Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Julian Assange: Why the world needs WikiLeaks in Lithuanian

Last Modified By Time Content
dainalt 00:00
00:02

Krisas Andersonas: Sveikas atvykęs, Džulianai.

dainalt 00:02
00:04

Skelbiama, kad tavo kūdikis WikiLeaks

dainalt 00:04
00:06

per pastaruosius kelerius metus

gamelt 00:06
00:09

yra paskelbęs daugiau slaptų dokumentų

dainalt 00:09
00:11

negu visa pasaulio spauda kartu sudėjus.

dainalt 00:11
00:13

Ar taip gali būti?

dainalt 00:13
00:15

Džulianas Asanžas: Na, ar taip gali būti?

dainalt 00:15
00:18

Kelia susirūpinimą tai, kad visa pasaulio spauda

dainalt 00:18
00:20

dirba taip prastai,

dainalt 00:20
00:22

kad grupelė aktyvistų

dainalt 00:22
00:24

sugeba paskelbti daugiau

dainalt 00:24
00:26

tokio pobūdžio informacijos,

dainalt 00:26
00:28

negu visa kita pasaulio spauda kartu sudėjus.

gamelt 00:28
00:30

K. Andersonas: Kaip viskas vyksta?

dainalt 00:30
00:33

Kaip žmonės pateikia tuos dokumentus?

dainalt 00:33
00:36

Ir kaip užtikrinate šaltinio saugumą?

dainalt 00:36
00:38

Dž. Asanžas: Galima pasakyti, kad tie žmonės

dainalt 00:38
00:40

yra klasikiniai slaptos informacijos nutekintojai.

dainalt 00:40
00:42

Yra ne vienas būdas, kaip jie gali

dainalt 00:42
00:44

pateikti mums informaciją.

dainalt 00:44
00:46

Mes naudojame naujausius šifravimo metodus

dainalt 00:46
00:48

medžiagos siuntimui internetu, nepaliekant pėdsakų,

gamelt 00:48
00:50

kol informacija patenka į tokių šalių, kaip Švedija

gamelt 00:50
00:53

ir Belgija, jurisdikciją

dainalt 00:53
00:56

ir įgauna teisinę apsaugą.

dainalt 00:57
00:59

Informaciją gauname elektroniniu paštu,

dainalt 00:59
01:02

paprastu paštu,

dainalt 01:02
01:04

užšifruotą arba ne,

dainalt 01:04
01:07

tikriname ją kaip ir įprastinės naujienų tarnybos, suteikiame formatą -

dainalt 01:07
01:10

ką padaryti retkarčiais būna gana sunku,

dainalt 01:10
01:12

nes kalba eina

gamelt 01:12
01:14

apie viešą milžiniško informacijos kiekio

gamelt 01:14
01:16

paskelbimą

dainalt 01:16
01:18

ir mūsų pačių apsisaugojimą

dainalt 01:18
01:21

nuo neišvengiamų teisinių ir politinių puolimų.

dainalt 01:21
01:23

K. Andersonas: Vadinasi, jūs stengiatės užtikrinti,

dainalt 01:23
01:25

kad dokumentai yra tikri.

dainalt 01:25
01:27

Bet iš tiesų jūs

dainalt 01:27
01:30

beveik niekada nežinote, koks asmuo yra informacijos šaltinis.

dainalt 01:30
01:33

Dž. Asanžas: Tai tiesa. Asmenį žinome labai retais atvejais.

dainalt 01:34
01:37

Ir jeigu kuriame nors etape apie tai sužinome,

dainalt 01:37
01:40

tai tokią informaciją sunaikiname kiek galėdami greičiau.

dainalt 01:40
01:42

(Telefono skambutis) Po galais.

dainalt 01:42
01:46

(Juokas)

gamelt 01:46
01:48

K. Andersonas: Manau, čia CŽV teiraujasi,

dainalt 01:48
01:50

kaip tapti TED nariu.

dainalt 01:50
01:53

(Juokas)

dainalt 01:53
01:55

Imkime pavyzdį.

dainalt 01:55
01:57

Prieš kelerius metus

dainalt 01:57
01:59

jūs kažką paviešinote.

gamelt 01:59
02:01

Jeigu galima šį dokumentą parodyti...

dainalt 02:01
02:03

Ši istorija nutiko Kenijoje prieš porą metų.

dainalt 02:03
02:06

Ar galite pasakoti, ką paviešinote ir kas vėliau nutiko?

dainalt 02:06
02:08

Dž. Asanžas: Tai buvo Kroll ataskaita.

dainalt 02:08
02:11

Tai buvo slapta žvalgybos ataskaita,

dainalt 02:11
02:13

kurią užsakė Kenijos valdžia

dainalt 02:13
02:16

po rinkimų, 2004-aisiais.

