Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Julian Assange: Why the world needs WikiLeaks in Czech

Last Modified By Time Content
sylvaf 00:00
00:02

Chris Anderson: Vítejte, Juliane.

sylvaf 00:02
00:04

Říká se, že WikiLeaks, vaše dítko,

sylvaf 00:04
00:06

v posledních několika letech

petrpodaril 00:06
00:09

zveřejnil víc tajných dokumentů

sylvaf 00:09
00:11

než všechna ostatní světová média dohromady.

sylvaf 00:11
00:13

Je to vůbec možné?

sylvaf 00:13
00:15

Julian Assange: Ano, je to vůbec možné?

sylvaf 00:15
00:18

Existuje obava, že ostatní světová média

sylvaf 00:18
00:20

odvádějí tak špatnou práci,

sylvaf 00:20
00:22

že skupinka aktivistů

sylvaf 00:22
00:24

dokáže zveřejnit víc

sylvaf 00:24
00:26

takových informací

sylvaf 00:26
00:28

než veškerý tisk na světě.

sylvaf 00:28
00:30

CA: Jak to funguje?

petrpodaril 00:30
00:33

Jak ty dokumenty lidé zveřejňují?

petrpodaril 00:33
00:36

Jak chráníte jejich soukromí?

sylvaf 00:36
00:38

JA: Jsou to, pokud vím,

sylvaf 00:38
00:40

klasičtí donašeči.

sylvaf 00:40
00:42

Je řada způsobů,

sylvaf 00:42
00:44

jak nám mohou informace předat.

sylvaf 00:44
00:46

Pro přenos informací po internetu

sylvaf 00:46
00:48

používáme moderní šifrování, abychom zakryli stopy,

sylvaf 00:48
00:50

a využíváme jurisdikce,

sylvaf 00:50
00:53

třeba ve Švédsku a Belgii,

sylvaf 00:53
00:56

abychom dosáhli zákonné ochrany.

sylvaf 00:57
00:59

Informace získáváme e-mailem,

sylvaf 00:59
01:02

běžnou poštou,

sylvaf 01:02
01:04

šifrované i nešifrované,

sylvaf 01:04
01:07

prověříme je jako standardní tisková agentura,

sylvaf 01:07
01:10

zformátujeme je - což je někdy zvlášť těžké,

sylvaf 01:10
01:12

pokud jde

sylvaf 01:12
01:14

o rozsáhlé databáze informací -

petrpodaril 01:14
01:16

zveřejníme je

sylvaf 01:16
01:18

a pak se bráníme

sylvaf 01:18
01:21

před nevyhnutelnými právními a politickými útoky.

sylvaf 01:21
01:23

CA: Takže se snažíte zaručit,

sylvaf 01:23
01:25

že ty dokumenty jsou legitimní.

sylvaf 01:25
01:27

Jenže vlastně

sylvaf 01:27
01:30

skoro nikdy neznáte identitu zdroje.

sylvaf 01:30
01:33

JA: Ano. Tu známe zřídkakdy.

sylvaf 01:34
01:37

A pokud ji někdy zjistíme,

petrpodaril 01:37
01:40

pak tu informaci co nejdříve zničíme.

sylvaf 01:40
01:42

(zvoní telefon) Zatraceně.

sylvaf 01:42
01:46

(smích)

sylvaf 01:46
01:48

CA: CIA chce určitě znát kód

sylvaf 01:48
01:50

pro členství v TEDu.

sylvaf 01:50
01:53

(smích)

sylvaf 01:53
01:55

Ukažme si to na příkladu.

sylvaf 01:55
01:57

Tohle

sylvaf 01:57
01:59

jste zveřejnili před pár lety.

sylvaf 01:59
02:01

Pokud to můžeme zdokumentovat...

sylvaf 02:01
02:03

Odehrálo se to před pár lety v Keni.

sylvaf 02:03
02:06

Můžete nám říct, co jste zveřejnili a co se stalo?

sylvaf 02:06
02:08

JA: Tohle je zpráva agentury Kroll.

sylvaf 02:08
02:11

Jde o zprávu zpravodajské služby,

sylvaf 02:11
02:13

kterou si objednala keňská vláda

sylvaf 02:13
02:16

po volbách v roce 2004.

