Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Julian Assange: Why the world needs WikiLeaks in Dutch

Last Modified By Time Content
guidoquadvlieg 00:00
00:02

Chris Anderson: Julian, welkom.

asteionymus 00:02
00:04

Er wordt gezegd dat WikiLeaks, jouw kindje,

guidoquadvlieg 00:04
00:06

in de laatste jaren

guidoquadvlieg 00:06
00:09

meer geheime documenten heeft gepubliceerd

asteionymus 00:09
00:11

dan de rest van de media in de wereld samen.

guidoquadvlieg 00:11
00:13

Dat kan toch niet waar zijn?

guidoquadvlieg 00:13
00:15

Julian Assange: Ja, zou het waar kunnen zijn?

guidoquadvlieg 00:15
00:18

Het is zorgwekkend -- toch? -- dat de rest van de media in de wereld

asteionymus 00:18
00:20

zulk slecht werk levert

asteionymus 00:20
00:22

dat een kleine groep activisten

asteionymus 00:22
00:24

meer kan publiceren

guidoquadvlieg 00:24
00:26

van dat type informatie

asteionymus 00:26
00:28

dan de rest van de wereldpers samen.

guidoquadvlieg 00:28
00:30

CA: Hoe gaat dat in z'n werk?

guidoquadvlieg 00:30
00:33

Hoe geven mensen deze documenten vrij?

guidoquadvlieg 00:33
00:36

En hoe waarborgen jullie hun privacy?

asteionymus 00:36
00:38

JA: Dit zijn -- voor zover wij kunnen zeggen --

guidoquadvlieg 00:38
00:40

klassieke klokkenluiders.

asteionymus 00:40
00:42

We hebben een aantal manieren voor ze

asteionymus 00:42
00:44

om informatie bij ons te krijgen.

guidoquadvlieg 00:44
00:46

Daarom hebben we hoogwaardige encryptie

asteionymus 00:46
00:48

om spul het internet rond te sturen, om sporen te wissen,

guidoquadvlieg 00:48
00:50

ze door te voeren door rechtsgebieden

guidoquadvlieg 00:50
00:53

zoals Zweden en België

guidoquadvlieg 00:53
00:56

om deze juridische bescherming te waarborgen.

guidoquadvlieg 00:57
00:59

We krijgen informatie via de post,

guidoquadvlieg 00:59
01:02

de reguliere post,

guidoquadvlieg 01:02
01:04

gecodeerd of niet,

asteionymus 01:04
01:07

behandelen het als de reguliere pers, we maken het op --

asteionymus 01:07
01:10

iets wat soms best moeilijk is om te doen,

guidoquadvlieg 01:10
01:12

als je het hebt over

guidoquadvlieg 01:12
01:14

gigantische databases met informatie --

guidoquadvlieg 01:14
01:16

wij publiceren het voor het publiek

asteionymus 01:16
01:18

en daarna beschermen we onszelf tegen

asteionymus 01:18
01:21

de onvermijdelijke juridische en politieke aanvallen.

asteionymus 01:21
01:23

CA: Dus jullie doen moeite om er zeker van te zijn

guidoquadvlieg 01:23
01:25

dat de documenten echt zijn.

guidoquadvlieg 01:25
01:27

Terwijl jullie eigenlijk

asteionymus 01:27
01:30

zelden weten wie de bron van de informatie is.

guidoquadvlieg 01:30
01:33

JA: Ja, dat klopt. Heel zelden dat we dat ooit weten.

guidoquadvlieg 01:34
01:37

En als we er in een later stadium achter komen

guidoquadvlieg 01:37
01:40

dan vernietigen we die informatie zo snel mogelijk.

guidoquadvlieg 01:40
01:42

(Telefoon gaat over) Godverdomme.

guidoquadvlieg 01:42
01:46

(Gelach)

asteionymus 01:46
01:48

CA: Dat zal de CIA zijn met de vraag wat de code is

guidoquadvlieg 01:48
01:50

voor een TED lidmaatschap.

guidoquadvlieg 01:50
01:53

(Gelach)

guidoquadvlieg 01:53
01:55

Laten we dat voorbeeld eens nemen.

guidoquadvlieg 01:55
01:57

Dit is iets

guidoquadvlieg 01:57
01:59

dat jullie een paar jaar geleden uitlekten.

asteionymus 01:59
02:01

Als we dit document mogen zien ...

asteionymus 02:01
02:03

Dit speelt in Kenia, enkele jaren geleden.

asteionymus 02:03
02:06

Kun je vertellen wat je hebt uitgelekt en wat er gebeurde?

guidoquadvlieg 02:06
02:08

JA: Nou dit is het Kroll-rapport.

guidoquadvlieg 02:08
02:11

Het was een geheim rapport

asteionymus 02:11
02:13

in opdracht van de Keniaanse overheid

guidoquadvlieg 02:13
02:16

na de verkiezingen in 2004.

guidoquadvlieg 02:16
02:18

Voor 2004 werd Kenia geregeerd

guidoquadvlieg 02:18
02:20

door Daniel arap Moi

asteionymus 02:20
02:22

zo'n 18 jaar lang.

