

قادره بیشتر از همه اونا با هم

zahrasoleimanian 00:24
00:26

این نوع اطلاعات رو

zahrasoleimanian 00:26
00:28

منتشر کنه.

behdabra 00:28
00:30

چطور کار میکنه؟

zahrasoleimanian 00:30
00:33

مردم اسناد رو چطور در اختیار شما قرار میدن؟

zahrasoleimanian 00:33
00:36

و شما چطور حریم اونها رو حفظ میکنید؟

behdabra 00:36
00:38

خب اینها -- میشه گفت --

zahrasoleimanian 00:38
00:40

فوت و فن کار ماست.

zahrasoleimanian 00:40
00:42

و ما راههای زیادی داریم

zahrasoleimanian 00:42
00:44

برای دستیابی به اطلاعات.

zahrasoleimanian 00:44
00:46

ما هنر رمز گذاری رو در کارمون استفاده میکنیم

zahrasoleimanian 00:46
00:48

که به اینوسیله حرف و حدیثهای اینترنتی رو محدود کنیم, و رد پایی رو بر جا نگذاریم,

zahrasoleimanian 00:48
00:50

از طریق مجاری قانونی

zahrasoleimanian 00:50
00:53

مثل سوئد و بلژیک این کار رو انجام میدیم

behdabra 00:53
00:56

که اون حمایتهای قانونی رو به تصویب برسونیم.

zahrasoleimanian 00:57
00:59

ما از طریق ایمیل اطلاعات رو دریافت میکنیم,

zahrasoleimanian 00:59
01:02

ایمیل معمولی,

zahrasoleimanian 01:02
01:04

رمز گزاری شده یا عادی

zahrasoleimanian 01:04
01:07

درست مثل یک سازمان خبرگزاری, باید اونا رو فرمت کنیم --

zahrasoleimanian 01:07
01:10

که بعضی مواقع واقعا سخته,

zahrasoleimanian 01:10
01:12

وقتی صحبت از

zahrasoleimanian 01:12
01:14

اطلاعات دیتایی بسیار عظیم --

zahrasoleimanian 01:14
01:16

که برای اولین بار منتشر میکنیم

zahrasoleimanian 01:16
01:18

که پس از اون باید از خودمون هم

behdabra 01:18
01:21

در مقابل حملات اجتناب ناپذیر قانونی و سیاسی دفاع کنیم.

behdabra 01:21
01:23

پس تو همه تلاشت رو میکنی

zahrasoleimanian 01:23
01:25

که اسناد, قانونی بشوند.

zahrasoleimanian 01:25
01:27

ولی در واقع شما

zahrasoleimanian 01:27
01:30

هرگز نمیدونید که منبع خبر چه کسی است.

zahrasoleimanian 01:30
01:33

ج.آ.: آره ما به ندرت میشناسیمشون.

zahrasoleimanian 01:34
01:37

و اگه هم کسی رو در یه حدی بشناسیم

zahrasoleimanian 01:37
01:40

تمام اطلاعاتشون رو تا اونجا که بشه از بین میبریم.

zahrasoleimanian 01:40
01:42

(زنگ تلفن) اوه لعنتی.

zahrasoleimanian 01:42
01:46

(خنده)

zahrasoleimanian 01:46
01:48

ک.آ.: فکر میکنم سی.آی.ای باشه میخواد

zahrasoleimanian 01:48
01:50

کد عضویت در TED رو ازت بگیره.

zahrasoleimanian 01:50
01:53

(خنده)

zahrasoleimanian 01:53
01:55

خوب بگذار به یه مثال بپردازیم.

zahrasoleimanian 01:55
01:57

این مطلبیه که

behdabra 01:57
01:59

شما چند سال قبل افشا کردید.

zahrasoleimanian 01:59
02:01

اگه بتونیم این اسناد رو نشان بدیم ...

zahrasoleimanian 02:01
02:03

این داستان در کنیا اتفاق افتاده.

behdabra 02:03
02:06

میتونی به ما بگی چه اتفاقی افتاد و چه چیزی رو افشا کردین؟

behdabra 02:06
02:08

ج.آ.: خوب این گزارش " کرول " است.

behdabra 02:08
02:11

یه گزارش اطلاعاتی و امنیتی بود

zahrasoleimanian 02:11
02:13

که دولت کنیا به کمیسیون واگزار کرده بود

zahrasoleimanian 02:13
02:16

بعد از انتخابات 2004.

zahrasoleimanian 02:16
02:18

قبل از 2004 کنیا

zahrasoleimanian 02:18
02:20

توسط "دانیل ارپ موی" اداره میشد

zahrasoleimanian 02:20
02:22

به مدت 18 سال.

zahrasoleimanian 02:22
02:25

یه دیکتاتور نرم کنیایی بود.

zahrasoleimanian 02:25
02:27

و وقتی "کیباکی" به قدرت رسید --

zahrasoleimanian 02:27
02:29

از طریق ائتلاف نیروهایی که

zahrasoleimanian 02:29
02:31

قصد پاکسازی فساد دولتی در کنیا رو داشتند --

zahrasoleimanian 02:31
02:33

این گزارش رو کمیسیون کردند,

zahrasoleimanian 02:33
02:35

حدود 2 میلیون پوند روی این و

zahrasoleimanian 02:35
02:37

یک گزارش مربوط به این هزینه کردند.