dainalt 02:16
02:18

Iki 2004 m. Keniją

dainalt 02:18
02:20

apie 18 metų valdė

dainalt 02:20
02:22

Daniel arap Moi.

dainalt 02:22
02:25

Jis buvo Kenijos diktatorius.

dainalt 02:25
02:27

Kai į valdžią atėjo Kibaki -

dainalt 02:27
02:29

su koalicija, kuri siekė panaikinti

dainalt 02:29
02:31

Kenijoje korupciją,

dainalt 02:31
02:33

jie užsakė šį tyrimą

dainalt 02:33
02:35

ir tam, kartu su dar viena susijusia ataskaita,

dainalt 02:35
02:37

išleido apie du milijonus svarų.

dainalt 02:37
02:40

Gavusi informaciją vyriausybė

dainalt 02:40
02:42

ją norėjo panaudoti politiniam spaudimui prieš Moi,

gamelt 02:42
02:44

kuris buvo - ir tebėra -

dainalt 02:44
02:47

turtingiausias žmogus Kenijoje.

gamelt 02:47
02:50

Tai buvo Kenijos žurnalistikos deimančiukas.

dainalt 02:50
02:53

Taigi, nuvykau ten 2007 metais,

dainalt 02:53
02:55

ir mums pavyko gauti informaciją,

dainalt 02:55
02:57

prieš pat rinkimus -

dainalt 02:57
03:00

nacionalinius rinkimus gruodžio 28 d.

dainalt 03:02
03:05

Išviešinome ataskaitą praėjus trims dienoms po to,

gamelt 03:05
03:08

kai naujasis prezidentas Kibaki nusprendė

dainalt 03:08
03:10

susibičiuliauti su žmogumi,

dainalt 03:10
03:12

kurį ketino nušluoti -

dainalt 03:12
03:14

Daniel arap Moi.

dainalt 03:14
03:17

Tad šios ataskaitos paskelbimas

dainalt 03:17
03:19

prezidentui Kibaki tapo

gamelt 03:19
03:22

nepakeliama našta.

dainalt 03:23
03:26

K. Andersonas: Apibendrinant galima pasakyti,

dainalt 03:26
03:29

kad ataskaitos informacija buvo nutekinta į Keniją

dainalt 03:29
03:32

ne iš oficialios žiniasklaidos, bet netiesiogiai.

dainalt 03:32
03:35

Jūsų nuomone, ji iš tiesų pakeitė rinkimų rezultatus?

gamelt 03:35
03:38

Dž. Asanžas: Taip. Ši informacija pasirodė "The Guardian" pirmajame puslapyje

gamelt 03:38
03:41

ir paskui buvo perspausdinta Kenijos kaimyninėse šalyse,

gamelt 03:41
03:44

Tanzanijoje ir Pietų Afrikoje.

dainalt 03:44
03:46

Informacija atėjo iš išorės.

dainalt 03:46
03:48

O po kelių dienų apie tai

dainalt 03:48
03:50

galėjo saugiai skelbti ir Kenijos spauda.

dainalt 03:50
03:53

Šios žinios Kenijos televizijoje buvo transliuojamos 20 vakarų

dainalt 03:53
03:56

ir, Kenijos žvalgybos duomenimis,

dainalt 03:56
03:58

10 procentų pakeitė balsavimo rezultatus

dainalt 03:58
04:00

ir nulėmė rinkimų laimėtoją.

gamelt 04:00
04:02

K. Andersonas: Vadinasi, jūsų paviešinta informacija

dainalt 04:02
04:04

iš esmės keičia pasaulį.

dainalt 04:04
04:06

Dž. Asanžas: Taip.

dainalt 04:06
04:10

(Plojimai)

dainalt 04:10
04:12

K. Andersonas: Norime parodyti

dainalt 04:12
04:15

trumpą vaizdo įrašo ištrauką iš Bagdado,

gamelt 04:15
04:17

oro antpuolio Bagdade įrašą.

dainalt 04:17
04:19

Vaizdo įrašas yra ilgesnis.

dainalt 04:19
04:21

Čia yra tik trumpa ištrauka.

dainalt 04:21
04:24

Noriu perspėti, kad šis siužetas nėra skirtas jautresniems žmonėms.

dainalt 04:24
04:27

Radijas: ...fuckin', kai tik galėsi, visus atidenk.

dainalt 04:27
04:31

Matau tavo elementą, keturi Humvee, važiuoja vienas paskui kitą...

dainalt 04:31
04:34

Supratau. Gerai. Ugnis.

dainalt 04:34
04:37

Pasakyk, kai pamatysi juos. Šaudom.

gamelt 04:37
04:39

Išrūkyk juos visus.

dainalt 04:39
04:41

Pirmyn, ugnis!

dainalt 04:41
04:44

(Automato šūviai)

dainalt 04:44
04:47

Šaudyk. Šaudyk.