sylvaf 02:16
02:18

Před rokem 2004 v Keni vládl

sylvaf 02:18
02:20

asi 18 let

sylvaf 02:20
02:22

Daniel arap Moi.

sylvaf 02:22
02:25

Byl to mírný diktátor.

sylvaf 02:25
02:27

Když se k moci dostal Kibaki -

sylvaf 02:27
02:29

díky koalici sil, které se snažily

sylvaf 02:29
02:31

odstranit v Keni korupci -

sylvaf 02:31
02:33

objednali si tuhle zprávu

sylvaf 02:33
02:35

a za ni a ještě jednu související zprávu

sylvaf 02:35
02:37

zaplatili dva miliony liber.

sylvaf 02:37
02:40

Pak ji vláda zadržela

sylvaf 02:40
02:42

a využila k politickému nátlaku na Moiho,

sylvaf 02:42
02:44

což byl

sylvaf 02:44
02:47

a pořád je nejbohatší muž v Keni.

sylvaf 02:47
02:50

Je to svatý grál keňské žurnalistiky.

sylvaf 02:50
02:53

Roku 2007 jsem tam odjel

sylvaf 02:53
02:55

a zprávu se nám podařilo získat

sylvaf 02:55
02:57

těsně před volbami -

petrpodaril 02:57
03:00

před celostátními volbami 28. prosince.

sylvaf 03:02
03:05

Zveřejnili jsme ji

sylvaf 03:05
03:08

tři dny poté, co se nový prezident Kibaki

sylvaf 03:08
03:10

rozhodl spřáhnout

sylvaf 03:10
03:12

s tím, koho chtěl odstranit,

sylvaf 03:12
03:14

s Danielem arap Moim.

sylvaf 03:14
03:17

Proto se ta zpráva

sylvaf 03:17
03:19

stala pro prezidenta Kibakiho

sylvaf 03:19
03:22

velkou přítěží.

sylvaf 03:23
03:26

CA: A abych to zkrátil -

sylvaf 03:26
03:29

pověst o této zprávě se do Keni

sylvaf 03:29
03:32

nedostala z oficiálních médií, ale nepřímo.

sylvaf 03:32
03:35

A podle vás vlastně ovlivnila volby.

sylvaf 03:35
03:38

JA: Ano. Vyšla na titulní straně deníku Guardian

sylvaf 03:38
03:41

a ve všech zemích sousedících s Keňou,

sylvaf 03:41
03:44

v tanzanském a jihoafrickém tisku.

sylvaf 03:44
03:46

Do země se tedy dostala zvenčí.

sylvaf 03:46
03:48

Takže po několika dnech

sylvaf 03:48
03:50

už o ní mohl bez obav psát i tisk v Keni.

sylvaf 03:50
03:53

20 dní se o ní mluvilo v keňské televizi

sylvaf 03:53
03:56

a podle zprávy keňské zpravodajské služby,

sylvaf 03:56
03:58

ovlivnila 10 % hlasů,

sylvaf 03:58
04:00

což změnilo výsledky voleb.

sylvaf 04:00
04:02

CA: Takže vaše zveřejnění

sylvaf 04:02
04:04

skutečně významně změnilo svět?

sylvaf 04:04
04:06

JA: Ano.

sylvaf 04:06
04:10

(potlesk)

sylvaf 04:10
04:12

CA: Teď vám pustíme

sylvaf 04:12
04:15

krátkou ukázku

sylvaf 04:15
04:17

z videozáznamu náletu na Bagdád.

sylvaf 04:17
04:19

Samotné video je delší.

sylvaf 04:19
04:21

Tohle je krátká ukázka.

sylvaf 04:21
04:24

Upozorňuji, že jde o působivý materiál.

sylvaf 04:24
04:27

Vysílačka: ...až je zaměříš, střílej.

sylvaf 04:27
04:31

Vidím cíl, asi čtyři teréňáky...

sylvaf 04:31
04:34

Můžeš. Dobrý, střílím.

sylvaf 04:34
04:37

Dej mi vědět, až je dostaneš. Pal!

sylvaf 04:37
04:39

Posviť mi na ně.

sylvaf 04:39
04:41

No tak, pal!