zahrasoleimanian 02:37
02:40

و سپس دولت چسبید به این

zahrasoleimanian 02:40
02:42

و برای اعمال قدرت روی "موی" ازش استفاده کرد,

zahrasoleimanian 02:42
02:44

که پولدارترین مرد کنیا بود --

zahrasoleimanian 02:44
02:47

البته هنوز هم هست.

zahrasoleimanian 02:47
02:50

این "قبله امال" روزنامه نگاران در کنیا بود.

zahrasoleimanian 02:50
02:53

من سال 2007 رفتم اونجا,

behdabra 02:53
02:55

و سعی کردیم که اینو نگه داریم

zahrasoleimanian 02:55
02:57

درست قبل از انتخابات --

zahrasoleimanian 02:57
03:00

انتخابات 28دسامبر.

zahrasoleimanian 03:02
03:05

وقتی این گزارش رو منتشر کردیم,

zahrasoleimanian 03:05
03:08

سه روز بعد از رئیس جمهوری جدید به همین منوال دامه دادیم,

zahrasoleimanian 03:08
03:10

کایکابی تصمیم گرفت رفیق بشه با

zahrasoleimanian 03:10
03:12

مردی که میخواست "دانیل اراپ موی",

zahrasoleimanian 03:12
03:14

رو از بین ببره.

zahrasoleimanian 03:14
03:17

پس این گزارش

zahrasoleimanian 03:17
03:19

مثل یه طناب دار

zahrasoleimanian 03:19
03:22

دور گردن کیباکی شد.

behdabra 03:23
03:26

و -- بطور خلاصه --

zahrasoleimanian 03:26
03:29

جزئیات گزارش نه از طریق رسانه های رسمی,

zahrasoleimanian 03:29
03:32

بلکه بطور غیر مستقیم در کنیا رخنه کرد.

zahrasoleimanian 03:32
03:35

و به نظر شما, این باعث به تاخیر انداختن انتخابات شد.

zahrasoleimanian 03:35
03:38

ج.آ.: آره. و این شد خبر صفحه اول گاردین

zahrasoleimanian 03:38
03:41

و در همه کشورهای همسایه کنیا چاپ شد,

zahrasoleimanian 03:41
03:44

در تانزانیا و آفریقای جنوبی.

zahrasoleimanian 03:44
03:46

و به اینوسیله از بیرون وارد آن کشور شد.

zahrasoleimanian 03:46
03:48

و این باعث شد بعد از چند روز,

zahrasoleimanian 03:48
03:50

که در کنیا بشه راحتتر در موردش صحبت کرد

zahrasoleimanian 03:50
03:53

و 20شب تلویزیون کنیا به این مساله پرداخت,

zahrasoleimanian 03:53
03:56

و در نهایت تغییر ده درصدی آراء

zahrasoleimanian 03:56
03:58

طبق یک گزارش سری درون کنیا ,

zahrasoleimanian 03:58
04:00

و تغییر در نتیجه نهایی انتخابات.

zahrasoleimanian 04:00
04:02

اوه! پس انتشار خبر توسط شما

zahrasoleimanian 04:02
04:04

به طور اساسی باعث تغییر جهان شد؟

zahrasoleimanian 04:04
04:06

ج.آ.: درسته.

behdabra 04:06
04:10

(تشویق)

zahrasoleimanian 04:10
04:12

ک.آ.: حالا ما در اینجا

zahrasoleimanian 04:12
04:15

یه کلیپ کوتاه

zahrasoleimanian 04:15
04:17

از ویدیوی حمله هوائی بغداد میگذاریم

zahrasoleimanian 04:17
04:19

خود ویدیو طولانی تره.

zahrasoleimanian 04:19
04:21

ولی یه کلیپ کوتاهش رو میگذاریم.

zahrasoleimanian 04:21
04:24

این -- این خیلی اثر گذاره, باید هشدار بدم.

zahrasoleimanian 04:24
04:27

رادیو: ...اه لعنتی, تا بهشون رسیدین بازشون کنید.

zahrasoleimanian 04:27
04:31

عناصرتون رو میبینم, اوه, 4تا نفربر, اون بیرون...

zahrasoleimanian 04:31
04:34

واضحه. بسیار خوب.آتش!

zahrasoleimanian 04:34
04:37

وقتی اونا رو هدف گرفتی به من بگو. که شلیک کنم.

zahrasoleimanian 04:37
04:39

ببندشون به آتیش.

zahrasoleimanian 04:39
04:41

یالا آتیش!

zahrasoleimanian 04:41
04:44

(شلیک رگبار)

zahrasoleimanian 04:44
04:47

شلیک کن. شلیک کن.

zahrasoleimanian 04:47
04:50

(شلیک رگبار)

zahrasoleimanian 04:50
04:53

شلیک کن.

zahrasoleimanian 04:53
04:55

هتل ... بوش مستر- دو- شش, بوش مستر- دو- شش,

zahrasoleimanian 04:55
04:57

باید حرکت کنیم, همین الان!

zahrasoleimanian 04:57
05:00

بسیار خوب, ما فقط هشت نفر رو به هم ریختیم.

zahrasoleimanian 05:00
05:03

بله, ما دوتا پرنده میبینیم[هلیکوپتر], و هنوز داریم شلیک میکنیم.

behdabra 05:03
05:05

دریافت شد. گرفتمشون.

zahrasoleimanian 05:05
05:07

دو - شش, دو شش اینجا, ما در حرکتیم.

zahrasoleimanian 05:07
05:09

آخ! متاسفم. چه شد؟

zahrasoleimanian 05:09
05:11

خدا لعنتت کنه, کایل. بسیار خوب, ها ها ها. زدمشون.