dainalt 04:47
04:50

(Automato šūviai)

dainalt 04:50
04:53

Šaudyk.

dainalt 04:53
04:55

Viešbutis... Bushmaster Du-šeši, Bushmaster Du-šeši,

dainalt 04:55
04:57

turime judėti, jau laikas!

dainalt 04:57
05:00

Gerai, ką tik nukovėme aštuonis asmenis.

dainalt 05:00
05:03

Taip, matome du paukščius [malūnsparnius], ir dar šaudome.

gamelt 05:03
05:05

Supratau. Matau juos.

gamelt 05:05
05:07

Du-šeši, kalba Du-šeši, judame.

gamelt 05:07
05:09

Ups, atsiprašau. Kas čia įvyko?

dainalt 05:09
05:11

Po galais, Kyle. Gerai, cha-cha. Numušiau juos.

gamelt 05:14
05:17

K. Andersonas: Taigi, koks buvo šio įrašo poveikis?

dainalt 05:17
05:20

Dž. Asanžas: Pasekmės tiems, kurie tai darė,

dainalt 05:20
05:22

buvo rimtos.

dainalt 05:22
05:24

Mes nusiuntėme į Bagdadą du žmones

gamelt 05:24
05:26

atlikti tolesnio šios istorijos tyrimo.

dainalt 05:26
05:29

Čia parodytos tik trys pirmosios atakos,

dainalt 05:29
05:31

kurios vyko šioje vietoje.

dainalt 05:31
05:33

K. Andersonas: Šioje atakoje žuvo 11 žmonių, tiesa?

dainalt 05:33
05:35

Įskaitant du naujienų agentūros Reuters darbuotojus.

dainalt 05:35
05:37

Dž. Asanžas: Du Reuters darbuotojai,

dainalt 05:37
05:40

du vaikai sužeisti.

dainalt 05:40
05:43

Iš viso žuvo nuo 18 iki 26 žmonių.

dainalt 05:43
05:45

K. Andersonas: Šio įrašo paviešinimas

dainalt 05:45
05:47

sukėlė visuotinį pasipiktinimą.

dainalt 05:47
05:49

Kaip manai, kokia buvo pagrindinė

dainalt 05:49
05:52

to nepasitenkinimo priežastis?

dainalt 05:52
05:54

Dž. Asanžas: Nežinau. Galbūt žmonės pamatė

dainalt 05:54
05:57

nelygias jėgas.

dainalt 05:57
05:59

Štai žmonės, nerūpestingai einantys gatve,

dainalt 05:59
06:02

ir Apache malūnsparnis, esantis už kilometro,

dainalt 06:02
06:04

į kiekvieną iš jų paleidžia

dainalt 06:04
06:06

30 mm kalibro artileriją,

dainalt 06:06
06:09

ieško dingsties šaudyti

dainalt 06:09
06:11

ir žudo žmones, kurie gelbsti sužeistuosius.

dainalt 06:11
06:14

Tarp nušautųjų buvo du žurnalistai, kurie tikrai ne maištininkai,

dainalt 06:14
06:16

o dirba savo tiesioginį darbą.

dainalt 06:18
06:21

K. Andersonas: Buvo suimtas JAV žvalgybos analitikas

dainalt 06:21
06:23

Bradley Manning.

dainalt 06:23
06:26

Teigiama, kad jis prisipažino,

dainalt 06:26
06:29

jog šį vaizdo įrašą jis perdavė jums,

dainalt 06:29
06:31

o kartu ir 280 000 slaptų JAV ambasados

dainalt 06:31
06:33

kablogramų [telegramų, perduodamų kabeliu].

dainalt 06:33
06:36

Ar tai padarė jis?

dainalt 06:36
06:38

Dž. Asanžas: Mes atsisakėme priimti šias kablogramas.

dainalt 06:38
06:40

Prieš penkias dienas

dainalt 06:40
06:42

jam pateiktas kaltinimas

dainalt 06:42
06:45

dėl 150 000 kablogramų pasisavinimo

gamelt 06:45
06:47

ir 50-ies paviešinimo.

dainalt 06:47
06:50

Šių metų pradžioje

dainalt 06:50
06:52

esame paviešinę kablogramą

dainalt 06:52
06:55

iš JAV ambasados Reikjavike.

dainalt 06:56
06:58

Tačiau tai nebūtinai susiję įvykiai.

dainalt 06:58
07:00

Noriu pasakyti, kad šioje ambasadoje buvau dažnas lankytojas.

gamelt 07:00
07:02

K. Andersonas: Jeigu jūs būtumėte gavę tūkstančius

gamelt 07:02
07:05

JAV ambasadų diplomatinių kablogramų...

gamelt 07:05
07:07

Dž. Asanžas: Mes jas būtume paviešinę. (K. Andersonas: Tikrai?)