sylvaf 04:41
04:44

(střelba z kulometu)

sylvaf 04:44
04:47

Střílej, střílej!

sylvaf 04:47
04:50

(střelba z kulometu)

sylvaf 04:50
04:53

Střílej!

sylvaf 04:53
04:55

Hotel... Křovák dva-šest, křovák dva-šest,

sylvaf 04:55
04:57

musíme vyrazit, teď!

sylvaf 04:57
05:00

Fajn, zaměřili jsme všech osm osob.

sylvaf 05:00
05:03

Vidím dva ptáky [vrtulníky] a pořád střílíme.

sylvaf 05:03
05:05

Rozumím. Mám je.

sylvaf 05:05
05:07

Dva-šest, tady dva-šest, jedeme.

sylvaf 05:07
05:09

Pardon. Co to bylo?

sylvaf 05:09
05:11

Zatraceně, Kyle. Dobrý. Dostal jsem je.

sylvaf 05:14
05:17

CA: Jaký mělo vliv tohle?

sylvaf 05:17
05:20

JA: Lidi, kteří na tom pracovali,

sylvaf 05:20
05:22

to ovlivnilo silně.

sylvaf 05:22
05:24

Nakonec jsme do Bagdádu poslali dva lidi,

sylvaf 05:24
05:26

aby o tom zjistili víc.

sylvaf 05:26
05:29

Tohle je první ze tří útoků,

sylvaf 05:29
05:31

ke kterým tam došlo.

petrpodaril 05:31
05:33

CA: A zahynulo při něm 11 lidí,

petrpodaril 05:33
05:35

včetně dvou zaměstnanců agentury Reuters?

sylvaf 05:35
05:37

JA: Ano. Dva zaměstnanci Reuters

sylvaf 05:37
05:40

a dvě děti byly raněné.

sylvaf 05:40
05:43

Celkem zabili 18 až 26 lidí.

sylvaf 05:43
05:45

CA: A toto zveřejnění vyvolalo

sylvaf 05:45
05:47

všeobecné pobouření.

sylvaf 05:47
05:49

Co bylo podle vás klíčovým prvkem,

sylvaf 05:49
05:52

který toto pobouření způsobil?

sylvaf 05:52
05:54

JA: Nevím, lidi asi vidí

sylvaf 05:54
05:57

ten ohromný nepoměr sil.

sylvaf 05:57
05:59

Vidí, že po ulici jdou v klidu lidé,

sylvaf 05:59
06:02

a po chvíli vrtulník Apache kilometr od nich

sylvaf 06:02
06:04

střílí po všech

petrpodaril 06:04
06:06

třicetimilimetrové náboje,

sylvaf 06:06
06:09

střelci si hledají záminku

sylvaf 06:09
06:11

a zabijí lidi, kteří zachraňují raněné.

sylvaf 06:11
06:14

A jsou tam dva novináři, tedy zjevně ne povstalci,

sylvaf 06:14
06:16

protože tohle je jejich práce.

sylvaf 06:18
06:21

CA: Zatkli dokonce amerického analytika rozvědky

sylvaf 06:21
06:23

Bradleyho Manninga.

sylvaf 06:23
06:26

Prý se na chatu přiznal,

sylvaf 06:26
06:29

že vám to video předal

sylvaf 06:29
06:31

spolu s 280 000

sylvaf 06:31
06:33

tajnými telegramy americké ambasády.

sylvaf 06:33
06:36

Udělal to?

sylvaf 06:36
06:38

JA: Přijetí těch telegramů jsme popřeli.

sylvaf 06:38
06:40

Před pěti dny

sylvaf 06:40
06:42

byl obviněn,

petrpodaril 06:42
06:45

že získal 150 000 telegramů

sylvaf 06:45
06:47

a 50 z nich zveřejnil.

sylvaf 06:47
06:50

Na začátku roku

sylvaf 06:50
06:52

jsme zveřejnili

sylvaf 06:52
06:55

telegram z americké ambasády v Reykjavíku.

sylvaf 06:56
06:58

Jenže to s tím nutně nesouvisí.

sylvaf 06:58
07:00

To velvyslanectví jsem často navštěvoval.

sylvaf 07:00
07:02

CA: Pokud jste dostali tisíce

sylvaf 07:02
07:05

diplomatických telegramů americké ambasády...

