Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Julian Assange: Why the world needs WikiLeaks in Finnish

Last Modified By Time Content
andsam 00:00
00:02

Chris Anderson: Julian, tervetuloa.

andsam 00:02
00:04

On raportoitu, että palvelusi WikiLeaks

uvainio 00:04
00:06

on viime vuosina

andsam 00:06
00:09

julkaissut enemmän salaisia asiakirjoja kuin

andsam 00:09
00:11

maailman muut mediat yhteensä.

andsam 00:11
00:13

Voiko se olla totta?

andsam 00:13
00:15

Julian Assange: Niin, voiko se olla totta?

andsam 00:15
00:18

Se on huolestuttavaa -- eikö olekin? -- että muu media

andsam 00:18
00:20

tekee niin huonoa työtä --

andsam 00:20
00:22

että pieni aktivistien ryhmä

andsam 00:22
00:24

pystyy julkaisemaan enemmän

andsam 00:24
00:26

tällaista tietoa

andsam 00:26
00:28

kuin maailman lehdistö yhteensä.

andsam 00:28
00:30

CA: Miten se tapahtuu?

andsam 00:30
00:33

Kuinka saatte asiakirjat?

andsam 00:33
00:36

Ja kuinka huolehditte lähteiden yksityisyydestä?

andsam 00:36
00:38

JA: Lähteemme ovat -- käsittääksemme --

andsam 00:38
00:40

klassisia ilmiantajia.

andsam 00:40
00:42

Tarjoamme monia tapoja

andsam 00:42
00:44

lähettää tietoja meille.

andsam 00:44
00:46

Käytämme huipputason salausta materiaalin

andsam 00:46
00:48

välittämiseen ja jälkien peittämiseen,

andsam 00:48
00:50

kuljettaen sen eri lainsäädäntöalueiden

andsam 00:50
00:53

kuten Ruotsin ja Belgian läpi, jolloin

andsam 00:53
00:56

näiden maiden lainsäädäntö suojaa materiaalia.

andsam 00:57
00:59

Saamme tietoa myös postitse

andsam 00:59
01:02

perinteisen postilaitoksen kautta,

andsam 01:02
01:04

salattuna tai ei,

andsam 01:04
01:07

käsittelemme sen kuin tavallinen uutistoimisto,

andsam 01:07
01:10

toimitamme -- mikä joskus on hankalaa

andsam 01:10
01:12

kun kyseessä ovat

andsam 01:12
01:14

suuret tietomäärät --

andsam 01:14
01:16

julkaisemme materiaalit, ja suojaamme

andsam 01:16
01:18

itseämme tulevia oikeudellisia

andsam 01:18
01:21

ja poliittisia toimenpiteitä vastaan.

andsam 01:21
01:23

CA: Eli toimitte varmistaaksenne

andsam 01:23
01:25

dokumenttien oikeudenmukaisuuden.

andsam 01:25
01:27

Mutta ette usein

uvainio 01:27
01:30

itsekään tiedä lähteenne henkilöllisyyttä.

andsam 01:30
01:33

JA: Se on totta. Harvoin tiedämme itsekään.

uvainio 01:34
01:37

Ja jos se selviää meille,

uvainio 01:37
01:40

tuhoamme sen tiedon mahdollisimman nopeasti.

andsam 01:40
01:42

(Puhelin soi) Hemmetti.

andsam 01:42
01:46

(Naurua)

andsam 01:46
01:48

CA: Siellä taitaa olla CIA kysymässä

andsam 01:48
01:50

koodia TED-jäsenyyteen.

andsam 01:50
01:53

(Naurua)

andsam 01:53
01:55

Otetaan muutamia esimerkkejä.

andsam 01:55
01:57

Tämä on asia, jonka

andsam 01:57
01:59

julkaisitte muutama vuosi sitten.

andsam 01:59
02:01

Jos saamme sen esiin ...

andsam 02:01
02:03

Tämä oli juttu Keniasta pari vuotta sitten.

andsam 02:03
02:06

Voitko kertoa mitä julkaisitte ja mitä tapahtui?

andsam 02:06
02:08

JA: Tämä on Krollin raportti.

andsam 02:08
02:11

Se on salainen tiedusteluraportti

andsam 02:11
02:13

jonka Kenian hallitus tilasi

andsam 02:13
02:16

vuoden 2004 vaalien jälkeen.