guidoquadvlieg 02:22
02:25

Hij was een gematigde dictator van Kenia.

guidoquadvlieg 02:25
02:27

En toen Kibaki aan de macht kwam --

guidoquadvlieg 02:27
02:29

door een machtscoalitie die probeerde

asteionymus 02:29
02:31

Kenia te bevrijden van de corruptie --

asteionymus 02:31
02:33

hebben ze dit rapport laten maken,

asteionymus 02:33
02:35

er is zo'n 2,4 miljoen euro uitgegeven

guidoquadvlieg 02:35
02:37

aan dit en een verwant rapport.

asteionymus 02:37
02:40

De regering deed er niks mee en gebruikte

asteionymus 02:40
02:42

het als politiek wapen tegen Moi,

asteionymus 02:42
02:44

die de rijkste man was --

guidoquadvlieg 02:44
02:47

en nog steeds is -- in Kenia.

guidoquadvlieg 02:47
02:50

Het is de Heilige Graal van het Keniaanse journalisme.

guidoquadvlieg 02:50
02:53

Dus ik ging ernaar toe in 2007,

asteionymus 02:53
02:55

and wij konden dit bemachtigen

guidoquadvlieg 02:55
02:57

net voor de verkiezingen --

guidoquadvlieg 02:57
03:00

de nationale verkiezingen op 28 december.

guidoquadvlieg 03:02
03:05

Toen we dit rapport vrijgaven,

asteionymus 03:05
03:08

was dit drie dagen nadat de nieuwe president, Kibaki,

guidoquadvlieg 03:08
03:10

had besloten om vriendjes te worden met

guidoquadvlieg 03:10
03:12

de man die hij eruit zou gaan werken,

guidoquadvlieg 03:12
03:14

Daniel arap Moi.

guidoquadvlieg 03:14
03:17

Dit rapport werd toen

guidoquadvlieg 03:17
03:19

een blok aan het been

guidoquadvlieg 03:19
03:22

van president Kibaki.

guidoquadvlieg 03:23
03:26

CA: En -- Ik bedoel, om een lang verhaal kort te maken --

asteionymus 03:26
03:29

geruchten over het rapport sijpelden Kenia in,

guidoquadvlieg 03:29
03:32

niet door de reguliere media, maar indirect.

guidoquadvlieg 03:32
03:35

En volgens jou heeft het zelfs de verkiezingen verschoven.

asteionymus 03:35
03:38

JA: Ja. Dit werd de voorpagina van de Guardian

asteionymus 03:38
03:41

en werd toen geplaatst in alle buurlanden van Kenia,

guidoquadvlieg 03:41
03:44

in Tanzania en de Zuid-Afrikaanse pers.

guidoquadvlieg 03:44
03:46

En zo werd het van buitenaf duidelijk.

asteionymus 03:46
03:48

En daardoor voelde, na enkele dagen,

asteionymus 03:48
03:50

de Keniaanse pers zich veilig erover te praten.

asteionymus 03:50
03:53

Het was 20 nachten lang op de Keniaanse TV,

asteionymus 03:53
03:56

verschoof de stemmen met 10 procent,

guidoquadvlieg 03:56
03:58

volgens een Keniaans inlichtingenrapport,

asteionymus 03:58
04:00

wat de uitslag van de verkiezingen veranderde.

asteionymus 04:00
04:02

CA: Wow, dus jouw lek

guidoquadvlieg 04:02
04:04

heeft de wereld substantieel veranderd?

guidoquadvlieg 04:04
04:06

JA: Yep.

guidoquadvlieg 04:06
04:10

(Applaus)

guidoquadvlieg 04:10
04:12

CA: Hier is -- We laten gewoon

asteionymus 04:12
04:15

een kort fragment zien van de video van

asteionymus 04:15
04:17

deze luchtaanval in Bagdad.

guidoquadvlieg 04:17
04:19

De video zelf is langer.

guidoquadvlieg 04:19
04:21

Maar hier is een kort fragment.

asteionymus 04:21
04:24

Dit is heftig beeldmateriaal, ik moet jullie waarschuwen.

guidoquadvlieg 04:24
04:27

Radio: ... ik jen je maar, als het kan, schiet er maar gewoon op los.

guidoquadvlieg 04:27
04:31

Ik zie het doelwit, uh, ik zie ongeveer vier Humvees, uh, op de ...

asteionymus 04:31
04:34

-Toestemming verleend. -Oké. Vuur.

asteionymus 04:34
04:37

Laat het me weten als je ze hebt. Laten we schieten.

guidoquadvlieg 04:37
04:39

Schiet ze aan flarden.

guidoquadvlieg 04:39
04:41

Kom op, schiet!

guidoquadvlieg 04:41
04:44

(Machinegeweer schiet)

guidoquadvlieg 04:44
04:47

Blijf schieten. Blijf schieten.

guidoquadvlieg 04:47
04:50

(Machinegeweer schiet)

guidoquadvlieg 04:50
04:53

Blijf schieten.