sylvaf 07:05
07:07

JA: Zveřejnili bychom je. (CA: Opravdu?)

sylvaf 07:07
07:10

JA: Ano. (CA: Proč?)

sylvaf 07:10
07:12

JA: Protože tyhle věci

sylvaf 07:12
07:15

odhalují skutečný stav věcí,

sylvaf 07:15
07:17

například

sylvaf 07:17
07:19

rozhodování arabských vlád,

sylvaf 07:19
07:22

jejich skutečné zneužívání lidských práv.

sylvaf 07:22
07:24

Pokud se podíváte na odtajněné telegramy,

petrpodaril 07:24
07:26

toto v nich najdete.

sylvaf 07:26
07:28

CA: Proberme to trochu důkladněji.

sylvaf 07:28
07:30

Jaká je obecně vaše filozofie?

sylvaf 07:30
07:32

Proč je správné

sylvaf 07:32
07:35

podporovat zveřejňování tajných informací?

sylvaf 07:36
07:39

JA: Je otázka, jaké informace jsou na světě důležité

sylvaf 07:39
07:41

a jaké informace

petrpodaril 07:41
07:43

mohou způsobit změny.

sylvaf 07:43
07:45

Existuje spousta informací.

sylvaf 07:45
07:47

Pokud se objeví informace, do jejichž utajení

sylvaf 07:47
07:50

organizace investují,

sylvaf 07:50
07:52

je to opravdu dobrý signál,

sylvaf 07:52
07:54

že jejich zveřejnění

sylvaf 07:54
07:56

může být prospěšné.

sylvaf 07:56
07:58

Protože organizace, které je znají nejlíp,

sylvaf 07:58
08:00

které je znají zevnitř,

sylvaf 08:00
08:03

vynakládají úsilí, aby je utajily.

sylvaf 08:03
08:05

To jsme zjistili v praxi.

sylvaf 08:05
08:08

A taková je i podstata žurnalistiky.

sylvaf 08:08
08:11

CA: Ale neexistují rizika,

sylvaf 08:11
08:14

ať už pro jednotlivé osoby

sylvaf 08:14
08:16

nebo celou společnost,

sylvaf 08:16
08:18

že zveřejnění může mít

sylvaf 08:18
08:20

nechtěné důsledky?

sylvaf 08:20
08:22

JA: To se nám ještě nestalo.

sylvaf 08:22
08:24

Máme svoje zásady ochrany.

sylvaf 08:24
08:26

Víme, jak nakládat s informacemi,

sylvaf 08:26
08:28

které obsahují osobní...

sylvaf 08:28
08:30

údaje o konkrétní osobě.

sylvaf 08:31
08:34

Existují žádoucí tajemství,

sylvaf 08:34
08:37

třeba vaše lékařské záznamy;

sylvaf 08:37
08:39

to je žádoucí tajemství.

sylvaf 08:39
08:41

Jenže my jednáme s donašeči,

sylvaf 08:41
08:44

kteří mají dobrou motivaci.

sylvaf 08:44
08:46

CA: Ano, mají dobrou motivaci.

sylvaf 08:46
08:48

Co byste například řekl

sylvaf 08:48
08:51

nějakému rodiči,

sylvaf 08:51
08:54

jehož syn slouží v americké armádě,

sylvaf 08:54
08:56

a který řekne: "Poslyšte,

sylvaf 08:56
08:58

zveřejnili jste něco, co někdo zveřejnit chtěl.

sylvaf 08:58
09:00

Video ukazuje amerického vojáka, který se směje

sylvaf 09:00
09:02

když lidé umírají.

sylvaf 09:02
09:04

To u milionů lidí na světě

sylvaf 09:04
09:06

vyvolává dojem,

sylvaf 09:06
09:08

že američtí vojáci jsou nelidští.

sylvaf 09:08
09:10

Což není pravda. Můj syn není nelidský. Jak můžete?"

sylvaf 09:10
09:12

Co byste na to řekl?

sylvaf 09:12
09:14

JA: To slýcháme dost často.

sylvaf 09:14
09:16

Jenže nezapomeňte, že lidi v Bagdádu,

sylvaf 09:16
09:19

Iráku a Afghánistánu

sylvaf 09:19
09:21

to video vidět nemusí;

sylvaf 09:21
09:23

vidí to každý den.