zahrasoleimanian 05:14
05:17

ک.آ.: خوب تاثیر این یکی چی بود؟

zahrasoleimanian 05:17
05:20

ج.آ.: تاثیرش روی افرادی که در اون دخیل بودن

zahrasoleimanian 05:20
05:22

بسیار شدید بود.

zahrasoleimanian 05:22
05:24

ما دو نفر رو به بغداد فرستادیم

zahrasoleimanian 05:24
05:26

برای تحقیق بیشتر در اینباره.

zahrasoleimanian 05:26
05:29

این یکی از سه سری حمله ای بود که

zahrasoleimanian 05:29
05:31

در اون موقع انجام دادن.

zahrasoleimanian 05:31
05:33

ک.آ.: خوب, در اون روز 11 نفر مردند, درسته,

zahrasoleimanian 05:33
05:35

که شامل 2 خبرنگار از رویترز هم میشدن ؟

zahrasoleimanian 05:35
05:37

ج.آ.: آره, دو تا خبرنگار رویترز,

zahrasoleimanian 05:37
05:40

دو تا بچه هم زخمی شدند.

zahrasoleimanian 05:40
05:43

بین 18 تا 26 نفر روی هم کشته شدند.

zahrasoleimanian 05:43
05:45

ک.آ.: و انتشار این خبر باعث

zahrasoleimanian 05:45
05:47

هتک حرمت شد.

zahrasoleimanian 05:47
05:49

عنصر کلیدی در اینجا چه بود

zahrasoleimanian 05:49
05:52

که باعث هتک حرمت شد, به نظر تو؟

zahrasoleimanian 05:52
05:54

ج.آ.: نمیدونم, شاید چون مردم

zahrasoleimanian 05:54
05:57

این همه تضاد فاحش رو یکجا می بینند.

zahrasoleimanian 05:57
05:59

آدمایی رو میبینی که راحت دارن قدم می زنن,

zahrasoleimanian 05:59
06:02

بعد یک دفعه یه هلیکوپتر آپاچی

behdabra 06:02
06:04

با یه آدم پشت یه توپ 33میلیمتری شروع میکنه

zahrasoleimanian 06:04
06:06

به آتش بستن همه --

zahrasoleimanian 06:06
06:09

حالا به هر عذر و بهانه ای که بخواد باشه --

zahrasoleimanian 06:09
06:11

و حتی کشتن کسایی که که به دارن به زخمیا کمک میکنن.

zahrasoleimanian 06:11
06:14

و به وضوح دو روزنامه نگار که شورشی نبودند

zahrasoleimanian 06:14
06:16

چرا که این شغل تمام وقت اوناست.

zahrasoleimanian 06:18
06:21

ک.آ.: بعد این تحلیلگر امنیتی یو. اس.

zahrasoleimanian 06:21
06:23

"برادلی منینگ"دستگیر شد.

zahrasoleimanian 06:23
06:26

و ادعا کرد که در یه چت روم افشا کرده

zahrasoleimanian 06:26
06:29

که این ویدیو رو در اختیار شما قرار داده,

zahrasoleimanian 06:29
06:31

همراه با 280,000

zahrasoleimanian 06:31
06:33

اسناد نوشتاری سفارت آمریکا.

zahrasoleimanian 06:33
06:36

واقعا اون این کار رو کرده؟

zahrasoleimanian 06:36
06:38

ج.آ.: خوب ما دریافت اون اسناد رو رد کردیم.

zahrasoleimanian 06:38
06:40

اون محکوم شده

zahrasoleimanian 06:40
06:42

حدود 5روز پیش,

zahrasoleimanian 06:42
06:45

به دریافت 150,000 اسناد نوشتاری

zahrasoleimanian 06:45
06:47

و منتشر کردن 50تا از اونها.

zahrasoleimanian 06:47
06:50

حالا اوایل امسال

zahrasoleimanian 06:50
06:52

ما منتشر کردیم

zahrasoleimanian 06:52
06:55

یه سری اسناد محرمانه از سفارت آمریکا در ریکیاویک.

zahrasoleimanian 06:56
06:58

ولی اینا الزاما مرتبط به هم نیستند.

zahrasoleimanian 06:58
07:00

آخه من یکی از ویزیتور های اون سفارت بودم.

zahrasoleimanian 07:00
07:02

ک.آ.: اگه شما هزاران اسناد دیپلماتیک محرمانه

zahrasoleimanian 07:02
07:05

از سفارت امریکا دریافت میکردید ...

zahrasoleimanian 07:05
07:07

ج.آ.: منتشرشون میکردیم.(ک.آ.: واقعا؟)

zahrasoleimanian 07:07
07:10

ج.آ.: آره.(ک.آ.: چرا؟)

zahrasoleimanian 07:10
07:12

ج.آ.: خوب, چون این چیزا نشون میده

zahrasoleimanian 07:12
07:15

که چهره واقعی

zahrasoleimanian 07:15
07:17

مثلا

zahrasoleimanian 07:17
07:19

دولتهای عربی چطوریه,

zahrasoleimanian 07:19
07:22

نقض آشکار حقوق بشر در این کشورها رو نشون میده.

zahrasoleimanian 07:22
07:24

وقتی به اسناد طبقه بندی نشده نگاه میکنی,

zahrasoleimanian 07:24
07:26

اینا اون اسنادی هستن که اونجا یافت میشن.