guidoquadvlieg 04:53
04:55

Hotel ... Bushmaster Two-Six, Bushmaster Two-Six,

guidoquadvlieg 04:55
04:57

We moeten verder en wel nu!

guidoquadvlieg 04:57
05:00

Oké, we hebben net alle acht individuen aangevallen.

asteionymus 05:00
05:03

Ja, nog twee vogeltjes, en we vuren nog steeds.

guidoquadvlieg 05:03
05:05

Begrepen. Ik heb hem.

guidoquadvlieg 05:05
05:07

Two-Six, dit is Two-Six, wij verplaatsen.

guidoquadvlieg 05:07
05:09

Oops, sorry. Wat is er aan de hand?

guidoquadvlieg 05:09
05:11

Verdomme Kyle. Oké, hahaha. I heb ze.

guidoquadvlieg 05:14
05:17

CA: Dus, wat was de impact hiervan?

guidoquadvlieg 05:17
05:20

JA: De impact op de mensen die hieraan werkten

guidoquadvlieg 05:20
05:22

was enorm.

asteionymus 05:22
05:24

Uiteindelijk stuurden we twee man naar Bagdad

guidoquadvlieg 05:24
05:26

om dit verhaal verder te onderzoeken.

guidoquadvlieg 05:26
05:29

Dit is de eerste van drie aanvallen

asteionymus 05:29
05:31

die er waren in deze situatie.

guidoquadvlieg 05:31
05:33

CA: Dus, ik bedoel, 11 mensen stierven in die aanval, toch,

asteionymus 05:33
05:35

inclusief 2 medewerkers van Reuters?

guidoquadvlieg 05:35
05:37

JA: Ja. Twee medewerkers van Reuters,

guidoquadvlieg 05:37
05:40

twee kleine kinderen raakten gewond.

asteionymus 05:40
05:43

Alles bij elkaar zijn er 18 tot 26 mensen omgekomen.

guidoquadvlieg 05:43
05:45

CA: En het vrijgeven hiervan veroorzaakte

guidoquadvlieg 05:45
05:47

grote verontwaardiging.

guidoquadvlieg 05:47
05:49

Wat was hiervan het sleutelelement

guidoquadvlieg 05:49
05:52

dat deze verontwaardiging heeft veroorzaakt?

asteionymus 05:52
05:54

JA: Geen idee, ik gok dat mensen kunnen zien

guidoquadvlieg 05:54
05:57

hoe buitensporig het gebruik van geweld is.

asteionymus 05:57
05:59

Je ziet wat mensen ontspannen door de straat lopen,

guidoquadvlieg 05:59
06:02

en een Apache gevechtshelikopter die vanuit een hoek

guidoquadvlieg 06:02
06:04

30-millimeter kanonpatronen vuurt

guidoquadvlieg 06:04
06:06

op iedereen --

guidoquadvlieg 06:06
06:09

zoekend naar een excuus om dat te doen --

asteionymus 06:09
06:11

en de mensen doden die de gewonden redden.

asteionymus 06:11
06:14

En er waren journalisten bij die duidelijk geen rebellen waren

guidoquadvlieg 06:14
06:16

omdat dat hun werk is.

asteionymus 06:18
06:21

CA: Er is een analist van de Amerikaanse inlichtingendienst,

guidoquadvlieg 06:21
06:23

Bradley Manning, gearresteerd.

asteionymus 06:23
06:26

Er wordt gezegd dat hij heeft toegegeven in een chatroom

asteionymus 06:26
06:29

dat hij deze video aan jou heeft gelekt,

guidoquadvlieg 06:29
06:31

samen met 280.000

asteionymus 06:31
06:33

geheime telegrammen van de ambassade van de VS.

guidoquadvlieg 06:33
06:36

Ik bedoel, heeft hij dat gedaan?

asteionymus 06:36
06:38

JA: We hebben de ontvangst van deze telegrammen ontkend.

guidoquadvlieg 06:38
06:40

Hij is aangeklaagd,

guidoquadvlieg 06:40
06:42

ongeveer vijf dagen geleden,

guidoquadvlieg 06:42
06:45

voor het verkrijgen van 150.000 telegrammen

guidoquadvlieg 06:45
06:47

en het vrijgeven van 50.

guidoquadvlieg 06:47
06:50

Nou, we hebben

guidoquadvlieg 06:50
06:52

eerder dit jaar

asteionymus 06:52
06:55

een telegram van de ambassade in Reykjavik vrijgegeven.

asteionymus 06:56
06:58

Maar dit is niet perse met elkaar verbonden.

asteionymus 06:58
07:00

Ik was een bekende bezoeker van die ambassade.

guidoquadvlieg 07:00
07:02

CA: Ik bedoel, als je duizenden

asteionymus 07:02
07:05

telegrammen van deze ambassade had ontvangen...

asteionymus 07:05
07:07

JA: We zouden ze hebben gepubliceerd. (CA: Ja, zou je?)

guidoquadvlieg 07:07
07:10

JA: Ja. (CA: Omdat?)