andsam 02:16
02:18

Ennen vuotta 2004 Keniaa hallitsi

andsam 02:18
02:20

Daniel arap Moi

andsam 02:20
02:22

noin 18 vuoden ajan.

andsam 02:22
02:25

Hän oli Kenian 'pehmeä diktaattori'.

andsam 02:25
02:27

Ja kun Kibaki pääsi valtaan --

andsam 02:27
02:29

voimien avustuksella, jotka

andsam 02:29
02:31

yrittivät puhdistaa korruptiota --

andsam 02:31
02:33

he tilasivat tämän raportin --

andsam 02:33
02:35

he käyttivät kaksi miljoonaa puntaa

andsam 02:35
02:37

tähän ja toiseen raporttiin.

andsam 02:37
02:40

Sitten hallitus hautoi sitä ja

andsam 02:40
02:42

käytti sitä Moin poliittiseen tukemiseen,

andsam 02:42
02:44

joka oli rikkain mies --

andsam 02:44
02:47

on yhä Kenian rikkain mies.

andsam 02:47
02:50

Se on Kenian journalismin 'Graalin malja'.

andsam 02:50
02:53

Eli menin Keniaan 2007,

andsam 02:53
02:55

ja saimme tämän käsiimme

andsam 02:55
02:57

juuri ennen vaaleja --

andsam 02:57
03:00

jotka pidettiin joulukuun 28. päivänä.

uvainio 03:02
03:05

Julkistimme raportin kolme päivää sen jälkeen,

andsam 03:05
03:08

kun uusi presidentti Kibaki

andsam 03:08
03:10

oli päättänyt alkaa veljeilemään

andsam 03:10
03:12

korruptiotaistelun kohteen,

andsam 03:12
03:14

Daniel arap Moin kanssa.

andsam 03:14
03:17

Eli tästä raportista tuli

andsam 03:17
03:19

uusi taakka

andsam 03:19
03:22

presidentti Kibakin kannettavaksi.

andsam 03:23
03:26

CA: Ja -- vetääksemme tämän yhteen --

andsam 03:26
03:29

tieto raportista levisi Keniaan,

andsam 03:29
03:32

ei virallisen median kautta vaan epäsuorasti.

andsam 03:32
03:35

Ja mielestäsi se vaikutti vaalitulokseen.

andsam 03:35
03:38

JA: Kyllä. Julkistus nousi Guardianin etusivulle

andsam 03:38
03:41

ja julkaistiin kaikissa Kenian naapurimaissa,

uvainio 03:41
03:44

kuin myös Tansanian ja Etelä-Afrikan lehdissä.

andsam 03:44
03:46

Joten uutinen tuli ulkopuolelta.

andsam 03:46
03:48

Ja muutaman päivän päästä

uvainio 03:48
03:50

kenialainenkin lehdistö uskalsi kertoa siitä.

andsam 03:50
03:53

Se oli Kenian TV:ssä esillä 20 päivää,

andsam 03:53
03:56

vaikutti vaalitulokseen 10 prosenttia,

andsam 03:56
03:58

-- Kenian turvallisuuspalvelun raportin mukaan --

andsam 03:58
04:00

ja muutti vaalien lopputuloksen.

andsam 04:00
04:02

CA: Vau, eli julkaisunne

andsam 04:02
04:04

todella muutti maailmaa?

andsam 04:04
04:06

JA: Jep.

andsam 04:06
04:10

(Aplodeja)

andsam 04:10
04:12

CA: Tässä -- näytämme

andsam 04:12
04:15

lyhyen leikkeen tästä

andsam 04:15
04:17

Bagdadin ilmaiskuvideosta.

andsam 04:17
04:19

Video itsessään on pidempi.

andsam 04:19
04:21

Mutta tässä lyhyt ote.

andsam 04:21
04:24

Tämä on -- tämä on rankkaa tavaraa, varoitan.

andsam 04:24
04:27

Radio: ... kun saat ne näkyviin niin ammu.

uvainio 04:27
04:31

Näen kohteen, öh, neljä maastoautoa, öh, menossa ...

andsam 04:31
04:34

Selvä. Kaikki valmista. Ammun.

andsam 04:34
04:37

Kerro kuin sait ne. Ammutaan.

andsam 04:37
04:39

Antaa mennä.

andsam 04:39
04:41

Tulta!