dainalt 07:07
07:10

Dž. Asanžas: Taip. (K. Andersonas: Kodėl?)

dainalt 07:10
07:12

Dž. Asanžas: Na, nes tokie dalykai

dainalt 07:12
07:15

atskleidžia tikrą tiesą apie,

dainalt 07:15
07:17

sakykime,

dainalt 07:17
07:19

arabų šalių valdžią,

gamelt 07:19
07:22

tikrus žmogaus teisių pažeidimus tose valstybėse.

gamelt 07:22
07:24

Pažvelgus į šias išslaptintas kablogramas

dainalt 07:24
07:26

susidaro būtent toks vaizdas.

dainalt 07:26
07:28

K. Andersonas: Pakalbėkime apie tai plačiau.

dainalt 07:28
07:30

Kokia yra jūsų veiklos filosofija?

dainalt 07:30
07:32

Kodėl laikote teisinga

dainalt 07:32
07:35

viešinti slaptą informaciją?

dainalt 07:36
07:39

Dž. Asanžas: Tai priklauso nuo to, kokia informacija yra svarbi pasauliui,

dainalt 07:39
07:41

kokios informacijos dėka

dainalt 07:41
07:43

galima pasiekti permainų.

dainalt 07:43
07:45

Yra labai daug informacijos.

dainalt 07:45
07:47

Kad informacija, kurią įslaptinti

dainalt 07:47
07:50

organizacijos negaili pastangų ir resursų,

dainalt 07:50
07:52

išslysta į išorę,

dainalt 07:52
07:54

tuomet tai geras ženklas,

gamelt 07:54
07:56

tai leidžia tikėtis, kad galima pasiekti kažką gera.

dainalt 07:56
07:58

Organizacijos, kurios disponuoja ta informacija,

dainalt 07:58
08:00

kurios viską žino nuo pradžios iki galo,

dainalt 08:00
08:03

daug įdeda darbo, kad tą informaciją įslaptintų.

dainalt 08:03
08:05

Tai pastebėjome praktikoje.

dainalt 08:05
08:08

Bet iš to ir susideda žurnalistikos istorija.

dainalt 08:08
08:11

K. Andersonas: Bet ar yra rizika

dainalt 08:11
08:14

pavieniams asmenims

dainalt 08:14
08:16

ar visai visuomenei,

dainalt 08:16
08:18

kad informacijos nutekinimas iš tiesų gali

dainalt 08:18
08:20

sukelti nepageidaujamų pasekmių?

dainalt 08:20
08:22

Dž. Asanžas: To nebuvo mūsų paviešintos informacijos atvejais.

dainalt 08:22
08:24

Noriu pasakyti, kad laikomės žalos imunizavimo politikos.

dainalt 08:24
08:26

Buvo atvejų, kada turėjome informacijos,

dainalt 08:26
08:28

kurią galima laikyti asmeniška -

dainalt 08:28
08:30

iš kurios galima identifikuoti asmenį.

dainalt 08:31
08:34

Tačiau yra atvejai, kada teisiškai informacija negali būti skelbiama,

dainalt 08:34
08:37

pavyzdžiui, duomenys apie sveikatą,

dainalt 08:37
08:39

tai yra įteisinta paslaptis.

dainalt 08:39
08:41

Tačiau mūsų šaltiniai, kurie pateikia informaciją,

dainalt 08:41
08:44

iš tiesų turi pagrindo tą daryti.

dainalt 08:44
08:46

K. Andersonas: Turi pagrindo tą daryti.

dainalt 08:46
08:48

Ir ką jūs pasakytumėte, pavyzdžiui,

dainalt 08:48
08:51

jeigu tėvas, kurio sūnus tarnauja

gamelt 08:51
08:54

JAV kariuomenėje, pareikštų:

dainalt 08:54
08:56

"Žinai, jūs paskelbėte tai,

gamelt 08:56
08:58

ką paviešinti norėjo turintys neaiškių motyvų.

dainalt 08:58
09:00

Parodyta, kad amerikietis karys juokiasi

dainalt 09:00
09:02

iš mirštančių žmonių.

dainalt 09:02
09:04

Tai daro įspūdį - sudarė įspūdį

dainalt 09:04
09:06

milijonams žmonių visame pasaulyje,

dainalt 09:06
09:08

kad Amerikos kariai yra nehumaniški.

gamelt 09:08
09:10

Iš tiesų taip nėra. Mano sūnus nėra toks. Kaip tu drįsai?"

dainalt 09:10
09:12

Ką atsakytumėt į tai?

dainalt 09:12
09:14

Dž. Asanžas: Taip, tokių dalykų išgirstame dažnai.

dainalt 09:14
09:16

Bet atsiminkite, kad žmonėms Bagdade,

dainalt 09:16
09:19

žmonėms Irake, žmonėms Afganistane

dainalt 09:19
09:21

nereikia žiūrėti to vaizdo įrašo;

dainalt 09:21
09:23

jie tai mato kiekvieną dieną.