guidoquadvlieg 07:10
07:12

JA: Nou, omdat dit soort dingen

asteionymus 07:12
07:15

laten zien wat de echte staat

guidoquadvlieg 07:15
07:17

van, laten we zeggen,

asteionymus 07:17
07:19

Arabische overheden is,

asteionymus 07:19
07:22

de schending van mensenrechten door deze overheden.

asteionymus 07:22
07:24

Als je kijkt naar vrijgegeven geheime documenten,

guidoquadvlieg 07:24
07:26

dat is het soort materiaal wat je aantreft.

asteionymus 07:26
07:28

CA: Laten we dit eens in breder perspectief bespreken.

asteionymus 07:28
07:30

Wat is in het algemeen jouw filosofie?

asteionymus 07:30
07:32

Waarom is het juist,

asteionymus 07:32
07:35

om lekken van geheime informatie aan te moedigen?

guidoquadvlieg 07:36
07:39

JA: Nou, de vraag is welke soort informatie belangrijk is in de wereld,

guidoquadvlieg 07:39
07:41

welke soort informatie

asteionymus 07:41
07:43

kan voor verandering zorgen.

asteionymus 07:43
07:45

En er is heel veel informatie.

asteionymus 07:45
07:47

Dus informatie waar organisaties

guidoquadvlieg 07:47
07:50

veel voor investeren om het te verbergen,

guidoquadvlieg 07:50
07:52

dat is een goede indicator

guidoquadvlieg 07:52
07:54

dat als de informatie uitkomt,

asteionymus 07:54
07:56

er hoop is dat het iets goeds teweeg brengt.

asteionymus 07:56
07:58

Omdat de organisaties dat zelf het beste weten,

asteionymus 07:58
08:00

zij het van binnenuit kennen,

guidoquadvlieg 08:00
08:03

werk verzetten om het te verbergen.

guidoquadvlieg 08:03
08:05

En dat is wat ik in de praktijk heb ondervonden.

guidoquadvlieg 08:05
08:08

En dat is de geschiedenis van het journalisme.

guidoquadvlieg 08:08
08:11

CA: Maar zijn er risico's aan verbonden,

guidoquadvlieg 08:11
08:14

voor de betrokken individuen

asteionymus 08:14
08:16

of zelfs voor de hele gemeenschap,

asteionymus 08:16
08:18

waarbij het lekken de oorzaak kan zijn

asteionymus 08:18
08:20

van onvoorziene gevolgen?

asteionymus 08:20
08:22

JA: Niet dat we hebben gezien, met alles wat we vrijgegeven hebben.

asteionymus 08:22
08:24

We hebben een schade-immuniteitsbeleid.

asteionymus 08:24
08:26

We hebben een manier om met informatie om te gaan

guidoquadvlieg 08:26
08:28

die een soort van persoonlijke --

guidoquadvlieg 08:28
08:30

persoonlijk herkenbare informatie bevat.

guidoquadvlieg 08:31
08:34

Maar er zijn ook legitieme geheimen --

guidoquadvlieg 08:34
08:37

weet je, je dossier bij je dokter,

guidoquadvlieg 08:37
08:39

dat is een legitiem geheim.

asteionymus 08:39
08:41

Maar klokkenluiders die bij ons komen

asteionymus 08:41
08:44

zijn eigenlijk heel goed beargumenteerd .

guidoquadvlieg 08:44
08:46

CA: Dus ze zijn goed beargumenteerd.

guidoquadvlieg 08:46
08:48

En wat zou je zeggen tegen, bijvoorbeeld,

guidoquadvlieg 08:48
08:51

de, je weet wel, de ouder van iemand --

guidoquadvlieg 08:51
08:54

van wie de zoon dient in het Amerikaanse leger,

asteionymus 08:54
08:56

en zegt: "Weet je,

asteionymus 08:56
08:58

je laat iets zien waar iemand een belang bij had om het uit te brengen.

asteionymus 08:58
09:00

Het toont een Amerikaanse soldaat die lacht

asteionymus 09:00
09:02

om stervende mensen.

asteionymus 09:02
09:04

Dat geeft het beeld -- heeft het beeld gegeven

guidoquadvlieg 09:04
09:06

aan miljoenen mensen over de wereld

guidoquadvlieg 09:06
09:08

dat Amerikaanse soldaten onmenselijk zijn.

asteionymus 09:08
09:10

Terwijl ze dat niet zijn. Mijn zoon niet. Hoe durf je!?"

guidoquadvlieg 09:10
09:12

Wat zou je daarop antwoorden?

guidoquadvlieg 09:12
09:14

JA: Ja, dat krijgen we vaak te horen.

guidoquadvlieg 09:14
09:16

Maar onthoudt, de mensen in Bagdad,

guidoquadvlieg 09:16
09:19

de Iraakse bevolking, de Afghaanse bevolking --

guidoquadvlieg 09:19
09:21

zij hoeven deze video niet te zien;

guidoquadvlieg 09:21
09:23

zij zien dit elke dag.

asteionymus 09:23
09:26

Dus dit zal hun mening niet veranderen. Het zal hun visie niet aanpassen.