andsam 04:41
04:44

(Konekivääritulta)

andsam 04:44
04:47

Jatka ampumista. Jatka ampumista.

andsam 04:47
04:50

(Konekivääritulta)

andsam 04:50
04:53

Jatka ampumista.

andsam 04:53
04:55

Hotelli ... Puskajussi kaksi-kuusi,

andsam 04:55
04:57

meidän täytyy mennä, nyt!

uvainio 04:57
05:00

Selvä, ammuimme juuri kaikkia kahdeksaa kohdetta.

uvainio 05:00
05:03

Joo, näemme kaksi lintua, ammumme yhä.

andsam 05:03
05:05

Selvä. Sain ne.

andsam 05:05
05:07

Kaksi-kuusi, tämä on kaksi-kuusi, olemme liikkeellä.

andsam 05:07
05:09

Ups, anteeksi. Mitä tapahtui?

andsam 05:09
05:11

Jumalauta Kyle. Kaikki hyvin, hahaa. Ammuin ne.

andsam 05:14
05:17

CA: No, mikä tuon vaikutus oli?

andsam 05:17
05:20

JA: Vaikutus tuon kanssa työskennelleille

andsam 05:20
05:22

oli vakava.

andsam 05:22
05:24

Lähetimme kaksi ihmistä Bagdadiin

andsam 05:24
05:26

tutkimaan juttua tarkemmin.

andsam 05:26
05:29

Tämä on vain yksi kolmesta hyökkäyksestä

andsam 05:29
05:31

tuossa kohtaamisessa.

andsam 05:31
05:33

CA: Eli 11 henkilöä kuoli tuossa hyökkäyksessä,

uvainio 05:33
05:35

mukaan lukien kaksi Reutersin työntekijää?

andsam 05:35
05:37

JA: Kyllä. Kaksi Reutersin työntekijää kuoli,

andsam 05:37
05:40

ja kaksi lasta haavoittui.

andsam 05:40
05:43

Yhteensä 18-26 ihmistä tapettiin.

andsam 05:43
05:45

CA: Ja tämän julkaiseminen

andsam 05:45
05:47

aiheutti laajaa kuohuntaa.

andsam 05:47
05:49

Mikä oli se merkittävä asia

andsam 05:49
05:52

joka aiheutti tämän kuohunnan?

andsam 05:52
05:54

JA: En tiedä, luulen että ihmiset

andsam 05:54
05:57

näkevät voimavarojen epäsuhdan.

andsam 05:57
05:59

Ihmisiä kävelee rennosti kadulla,

andsam 05:59
06:02

ja sitten Apache-helikopteri kilometrin päästä

andsam 06:02
06:04

ampuu 30-millisillä ammuksilla

andsam 06:04
06:06

kaikkia --

andsam 06:06
06:09

etsien tekosyitä siihen --

andsam 06:09
06:11

ja tappaen haavoittuneita auttaneet.

andsam 06:11
06:14

Ja nuo kaksi toimittajaa eivät olleet kapinallisia

andsam 06:14
06:16

vaan tekemässä työtään.

andsam 06:18
06:21

CA: Käsittääkseni USA:n tiedustelun analyytikko

andsam 06:21
06:23

Bradley Manning on pidätetty.

andsam 06:23
06:26

Ja väitetään, että hän paljasti chat-keskustelussa

andsam 06:26
06:29

vuotaneensa tämän videon teille,

andsam 06:29
06:31

280 000 salaisen

uvainio 06:31
06:33

lähetystösähkeen kanssa.

andsam 06:33
06:36

Tekikö hän niin?

uvainio 06:36
06:38

JA: Olemme kieltäneet saaneemme niitä sähkeitä.

andsam 06:38
06:40

Häntä syytettiin

andsam 06:40
06:42

viisi päivää sitten

uvainio 06:42
06:45

150 000 sähkeen hankkimisesta

andsam 06:45
06:47

ja 50 levittämisestä.

andsam 06:47
06:50

Me olemme julkaisseet

andsam 06:50
06:52

aiemmin tänä vuonna

uvainio 06:52
06:55

sähkeen USA:n Reykjavíkin lähetystöstä.

andsam 06:56
06:58

Mutta se ei ehkä liity tähän.

andsam 06:58
07:00

Käyn siinä lähetystössä usein.

andsam 07:00
07:02

CA: Eli, jos olisitte saaneet

uvainio 07:02
07:05

tuhansia USA:n diplomaattisähkeitä ...

