Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Julian Assange: Why the world needs WikiLeaks in Catalan

Last Modified By Time Content
lluisvi 00:00
00:02

Chris Anderson: Benvingut Julian.

lluisvi 00:02
00:04

Es diu que WikiLeaks, el teu fill,

lluisvi 00:04
00:06

en nomès pocs anys

lluisvi 00:06
00:09

ha publicat més documents confidencials

lluisvi 00:09
00:11

que la resta dels mitjans de comunicació del món junts.

cmassalle 00:11
00:13

Això és possible?

cmassalle 00:13
00:15

Julian Assange; Sí, és possible.

cmassalle 00:15
00:18

És una llàstima, no? que la resta dels mitjans mundials

cmassalle 00:18
00:20

ho estiguin fent tan malament

lluisvi 00:20
00:22

que un petit grup d'activistes

cmassalle 00:22
00:24

siguin capaços de publicar més

lluisvi 00:24
00:26

informació d'aquesta mena

cmassalle 00:26
00:28

que la resta dels mitjans de comunicació mundials junts.

lluisvi 00:28
00:30

CA: Com funciona?

lluisvi 00:30
00:33

Com la gent fa públic els documents?

lluisvi 00:33
00:36

I com us ho feu per assegurar el seu anonimat?

cmassalle 00:36
00:38

JA: Aquests són - pel que podem dir -

cmassalle 00:38
00:40

els típics informants

cmassalle 00:40
00:42

I tenim unes quantes víes per a que

lluisvi 00:42
00:44

ens facin arribar la informació.

cmassalle 00:44
00:46

Emprem el sistema d'encriptació més modern

lluisvi 00:46
00:48

per passar els fitxers per Internet, per amagar el rastre,

cmassalle 00:48
00:50

travessar jurisdiccions legals

lluisvi 00:50
00:53

com Suècia i Bèlgica

lluisvi 00:53
00:56

per activar aquestes proteccions legals.

lluisvi 00:57
00:59

Rebem informació per correu,

lluisvi 00:59
01:02

per correu postal normal,

lluisvi 01:02
01:04

encriptat o no,

lluisvi 01:04
01:07

la tractem com qualsevol organització de notícies, se li dona format,

lluisvi 01:07
01:10

que de vegades és ben pesat de fer,

lluisvi 01:10
01:12

quan es tracta de

cmassalle 01:12
01:14

bases de dades d'informació gegantines,

lluisvi 01:14
01:16

posar-les a l'abast del públic

lluisvi 01:16
01:18

i desprès defensar-nos

lluisvi 01:18
01:21

contra els inevitables atacs legals i polítics.

lluisvi 01:21
01:23

CA: Així us esforceu per assegurar

lluisvi 01:23
01:25

que els documents són autèntics.

lluisvi 01:25
01:27

Però, de fet,

lluisvi 01:27
01:30

gairebé mai sabeu quina és la identitat de la font.

lluisvi 01:30
01:33

JA: És veritat, sí. Molts pocs cops ho sabem.

lluisvi 01:34
01:37

I si en algun moment ens n'assabentem

lluisvi 01:37
01:40

llavors destruïm la informació tant aviat com és possible.

lluisvi 01:40
01:42

(Sona el mòbil) Maleït sigui.

lluisvi 01:42
01:46

(Rialles)

lluisvi 01:46
01:48

CA: Em penso que és la CIA preguntant com es fa

cmassalle 01:48
01:50

per ser membre de TED.

lluisvi 01:50
01:53

(Rialles)

lluisvi 01:53
01:55

Així, per exemple,

lluisvi 01:55
01:57

Això és una cosa que

lluisvi 01:57
01:59

vau filtrar fa pocs anys.

lluisvi 01:59
02:01

Si el podem veure ...

lluisvi 02:01
02:03

Això era un tema de Kènia de fa pocs anys.

lluisvi 02:03
02:06

Ens pots explicar què vau filtrar i què va passar?

lluisvi 02:06
02:08

JA: Això és l'Informe Kroll.

cmassalle 02:08
02:11

Això era un informe secret del servei d'intel·ligència

lluisvi 02:11
02:13

encarregat pel govern de Kènia

lluisvi 02:13
02:16

desprès de ser elegit en 2004.

lluisvi 02:16
02:18

Abans del 2004, Kènia va ser governada

lluisvi 02:18
02:20

per Daniel arap Moi

lluisvi 02:20
02:22

durant 18 anys.