guidoquadvlieg 09:26
09:28

Dit is wat ze elke dag zien.

guidoquadvlieg 09:28
09:31

Het verandert de perceptie en mening

guidoquadvlieg 09:31
09:33

van de mensen die voor dit alles betalen.

guidoquadvlieg 09:33
09:36

En dat is wat wij hopen.

asteionymus 09:36
09:39

CA: Dus je hebt een manier gevonden om

asteionymus 09:39
09:42

licht te laten schijnen op wat je ziet

asteionymus 09:42
09:45

als deze donkere geheimen van bedrijven en overheden.

guidoquadvlieg 09:46
09:48

Licht is goed.

guidoquadvlieg 09:48
09:50

Maar zie je de ironie niet in het feit dat,

guidoquadvlieg 09:50
09:52

om ergens licht op te kunnen laten schijnen,

guidoquadvlieg 09:52
09:54

het noodzakelijk is, voor jouzelf,

guidoquadvlieg 09:54
09:57

om geheimhouding te creëren rondom je bronnen?

guidoquadvlieg 09:57
10:00

JA: Niet echt. Ik bedoel, we hebben nog

asteionymus 10:00
10:03

geen WikiLeaks dissidenten op dit moment.

asteionymus 10:04
10:07

We hebben geen bronnen die dissident zijn van andere bronnen.

asteionymus 10:08
10:11

Zouden ze naar voren treden, dat zou een lastige situatie voor ons zijn.

guidoquadvlieg 10:11
10:14

Maar wij nemen aan dat we op zo'n manier werken

guidoquadvlieg 10:14
10:16

dat mensen zich

guidoquadvlieg 10:16
10:18

moreel verplicht voelen

guidoquadvlieg 10:18
10:21

om onze missie door te zetten en het niet te verpesten.

asteionymus 10:22
10:25

CA: Ik ben geïnteresseerd, op basis van wat we tot nu toe gehoord hebben --

guidoquadvlieg 10:25
10:28

Ik ben nieuwsgierig naar de mening van het TED-publiek.

asteionymus 10:30
10:32

Er zouden een paar meningen kunnen zijn

asteionymus 10:32
10:34

over WikiLeaks en over Julian.

guidoquadvlieg 10:34
10:37

Weet je, held -- een volksheld --

guidoquadvlieg 10:37
10:40

de brenger van dit belangrijk licht.

guidoquadvlieg 10:40
10:42

Gevaarlijke ruziezoeker.

guidoquadvlieg 10:43
10:46

Wie ziet ziet hem als held?

guidoquadvlieg 10:47
10:50

Wie ziet hem als gevaarlijke ruziezoeker?

asteionymus 10:51
10:53

JA: Nou, kom op! Er moeten er toch een paar zijn.

guidoquadvlieg 10:54
10:56

CA: Het is een gematigd publiek, Julian, een gematigd publiek.

asteionymus 10:56
10:58

We moeten iets beters proberen. Een ander voorbeeld.

guidoquadvlieg 10:58
11:01

Nu hier is iets dat je nog niet hebt uitgelekt,

guidoquadvlieg 11:01
11:04

maar ik denk dat je dit wel doet voor TED.

asteionymus 11:04
11:06

Het is een intrigerend verhaal wat net gebeurde, toch?

guidoquadvlieg 11:06
11:08

Wat is dit?

guidoquadvlieg 11:08
11:10

JA: Dit is nou een voorbeeld van wat we

guidoquadvlieg 11:10
11:12

zo ongeveer dagelijks doen.

asteionymus 11:12
11:15

Eind vorig jaar -- in november vorig jaar --

guidoquadvlieg 11:15
11:17

waren er een aantal ontplofte oliebronnen

guidoquadvlieg 11:17
11:19

in Albanië

guidoquadvlieg 11:19
11:22

zoals de ontplofte oliebron in de Golf van Mexico,

guidoquadvlieg 11:22
11:24

maar niet zo groot.

guidoquadvlieg 11:24
11:27

En wij kregen een rapport --

asteionymus 11:27
11:30

een soort technische analyse van wat er gebeurd was --

guidoquadvlieg 11:30
11:33

waarin stond dat, in feite, beveiligingsbeambten

asteionymus 11:33
11:36

van verschillende concurrerende olieconcerns,

asteionymus 11:36
11:39

hun vrachtwagens daar parkeerden en opbliezen.

asteionymus 11:40
11:43

En een deel van de Albanese overheid was hierin betrokken, etc., etc.

guidoquadvlieg 11:44
11:45

Dit technische rapport

guidoquadvlieg 11:45
11:47

had niks bovenaan staan.

guidoquadvlieg 11:47
11:49

Het was daarom een extreem moeilijk document voor ons.

guidoquadvlieg 11:49
11:51

We konden het niet verifiëren omdat we niet wisten

guidoquadvlieg 11:51
11:53

wie het geschreven had en wist waar het over ging.

guidoquadvlieg 11:53
11:55

Dus we waren enigszins sceptisch dat het misschien

asteionymus 11:55
11:57

een concurrerend oliebedrijf was dat dit onderwerp aan het licht wilde brengen.