andsam 07:05
07:07

JA: Olisimme jukaisseet ne. (CA: Olisitte?)

andsam 07:07
07:10

JA: Kyllä. (CA: Miksi?)

andsam 07:10
07:12

JA: No, tällaiset asiat

andsam 07:12
07:15

paljastavat asioiden todellisen tilan,

andsam 07:15
07:17

esimerkiksi,

andsam 07:17
07:19

millaisia Arabimaiden hallitukset ovat,

andsam 07:19
07:22

ihmisoikeuksien väärinkäyttö niissä hallituksissa.

uvainio 07:22
07:24

Jos tutkii julkaistuja viestejä,

andsam 07:24
07:26

niistä löytyy tuollaista materiaalia.

andsam 07:26
07:28

CA: Puhutaanpa tästä laajemmin.

andsam 07:28
07:30

Mikä on filosofiasi?

andsam 07:30
07:32

Miksi on oikein

andsam 07:32
07:35

rohkaista salatun materiaalin julkaisemista?

andsam 07:36
07:39

JA: On kysymys siitä minkälainen tieto on tärkeää maailmalle,

andsam 07:39
07:41

minkälainen tieto

andsam 07:41
07:43

voi aikaansaada muutosta.

andsam 07:43
07:45

Ja tietoa on paljon.

andsam 07:45
07:47

Joten tieto, että organisaatiot

andsam 07:47
07:50

yrittävät rahalla suojella tietoa

andsam 07:50
07:52

on hyvä merkki siitä,

andsam 07:52
07:54

että kun tieto pääsee pinnalle

andsam 07:54
07:56

on toivoa sen hyvistä vaikutuksista.

andsam 07:56
07:58

Koska organisaatiot, jotka

andsam 07:58
08:00

jotka tietävät parhaiten

andsam 08:00
08:03

käyttävät voimavaroja tiedon suojaamiseen.

andsam 08:03
08:05

Ja siinä on meidän tehtävämme.

andsam 08:05
08:08

Ja sitähän journalismin historia on.

andsam 08:08
08:11

CA: Mutta eikö ole riskejä siitä,

andsam 08:11
08:14

joko asiaan liittyviin henkilöihin

andsam 08:14
08:16

tai yhteiskuntaan laajemmin,

andsam 08:16
08:18

että asioiden julkaisemisella

andsam 08:18
08:20

voisi olla yllättäviä seurauksia?

andsam 08:20
08:22

JA: Me emme ole huomanneet tuollaista.

andsam 08:22
08:24

Me yritämme ehkäistä haittoja.

andsam 08:24
08:26

Meillä on tapa käsitellä tietoa

andsam 08:26
08:28

joka on henkilökohtaista --

andsam 08:28
08:30

josta henkilön voi tunnistaa.

andsam 08:31
08:34

Mutta on laillisia salaisuuksia --

andsam 08:34
08:37

tiedäthän, potilaskertomuksesi lääkärillä,

andsam 08:37
08:39

se on laillinen salaisuus.

andsam 08:39
08:41

Mutta me toimimme ilmiantajien kanssa,

andsam 08:41
08:44

jotka ovat todella motivoituneita.

andsam 08:44
08:46

CA: Siis hyvin motivoituneita.

andsam 08:46
08:48

Mitä sanoisit, esimerkiksi

andsam 08:48
08:51

jonkun vanhemmille --

andsam 08:51
08:54

joiden poika on palvelemassa Yhdysvaltojen armeijassa

andsam 08:54
08:56

ja he sanovat "Tiedätkö,

andsam 08:56
08:58

olet julkaissut kantaaottavaa materiaalia.

andsam 08:58
09:00

Siinä yhdysvaltojen sotilas

andsam 09:00
09:02

nauraa kuoleville ihmisille.

uvainio 09:02
09:04

Se antaa vaikutteita -- on antanut vaikutelman

andsam 09:04
09:06

miljoonille ihmisille ympäri maailmaa,

andsam 09:06
09:08

että yhdysvaltain sotilaat ovat eläinhimillisiä.

andsam 09:08
09:10

Eivät he ole. Ei minun poikani. Kuinka kehtaat?"

andsam 09:10
09:12

Mitä sanoisit siihen?

andsam 09:12
09:14

JA: Joo, tuota käy paljon.