dainalt 09:23
09:26

Todėl įrašas jų nuomonės nepakeis. Jis nepakeis jų supratimo.

dainalt 09:26
09:28

Tai jie mato kiekvieną dieną.

dainalt 09:28
09:31

Tačiau įrašas gali pakeisti nuomonę ir supratimą tų žmonių,

dainalt 09:31
09:33

kurie už visa tai moka.

dainalt 09:33
09:36

Tokia yra mūsų viltis.

dainalt 09:36
09:39

K. Andersonas: Vadinasi jums tai yra būdas

dainalt 09:39
09:42

nukreipti šviesą

dainalt 09:42
09:45

į juodas įmonių ir vyriausybių paslaptis?

dainalt 09:46
09:48

Šviesa yra gerai.

dainalt 09:48
09:50

Bet ar jums neatrodo ironiškai faktas,

gamelt 09:50
09:52

kad stengdamiesi kitų paslaptis išviešinti,

dainalt 09:52
09:54

jūs patys paslaptyje laikote

dainalt 09:54
09:57

savo informacijos šaltinius?

dainalt 09:57
10:00

Dž. Asanžas: Ne visai taip. Mes neturime nė vieno

dainalt 10:00
10:03

WikiLeaks disidento.

dainalt 10:04
10:07

Mes neturime šaltinių, kurie būtų disidentai kituose šaltiniuose.

dainalt 10:08
10:11

Jeigu tokių atsirastų, mums tai būtų kebli situacija.

dainalt 10:11
10:14

Tačiau savo darbą atliekame taip,

dainalt 10:14
10:16

kad žmonės galėtų pajusti

dainalt 10:16
10:18

moralinį palaikymą mūsų misijai,

dainalt 10:18
10:21

o ne priešingai.

dainalt 10:22
10:25

K. Andersonas: Man būtų įdomu sužinoti - iš to, ką dabar išgirdome -

dainalt 10:25
10:28

kokia yra TED auditorijos nuomonė.

dainalt 10:30
10:32

Suprantama, kad gali būti skirtingų nuomonių

dainalt 10:32
10:34

dėl WikiLeaks ir Džuliano veiklos.

dainalt 10:34
10:37

Arba didvyris - tautos didvyris,

dainalt 10:37
10:40

nešantis šviesą.

dainalt 10:40
10:42

Arba pavojingas maištininkas.

dainalt 10:43
10:46

Kas jį laiko didvyriu?

dainalt 10:47
10:50

Kas mano, kad jis pavojingas maištininkas?

dainalt 10:51
10:53

Dž. Asanžas: Na gi, drąsiau. Juk kažkas turėtų būti.

dainalt 10:54
10:56

K. Andersonas: Čia supratinga liaudis, Džulianai, supratinga.

dainalt 10:56
10:58

Turėtume labiau pasistengti. Pateikime jiems kitą pavyzdį.

dainalt 10:58
11:01

Turite dalykų, kurių dar nepaviešinote,

dainalt 11:01
11:04

bet tai padarysite TED'e.

dainalt 11:04
11:06

Ką tik atsitiko intriguojantis įvykis, tiesa?

dainalt 11:06
11:08

Papasakok apie jį.

dainalt 11:08
11:10

Dž. Asanžas: Tai yra mūsų veiklos iliustracija,

dainalt 11:10
11:12

kasdienės veiklos.

dainalt 11:12
11:15

Praėjusių metų pabaigoje, lapkritį,

gamelt 11:15
11:17

įvyko keletas naftos gręžinių avarijų

dainalt 11:17
11:19

Albanijoje,

gamelt 11:19
11:22

panašių kaip ir Meksikos įlankoje,

gamelt 11:22
11:24

tik ne tokio didelio masto.

dainalt 11:24
11:27

Gavome ataskaitą -

dainalt 11:27
11:30

tam tikrą įvykių inžinerinę analizę,

dainalt 11:30
11:33

kurioje buvo rašoma, kad apsaugos darbuotojai

gamelt 11:33
11:36

iš kai kurių konkuruojančių, įvairių besivaržančių naftos bendrovių

gamelt 11:36
11:39

susprogdindavo pastatytus benzovežius.

dainalt 11:40
11:43

Į tas kovas buvo įsitraukusi ir dalis Albanijos vyriausybės.

dainalt 11:44
11:45

Inžinerinės ataskaitos viršuje

dainalt 11:45
11:47

nebuvo jokios paaiškinančios informacijos.

dainalt 11:47
11:49

Tad mums ji buvo ypač sudėtingas dokumentas.

dainalt 11:49
11:51

Negalėjome jo patikrinti, nes nežinojome,

dainalt 11:51
11:53

kas jį parašė, nors supratome, apie ką eina kalba.