lluisvi 02:22
02:25

Era un dictador tou de Kènia.

cmassalle 02:25
02:27

Quan Kibaki var arribar al poder,

lluisvi 02:27
02:29

amb una coalició de forces que intentaven

cmassalle 02:29
02:31

netejar la corrupció a Kènia,

lluisvi 02:31
02:33

van demanar aquest informe,

lluisvi 02:33
02:35

es van gastar dos milions de lliures

lluisvi 02:35
02:37

en aquest i un altre informe.

lluisvi 02:37
02:40

I llavors el govern el va amagar

lluisvi 02:40
02:42

i el va emprar per pressionar en Moi,

cmassalle 02:42
02:44

que era l'home més ric -

cmassalle 02:44
02:47

i ho segueix sent - de Kènia.

lluisvi 02:47
02:50

És el Sant Greal del periodisme kenià.

lluisvi 02:50
02:53

Hi vaig anar el 2007,

lluisvi 02:53
02:55

i ho vam aconseguir

lluisvi 02:55
02:57

just abans de les eleccions --

lluisvi 02:57
03:00

les eleccions generals del 28 de desembre.

lluisvi 03:02
03:05

Quan vam publicar l'informe,

lluisvi 03:05
03:08

ho vam fer tres dies desprès que el nou president, Kibaki,

lluisvi 03:08
03:10

hagués decidit fer-se amic

lluisvi 03:10
03:12

de l'home que anava a depurar,

lluisvi 03:12
03:14

Daniel arap Moi.

lluisvi 03:14
03:17

Així doncs aquest informe

lluisvi 03:17
03:19

es va convertir en un llast

lluisvi 03:19
03:22

penjada al coll del president Kibaki.

cmassalle 03:23
03:26

CA: I - per fer-ho curt -

cmassalle 03:26
03:29

la notícia de l'informe es va filtrar a Kènia,

lluisvi 03:29
03:32

no pels mitjans oficials, sinó indirectament.

lluisvi 03:32
03:35

I en la teva opinió, va influir en les eleccions.

cmassalle 03:35
03:38

JA: Sí. Això va ser portada al "The Guardian"

lluisvi 03:38
03:41

i va ser publicat en tots els països veïns de Kènia,

lluisvi 03:41
03:44

a la premsa de Tanzània i Sud-àfrica.

lluisvi 03:44
03:46

I així hi va arribar des de l'exterior.

cmassalle 03:46
03:48

I això va fer que, en un parell de dies,

cmassalle 03:48
03:50

la premsa de Kènia en pogués parlar.

lluisvi 03:50
03:53

I va aparèixer durant 20 nits seguides a la TV de Kènia,

lluisvi 03:53
03:56

va variar el vot en un 10 per cent,

cmassalle 03:56
03:58

segons un informe de la intel·ligència de Kènia,

cmassalle 03:58
04:00

va canviar el resultat de les eleccions.

lluisvi 04:00
04:02

CA: Vaja, la vostra filtració

lluisvi 04:02
04:04

va fer canviar el món de veritat?

lluisvi 04:04
04:06

JA: Sí.

lluisvi 04:06
04:10

(Aplaudiments)

cmassalle 04:10
04:12

CA: Aqui tenim -- Us ho mostrarem, tot seguit

lluisvi 04:12
04:15

un petit fragment d'aquest

cmassalle 04:15
04:17

vídeo sobre un atac aeri a Bagdad.

cmassalle 04:17
04:19

El vídeo és més llarg.

lluisvi 04:19
04:21

Però aqui tenim un petit fragment.

cmassalle 04:21
04:24

Això és ... això és molt dur, he d'advertir-vos.

lluisvi 04:24
04:27

Ràdio: ...collonades, quan els tinguis a punt, reventa'ls.

lluisvi 04:27
04:31

Ja veig el teu element, mmm, tinc quatre vehicles, mmm, al llarg ...

lluisvi 04:31
04:34

Via lliure. Molt bé. Obrint foc.

cmassalle 04:34
04:37

Digue'm quan els tinguis. Disparem.

lluisvi 04:37
04:39

Crema'ls tots.

lluisvi 04:39
04:41

Vinga, foc!

lluisvi 04:41
04:44

(La metralladora dispara)

lluisvi 04:44
04:47

Segueix disparant. Segueix disparant.