andsam 09:14
09:16

Mutta muista, että ihmiset Bagdadissa,

andsam 09:16
09:19

ihmiset Irakissa, Afganistanissa --

andsam 09:19
09:21

heidän ei tarvitse nähdä videota;

andsam 09:21
09:23

he näkevät sitä joka päivä.

andsam 09:23
09:26

Se ei muuta heidän näkemystään.

andsam 09:26
09:28

Sitä he näkevät joka päivä.

andsam 09:28
09:31

Se muuttaa niiden ihmisten näkemystä,

andsam 09:31
09:33

jotka maksavat tuosta kaikesta.

andsam 09:33
09:36

Ja siinä on meidän toivomme.

andsam 09:36
09:39

CA: Olette siis löytäneet tavan

andsam 09:39
09:42

valaista näitä pimeimpiä löytämiänne

andsam 09:42
09:45

hallitusten ja yhtiöiden salaisuuksia.

andsam 09:46
09:48

Valo on hyvästä.

andsam 09:48
09:50

Mutta näetkö ironiaa siinä,

andsam 09:50
09:52

että levittääksenne valoa,

andsam 09:52
09:54

teidän, ja sinun, täytyy

andsam 09:54
09:57

luoda salaisuuksia itsenne ja lähteidenne ympärille?

andsam 09:57
10:00

JA: Ei oikeastaan. Tarkoitan, meillä ei vielä ole

andsam 10:00
10:03

WikiLeaks-toisinajattelijoita.

andsam 10:04
10:07

Meillä ei ole lähteitä, jotka toimivat toisten laskuun.

andsam 10:08
10:11

Jos sellaisia tulisi, se olisi hankalaa meille.

andsam 10:11
10:14

Mutta oletettavasti toimimme niin,

andsam 10:14
10:16

että ihmiset tuntevat

andsam 10:16
10:18

moraalista velvollisuutta

andsam 10:18
10:21

jatkaa tehtäväämme, eikä sotkea sitä.

andsam 10:22
10:25

CA: Juuri kuulemamme perusteella --

andsam 10:25
10:28

minua kiinnostaa TED-yleisön mielipide.

andsam 10:30
10:32

Tiedäthän, sinusta ja WikiLeaksista

andsam 10:32
10:34

voi olla erilaisia mielipiteitä.

andsam 10:34
10:37

Kuten sankari -- kansalaisten sankari --

andsam 10:37
10:40

tuoden valoa tärkeisiin asioihin.

andsam 10:40
10:42

Vaarallinen ongelmien aiheuttaja.

andsam 10:43
10:46

Kuka näkee sankarin?

andsam 10:47
10:50

Kuka näkee ongelmien aiheuttajan?

andsam 10:51
10:53

JA: Hei, älkääs nyt. Täytyy olla muutamia.

andsam 10:54
10:56

CA: Tämähän on pehmoyleisö, Julian.

andsam 10:56
10:58

Meidän on yritettävä enemmän.

andsam 10:58
11:01

Tätä ette olleet julkaisseet,

andsam 11:01
11:04

mutta nyt olette.

andsam 11:04
11:06

Tilanne on mielenkiintoinen.

andsam 11:06
11:08

Mitä on tapahtumassa?

andsam 11:08
11:10

JA: Tämä on esimerkki siitä

andsam 11:10
11:12

mitä teemme päivittäin.

andsam 11:12
11:15

Viime vuoden lopulla -- marraskuussa --

andsam 11:15
11:17

oli Albaniassa sarja

andsam 11:17
11:19

öljynporauskaivojen räjähdyksiä,

uvainio 11:19
11:22

aivan kuten Meksikonlahdellakin,

andsam 11:22
11:24

mutta ei niin isoja.

andsam 11:24
11:27

Ja saimme raportin --

andsam 11:27
11:30

eräänlaisen insinöörianalyysin tapahtuneesta --

andsam 11:30
11:33

jossa sanottiin, että turvamiehet

andsam 11:33
11:36

jostain kilpailevista öljy-yhtiöistä

andsam 11:36
11:39

olivat pysäköineet autoja sinne ja räjäyttäneet ne.

uvainio 11:40
11:43

Ja osa Albanian hallituksesta oli mukana jne.

andsam 11:44
11:45

Ja tässä raportissa

andsam 11:45
11:47

ei ollut mitään yksilöintitietoja.

andsam 11:47
11:49

Se oli meille erittäin hankalaa.