zahrasoleimanian 07:26
07:28

ک.آ.:بگذار یه کم گسترده تر به این موضوع نگاه کنیم.

zahrasoleimanian 07:28
07:30

به طور کلی فلسفه شما چیه؟

zahrasoleimanian 07:30
07:32

چرا این کار درستیه که

zahrasoleimanian 07:32
07:35

افراد رو تشویق به درز دادن اطلاعات سری کنیم؟

zahrasoleimanian 07:36
07:39

ج.آ.: خوب البته باید پرسید چه نوع اطلاعاتی برای دنیا مهمه,

zahrasoleimanian 07:39
07:41

چه نوع اطلاعاتی

behdabra 07:41
07:43

میتونه باعث اصلاح بشه؟

zahrasoleimanian 07:43
07:45

که البته اطلاعات بسیاری میتونه باشه.

zahrasoleimanian 07:45
07:47

پس اطلاعاتی که سازمانهای مختلف

zahrasoleimanian 07:47
07:50

برای پوشیده ماندن آنها دارن مقادیر بسیاری هزینه میکنن,

zahrasoleimanian 07:50
07:52

این خودش یه سیگنال خوبه

zahrasoleimanian 07:52
07:54

برای اینکه وقتی اطلاعات درج پیدا کنه,

zahrasoleimanian 07:54
07:56

امیدی به تغییر میشه داشت.

zahrasoleimanian 07:56
07:58

چون سازمانهایی که بهتر از همه ازش اطلاع دارن,

zahrasoleimanian 07:58
08:00

و از داخل با اون درگیر هستند,

zahrasoleimanian 08:00
08:03

دارن کار میکنن روش که اونو مخفی نگه دارن.

zahrasoleimanian 08:03
08:05

و این اون اونچیزیه که ما در عمل بهش رسیدیم.

zahrasoleimanian 08:05
08:08

و این در واقع تاریخ روزنامه نگاری رو بیان میکنه.

zahrasoleimanian 08:08
08:11

ک.آ.: ایا این کار ریسک هم داره,

zahrasoleimanian 08:11
08:14

چه برای خود شما

zahrasoleimanian 08:14
08:16

چه برای جوامع در کل,

zahrasoleimanian 08:16
08:18

درج این اخبار میتونه

zahrasoleimanian 08:18
08:20

نتایجی رو متعاقب خودش داشته باشه؟

zahrasoleimanian 08:20
08:22

تا بحال که ما با چنین مواردی برخورد نداشتیم.

zahrasoleimanian 08:22
08:24

آخه ما یه سیاست ضد اسیب رو در پیش گرفتیم.

zahrasoleimanian 08:24
08:26

ما با اطلاعاتی سر وکار داریم

zahrasoleimanian 08:26
08:28

که به نوعی شخصی --

zahrasoleimanian 08:28
08:30

اطلاعات شناسایی شده شخصی درش هست.

zahrasoleimanian 08:31
08:34

ولی اسرار قانونی هم وجود دارند --

zahrasoleimanian 08:34
08:37

میدونی مثل مدارک تو پیش دکترت؛

zahrasoleimanian 08:37
08:39

که این یه سر قانونی محسوب میشه.

zahrasoleimanian 08:39
08:41

ولی ما با خبر رسانهایی سر و کار داریم

zahrasoleimanian 08:41
08:44

که با پای خودشون میان پیش ما و بسیار هم مشتاقند.

zahrasoleimanian 08:44
08:46

ک.آ.: پس اونا خیلی هم مشتاقند.

zahrasoleimanian 08:46
08:48

خوب تو مثلا در جواب

behdabra 08:48
08:51

خانواده ایی که

zahrasoleimanian 08:51
08:54

پسرشون در ارتش آمریکاست, چی میگی,

zahrasoleimanian 08:54
08:56

که به تو میگه, "میدونی با این کارت,

zahrasoleimanian 08:56
08:58

به کسی که منظور داشته کمک کردی.

zahrasoleimanian 08:58
09:00

یه سرباز آمریکایی رو نشون میدی در حال خنده

zahrasoleimanian 09:00
09:02

به کشته شدن دیگران.

zahrasoleimanian 09:02
09:04

این حس رو القا میکنی -- در واقع کردی

zahrasoleimanian 09:04
09:06

به هزاران نفر در سراسر دنیا

zahrasoleimanian 09:06
09:08

که سربازای آمریکایی کارای غیر انسانی میکنند.

zahrasoleimanian 09:08
09:10

ولی در واقع اینطور نیست. پسر من اینطور نیست.تو چطور جرات کردی؟"

zahrasoleimanian 09:10
09:12

بهش چه جوابی میدی؟

zahrasoleimanian 09:12
09:14

ج.آ.: آره ما زیاد از این پیامها دریافت میکنیم.

zahrasoleimanian 09:14
09:16

ولی یادمون باشه, مردم بغداد,

zahrasoleimanian 09:16
09:19

مردم عراق, مردم افغانستان --

zahrasoleimanian 09:19
09:21

اونا به این ویدیو نیاز ندارن؛

zahrasoleimanian 09:21
09:23

اونا هر روز اینو میبینن.

zahrasoleimanian 09:23
09:26

پس این در کل برای اونا فرقی نداره. نظر اونا رو عوض نمیکنه.

zahrasoleimanian 09:26
09:28

اونا هر روز دارن این صحنه ها رو میبینن.

zahrasoleimanian 09:28
09:31

اما از طرف دیگه این میتونه نظر

zahrasoleimanian 09:31
09:33

افرادی که دارن بابتش پول میدن رو عوض کنه.