lluisvi 04:47
04:50

(La metralladora dispara)

lluisvi 04:50
04:53

Segueix disparant.

lluisvi 04:53
04:55

Hotel... Bushmaster Dos-Sis, Bushmaster Dos-Sis,

lluisvi 04:55
04:57

ens hem de moure, ara!

cmassalle 04:57
05:00

Molt bé, hem disparat als vuit individus.

lluisvi 05:00
05:03

Sí, veig dos ocells [helicòpters], i seguim disparant.

cmassalle 05:03
05:05

Rebut. Els tinc.

lluisvi 05:05
05:07

Dos-Sis, aqui Dos-Sis, ens movem.

lluisvi 05:07
05:09

Ui, ho sento. Què ha passat?

cmassalle 05:09
05:11

Maleït sigui, Kyle. Molt bé, ha, ha, ha. Els he tocat.

lluisvi 05:14
05:17

CA: Així doncs, quin va ser l'impacte d'això?

lluisvi 05:17
05:20

JA: L'impacte en la gent que hi va treballar

lluisvi 05:20
05:22

va ser greu.

lluisvi 05:22
05:24

Vam acabar enviant dues persones a Bagdad

lluisvi 05:24
05:26

per investigar més aquella història.

lluisvi 05:26
05:29

I aquest només és el primer de tres atacs

cmassalle 05:29
05:31

que van succeir en aquest lloc.

cmassalle 05:31
05:33

CA: 11 persones van morir en aquell atac, oi?,

cmassalle 05:33
05:35

inclosos dos empleats de Reuters?

lluisvi 05:35
05:37

JA: Sí. Dos empleats de Reuters,

lluisvi 05:37
05:40

dos nens van ser ferits.

cmassalle 05:40
05:43

Van morir entre 18 i 26 persones, tot plegat.

lluisvi 05:43
05:45

CA; I publicar això va causar

lluisvi 05:45
05:47

molta indignació.

lluisvi 05:47
05:49

Quin penses que va ser l'element clau

cmassalle 05:49
05:52

que va causar realment la indignació?

lluisvi 05:52
05:54

JA: No ho sé, em sembla que la gent pot veure

lluisvi 05:54
05:57

el gran desequilibri de forces.

lluisvi 05:57
05:59

Tens gent caminant relaxadament pel carrer,

lluisvi 05:59
06:02

i llavors un helicòpter Apache des d'un quilòmetre

lluisvi 06:02
06:04

dispara bales de 30 milímetres

lluisvi 06:04
06:06

a tothom --

cmassalle 06:06
06:09

cercant una excusa per fer-ho -

cmassalle 06:09
06:11

i matant gent que anaven al rescat dels ferits.

lluisvi 06:11
06:14

I hi havia dos periodistes implicats que clarament no eren insurgents

lluisvi 06:14
06:16

perquè és la seva feina a temps complert.

cmassalle 06:18
06:21

CA: Vull dir, que hi ha aquest analista de la intel·ligència del EUA,

lluisvi 06:21
06:23

Bradley Manning, arrestat.

lluisvi 06:23
06:26

I es diu que ha confessat en una sala d'interrogatoris

lluisvi 06:26
06:29

haver-vos passat aquest vídeo,

lluisvi 06:29
06:31

juntament amb 280.000

lluisvi 06:31
06:33

missatges confidencials de l'embaixada dels EUA.

lluisvi 06:33
06:36

Ho va fer?

lluisvi 06:36
06:38

JA: Bé, nosaltres hem negat haver rebut aquests missatges.

lluisvi 06:38
06:40

Se l'ha imputat,

lluisvi 06:40
06:42

fa uns cinc dies,

lluisvi 06:42
06:45

per l'obtenció de 150.000 missatges

lluisvi 06:45
06:47

i filtrar-ne 50.

lluisvi 06:47
06:50

Ara, hem publicat

lluisvi 06:50
06:52

aquest any

lluisvi 06:52
06:55

un missatge de la embaixada dels EUA a Reykjavík.

lluisvi 06:56
06:58

Però no hi té a veure, necessàriament.

lluisvi 06:58
07:00

Vull dir, que se sap que jo vaig visitar aquella embaixada.

lluisvi 07:00
07:02

CA: Vull dir que si reps milers

lluisvi 07:02
07:05

de missatges diplomàtics de l'embaixada dels EUA ...

lluisvi 07:05
07:07

JA: Les publicaríem. (CA: Ho faríeu?)