andsam 11:49
11:51

Emme pystyneet varmistamaan

andsam 11:51
11:53

kuka sen kirjoitti ja miten asiat olivat.

andsam 11:53
11:55

Joten olimme skeptisiä, että ehkä

andsam 11:55
11:57

kilpaileva öljy-yhtiö leikki asialla.

andsam 11:57
11:59

Julkaisimme sen, ja sanoimme:

andsam 11:59
12:01

"Olemme skeptisiä tästä.

andsam 12:01
12:03

Emme tiedä varmuutta.

andsam 12:03
12:05

Materiaali näyttää ja tuntuu hyvältä,

andsam 12:05
12:07

muttemme voi varmistaa sitä."

andsam 12:07
12:10

Ja sitten saimme kirjeen --

andsam 12:10
12:13

tällä viikolla --

andsam 12:13
12:16

yhtiöltä, joka kirjoitti sen,

andsam 12:16
12:19

he halusivat selvittää lähteemme --

andsam 12:19
12:22

(Naurua)

andsam 12:23
12:26

sanoen, "Hei, haluamme selvittää lähteenne."

andsam 12:26
12:28

Ja me olimme: "Kertokaa lisää.

andsam 12:28
12:31

Mistä dokumentista, tarkkaan ottaen, puhutaan?

andsam 12:31
12:34

Voitteko osoittaa, että se on laillisesti teidän materiaalianne?

andsam 12:34
12:36

Onko se todella teidän?"

andsam 12:36
12:39

Joten he lähettivät kuvakaappauksen

andsam 12:39
12:41

jossa oli kirjoittajan nimi

andsam 12:41
12:44

Microsoft Wordin tunnistekentässä.

andsam 12:46
12:48

Kyllä.

andsam 12:48
12:53

(Aplodeja)

andsam 12:53
12:55

Tällaista tapahtuu paljon.

andsam 12:55
12:57

Se on yksi metodeistamme

andsam 12:57
13:00

selvittämisessä -- materiaalin varmentamisessa,

andsam 13:00
13:02

saada heidät kirjoittamaan meille.

andsam 13:02
13:05

CA: Oletteko saanut tietoa

andsam 13:05
13:07

BP:n sisäpuolelta?

andsam 13:07
13:10

JA: Kyllä, meillä on paljonkin, mutta parhaillaan

andsam 13:10
13:13

keskitymme rahoituksen ja teknisen alustan kehitykseen.

andsam 13:13
13:15

Joten julkaisutahtimme

andsam 13:15
13:17

viime kuukausina

andsam 13:17
13:19

on ollut pienehköä,

andsam 13:19
13:22

kun uudelleenjärjestelemme järjestelmiämme

andsam 13:22
13:25

vastaamaan meihin kohdistunutta suurta kiinnostusta.

andsam 13:25
13:27

Se on ongelma.

andsam 13:27
13:30

Me olemme kuin pieni kasvava organisaatio,

andsam 13:30
13:32

joka on ylityöllistetty

andsam 13:32
13:34

suuren kasvun alla.

andsam 13:34
13:36

Saamme suurissa määrin

andsam 13:36
13:38

ilmiantajien paljastuksia,

andsam 13:38
13:40

kovalla tasolla,

andsam 13:40
13:42

mutta meillä ei riitä ihmisiä

andsam 13:42
13:44

käsittelemään ja varmistamaan kaikkea.

andsam 13:44
13:46

CA: Eli siinä on pullonkaula,

andsam 13:46
13:48

käytännössä vapaaehtoiset toimittajat

andsam 13:48
13:51

ja/tai toimittajien palkkaus?

andsam 13:51
13:53

JA: Kyllä. Ja luotettavat ihmiset.

andsam 13:53
13:55

Me olemme organisaatio

andsam 13:55
13:57

jonka on vaikeaa kasvaa nopeasti

andsam 13:57
13:59

käsittelemämme materiaalin takia.

andsam 13:59
14:02

Meidän täytyy uudelleenjärjestäytyä

andsam 14:02
14:04

määritelläksemme henkilöt

andsam 14:04
14:07

jotka hoitavat kansallisen turvallisuuden asioita,

andsam 14:07
14:09

ja sitten alemman luokituksen asioita.

andsam 14:09
14:12

CA: Miten sinä henkilökohtaisesti

andsam 14:12
14:14

tulit lähteneeksi tällaiseen?