zahrasoleimanian 09:33
09:36

و ما به این امید داریم.

zahrasoleimanian 09:36
09:39

ک.آ.: پس یعنی راهی پیدا کردی برای روشن کردن

zahrasoleimanian 09:39
09:42

از دید تو

zahrasoleimanian 09:42
09:45

رازهای سر به مهر شرکتها و دولتها.

zahrasoleimanian 09:46
09:48

بعبارتی نوری در تاریکی

zahrasoleimanian 09:48
09:50

آیا این برات طنز نیست که تو

zahrasoleimanian 09:50
09:52

برای اینکه شمعی در تاریکی بیفروزی

zahrasoleimanian 09:52
09:54

باید خودتو,

zahrasoleimanian 09:54
09:57

پنهان کنی؟

zahrasoleimanian 09:57
10:00

ج.آ.: نه به اونصورت.

zahrasoleimanian 10:00
10:03

ما هنوز که مخالفی نداریم.

zahrasoleimanian 10:04
10:07

ما منابعی که علیه بقیه منابع ما باشه، نداریم.

zahrasoleimanian 10:08
10:11

اگر چنین چیزی پیش بیاد، وضعیت پیچیده برای ما خواهد بود.

zahrasoleimanian 10:11
10:14

ولی ظاهرا ما داریم به طریقی عمل میکنیم

zahrasoleimanian 10:14
10:16

که مردم

zahrasoleimanian 10:16
10:18

یه اجبار اخلاقی حس میکنن

zahrasoleimanian 10:18
10:21

به ادامه ماموریت ما ، نه پیچاندن آن.

zahrasoleimanian 10:22
10:25

ک.آ.: در واقع من علاقه مندم ، فقط به آنچه که ما تا کنون شنیده ایم --

zahrasoleimanian 10:25
10:28

من به عنوان یکی از مخاطبان TED کنجکاوم.

zahrasoleimanian 10:30
10:32

می دونی ، ممکنه یه سری دیدگاه وجود داشته باشه

zahrasoleimanian 10:32
10:34

نسبت به ویکی لیکس و جولیان.

zahrasoleimanian 10:34
10:37

می دونی ، قهرمان -- قهرمان مردم --

zahrasoleimanian 10:37
10:40

این روشنگری رو کرده.

zahrasoleimanian 10:40
10:42

دردسر ساز خطرناک.

zahrasoleimanian 10:43
10:46

کی نقش قهرمان رو دیده؟

zahrasoleimanian 10:47
10:50

کی نقش دردسر ساز خطرناک رو دیده؟

zahrasoleimanian 10:51
10:53

ج.آ.: زود باشید, حد اقل یه چند تا که باید باشه بین شما.

zahrasoleimanian 10:54
10:56

ک.آ.: اینا یه جمعیت آرومن جولیان.

zahrasoleimanian 10:56
10:58

باید یه کار دیگه کنیم. بزار یه مپال دیگه بهشون نشون بدیم.

zahrasoleimanian 10:58
11:01

اینجا ما یه چیزی رو نشون میدیم که هنوز منتشر نکردین,

zahrasoleimanian 11:01
11:04

ولی فکر میکنم واسه TED این کار رو بکنی.

zahrasoleimanian 11:04
11:06

این یه داستان جذابه که بتازگی اتفاق افتاده,درسته؟

zahrasoleimanian 11:06
11:08

این چیه؟

behdabra 11:08
11:10

ج.آ.: این نمونه ای از کاریه که ما میکنیم

zahrasoleimanian 11:10
11:12

تقریبا هر روز.

zahrasoleimanian 11:12
11:15

سال پیش -- ماه نوامبر --

zahrasoleimanian 11:15
11:17

یه سری چاه که از مهار خارج شده بودند

zahrasoleimanian 11:17
11:19

در آلبانی

zahrasoleimanian 11:19
11:22

مثل چاهی که در خلیج مکزیک نشت کرده بود.

zahrasoleimanian 11:22
11:24

ولی نه به اون بزرگی.

zahrasoleimanian 11:24
11:27

و ما یه گزارش دریافت کردیم --

zahrasoleimanian 11:27
11:30

نوعی تحلیل مهندسی از اونچه که اتفاق افتاده بود --

zahrasoleimanian 11:30
11:33

که نشان میده که گاردهای امنیتی

zahrasoleimanian 11:33
11:36

از شرکت نفت رقیب,

zahrasoleimanian 11:36
11:39

یه سری کامیون اونجا پارک کردن و اونا رو آتش زدن.

zahrasoleimanian 11:40
11:43

و البته یه بخش از دولت آلبانی هم در اون دست داشت و اینا.

zahrasoleimanian 11:44
11:45

و گزارش مهندسی

zahrasoleimanian 11:45
11:47

چیزی بالاتر از اون برای ارائه نداشت.

zahrasoleimanian 11:47
11:49

این یه سند سختی برای ما بود.

zahrasoleimanian 11:49
11:51

چرا که ما در ابتدا نمیتونستیم اونو شناسایی کنیم نمیدونستیم

zahrasoleimanian 11:51
11:53

کی اونو برامون فرستاده و یا در مورد چیه.

zahrasoleimanian 11:53
11:55

ما به نوعی تردید داشتیم که شاید

zahrasoleimanian 11:55
11:57

شرکت نفتی رقیب فقط ما رو به بازی گرفته.