sylvaf 09:23
09:26

Jejich názor to nezmění. Nezmění to jejich postoj.

sylvaf 09:26
09:28

Tohle vidí každý den.

sylvaf 09:28
09:31

Změní to postoj a názor

sylvaf 09:31
09:33

lidí, kteří tohle všechno platí.

sylvaf 09:33
09:36

A to je naše naděje.

sylvaf 09:36
09:39

CA: Takže jste našli způsob, jak si posvítit

sylvaf 09:39
09:42

na to, co chápete

sylvaf 09:42
09:45

jako temná tajemství společností a vlády.

sylvaf 09:46
09:48

Světlo je dobré.

sylvaf 09:48
09:50

Ale chápete tu ironii,

sylvaf 09:50
09:52

že abyste si na ně posvítil,

sylvaf 09:52
09:54

musíte sám

sylvaf 09:54
09:57

utajovat svoje zdroje?

sylvaf 09:57
10:00

JA: Ani ne. Žádné

sylvaf 10:00
10:03

disidenty WikiLeaks ještě nemají.

sylvaf 10:04
10:07

Nemáme zdroje, které by byly disidenty vůči jiným zdrojům.

sylvaf 10:08
10:11

Kdyby se takové objevily, byli bychom ve složité situaci.

sylvaf 10:11
10:14

Ale chováme se tak,

sylvaf 10:14
10:16

že lidé

sylvaf 10:16
10:18

cítí morální povinnost

sylvaf 10:18
10:21

pokračovat v naší misi, aby ji nezpackali.

sylvaf 10:22
10:25

CA: Na základě toho, co jsme zatím slyšeli,

sylvaf 10:25
10:28

by mě zajímal názor návštěvníků TEDu.

sylvaf 10:30
10:32

Na WikiLeaks a Juliana

sylvaf 10:32
10:34

mohou být různé názory.

sylvaf 10:34
10:37

Třeba že je hrdina,

sylvaf 10:37
10:40

který přináší důležité světlo.

sylvaf 10:40
10:42

Nebezpečný provokatér.

sylvaf 10:43
10:46

Kdo si myslí, že je hrdina?

sylvaf 10:47
10:50

A kdo ho má za nebezpečného provokatéra?

sylvaf 10:51
10:53

JA: No tak. Někdo určitě ano.

sylvaf 10:54
10:56

CA: Jsou měkcí, Juliane.

sylvaf 10:56
10:58

Musíme se víc snažit. Ukažme jim další příklad.

sylvaf 10:58
11:01

Tohle je něco, co jste ještě nezveřejnil,

sylvaf 11:01
11:04

ale teď to uděláte pro TED.

sylvaf 11:04
11:06

Je to fascinující příběh, který se stal teď, že?

sylvaf 11:06
11:08

O co jde?

sylvaf 11:08
11:10

JA: Je to ukázka toho,

sylvaf 11:10
11:12

co děláme každý den.

sylvaf 11:12
11:15

V listopadu loňského roku

sylvaf 11:15
11:17

došlo k sérii výbuchů

sylvaf 11:17
11:19

v Albánii,

sylvaf 11:19
11:22

jako byl výbuch v Mexickém zálivu,

sylvaf 11:22
11:24

jen nebyly tak velké.

sylvaf 11:24
11:27

A my máme zprávu -

sylvaf 11:27
11:30

jakousi technickou analýzu toho, co se stalo.

sylvaf 11:30
11:33

Podle ní ochranky

sylvaf 11:33
11:36

konkurenčních ropných společností

sylvaf 11:36
11:39

na místech zaparkovaly kamiony a vyhodily je do vzduchu.

sylvaf 11:40
11:43

Byla do toho zapletena část albánské vlády.

sylvaf 11:44
11:45

A tato technická zpráva

sylvaf 11:45
11:47

neměla žádnou hlavičku.

sylvaf 11:47
11:49

Proto to pro nás bylo mimořádně obtížné.

sylvaf 11:49
11:51

Nemohli jsme ji ověřit, protože jsme nevěděli,

sylvaf 11:51
11:53

kdo ji napsal a kdo věděl, o čem je.