gamelt 11:53
11:55

Tad į dokumentą žiūrėjome gana skeptiškai,

dainalt 11:55
11:57

galvodami, kad galbūt kokia konkuruojanti naftos bendrovė siekia savų tikslų.

dainalt 11:57
11:59

Todėl dokumentą padėjome į šalį sakydami,

dainalt 11:59
12:01

kad į reikalą žiūrime skeptiškai,

gamelt 12:01
12:03

kad nežinome, ką galėtume padaryti,

dainalt 12:03
12:05

kad medžiaga atrodo įdomi, teisinga,

dainalt 12:05
12:07

bet mes tiesiog negalime jos patikrinti.

dainalt 12:07
12:10

Ir šią savaitę

dainalt 12:10
12:13

sulaukėme laiško

dainalt 12:13
12:16

iš bendrovės, kuri laišką parašė

dainalt 12:16
12:19

norėdama sužinoti dokumento nutekinimo šaltinį.

dainalt 12:19
12:22

(Plojimai)

dainalt 12:23
12:26

Jie rašė, kad nori išsiaiškinti šaltinį.

dainalt 12:26
12:28

O mes atsakėme: "Sakykite konkrečiau,

dainalt 12:28
12:31

apie kokį būtent dokumentą jūs kalbate?

dainalt 12:31
12:34

Ar galite įrodyti, kad turite teisę disponuoti dokumentu?

dainalt 12:34
12:36

Ar iš tiesų jis priklauso jums?"

dainalt 12:36
12:39

Tada jie atsiuntė mums dokumento grafinį vaizdą,

dainalt 12:39
12:41

o Microsoft Word ID dalyje

dainalt 12:41
12:44

buvo nurodytas dokumento autorius.

dainalt 12:46
12:48

Taigi.

dainalt 12:48
12:53

(Plojimai)

dainalt 12:53
12:55

Ir tai atsitinka gana dažnai.

dainalt 12:55
12:57

Tai tarsi vienas iš mūsų metodų, kuriuos taikome

dainalt 12:57
13:00

norėdami identifikuoti arba patikrinti turimą medžiagą,

dainalt 13:00
13:02

būtent - siekiame, kad šie vyrukai rašytų mums laiškus.

dainalt 13:02
13:05

K. Andersonas: Ar buvote gavę informacijos

dainalt 13:05
13:07

iš BP darbuotojų?

dainalt 13:07
13:10

Dž. Asanžas: Taip, gavome daug informacijos, bet šiuo metu

dainalt 13:10
13:13

pas mus vyksta intensyvūs lėšų paieškos ir techniniai darbai.

dainalt 13:13
13:15

Todėl mūsų publikacijų skaičius

gamelt 13:15
13:17

per paskutinius keletą mėnesių

dainalt 13:17
13:19

sumažėjo, nes kilus dideliam susidomėjimui,

dainalt 13:19
13:22

dabar pertvarkome

gamelt 13:22
13:25

savo pagrindines sistemas.

dainalt 13:25
13:27

Susidomėjimo mastas virto problema.

dainalt 13:27
13:30

Kaip ir kiekviena pradedančioji organizacija,

dainalt 13:30
13:32

mes labai džiaugiamės

dainalt 13:32
13:34

dėl savo augimo.

dainalt 13:34
13:36

Tai reiškia, kad mes gauname milžinišką kiekį

dainalt 13:36
13:38

nutekinamos informacijos,

dainalt 13:38
13:40

kurios kalibras pats įvairiausias,

dainalt 13:40
13:42

tačiau mums nepakanka žmonių

dainalt 13:42
13:44

apdoroti ir patikrinti tą informaciją.

dainalt 13:44
13:46

K. Andersonas: Ir kas labiausiai riboja galimybes -

dainalt 13:46
13:48

ar trūksta norinčiųjų dirbti žurnalistų,

dainalt 13:48
13:51

ar/ir trūksta lėšų žurnalistų algoms?

dainalt 13:51
13:53

Dž. Asanžas: Taip. Ir patikimų žmonių.

dainalt 13:53
13:55

Noriu pasakyti, kad esame tokia organizacija,

dainalt 13:55
13:57

kuriai greitai augti yra sunku,

dainalt 13:57
13:59

ir tai lemia mūsų medžiagos pobūdis.

dainalt 13:59
14:02

Turime restruktūrizuotis,

dainalt 14:02
14:04

kad turėtume žmonių, galinčių dirbti

dainalt 14:04
14:07

su aukščiausio nacionalinio slaptumo informacija,

dainalt 14:07
14:09

o taip pat ir kita, mažesnio slaptumo informacija.

dainalt 14:09
14:12

K. Andersonas: Kad geriau tave suprastume, papasakok,

dainalt 14:12
14:14

kaip atėjai iki tokios veiklos.