zahrasoleimanian 11:57
11:59

بر این اساس ، ما بیخیال اون شدیم و گفتیم:

zahrasoleimanian 11:59
12:01

"ببین، ما در مورد این تردید داریم.

zahrasoleimanian 12:01
12:03

نمیدونیم, ولی چه کاری میشه کرد؟

zahrasoleimanian 12:03
12:05

اسناد به نظر خوب و درست میان,

behdabra 12:05
12:07

ولی ما نمیتونیم تاییدشون کنیم."

zahrasoleimanian 12:07
12:10

بعد ما یه نامه دریافت کردیم

zahrasoleimanian 12:10
12:13

درست این هفته

zahrasoleimanian 12:13
12:16

از طرف شرکت مربوطه,

zahrasoleimanian 12:16
12:19

میخواست بدونه مدارک به دست ما رسیده یا نه--

zahrasoleimanian 12:19
12:22

(خنده)

zahrasoleimanian 12:23
12:26

نوشته بود," هی, ما میخوایم بدونیم نامه ما رسیده به شما."

zahrasoleimanian 12:26
12:28

ما هم که از خدا خواسته, :"میشه بیشتر توضیح بدین.

zahrasoleimanian 12:28
12:31

کدوم مدارک رو دقیقا میفرمایید؟

zahrasoleimanian 12:31
12:34

میتونین ثابت کنید که مدارکتون قانونیه؟

zahrasoleimanian 12:34
12:36

واقعا مال خود شما هستن؟"

zahrasoleimanian 12:36
12:39

ایندفعه برامون دوباره فرستادن

zahrasoleimanian 12:39
12:41

با ذکر نام نویسنده

behdabra 12:41
12:44

در یه فرمت مایکروسافت word

zahrasoleimanian 12:46
12:48

آره.

behdabra 12:48
12:53

(تشویق)

zahrasoleimanian 12:53
12:55

این البته بارها تکرار میشه.

zahrasoleimanian 12:55
12:57

این یکی از روشای ما هست

zahrasoleimanian 12:57
13:00

در تشخیص و شناسایی مدارک,

zahrasoleimanian 13:00
13:02

به این صورت که مجبور بشن نامه برامون بنویسن.

zahrasoleimanian 13:02
13:05

ک.آ.: اها, ایا تا حالا

zahrasoleimanian 13:05
13:07

از(british petroleum) هم نامه داشتید؟

zahrasoleimanian 13:07
13:10

ج.آ.: آره, زیاد,ولی این روزا,

zahrasoleimanian 13:10
13:13

مشغول کارای جنبی مثل جمع آوری اعانه هستیم.

zahrasoleimanian 13:13
13:15

به همین خاطر نرخ انتشار اطلاعاتمون

zahrasoleimanian 13:15
13:17

در چند ماه اخیر

zahrasoleimanian 13:17
13:19

به حد اقل رسیده

zahrasoleimanian 13:19
13:22

در حالی که ما داریم سیستم داخلیمون رو دوباره طراحی میکنیم

zahrasoleimanian 13:22
13:25

به خاطر علاقه فوق العاده خودمون.

zahrasoleimanian 13:25
13:27

این یه مشکله که ما داریم.

zahrasoleimanian 13:27
13:30

مثل هر سازمانی که

zahrasoleimanian 13:30
13:32

تازه و یکدفعه

zahrasoleimanian 13:32
13:34

شروع به رشد میکنه.

zahrasoleimanian 13:34
13:36

یعنی اینکه ما داریم به تعداد زیادی

zahrasoleimanian 13:36
13:38

خبررسانهای فعال

zahrasoleimanian 13:38
13:40

با توان بسیار بالایی دسترسی پیدا میکنیم,

zahrasoleimanian 13:40
13:42

ولی به اندازه کافی افراد برای

zahrasoleimanian 13:42
13:44

پروسه این اطلاعات نداریم.

zahrasoleimanian 13:44
13:46

ک.آ.: این تنگنای کلیدی شماست در حال حاضر ,

zahrasoleimanian 13:46
13:48

روزنامه نگارهای داوطلب

zahrasoleimanian 13:48
13:51

و تامین بودجه برای پرداخت هزینه اونا؟

zahrasoleimanian 13:51
13:53

ج.آ.: آره. و ادمای قابل اعتماد.

zahrasoleimanian 13:53
13:55

چونکه ما سازمانی هستیم که

zahrasoleimanian 13:55
13:57

بسختی رشد میکنه

zahrasoleimanian 13:57
13:59

بخاطر نوع اسنادی که ما باهاش سر و کار داریم.

zahrasoleimanian 13:59
14:02

پس ما باید تغییر ساختار بدیم

zahrasoleimanian 14:02
14:04

که بتونیم ادمایی رو داشته باشیم

zahrasoleimanian 14:04
14:07

که بتونن با بالاترین مدارک امنیتی سر و کار داشته باشن,

zahrasoleimanian 14:07
14:09

و به این ترتیب مشکل امنیتی کمتری خواهیم داشت.

zahrasoleimanian 14:09
14:12

ک.آ: خوب حالا کمی از خودت بگو

zahrasoleimanian 14:12
14:14

و اینکه چطوری به اینجا رسیدی.

zahrasoleimanian 14:14
14:16

و من قبلا خوندم که زمان بچگی هات

zahrasoleimanian 14:16
14:19

به37مدرسه مختلف رفتی.