asteionymus 11:57
11:59

Met dat in gedachte, publiceerden we het en zeiden,

guidoquadvlieg 11:59
12:01

"Luister, we zijn sceptisch hierover.

guidoquadvlieg 12:01
12:03

We weten het niet, maar wat kunnen we doen?

guidoquadvlieg 12:03
12:05

Het materiaal lijkt goed, het voelt goed,

guidoquadvlieg 12:05
12:07

maar we kunnen het gewoon niet verifiëren."

guidoquadvlieg 12:07
12:10

Toen kregen we een brief

guidoquadvlieg 12:10
12:13

net deze week

guidoquadvlieg 12:13
12:16

van het bedrijf die het geschreven had,

guidoquadvlieg 12:16
12:19

dat ze de bron wilde achterhalen --

guidoquadvlieg 12:19
12:22

(Gelach)

guidoquadvlieg 12:23
12:26

ze zeiden, "Hey, we willen de bron achterhalen."

guidoquadvlieg 12:26
12:28

En wij hadden zoiets van, "Oh, vertel eens iets meer.

guidoquadvlieg 12:28
12:31

Welk document, precies, hebben jullie het over?

asteionymus 12:31
12:34

Kunnen jullie bewijzen dat jullie juridisch eigendom hebben van het document?

guidoquadvlieg 12:34
12:36

Is het echt van jullie?

guidoquadvlieg 12:36
12:39

Toen stuurde ze ons een schermafdruk

guidoquadvlieg 12:39
12:41

met de auteur

guidoquadvlieg 12:41
12:44

in het Microsoft Word ID.

guidoquadvlieg 12:46
12:48

Ja.

guidoquadvlieg 12:48
12:53

(Applaus)

asteionymus 12:53
12:55

Dat gebeurt vrij vaak overigens.

guidoquadvlieg 12:55
12:57

Dit is één van onze methoden

guidoquadvlieg 12:57
13:00

van identificatie -- om te controleren wat het materiaal is,

asteionymus 13:00
13:02

deze bedrijven brieven laten schrijven.

guidoquadvlieg 13:02
13:05

CA: Ja. Heb je informatie gehad

guidoquadvlieg 13:05
13:07

van binnenuit BP?

guidoquadvlieg 13:07
13:10

JA: Ja, we hebben een hoop, maar ik bedoel, op het moment,

guidoquadvlieg 13:10
13:13

zijn we bezig met een soort van serieuze fondsenwerving en technische inspanning.

guidoquadvlieg 13:13
13:15

Dus ons aantal publicaties

guidoquadvlieg 13:15
13:17

over de laatste paar maanden

guidoquadvlieg 13:17
13:19

is een soort van geminimaliseerd

asteionymus 13:19
13:22

terwijl wij onze administratiesystemen verbeteren

asteionymus 13:22
13:25

voor de fenomenale publieke interesse die we krijgen.

guidoquadvlieg 13:25
13:27

Dat is een probleem.

guidoquadvlieg 13:27
13:30

Ik bedoel, net als elke groeiende startende onderneming,

asteionymus 13:30
13:32

zijn we een beetje overweldigd

guidoquadvlieg 13:32
13:34

door onze groei.

guidoquadvlieg 13:34
13:36

En dat betekent dat we een enorme hoeveelheid

guidoquadvlieg 13:36
13:38

onthullingen van klokkenluiders krijgen

guidoquadvlieg 13:38
13:40

van een hoog kaliber,

guidoquadvlieg 13:40
13:42

maar dat we eigenlijk niet genoeg mensen hebben om

guidoquadvlieg 13:42
13:44

al deze informatie te verwerken.

guidoquadvlieg 13:44
13:46

CA: Dus dat is het belangrijkste knelpunt,

guidoquadvlieg 13:46
13:48

het komt neer op vrijwillige journalisten

guidoquadvlieg 13:48
13:51

en/of de financiering van journalistieke salarissen?

guidoquadvlieg 13:51
13:53

JA: Yep. Ja, en betrouwbare mensen.

guidoquadvlieg 13:53
13:55

Ik bedoel, wij zijn een organisatie

guidoquadvlieg 13:55
13:57

waarbij het heel moeilijk is om hard te groeien

guidoquadvlieg 13:57
13:59

vanwege de materie waar we mee te maken hebben.

guidoquadvlieg 13:59
14:02

Dus we moeten het zo herstructureren

asteionymus 14:02
14:04

dat we mensen hebben

guidoquadvlieg 14:04
14:07

die zich bezig houden met het hoogste nationale veiligheid spul,

guidoquadvlieg 14:07
14:09

en dan de gevallen met een lager veiligheidsniveau.

asteionymus 14:09
14:12

CA: Probeer ons jou persoonlijk te laten begrijpen

asteionymus 14:12
14:14

en hoe je hiertoe gekomen bent.

guidoquadvlieg 14:14
14:16

Ik geloof dat ik gelezen heb dat je als kind

guidoquadvlieg 14:16
14:19

naar 37 verschillende scholen bent gegaan.