dainalt 14:14
14:16

Skaičiau, kad vaikystėje tau teko mokytis

dainalt 14:16
14:19

37 skirtingose mokyklose.

gamelt 14:19
14:21

Ar gali taip būti?

dainalt 14:21
14:24

Dž. Asanžas: Mano tėvai dirbo kino versle

gamelt 14:24
14:26

ir paskui slapstėsi nuo sektos,

dainalt 14:26
14:28

taigi, šių dviejų kombinacija...

dainalt 14:28
14:32

(Juokas)

dainalt 14:32
14:34

K. Andersonas: Psichologas pasakytų,

gamelt 14:34
14:37

kad tai yra receptas, kaip susirgti paranoja.

dainalt 14:37
14:39

Dž. Asanžas: Kas, kino verslas?

dainalt 14:39
14:42

(Juokas)

dainalt 14:42
14:45

(Plojimai)

dainalt 14:45
14:47

K. Andersonas: Tu buvai jaunystėje

gamelt 14:47
14:49

hakeris [programišius] ir gana jaunas

gamelt 14:49
14:52

patekai į teisėsaugos akiratį.

dainalt 14:52
14:55

Dž. Asanžas: Na, aš buvau žurnalistas.

dainalt 14:55
14:57

Visai jaunas tapau aktyviu žurnalistu.

dainalt 14:57
14:59

Leidau žurnalą,

dainalt 14:59
15:02

dėl kurio buvau persekiojamas dar būdamas paaugliu.

dainalt 15:02
15:04

Todėl reikia atsargiai elgtis su hakeriu.

dainalt 15:04
15:06

Noriu pasakyti, kad tai yra metodas,

dainalt 15:06
15:08

kurį galima pritaikyti įvairioje veikloje.

dainalt 15:08
15:10

Deja, dabartiniu metu

dainalt 15:10
15:12

jį dažniausiai taiko rusų mafija,

gamelt 15:12
15:14

norėdama pasisavinti jūsų senelės banko sąskaitas.

dainalt 15:14
15:17

Todėl šis žodis

dainalt 15:17
15:19

nėra toks malonus, koks buvo anksčiau.

dainalt 15:19
15:21

K. Andersonas: Na, iš tikrųjų nemanau,

gamelt 15:21
15:24

kad vagiate kieno nors senelės banko sąskaitas.

dainalt 15:24
15:26

Kokios yra tavo

dainalt 15:26
15:28

pagrindinės vertybės?

dainalt 15:28
15:31

Ar gali mums jas įvardyti,

dainalt 15:31
15:33

galbūt papasakoti kokį įvykį,

dainalt 15:33
15:36

kuris nulėmė jų pasirinkimą?

dainalt 15:38
15:40

Dž. Asanžas: Dėl įvykio negalėčiau atsakyti.

dainalt 15:40
15:43

Tačiau esminės vertybės tokios -

dainalt 15:43
15:46

protingi, kilnūs žmonės

gamelt 15:46
15:48

nepalieka po savęs aukų,

gamelt 15:48
15:50

jie aukomis rūpinasi.

dainalt 15:50
15:52

Šitas supratimas liko iš mano tėvo

dainalt 15:52
15:55

ir iš kitų protingų, kilnių žmonių,

gamelt 15:55
15:58

kuriuos sutikau savo gyvenime.

gamelt 15:58
16:00

K. Andersonas: Protingi, kilnūs žmonės nepalieka po savęs aukų,

gamelt 16:00
16:02

jie jomis rūpinasi?

dainalt 16:02
16:04

Dž. Asanžas: Taip. Žinote,

dainalt 16:04
16:08

aš esu kovingo būdo,

gamelt 16:08
16:10

todėl ne itin sugebu rūpintis aukomis.

dainalt 16:10
16:13

Bet tam tikra prasme...

gamelt 16:13
16:16

Yra kitas būdas, kaip galėčiau apginti nukentėjusius -

dainalt 16:16
16:19

tai atiduoti teisingumui

dainalt 16:19
16:21

nusikaltimų kaltininkus.

dainalt 16:21
16:23

Tai yra bruožas,

dainalt 16:23
16:25

kuris manyje buvo

dainalt 16:25
16:27

labai ilgai.

dainalt 16:27
16:30

K. Andersonas: Taigi, papasakok labai trumpai, per minutę,

dainalt 16:30
16:33

kas atsitiko Islandijoje?

dainalt 16:33
16:36

Kažką paviešinai,

dainalt 16:36
16:39

prisidarei rūpesčių su banku,

dainalt 16:39
16:41

po to žinių tarnyboms buvo

dainalt 16:41
16:44

uždrausta pasakoti šią istoriją.

dainalt 16:44
16:46

Vietoj to, jos paskelbė tavo poziciją.

dainalt 16:46
16:49

Tai tau suteikė Islandijoje didelį populiarumą. Kas vyko toliau?