zahrasoleimanian 14:19
14:21

درسته؟

zahrasoleimanian 14:21
14:24

ج.آ.: خوب خانواده ام در ابتدا تو کار فیلم بودن

zahrasoleimanian 14:24
14:26

و سپس در فرار از مسایل فرهنگی,

zahrasoleimanian 14:26
14:28

حالا من یه چیزی بین این دوتام ...

zahrasoleimanian 14:28
14:32

(خنده)

zahrasoleimanian 14:32
14:34

ک.آ.: یه روانشناس ممکنه در اینجا بگه

zahrasoleimanian 14:34
14:37

این یه مقدمه ای برای پارانویا میتونه باشه.

zahrasoleimanian 14:37
14:39

ج.آ.: چی؟ صنعت فیلم؟

zahrasoleimanian 14:39
14:42

(خنده)

zahrasoleimanian 14:42
14:45

(کف زدن)

zahrasoleimanian 14:45
14:47

ک.آ.: تو همچنین --

zahrasoleimanian 14:47
14:49

یه هکر بودی قبلا

zahrasoleimanian 14:49
14:52

و در اون موقع ها هم به حریم ها وارد میشدی.

zahrasoleimanian 14:52
14:55

ج.آ.: خوب, من یه روزنامه نگار بودم.

zahrasoleimanian 14:55
14:57

تو اون سن خیلی پایین یه فعال و روزنامه نگار بودم.

zahrasoleimanian 14:57
14:59

یه مجله نوشتم,

zahrasoleimanian 14:59
15:02

بخاطرش تحت تعقیب بودم تو اون دوران.

zahrasoleimanian 15:02
15:04

پس باید در مورد واژه هکر کمی احتیاط کنی.

zahrasoleimanian 15:04
15:06

گاهی یه روشهایی هست

zahrasoleimanian 15:06
15:08

که برای منظورهای مختلفی میشه اونو به کار برد.

zahrasoleimanian 15:08
15:10

متاسفانه این در حال حاضر

zahrasoleimanian 15:10
15:12

در دست مافیای روسیه هست

zahrasoleimanian 15:12
15:14

برای دزدی از حساب مادربزرگ ها.

zahrasoleimanian 15:14
15:17

پس این عبارت در حال حاضر --

zahrasoleimanian 15:17
15:19

به زیبایی قبلش نیست.

zahrasoleimanian 15:19
15:21

ک.آ.: نه من قطعا فکر نمیکنم

zahrasoleimanian 15:21
15:24

تو داری حساب هیچ مادربزرگی رو خالی میکنی.

zahrasoleimanian 15:24
15:26

ولی چه چیزایی

zahrasoleimanian 15:26
15:28

برای تو ارزشند؟

zahrasoleimanian 15:28
15:31

میتونی چند مثال برامون بزنی

zahrasoleimanian 15:31
15:33

که شاید در زندگیت اتفاقایی افتاده باشن

behdabra 15:33
15:36

که بتونی اونا رو تعیین کنی؟

zahrasoleimanian 15:38
15:40

ج.آ.: اتفاق رو که مطمئن نیستم.

zahrasoleimanian 15:40
15:43

ولی ارزشهای بنیادی من:

zahrasoleimanian 15:43
15:46

خوب, یک مرد بخشنده و توانا

zahrasoleimanian 15:46
15:48

قربانی رو خلق نمیکنه؛

zahrasoleimanian 15:48
15:50

بلکه به اون رسیدگی میکنه.

zahrasoleimanian 15:50
15:52

این چیزیه که من از پدرم

zahrasoleimanian 15:52
15:55

و از یه مرد بخشنده و توانای دیگه یاد گرفتم

zahrasoleimanian 15:55
15:58

توی زندگیم.

zahrasoleimanian 15:58
16:00

ک.آ.: یک مرد بخشنده و توانا قربانی رو خلق نمیکنه؛

zahrasoleimanian 16:00
16:02

بلکه به اون رسیدگی میکنه؟

zahrasoleimanian 16:02
16:04

ج.آ.: آره اونوقت میدونی,

zahrasoleimanian 16:04
16:08

من یه آدم اهل دعوام,

zahrasoleimanian 16:08
16:10

پس نمیتونم خیلی کسی رو ناز و نوازش کنم.

zahrasoleimanian 16:10
16:13

ولی راه دیگه ای هم هست --

zahrasoleimanian 16:13
16:16

راه دیگه ای برای رسیدن به قربانی,

zahrasoleimanian 16:16
16:19

اونم اینه که عاملان جنایت رو

zahrasoleimanian 16:19
16:21

شناسایی کنی.

zahrasoleimanian 16:21
16:23

و این چیزیه که

zahrasoleimanian 16:23
16:25

در کاراکتر شخصیتی من

zahrasoleimanian 16:25
16:27

مدتهاست که وجود داره.

zahrasoleimanian 16:27
16:30

ک.آ.: خوب حالا تو دقایق آخر برای ما بگو

zahrasoleimanian 16:30
16:33

توی ایسلند چه اتفاقی افتاد؟

zahrasoleimanian 16:33
16:36

بطور کلی یه چیزی رو اونجا منتشر کردی,

zahrasoleimanian 16:36
16:39

که درباره مشکلات بانکی اونجا بود,

zahrasoleimanian 16:39
16:41

بعد سرویس خبری اونجا

zahrasoleimanian 16:41
16:44

اجازه انتشار اون مشکلات بانکی رو نگرفت.

zahrasoleimanian 16:44
16:46

در عوض, اونا مطالب تو رو منتشر کردن.