cmassalle 07:07
07:10

JA: Sí. (CA: Per què?)

lluisvi 07:10
07:12

JA: Bé, perquè aquesta mena de coses

cmassalle 07:12
07:15

revelen la veritable situació

cmassalle 07:15
07:17

de, diguem,

lluisvi 07:17
07:19

com són els governs Àrabs,

lluisvi 07:19
07:22

els abusos reals del drets humans en aquests governs.

lluisvi 07:22
07:24

Si veus els missatges desclassificats,

lluisvi 07:24
07:26

és la mena de material que hi trobem.

lluisvi 07:26
07:28

CA: Parlem més obertament d'això.

lluisvi 07:28
07:30

Vull dir, en general, quina és la teva filosofia?

cmassalle 07:30
07:32

Per què està bé

lluisvi 07:32
07:35

encoratjar la filtració d'informació secreta?

lluisvi 07:36
07:39

JA: Bé, hi ha la qüestió de quina mena d'informació és important al món,

lluisvi 07:39
07:41

quina mena d'informació

lluisvi 07:41
07:43

pot aconseguir un canvi.

lluisvi 07:43
07:45

I hi ha molta informació.

lluisvi 07:45
07:47

Així la informació en que les organitzacions

lluisvi 07:47
07:50

aboquen un esforç econòmic en amagar,

lluisvi 07:50
07:52

és realment un bon senyal

cmassalle 07:52
07:54

de que, quan la informació surti,

cmassalle 07:54
07:56

hi hagi l'esperança d'estar-ho fent bé.

lluisvi 07:56
07:58

Perquè les organitzacions que ho coneixen millor

lluisvi 07:58
08:00

que ho coneixen de dalt a baix,

lluisvi 08:00
08:03

inverteixen esforços en amagar-ho.

lluisvi 08:03
08:05

I això és el que hem descobert a la pràctica.

lluisvi 08:05
08:08

I aquesta és la història del periodisme.

lluisvi 08:08
08:11

CA: Però hi ha perills en això,

lluisvi 08:11
08:14

ja sigui per a les persones implicades

lluisvi 08:14
08:16

o també per a la societat en general,

lluisvi 08:16
08:18

quan les filtracions poden tenir

lluisvi 08:18
08:20

unes conseqüències imprevistes?

cmassalle 08:20
08:22

JA: No que hàgim vist amb el que hem publicat.€

lluisvi 08:22
08:24

Vull dir, tenim una política per evitar danys.

lluisvi 08:24
08:26

Tenim una manera de tractar la informació

lluisvi 08:26
08:28

que conté informació personal --

lluisvi 08:28
08:30

on hi ha informació que identifica persones.

lluisvi 08:31
08:34

Però hi ha secrets legítims --

cmassalle 08:34
08:37

ja sabeu, els registres mèdics;

lluisvi 08:37
08:39

això és un secret legítim.

lluisvi 08:39
08:41

Però tractem amb delators que s'ofereixen

lluisvi 08:41
08:44

que tenen bons motius.

lluisvi 08:44
08:46

CA: Així que tenen bons motius.

lluisvi 08:46
08:48

I què diries, per exemple,

cmassalle 08:48
08:51

al pare o la mare d'algú, ja saps,

cmassalle 08:51
08:54

el fill del o de la qual està servint a l'exèrcit dels EUA,

cmassalle 08:54
08:56

i et diu: "Escolta,

lluisvi 08:56
08:58

has posat sobre la taula una cosa que algú volia amagar.

cmassalle 08:58
09:00

aquesta cosa mostra un soldat americà rient-se

cmassalle 09:00
09:02

de gent que està morint.

cmassalle 09:02
09:04

Això dóna la impressió, ha donat la impressió,

cmassalle 09:04
09:06

per a milions de persones de tot el món,

lluisvi 09:06
09:08

que els soldats americans són gent inhumana.

cmassalle 09:08
09:10

De fet, no ho són. El meu fill no ho és. Com goses?"

cmassalle 09:10
09:12

Què podries dir-li?

lluisvi 09:12
09:14

JA: Si, ens arriben moltes coses d'aquesta mena.

cmassalle 09:14
09:16

Però recordi, a la gent de Bagdad,

cmassalle 09:16
09:19

a la gent de l'Iraq, a la gent d'Afganistan,

lluisvi 09:19
09:21

no els cal veure aquest vídeo;

lluisvi 09:21
09:23

ho veuen cada dia.