dainalt 16:49
16:51

Dž. Asanžas: Tai neeilinė istorija.

dainalt 16:51
16:53

Islandija išgyveno finansinę krizę.

dainalt 16:53
16:55

Kiekvienai šaliai tai buvo sunkus smūgis.

dainalt 16:55
16:57

Šalies bankininkystės sektoriaus dalis BVP

dainalt 16:57
16:59

buvo 10 kartų didesnė už likusią ekonomikos dalį.

dainalt 16:59
17:02

Vis dėlto praėjusių metų liepą

dainalt 17:02
17:05

mes paskelbėme ataskaitą.

dainalt 17:05
17:07

Ir nacionalinės televizijos stotis buvo nutildyta

dainalt 17:07
17:09

likus penkioms minutėms iki transliacijos.

dainalt 17:09
17:11

Kaip kino filme, žinia apie draudimą pateko į spaudą,

dainalt 17:11
17:13

ir skaitytojai stebėjosi:

dainalt 17:13
17:15

"Niekuomet taip nėra buvę. Kas čia vyksta?"

dainalt 17:15
17:17

Per visą tą laiką televizijoje kaip užsklanda

dainalt 17:17
17:20

buvo rodoma mūsų interneto svetainė.

dainalt 17:20
17:22

Ir tapome labai įžymūs Islandijoje,

gamelt 17:22
17:25

važiavome tenai, kalbėjome apie šiuos dalykus.

dainalt 17:25
17:27

Visuomenėje vyravo jausmas,

gamelt 17:27
17:29

kad tai daugiau niekuomet neturėtų pasikartoti.

dainalt 17:29
17:31

To įvykio rezultatas buvo tas,

dainalt 17:31
17:33

kad kartu su kai kuriais Islandijos politikais

dainalt 17:33
17:35

ir tarptautinės teisės specialistais

dainalt 17:35
17:37

parengėme naują

dainalt 17:37
17:40

teisės aktų paketą, kuris leistų

dainalt 17:40
17:43

Islandijai tapti tam tikra prasme

gamelt 17:43
17:46

ofšoriniu prieglobsčiu laisvai spaudai;

dainalt 17:46
17:49

joje labiausiai pasaulyje būtų apsaugoti žurnalistai,

dainalt 17:49
17:51

įsteigta nauja Nobelio premija

dainalt 17:51
17:53

už žodžio laisvę.

dainalt 17:53
17:55

Islandija yra šiaurės šalis,

gamelt 17:55
17:58

todėl, kaip ir Norvegija, gali įsilieti į sistemą.

dainalt 17:58
18:00

Prieš mėnesį šie teisės aktai

dainalt 18:00
18:03

buvo vieningai priimti Islandijos parlamente.

dainalt 18:03
18:05

K. Andersonas: Tai bent.

dainalt 18:05
18:11

(Plojimai)

dainalt 18:11
18:13

Paskutinis klausimas, Džulianai.

dainalt 18:13
18:15

Kai mąstai apie ateitį,

dainalt 18:15
18:17

kaip manai, kokia ji bus -

gamelt 18:17
18:19

ar Didysis Brolis dar labiau griežtins kontrolę,

dainalt 18:19
18:21

bus daugiau slaptumo,

dainalt 18:21
18:23

ar mes stebėsime

dainalt 18:23
18:25

Didįjį Brolį,

dainalt 18:25
18:28

ar abiem kryptimis procesas gali pasukti?

dainalt 18:28
18:30

Dž. Asanžas: Nesu tikras dėl to, kuria linkme viskas pasisuks.

dainalt 18:30
18:32

Vyksta stiprus spaudimas, siekiant

dainalt 18:32
18:35

harmonizuoti žodžio laisvės teisę,

dainalt 18:35
18:38

kad atsirastų daugiau skaidrumo - tai vyksta

dainalt 18:38
18:40

visame pasaulyje, Europos Sąjungoje,

dainalt 18:40
18:42

tarp Kinijos ir JAV.

gamelt 18:42
18:45

Kuria kryptimi nueisime? Sunku numatyti.

dainalt 18:45
18:47

Dėl to ir įdomus metas dabar gyventi.

dainalt 18:47
18:49

Nes posūkį viena ar kita kryptimi gali nulemti visai nedidelis judesys,

dainalt 18:49
18:52

mūsų valioje pasukti vienu arba kitu keliu.

gamelt 18:52
18:55

K. Andersonas: Manau, išsakysiu auditorijos nuomonę:

dainalt 18:55
18:57

Džulianai, būk atsargus,

dainalt 18:57
18:59

ir linkime tau jėgų.

gamelt 18:59
19:01

Dž. Asanžas: Ačiū, Krisai. (K. Andersonas: Ačiū)

dainalt 19:01
19:11

(Plojimai)