sylvaf 11:53
11:55

Byli jsme skeptičtí a mysleli si, že je to možná

sylvaf 11:55
11:57

nějaká hra konkurenční ropné společnosti.

sylvaf 11:57
11:59

Proto jsme to zveřejnili a řekli:

sylvaf 11:59
12:01

"O téhle věci máme pochybnosti.

sylvaf 12:01
12:03

Nevíme nic, ale co můžeme dělat?

sylvaf 12:03
12:05

Ten materiál vypadá a působí dobře,

sylvaf 12:05
12:07

ale nemůžeme ho ověřit."

sylvaf 12:07
12:10

A zrovna tento týden

sylvaf 12:10
12:13

jsme dostali dopis

sylvaf 12:13
12:16

od společnosti, která tu zprávu napsala

sylvaf 12:16
12:19

a chtěla najít zdroj.

sylvaf 12:19
12:22

(smích)

sylvaf 12:23
12:26

Napsali: "Chceme najít zdroj."

sylvaf 12:26
12:28

A my jsme odpověděli: "Řekněte nám víc.

sylvaf 12:28
12:31

O jakém dokumentu to vlastně mluvíte?

sylvaf 12:31
12:34

Můžete dokázat, že na něj máte zákonné právo?

sylvaf 12:34
12:36

Je opravdu váš?"

sylvaf 12:36
12:39

Poslali nám snímek obrazovky

sylvaf 12:39
12:41

se jménem autora

sylvaf 12:41
12:44

v identifikátoru aplikace Microsoft Word.

sylvaf 12:46
12:48

Jo.

sylvaf 12:48
12:53

(potlesk)

sylvaf 12:53
12:55

To se stává často.

sylvaf 12:55
12:57

Je to jedna z našich metod

sylvaf 12:57
13:00

identifikace – ověření, o jaký materiál jde.

sylvaf 13:00
13:02

Najdeme tak lidi, kteří ty dopisy píšou.

sylvaf 13:02
13:05

CA: Ano. Měli jste informace

sylvaf 13:05
13:07

přímo ze společnosti BP?

sylvaf 13:07
13:10

JA: Ano, máme jich hodně, ale v tuhle chvíli

sylvaf 13:10
13:13

získáváme peníze a řešíme technické věci.

sylvaf 13:13
13:15

Proto jsme zveřejňování

sylvaf 13:15
13:17

v posledních několika měsících

sylvaf 13:17
13:19

tak trochu omezili,

sylvaf 13:19
13:22

než znovu vytvoříme záložní systémy

sylvaf 13:22
13:25

kvůli nesmírnému veřejnému zájmu.

sylvaf 13:25
13:27

Je to problém.

sylvaf 13:27
13:30

Jako každá rozvíjející se a začínající organizace

sylvaf 13:30
13:32

jsme zaskočeni

sylvaf 13:32
13:34

svým rozvojem.

sylvaf 13:34
13:36

To znamená, že od donašečů dostáváme

sylvaf 13:36
13:38

ohromné množství

sylvaf 13:38
13:40

velmi závažných informací,

sylvaf 13:40
13:42

ale nemáme dost lidí,

sylvaf 13:42
13:44

kteří by je zpracovali.

sylvaf 13:44
13:46

CA: Takže toto je hlavní překážka

sylvaf 13:46
13:48

všech dobrovolných novinářů,

sylvaf 13:48
13:51

a/nebo financování novinářských platů?

sylvaf 13:51
13:53

JA: Ano. A důvěryhodní lidé.

sylvaf 13:53
13:55

Jsme organizace,

sylvaf 13:55
13:57

kterou je těžké rozvíjet rychle

sylvaf 13:57
13:59

už kvůli materiálům, se kterým pracujeme.

sylvaf 13:59
14:02

Proto se musíme restrukturalizovat,

sylvaf 14:02
14:04

abychom měli lidi,

sylvaf 14:04
14:07

kteří se budou zabývat otázkami národní bezpečnosti

sylvaf 14:07
14:09

a pak méně závažnými případy.

sylvaf 14:09
14:12

CA: Řekněte nám něco o sobě

sylvaf 14:12
14:14

a o tom, jak jste se k tomu dostal.