guidoquadvlieg 14:19
14:21

Kan dit kloppen?

guidoquadvlieg 14:21
14:24

JA: Nou, mijn ouders zaten in de filmindustrie

guidoquadvlieg 14:24
14:26

en daarna op de vlucht van een sekte,

guidoquadvlieg 14:26
14:28

dus de combinatie van die twee ...

guidoquadvlieg 14:28
14:32

(Gelach)

asteionymus 14:32
14:34

CA: Een psycholoog zou kunnen zeggen

asteionymus 14:34
14:37

dat het een voedingsbodem is voor paranoia.

guidoquadvlieg 14:37
14:39

JA: Wat, de filmindustrie?

guidoquadvlieg 14:39
14:42

(Gelach)

guidoquadvlieg 14:42
14:45

(Applaus)

guidoquadvlieg 14:45
14:47

CA: En je was ook -- Ik bedoel,

guidoquadvlieg 14:47
14:49

je was ook een hacker op jonge leeftijd

guidoquadvlieg 14:49
14:52

en je kwam al vroeg in aanraking met het gezag.

guidoquadvlieg 14:52
14:55

JA: Nou, ik was een journalist.

asteionymus 14:55
14:57

Ik was al vroeg een heel jonge activistische journalist.

guidoquadvlieg 14:57
14:59

Ik schreef een tijdschrift,

guidoquadvlieg 14:59
15:02

en werd daarvoor vervolgd toen ik een tiener was.

guidoquadvlieg 15:02
15:04

Dus je moet heel voorzichtig zijn met hacken.

guidoquadvlieg 15:04
15:06

Ik bedoel er is -- er is een methode

guidoquadvlieg 15:06
15:08

die kan worden toegepast voor verschillende dingen.

guidoquadvlieg 15:08
15:10

Helaas, op het moment,

guidoquadvlieg 15:10
15:12

wordt het het meest ingezet door de Russische maffia

asteionymus 15:12
15:14

met als doel diefstal van je grootmoeders bankrekening.

asteionymus 15:14
15:17

Dus deze term is niet --

asteionymus 15:17
15:19

niet zo aardig meer als vroeger.

guidoquadvlieg 15:19
15:21

CA: Ja, nou, ik denk zeker niet dat

guidoquadvlieg 15:21
15:24

je iemands grootmoeder van haar bankrekening berooft.

guidoquadvlieg 15:24
15:26

Maar hoe zit het met

guidoquadvlieg 15:26
15:28

je kernwaarden?

guidoquadvlieg 15:28
15:31

Kun je ons een idee geven van wat ze zijn

guidoquadvlieg 15:31
15:33

en misschien een gebeurtenis in je leven

asteionymus 15:33
15:36

die heeft geholpen om ze te vormen?

guidoquadvlieg 15:38
15:40

JA: Een gebeurtenis weet ik zo net nog niet.

guidoquadvlieg 15:40
15:43

Maar de kernwaarden:

guidoquadvlieg 15:43
15:46

nou, capabele, vrijgevige mannen

guidoquadvlieg 15:46
15:48

creëren geen slachtoffers,

asteionymus 15:48
15:50

zij verzorgen slachtoffers.

guidoquadvlieg 15:50
15:52

En dat is iets van mijn vader

guidoquadvlieg 15:52
15:55

en van andere capabele, vrijgevige mannen

guidoquadvlieg 15:55
15:58

die in mijn leven zijn geweest.

guidoquadvlieg 15:58
16:00

CA: Capabele, vrijgevige mannen creëren geen slachtoffers;

asteionymus 16:00
16:02

zij verzorgen slachtoffers?

guidoquadvlieg 16:02
16:04

JA: Ja, en weet je,

guidoquadvlieg 16:04
16:08

Ik ben een strijdlustig persoon,

guidoquadvlieg 16:08
16:10

dus ik ben eigenlijk niet zo goed in het zorgen.

guidoquadvlieg 16:10
16:13

Maar op de één of andere manier --

guidoquadvlieg 16:13
16:16

Er is een andere manier van zorgen voor slachtoffers,

guidoquadvlieg 16:16
16:19

zoals het toezicht houden op daders

guidoquadvlieg 16:19
16:21

van criminaliteit.

guidoquadvlieg 16:21
16:23

En dat soort dingen

guidoquadvlieg 16:23
16:25

zitten in mijn karakter

guidoquadvlieg 16:25
16:27

sinds een lange tijd.

guidoquadvlieg 16:27
16:30

CA: Nou vertel ons, heel snel in de laatste minuut, het verhaal:

guidoquadvlieg 16:30
16:33

Wat gebeurde er in IJsland?

asteionymus 16:33
16:36

Het komt erop neer dat je daar iets publiceerde,

guidoquadvlieg 16:36
16:39

problemen kreeg met een bank,

asteionymus 16:39
16:41

en toen de pers daar

asteionymus 16:41
16:44

een gerechtelijk verbod kreeg op het uitzenden van het verhaal.

asteionymus 16:44
16:46

In plaats daarvan, publiceerden ze jouw verhaal.