zahrasoleimanian 16:46
16:49

این برای تو یه پرونده بزرگ در ایسلند ساخت. بعدش چی شد؟

zahrasoleimanian 16:49
16:51

ج.آ.: آره این عالی بود. میدونی.

zahrasoleimanian 16:51
16:53

ایسلند به سمت بحران اقتصادی پیش میرفت.

zahrasoleimanian 16:53
16:55

بد ترین بحران اقتصادی یه کشور در دنیا بود.

zahrasoleimanian 16:55
16:57

سکتور بانکی اونا ده برابر GDP

zahrasoleimanian 16:57
16:59

بقیه کشور بود.

zahrasoleimanian 16:59
17:02

به هر حال, ما این گزارش رو دادیم

zahrasoleimanian 17:02
17:05

در جولای سال قبل.

zahrasoleimanian 17:05
17:07

و تلویزیون ملی اونجا درست 5 دقیقه

zahrasoleimanian 17:07
17:09

قبل از گفتن خبر, ممنوع شد.

zahrasoleimanian 17:09
17:11

مثل تو فیلما, این ممنوعیت روی میزهای خبری پخش شد,

zahrasoleimanian 17:11
17:13

و خواننده گان میگفتن:

zahrasoleimanian 17:13
17:15

"قبلا همچین چیزی نبوده. حالا ما باید چکار کنیم؟"

zahrasoleimanian 17:15
17:17

خوب ما بجاش فقط وبسایت رو نشون میدیم,

zahrasoleimanian 17:17
17:20

توی تمام مدتی که اجازه پخش نداریم.

zahrasoleimanian 17:20
17:22

و به این ترتیب ما در ایسلند کاملا مشهور شدیم.

zahrasoleimanian 17:22
17:25

به اونجا رفتم و در مورد این مقوله صحبت کردیم.

zahrasoleimanian 17:25
17:27

و در جمع یه حسی ایجاد شد که میگفت

zahrasoleimanian 17:27
17:29

این مقوله دوباره نباید تکرار بشه.

zahrasoleimanian 17:29
17:31

و در نتیجه,

zahrasoleimanian 17:31
17:33

با همکاری یه سری سیاستمدارای ایسلندی

zahrasoleimanian 17:33
17:35

و تعدادی متخصصای بین المللی,

zahrasoleimanian 17:35
17:37

ما یه مقدار قوانین اساسی

zahrasoleimanian 17:37
17:40

ایسلند رو تغییر دادیم

zahrasoleimanian 17:40
17:43

که تبدیل بشه به بهشتی

zahrasoleimanian 17:43
17:46

برای رسانه آزاد

zahrasoleimanian 17:46
17:49

با قوی ترین حمایتهای روزنامه نگاری از همه دنیا,

zahrasoleimanian 17:49
17:51

با یک جایزه نوبل

zahrasoleimanian 17:51
17:53

در آزادی بیان.

zahrasoleimanian 17:53
17:55

ایسلند یک کشور شمالیه

zahrasoleimanian 17:55
17:58

و مثل نروژ قادره که به سیستم وارد بشه.

zahrasoleimanian 17:58
18:00

و فقط یه چند ماه پیش,

zahrasoleimanian 18:00
18:03

این از نظر پارلمان ایسلند به اتفاق آرا گذشت و به تصویب رسید.

zahrasoleimanian 18:03
18:05

ک.آ.: آوه!

zahrasoleimanian 18:05
18:11

(کف زدن)

zahrasoleimanian 18:11
18:13

سوال آخر, جولیان.

zahrasoleimanian 18:13
18:15

وقتی به آینده نگاه میکنی,

zahrasoleimanian 18:15
18:17

فکر میکنی که آیا "سران" بر ما

zahrasoleimanian 18:17
18:19

کنترل خواهند داشت,

zahrasoleimanian 18:19
18:21

با اسرار و پوشیدگی های بیشتر

zahrasoleimanian 18:21
18:23

یا ما به اونها کنترل خواهیم داشت

zahrasoleimanian 18:23
18:25

به اون "سران" مملکتها,

zahrasoleimanian 18:25
18:28

یا اینکه هر دوش ممکنه؟

zahrasoleimanian 18:28
18:30

ج.آ.: من نمیدونم به کدوم سمت خواهد رفت.

zahrasoleimanian 18:30
18:32

البته در حال حاضر فشارهای زیادی هست

zahrasoleimanian 18:32
18:35

برای قانونی کردن آزادی بیان

zahrasoleimanian 18:35
18:38

و شفافیت قانونی, در سراسر دنیا --

zahrasoleimanian 18:38
18:40

در اتحادیه اروپا

zahrasoleimanian 18:40
18:42

بین چین و آمریکا

zahrasoleimanian 18:42
18:45

به چه سمتی خواهد رفت؟ جوابش یه کم سخته.

zahrasoleimanian 18:45
18:47

به همین خاطر الان بهترین موقع است برای کار کردن.

zahrasoleimanian 18:47
18:49

چون فقط با یه ذره تلاش

behdabra 18:49
18:52

ما میتونیم اونو به این سمت یا اون سمت هدایت کنیم.

behdabra 18:52
18:55

ک.آ : خوب من دوست دارم از طرف حضار محترم به تو بگم

zahrasoleimanian 18:55
18:57

جولیان, مواظب باش.

zahrasoleimanian 18:57
18:59

و موفق باشی.

behdabra 18:59
19:01

ممنونم کریس. ( ممنون.)

behdabra 19:01
19:11

(تشویق)