lluisvi 09:23
09:26

No els farà canviar d'opinió. No els farà canviar la seva percepció de les coses.

lluisvi 09:26
09:28

És el que veuen cada dia.

lluisvi 09:28
09:31

Canviarà la percepció i l'opinió

lluisvi 09:31
09:33

de la gent que ho està pagant.

lluisvi 09:33
09:36

I aquesta és la nostra esperança.

lluisvi 09:36
09:39

CA: Així heu trobat una manera per il·luminar

lluisvi 09:39
09:42

el que veieu

lluisvi 09:42
09:45

com una mena de secrets foscos en empreses i governs.

lluisvi 09:46
09:48

La llum és bona.

cmassalle 09:48
09:50

Però us adoneu de la ironia del fet que,

lluisvi 09:50
09:52

per tal d'encendre aquesta llum,

lluisvi 09:52
09:54

tu mateix has de

cmassalle 09:54
09:57

crear secretisme sobre les vostres fonts?

lluisvi 09:57
10:00

JA: No ben bé. Vull dir, no tenim

lluisvi 10:00
10:03

cap dissident a WikiLeaks encara.

lluisvi 10:04
10:07

No tenim fonts que siguin dissidents d'altres fonts.

cmassalle 10:08
10:11

Si arribessin, seria una situació ben arriscada per a nosaltres.

lluisvi 10:11
10:14

Però nosaltres actuem d'una manera

cmassalle 10:14
10:16

que fa que la gent se senti

cmassalle 10:16
10:18

moralment obligada

lluisvi 10:18
10:21

a seguir amb la nostra missió, no a boicotejar-la.

lluisvi 10:22
10:25

CA: Estaria interessat, nomès basat amb el que hem sentit fins ara --

lluisvi 10:25
10:28

Estic encuriosit per l'opinió de la audiència de TED.

lluisvi 10:30
10:32

Sabeu?, pot haver-hi un parell de punts de vista

lluisvi 10:32
10:34

sobre WikiLeaks i sobre en Julian.

cmassalle 10:34
10:37

Ja sabeu, l'heroi -l'heroi del poble-

lluisvi 10:37
10:40

que porta aquesta llum important.

lluisvi 10:40
10:42

El perillós busca-raons.

lluisvi 10:43
10:46

Qui el veu com un heroi?

lluisvi 10:47
10:50

Qui el veu com un perillós busca-raons?

lluisvi 10:51
10:53

JA: Au! Vinga! N'hi ha d'haver alguns.

lluisvi 10:54
10:56

CA: Són uns tous, Julian, són uns tous.

lluisvi 10:56
10:58

Ho hem de fer millor. Posem-los un altre exemple.

lluisvi 10:58
11:01

Això és una cosa que encara no heu filtrat,

lluisvi 11:01
11:04

però em penso que ho faràs per TED.

lluisvi 11:04
11:06

Em refereixo a un història interessant que acaba de succeir, oi?

lluisvi 11:06
11:08

De què es tracta?

lluisvi 11:08
11:10

JA: És nomès un exemple del que fem

lluisvi 11:10
11:12

gairebé cada dia.

cmassalle 11:12
11:15

Al final de l'any passat, pel novembre

lluisvi 11:15
11:17

van rebentar una sèrie de pous

lluisvi 11:17
11:19

a Albània

lluisvi 11:19
11:22

com el del golf de Mèxic,

cmassalle 11:22
11:24

però no tan importants

cmassalle 11:24
11:27

I vam rebre un informe,

cmassalle 11:27
11:30

una mena d'anàlisi tècnica del que havia passat,

lluisvi 11:30
11:33

dient que, de fet, uns guàrdies de seguretat

lluisvi 11:33
11:36

d'uns rivals, vàries companyies petrolieres de la competència

lluisvi 11:36
11:39

havien, de fet, aparcat camions allí i els van fer explotar.

lluisvi 11:40
11:43

I que part del govern albanès hi estava implicat, etc, etc

lluisvi 11:44
11:45

I l'informe tècnic

lluisvi 11:45
11:47

no indicava qui l'havia fet.

lluisvi 11:47
11:49

Així doncs era un document molt difícil per a nosaltres.

lluisvi 11:49
11:51

No el podiem verificar perquè no sabíem

cmassalle 11:51
11:53

qui l'havia escrit i sabiem el que això implicava.