sylvaf 14:14
14:16

Někde jsem četl, že jako dítě

sylvaf 14:16
14:19

jste chodil do 37 různých škol.

sylvaf 14:19
14:21

Je to pravda?

sylvaf 14:21
14:24

JA: Moji rodiče byli u filmu

sylvaf 14:24
14:26

a na útěku před sektou,

sylvaf 14:26
14:28

a kombinace těchto dvou věcí...

sylvaf 14:28
14:32

(smích)

sylvaf 14:32
14:34

CA: Psycholog by řekl,

sylvaf 14:34
14:37

že se z toho může vyvinout paranoia.

sylvaf 14:37
14:39

JA: Z filmového průmyslu?

sylvaf 14:39
14:42

(smích)

sylvaf 14:42
14:45

(potlesk)

sylvaf 14:45
14:47

CA: Jako hodně mladý

sylvaf 14:47
14:49

jste byl také hacker

sylvaf 14:49
14:52

a dostal se do konfliktu s úřady.

sylvaf 14:52
14:55

JA: Byl jsem novinář.

sylvaf 14:55
14:57

Byl jsem hodně mladý novinářský aktivista.

sylvaf 14:57
14:59

Psal jsem časopis,

sylvaf 14:59
15:02

a kvůli němu mě v pubertě vyšetřovali.

sylvaf 15:02
15:04

Se slovem "hacker" se musíte mít na pozoru.

sylvaf 15:04
15:06

Hackerství je metoda,

sylvaf 15:06
15:08

která se dá využít pro různé věci.

sylvaf 15:08
15:10

V současnosti ji bohužel

sylvaf 15:10
15:12

nejvíc využívá ruská mafie,

sylvaf 15:12
15:14

aby vybírala bankovní konto vaší babičky.

sylvaf 15:14
15:17

Takže to slovo

sylvaf 15:17
15:19

už nezní tak pěkně jako dřív.

sylvaf 15:19
15:21

CA: Já si rozhodně nemyslím,

sylvaf 15:21
15:24

že okrádáte něčí babičku.

sylvaf 15:24
15:26

Ale co

sylvaf 15:26
15:28

vaše základní hodnoty?

sylvaf 15:28
15:31

Můžete nám je vysvětlit

sylvaf 15:31
15:33

a říct, jestli je nepředurčila

sylvaf 15:33
15:36

nějaká událost ve vašem životě?

sylvaf 15:38
15:40

JA: Tím si nejsem jistý.

sylvaf 15:40
15:43

Ale hlavní hodnoty:

sylvaf 15:43
15:46

schopní, velkorysí lidé

sylvaf 15:46
15:48

nevytvářejí oběti,

sylvaf 15:48
15:50

starají se o ně.

sylvaf 15:50
15:52

To jsem se naučil od táty

sylvaf 15:52
15:55

a od jiných schopných, velkorysých lidí,

sylvaf 15:55
15:58

které jsem v životě poznal.

sylvaf 15:58
16:00

CA: Schopní, velkorysí lidé nevytvářejí oběti,

sylvaf 16:00
16:02

ale starají se o ně?

sylvaf 16:02
16:04

JA: Ano.

sylvaf 16:04
16:08

Jsem bojovný člověk,

sylvaf 16:08
16:10

takže starat se o lidi moc neumím.

sylvaf 16:10
16:13

Ale nějak...

sylvaf 16:13
16:16

Existuje jiný způsob, jak se starat o oběti,

sylvaf 16:16
16:19

které policie vnímá jako pachatele

sylvaf 16:19
16:21

zločinů.

sylvaf 16:21
16:23

Tenhle rys

sylvaf 16:23
16:25

mám ve své povaze

sylvaf 16:25
16:27

už dlouho.

sylvaf 16:27
16:30

CA: Řekněte nám velmi rychle ten příběh:

sylvaf 16:30
16:33

co se stalo na Islandu?

sylvaf 16:33
16:36

Něco jste tam vydal,

sylvaf 16:36
16:39

měl jste problémy s bankou

sylvaf 16:39
16:41

a zpravodajství

sylvaf 16:41
16:44

dostalo zákaz to publikovat.

sylvaf 16:44
16:46

Místo toho udělali reklamu vašemu serveru.