andsam 14:14
14:16

Luin jostain, että lapsena

andsam 14:16
14:19

kävit 37:ää eri koulua.

andsam 14:19
14:21

Voiko se olla totta?

andsam 14:21
14:24

JA: No, vanhempani olivat elokuva-alalla

andsam 14:24
14:26

ja sitten pakenemassa kulttia,

andsam 14:26
14:28

joten näiden kahden yhdistelmä ...

andsam 14:28
14:32

(Naurua)

andsam 14:32
14:34

CA: Tarkoitan, psykologi voisi sanoa

andsam 14:34
14:37

tuon olevan resepti vainoharhaisuuden kehittämiseen.

andsam 14:37
14:39

JA: Niin, elokuva-alanko?

andsam 14:39
14:42

(Naurua)

andsam 14:42
14:45

(Aplodeja)

andsam 14:45
14:47

CA: Ja olit myös -- tarkoitan,

andsam 14:47
14:49

olit nuorena hakkeri

andsam 14:49
14:52

ja törmäsit virkavaltaan aikaisin.

andsam 14:52
14:55

JA: No, olin toimittaja.

andsam 14:55
14:57

Nuori toimittaja-aktivisti nuorella iällä.

andsam 14:57
14:59

Pidin lehteä,

andsam 14:59
15:02

josta minut haastettiin teininä oikeuteen.

andsam 15:02
15:04

Hakkeri-sanaa kannattaa varoa.

uvainio 15:04
15:06

Tarkoitan -- se on metodi,

andsam 15:06
15:08

jota voidaan käyttää eri asioihin.

andsam 15:08
15:10

Valitettavasti, tällä hetkellä,

andsam 15:10
15:12

sitä hyödyntää lähinnä Venäjän mafia

uvainio 15:12
15:14

ryöstääkseen mummosi pankkitilejä.

andsam 15:14
15:17

Joten se ilmaisu ei ole

andsam 15:17
15:19

enää niin mukava kuin aikoinaan.

andsam 15:19
15:21

CA: No, minä en usko

uvainio 15:21
15:24

sinun ryöstävän kenenkään mummon rahoja.

andsam 15:24
15:26

Mutta mitä sanoisit

andsam 15:26
15:28

perusarvoistasi?

andsam 15:28
15:31

Voitko antaa kuvaa niistä

andsam 15:31
15:33

ja jostain hetkestä elämässäsi

andsam 15:33
15:36

joka auttoi määrittelemään niitä?

andsam 15:38
15:40

JA: Ei liene tiettyä hetkeä.

andsam 15:40
15:43

Mutta perusarvot:

andsam 15:43
15:46

hyvinvoivat, kykenevät, anteliaat ihmiset

andsam 15:46
15:48

eivät luo uhreja;

andsam 15:48
15:50

he tukevat uhreja.

andsam 15:50
15:52

Tätä isäni, ja

andsam 15:52
15:55

eräät muut kykenevät, anteliaat ihmiset

andsam 15:55
15:58

ovat olleet elämässäni.

andsam 15:58
16:00

CA: Kykenevät, anteliaat ihmiset

andsam 16:00
16:02

eivät luo uhreja; he tukevat niitä?

andsam 16:02
16:04

JA: Kyllä. Ja tiedätkö,

andsam 16:04
16:08

minä olen taistelijaluonne,

andsam 16:08
16:10

en ole oikein hyvä tukemaan.

andsam 16:10
16:13

Mutta jollain tavalla --

andsam 16:13
16:16

On olemassa toinenkin tapa tukea uhreja,

andsam 16:16
16:19

nimittäin etsiä ja ottaa kiinni

andsam 16:19
16:21

rikosten tekijöitä.

andsam 16:21
16:23

Ja se on jotain, mikä

andsam 16:23
16:25

on ollut osa persoonaani

andsam 16:25
16:27

jo pitkään.

andsam 16:27
16:30

CA: Kerro meille lopuksi,

andsam 16:30
16:33

mitä tapahtui Islannissa?

andsam 16:33
16:36

Julkaisit jotain siellä,

andsam 16:36
16:39

jouduit ongelmiin pankin kanssa,

andsam 16:39
16:41

ja sitten oikeus kielsi

andsam 16:41
16:44

paikallista uutistoimistoa julkaisemasta juttua.