lluisvi 11:53
11:55

Així que dubtàvem si no podria ser d'una

lluisvi 11:55
11:57

companyia rival especulant sobre el tema.

lluisvi 11:57
11:59

Sobre aquesta base, la vam publicar i vam afegir,

lluisvi 11:59
12:01

"Mireu, dubtem sobre això.

lluisvi 12:01
12:03

No n'estem segurs, però què podem fer?

lluisvi 12:03
12:05

El material sembla bo, sembla correcte,

lluisvi 12:05
12:07

però no el podem verificar."

lluisvi 12:07
12:10

I llavors vam rebre una carta

lluisvi 12:10
12:13

aquesta mateixa setmana

lluisvi 12:13
12:16

de la companyia que el va redactar,

lluisvi 12:16
12:19

que volia saber quina era la font --

lluisvi 12:19
12:22

(Rialles)

lluisvi 12:23
12:26

dient, "Ei!, volem saber quina és la font."

lluisvi 12:26
12:28

I nosaltres vam dir, "Oh, digueu-nos.

lluisvi 12:28
12:31

A quin document us referiu exactament?

lluisvi 12:31
12:34

Podeu demostrar que teniu algun dret legal sobre el document?

lluisvi 12:34
12:36

És realment vostre?"

lluisvi 12:36
12:39

I ells ens van enviar aquesta còpia de pantalla

lluisvi 12:39
12:41

amb l'autor

lluisvi 12:41
12:44

al ID del Microsoft Word.

lluisvi 12:46
12:48

Sí.

lluisvi 12:48
12:53

(Aplaudiments)

cmassalle 12:53
12:55

Això passa prou sovint.

lluisvi 12:55
12:57

Aquest és un dels nostres mètodes

lluisvi 12:57
13:00

per identificar - per verificar el material,

cmassalle 13:00
13:02

intentar i aconseguir que aquests tipus ens escriguin cartes.

lluisvi 13:02
13:05

CA: Sí. Heu obtingut informació

lluisvi 13:05
13:07

de dins de BP?

lluisvi 13:07
13:10

JA: Sí, en tenim molta, però en aquests moments,

lluisvi 13:10
13:13

estem enmig d'un projecte seriós de revisió financera i tecnològica.

lluisvi 13:13
13:15

I el ritme de publicació

lluisvi 13:15
13:17

dels darrers mesos

lluisvi 13:17
13:19

s'ha reduït força

lluisvi 13:19
13:22

mentre fem la reenginyeria dels nostres sistemes

lluisvi 13:22
13:25

degut a l'interès fenomenal que tenim del públic.

lluisvi 13:25
13:27

És un problema.

cmassalle 13:27
13:30

Vull dir, com qualsevol creixement d'una organització que comença,

lluisvi 13:30
13:32

estem com sobrepassats

lluisvi 13:32
13:34

pel propi creixement.

lluisvi 13:34
13:36

I això vol dir que rebem una enorme quantitat

lluisvi 13:36
13:38

de filtracions

lluisvi 13:38
13:40

d'una gran repercussió

lluisvi 13:40
13:42

però no tenim prou gent per posar-se

lluisvi 13:42
13:44

a processar i verificar aquesta informació.

lluisvi 13:44
13:46

CA: I aquest és ara el principal coll d'ampolla,

cmassalle 13:46
13:48

sobretot periodistes voluntaris

lluisvi 13:48
13:51

i/o el finançament dels salaris periodístics?

cmassalle 13:51
13:53

JA: Sí, sí, i gent de confiança.

lluisvi 13:53
13:55

Vull dir, sóm una organització

lluisvi 13:55
13:57

que no pot crèixer gaire depressa

lluisvi 13:57
13:59

per la mena de material que gestionem

cmassalle 13:59
14:02

Així doncs, ens hem de reestructurar

lluisvi 14:02
14:04

de manera que tinguem gent

cmassalle 14:04
14:07

que gestioni temes d'alta seguretat nacional,

cmassalle 14:07
14:09

i minimitzi els incidents de seguretat.

lluisvi 14:09
14:12

CA: Ajuda'ns a entendre qui ets personalment

lluisvi 14:12
14:14

i cóm vas arribar a fer això.

lluisvi 14:14
14:16

I crec que vaig llegir que de nen

lluisvi 14:16
14:19

vas anar a 37 escoles diferents.

lluisvi 14:19
14:21

Pot ser veritat?