asteionymus 16:46
16:49

Dat maakte je zeer bekend in IJsland. Wat gebeurde daarna?

guidoquadvlieg 16:49
16:51

JA: Ja, dit is een geweldig geval, weet je.

asteionymus 16:51
16:53

IJsland had deze financiële crisis.

asteionymus 16:53
16:55

werd het hardst geraakt van alle landen in de wereld.

guidoquadvlieg 16:55
16:57

Hun bankensector was 10 keer het BNP

guidoquadvlieg 16:57
16:59

van de rest van de economie.

guidoquadvlieg 16:59
17:02

In ieder geval, dus we gaven dit rapport vrij

guidoquadvlieg 17:02
17:05

in juli van vorig jaar.

guidoquadvlieg 17:05
17:07

En het nationale TV station kreeg een gerechtelijk bevel

guidoquadvlieg 17:07
17:09

vijf minuten voordat ze het wilde uitzenden.

asteionymus 17:09
17:11

Als in een film, het bevel landde op het bureau van de nieuwslezer,

guidoquadvlieg 17:11
17:13

en de nieuwslezer had zoiets van,

guidoquadvlieg 17:13
17:15

"Dit is nog nooit gebeurd. Wat moeten we doen?"

asteionymus 17:15
17:17

Nou, dan laten we alleen de website zien,

guidoquadvlieg 17:17
17:20

voor die tijd, als een opvulling.

guidoquadvlieg 17:20
17:22

En toen werden we heel bekend in IJsland,

asteionymus 17:22
17:25

we gingen naar IJsland en spraken over het probleem.

guidoquadvlieg 17:25
17:27

En toen ontstond het gevoel in de gemeenschap

guidoquadvlieg 17:27
17:29

dat dit nooit meer zou mogen gebeuren.

guidoquadvlieg 17:29
17:31

Met het resultaat,

asteionymus 17:31
17:33

werkend met enkele IJslandse politici

guidoquadvlieg 17:33
17:35

en een paar internationale juridische experts,

guidoquadvlieg 17:35
17:37

hebben we een nieuw soort van

guidoquadvlieg 17:37
17:40

verzameling van wetten voor IJsland samengesteld

guidoquadvlieg 17:40
17:43

waarin ze een soort paradijs werden

guidoquadvlieg 17:43
17:46

voor de vrije pers,

guidoquadvlieg 17:46
17:49

met de sterkste bescherming voor journalisten in de wereld,

guidoquadvlieg 17:49
17:51

met een Nobelprijs

guidoquadvlieg 17:51
17:53

voor de vrijheid van meningsuiting.

guidoquadvlieg 17:53
17:55

IJsland is een Scandinavisch land

asteionymus 17:55
17:58

dus, net als Noorwegen, het kan gebruik maken van het systeem.

guidoquadvlieg 17:58
18:00

En net een maand geleden,

guidoquadvlieg 18:00
18:03

werd dit unaniem goedgekeurd door het IJslandse parlement.

guidoquadvlieg 18:03
18:05

CA: Wow.

guidoquadvlieg 18:05
18:11

(Applaus)

guidoquadvlieg 18:11
18:13

Laatste vraag, Julian.

asteionymus 18:13
18:15

Als je nadenkt over de toekomst,

guidoquadvlieg 18:15
18:17

denk je dat het meer waarschijnlijk is dat

guidoquadvlieg 18:17
18:19

Big Brother meer controle gaat uitoefenen,

guidoquadvlieg 18:19
18:21

meer geheimzinnigheid,

guidoquadvlieg 18:21
18:23

of dat wij goed letten op

guidoquadvlieg 18:23
18:25

Big Brother,

guidoquadvlieg 18:25
18:28

of zal het beide kanten uitgaan?

guidoquadvlieg 18:28
18:30

JA: Ik weet niet zeker welke kant het op zal gaan.

asteionymus 18:30
18:32

Ik bedoel er zijn enorme krachten voor

asteionymus 18:32
18:35

harmonisatie van wetgeving over de vrijheid van meningsuiting

asteionymus 18:35
18:38

en transparantie-wetgeving over de wereld --

guidoquadvlieg 18:38
18:40

binnen de E.U.,

guidoquadvlieg 18:40
18:42

tussen China en de Verenigde Staten.

guidoquadvlieg 18:42
18:45

Welke kant het uitgaat? Dat is moeilijk te voorspellen.

asteionymus 18:45
18:47

Daarom is het een interessante tijd om in te leven.

guidoquadvlieg 18:47
18:49

Omdat met een klein beetje moeite

asteionymus 18:49
18:52

we het kunnen verschuiven in elke richting.

asteionymus 18:52
18:55

CA: Nou, het lijkt erop dat ik de mening van het publiek weergeef

asteionymus 18:55
18:57

als ik zeg, Julian, wees voorzichtig,

guidoquadvlieg 18:57
18:59

en je alle sterkte toewens.

guidoquadvlieg 18:59
19:01

JA: Dank je wel, Chris. (CA: Dank je wel)

guidoquadvlieg 19:01
19:11

(Applaus)