andsam 16:44
16:46

Siitä huolimatta, ne julkaisivat kantasi.

andsam 16:46
16:49

Tulit tästä kuuluisaksi Islannissa. Mitä sitten kävi?

andsam 16:49
16:51

JA: Kyllä, tämä on mainio tarina.

andsam 16:51
16:53

Talouden kriisi iski Islantiin

andsam 16:53
16:55

pahemmin kuin mihinkään muuhun maahan.

andsam 16:55
16:57

Sen pankkisektori oli yli 10 kertaa

andsam 16:57
16:59

koko maan kansantuotteen kokoinen.

andsam 16:59
17:02

Joten, julkaisimme sen raportin

andsam 17:02
17:05

heinäkuussa vuosi sitten.

andsam 17:05
17:07

Ja oikeus määräsi jutun kielletyksi

andsam 17:07
17:09

viisi minuuttia ennen sen julkaisua TV:ssä.

andsam 17:09
17:11

Kuin elokuvissa, kielto tuli uutispöydälle,

andsam 17:11
17:13

ja uutistenlukija oli:

andsam 17:13
17:15

"Tällaista ei ole tapahtunut koskaan.

andsam 17:15
17:17

Mitä teemme? No, näytetään webisivustoa

andsam 17:17
17:20

jutun sijaan täytteenä."

andsam 17:20
17:22

Ja meistä tuli kuuluisia Islannissa,

andsam 17:22
17:25

menin Islantiin ja puhuin aiheesta.

andsam 17:25
17:27

Siellä oli yhteinen tunne, että

andsam 17:27
17:29

tällaista ei saisi enää tapahtua.

andsam 17:29
17:31

Joten lopputulemana,

andsam 17:31
17:33

joidenkin Islannin poliitikkojen

andsam 17:33
17:35

ja lakiasiantuntijoiden kanssa

andsam 17:35
17:37

panimme kasaan uudenlaisen

andsam 17:37
17:40

lakipaketin Islannille,

andsam 17:40
17:43

josta tulisi turvapaikka

andsam 17:43
17:46

vapaalle lehdistölle

andsam 17:46
17:49

maailman kovimmilla lähdesuojauksilla,

andsam 17:49
17:51

ja uudella

andsam 17:51
17:53

sananvapauden Nobel-palkinnolla.

andsam 17:53
17:55

Islanti on pohjoismaa,

andsam 17:55
17:58

kuten Norja, ja se pystyy tällaiseen.

andsam 17:58
18:00

Ja noin kuukausi sitten,

andsam 18:00
18:03

laki läpäisi Islannin parlamentin yksimielisesti.

andsam 18:03
18:05

CA: Vau.

andsam 18:05
18:11

(Aplodeja)

andsam 18:11
18:13

Viimeinen kysymys, Julian.

andsam 18:13
18:15

Kun mietit tulevaisuutta,

andsam 18:15
18:17

näetkö sen todennäköisemmin

andsam 18:17
18:19

Ison Veljen tiukentuvassa otteessa,

andsam 18:19
18:21

enemmän salailua,

andsam 18:21
18:23

vai meidät seuraamassa

uvainio 18:23
18:25

Isoa Veljeä --

andsam 18:25
18:28

vai voiko se mennä miten vain?

andsam 18:28
18:30

JA: En tiedä miten tässä käy.

andsam 18:30
18:32

On suurta painetta

andsam 18:32
18:35

harmonisoida sananvapauslainsäändäntöä

andsam 18:35
18:38

ja läpinäkyvyyden asetuksia ympäri maailman --

andsam 18:38
18:40

niin EU:ssa,

andsam 18:40
18:42

kuin Kiinassa ja Yhdysvalloissakin.

andsam 18:42
18:45

Mihin suuntaan se menee? Hankala nähdä.

andsam 18:45
18:47

Siksi tämä on niin mielenkiintoista aikaa.

andsam 18:47
18:49

Koska pienelläkin yrityksellä

andsam 18:49
18:52

voimme muuttaa kehityksen suuntaa.

andsam 18:52
18:55

CA: Näyttää siltä, että edustan yleisön mielipidettä

andsam 18:55
18:57

kun sanon, Julian, ole varovainen

andsam 18:57
18:59

ja voimia sinulle.

andsam 18:59
19:01

JA: Kiitos sinulle, Chris. (CA: Kiitos)

andsam 19:01
19:11

(Aplodeja)