lluisvi 14:21
14:24

JA: Bé, els meus pares estàven en la indústria del cinema

lluisvi 14:24
14:26

i anàven d'un cantó a l'altre sense parar,

lluisvi 14:26
14:28

així que la combinació de les dues ...

lluisvi 14:28
14:32

(Rialles)

lluisvi 14:32
14:34

CA: Vull dir, un psicòleg podria dir

lluisvi 14:34
14:37

que és la combinació perfecte per generar una paranoia.

lluisvi 14:37
14:39

JA: El què? La indústria del cinema?

lluisvi 14:39
14:42

(Rialles)

lluisvi 14:42
14:45

(Aplaudiments)

lluisvi 14:45
14:47

CA: I també eres -- Vull dir,

cmassalle 14:47
14:49

també vas ser un "hacker" de jove

lluisvi 14:49
14:52

i vas tenir conflictes amb les autoritats ben aviat.

lluisvi 14:52
14:55

JA; Bé, era un periodista.

lluisvi 14:55
14:57

Sabeu?, era un periodista molt jove i també un activista.

lluisvi 14:57
14:59

Vaig escriure una revista,

lluisvi 14:59
15:02

i vaig ser processat per allò quan era un adolescent.

cmassalle 15:02
15:04

Per tant s'ha d'anar amb compte quan parlem dels "hackers".

cmassalle 15:04
15:06

Vull dir que hi ha - és un mètode

cmassalle 15:06
15:08

que es pot emprar per diverses coses.

cmassalle 15:08
15:10

Dissortadament, ara mateix,

lluisvi 15:10
15:12

està sent utilitzat majoritàriament per la màfia russa

lluisvi 15:12
15:14

per tal de robar els comptes bancaris de la teva iaia.

cmassalle 15:14
15:17

Així que aquesta frase no és,

cmassalle 15:17
15:19

no és tant simpàtica com solia ser.

lluisvi 15:19
15:21

CA: Sí, bé, jo no penso

lluisvi 15:21
15:24

que estiguis robant els comptes bancaris de cap iaia.

lluisvi 15:24
15:26

Però què passa

lluisvi 15:26
15:28

amb els teus valors fonamentals?

lluisvi 15:28
15:31

Ens pots mostrar com són

lluisvi 15:31
15:33

i tal vegada algún incident en la teva vida

lluisvi 15:33
15:36

que va ajudar a determinar-los?

lluisvi 15:38
15:40

JA: No sé si hi ha cap incident.

lluisvi 15:40
15:43

Però els valors fonamentals:

cmassalle 15:43
15:46

bé, els homes capaços, generosos

lluisvi 15:46
15:48

no creen víctimes;

lluisvi 15:48
15:50

les cuiden.

lluisvi 15:50
15:52

I això ve en part del meu pare

lluisvi 15:52
15:55

i en part d'altres homes capaços i generosos

lluisvi 15:55
15:58

que m'he trobat a la vida.

lluisvi 15:58
16:00

CA: La gent capaç i generosa no crea víctimes;

lluisvi 16:00
16:02

les cuiden?

lluisvi 16:02
16:04

JA; Sí. I sabeu?,

lluisvi 16:04
16:08

sóc una persona combativa,

lluisvi 16:08
16:10

i no sóc gaire bo en la part de tenir cura.

lluisvi 16:10
16:13

Però d'alguna manera --

lluisvi 16:13
16:16

Hi ha una altra manera de tenir cura de les víctimes,

lluisvi 16:16
16:19

que és vigilar els qui cometen

lluisvi 16:19
16:21

crims.

lluisvi 16:21
16:23

I això és una cosa

lluisvi 16:23
16:25

que ha estat en el meu caràcter

lluisvi 16:25
16:27

des de fa molt de temps.

lluisvi 16:27
16:30

CA: Així explica'ns, molt ràpidament al darrer minut, la història:

lluisvi 16:30
16:33

què va passar a Islàndia?

lluisvi 16:33
16:36

Vas publicar, bàsicament, una cosa,

lluisvi 16:36
16:39

vas tenir problemes amb un banc,

lluisvi 16:39
16:41

i llavors el servei de premsa allà

cmassalle 16:41
16:44

va rebre una ordre judicial per no publicar la història.

lluisvi 16:44
16:46

Enlloc d'acatar l'ordre, van promocionar la teva versió.

lluisvi 16:46
16:49

Allò et va fer famós a Islàndia. Què va acabar passant?