sylvaf 16:46
16:49

Proto jste se na Islandu stal dobře známým. Co se stalo pak?

sylvaf 16:49
16:51

JA: Je to skvělý případ.

sylvaf 16:51
16:53

Island procházel finanční krizí.

sylvaf 16:53
16:55

Zasáhla jej nejhůř ze všech zemí na světě.

sylvaf 16:55
16:57

Zisk bankovního sektor byl 10krát větší než HDP

sylvaf 16:57
16:59

ostatního hospodářství.

sylvaf 16:59
17:02

V červenci loňského roku

sylvaf 17:02
17:05

jsme o tom vydali zprávu.

sylvaf 17:05
17:07

A státní televize dostala zákaz

sylvaf 17:07
17:09

ji zveřejnit pět minut před vysíláním.

sylvaf 17:09
17:11

Zákaz se jako ve filmu objevil na stole

sylvaf 17:11
17:13

a moderátor zpráv řekl:

sylvaf 17:13
17:15

"Tohle se ještě nestalo. Co teď?"

sylvaf 17:15
17:17

"Tak místo toho po celou dobu pořadu

sylvaf 17:17
17:20

ukážeme webové stránky."

sylvaf 17:20
17:22

Tak jsme se na Islandu proslavili,

sylvaf 17:22
17:25

odjeli jsme tam a mluvili o tom.

sylvaf 17:25
17:27

Ve společnosti převládl pocit,

sylvaf 17:27
17:29

že tohle už se nesmí nikdy stát.

sylvaf 17:29
17:31

V důsledku té události

sylvaf 17:31
17:33

jsme spolu s některými islandskými politiky

sylvaf 17:33
17:35

a mezinárodními právními odborníky

sylvaf 17:35
17:37

připravili nový

sylvaf 17:37
17:40

balík zákonů pro Island,

sylvaf 17:40
17:43

aby se stal útočištěm

sylvaf 17:43
17:46

svobodného tisku

sylvaf 17:46
17:49

s nejsilnější ochranou novinářů na světě,

sylvaf 17:49
17:51

oceněnou novou Nobelovou cenou

sylvaf 17:51
17:53

za svobodu slova.

sylvaf 17:53
17:55

Island je severská země,

sylvaf 17:55
17:58

proto je jako v Norsku možné proniknout do systému.

sylvaf 17:58
18:00

Před měsícem

sylvaf 18:00
18:03

islandský parlament zákony jednohlasně schválil.

sylvaf 18:03
18:05

CA: Páni!

sylvaf 18:05
18:11

(potlesk)

sylvaf 18:11
18:13

Poslední otázka, Juliane.

sylvaf 18:13
18:15

Když si představíte budoucnost,

sylvaf 18:15
18:17

myslíte, že je pravděpodobnější,

sylvaf 18:17
18:19

že Velký bratr bude mít větší kontrolu

sylvaf 18:19
18:21

a víc tajemství,

sylvaf 18:21
18:23

nebo budeme sledovat

sylvaf 18:23
18:25

jen seriál Big Brother,

sylvaf 18:25
18:28

nebo nastane obojí?

sylvaf 18:28
18:30

JA: Nevím, jak to dopadne.

sylvaf 18:30
18:32

Existuje obrovský tlak

sylvaf 18:32
18:35

na sladění zákonů o svobodě slova

sylvaf 18:35
18:38

a transparentnosti na celém světě -

sylvaf 18:38
18:40

v rámci EU,

sylvaf 18:40
18:42

mezi Čínou a Spojenými státy.

sylvaf 18:42
18:45

Jak se to bude vyvíjet? To je těžké předvídat.

sylvaf 18:45
18:47

Proto je dnešní doba moc zajímavá.

sylvaf 18:47
18:49

Protože s troškou úsilí

sylvaf 18:49
18:52

ji můžeme posunout jedním, nebo druhým směrem.

sylvaf 18:52
18:55

CA: Myslím, že vyjádřím i názor diváků,

sylvaf 18:55
18:57

když řeknu, Juliane, abyste byl opatrný,

petrpodaril 18:57
18:59

a popřeju vám hodně sil.

sylvaf 18:59
19:01

JA: Děkuji, Chrisi. (CA: Díky.)

sylvaf 19:01
19:11

(potlesk)