lluisvi 16:49
16:51

JA: Sí, aquest va ser un gran cas, sabeu?

lluisvi 16:51
16:53

Islàndia va patir aquesta crisi financera.

lluisvi 16:53
16:55

Va ser el cop més dur de qualsevol país del món.

lluisvi 16:55
16:57

El sector bancari era 10 cops el PNB

cmassalle 16:57
16:59

de la resta de l'economia.

lluisvi 16:59
17:02

Bé, doncs vam publicar aquest informe

lluisvi 17:02
17:05

el juliol de l'any passat.

lluisvi 17:05
17:07

I la cadena nacional de TV va rebre una ordre judicial prohibint l'emissió

lluisvi 17:07
17:09

cinc minuts abans de sortir en antena.

cmassalle 17:09
17:11

Com a una pel·lícula, l'ordre arribava a la taula dels informatius,

lluisvi 17:11
17:13

i el presentador estava com,

lluisvi 17:13
17:15

"Això no ha passat mai. Què fem?"

lluisvi 17:15
17:17

Bé, nomès vam ensenyar la pàgina web,

lluisvi 17:17
17:20

tota aquella estona, per omplir el temps.

lluisvi 17:20
17:22

I ens vam fer molt famosos a Islàndia,

lluisvi 17:22
17:25

vaig anar a Islàndia i vaig parlar sobre el tema.

lluisvi 17:25
17:27

I la comunitat va tenir el sentiment

lluisvi 17:27
17:29

de que allò no havia de tornar a passar.

lluisvi 17:29
17:31

I com a resultat,

lluisvi 17:31
17:33

juntament amb alguns polítics Islandesos

lluisvi 17:33
17:35

i altres experts legals internacionals,

lluisvi 17:35
17:37

vam fer una mena de

lluisvi 17:37
17:40

paquet legislatiu per a Islàndia

lluisvi 17:40
17:43

per esdevenir un port franc

lluisvi 17:43
17:46

de la premsa lliure,

lluisvi 17:46
17:49

amb les proteccions periodístiques més sòlides del món,

lluisvi 17:49
17:51

amb un nou premi Nobel

lluisvi 17:51
17:53

per a la llibertat d'expressió.

lluisvi 17:53
17:55

Islàndia és un país nòrdic

lluisvi 17:55
17:58

que, com Noruega, es capaç de sacsejar el sistema.

lluisvi 17:58
18:00

I tot just el mes passat,

cmassalle 18:00
18:03

va ser aprovat per unanimitat pel parlament d'Islàndia.

lluisvi 18:03
18:05

CA: Vaja!

lluisvi 18:05
18:11

(Aplaudiments)

lluisvi 18:11
18:13

Una darrera pregunta, Julian.

lluisvi 18:13
18:15

Quan penses en el futur,

lluisvi 18:15
18:17

penses que serà més com un

lluisvi 18:17
18:19

Gran Germà exercint més control,

lluisvi 18:19
18:21

amb més secrets,

lluisvi 18:21
18:23

o nosaltres observant

lluisvi 18:23
18:25

el Gran Germà,

lluisvi 18:25
18:28

o no hi ha encara res decidit?

lluisvi 18:28
18:30

JA: No sé quin camí prendrà.

lluisvi 18:30
18:32

Vull dir que hi ha pressions enormes

lluisvi 18:32
18:35

per harmonitzar la legislació de la llibertat d'expressió

lluisvi 18:35
18:38

i la legislació de la transparència arreu del món --

lluisvi 18:38
18:40

dins la Unió Europea,

lluisvi 18:40
18:42

entre la Xina i els Estats Units.

lluisvi 18:42
18:45

Quin camí seguirà? És difícil de dir.

lluisvi 18:45
18:47

Per això aquests són uns temps molt interessants de viure.

lluisvi 18:47
18:49

Perquè nomès amb una mica d'esforç

lluisvi 18:49
18:52

podem canviar d'un camí a l'altre.

lluisvi 18:52
18:55

CA: Bé, sembla que interpreto bé l'opinió de l'audiència

lluisvi 18:55
18:57

si et dic, Julian, vés amb compte

lluisvi 18:57
18:59

i que totes les forces estiguin amb tu.

lluisvi 18:59
19:01

JA: Gràcies, Chris. (CA: Gràcies)

lluisvi 19:01
19:11

(Aplaudiments)