Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Julian Assange: Why the world needs WikiLeaks in Bulgarian

Last Modified By Time Content
dvemp 00:00
00:02

Крис Андерсон: Джулиан, добре дошъл.

dvemp 00:02
00:04

Говори се, че WikiLeaks, твоето отроче,

dvemp 00:04
00:06

в последните няколко години

dvemp 00:06
00:09

е пуснало повече секретни документи

dvemp 00:09
00:11

отколкото останалите медии по света заедно.

dvemp 00:11
00:13

Възможно ли е това да е вярно?

dvemp 00:13
00:15

Джулиан Асанж: Да, възможно ли е това да е вярно?

dvemp 00:15
00:18

Притеснително е, нали? Че останалите медии по света

dvemp 00:18
00:20

се справят толкова зле,

dvemp 00:20
00:22

че малка група активисти

dvemp 00:22
00:24

са успели да пуснат повече

dvemp 00:24
00:26

от тази информация

dvemp 00:26
00:28

отколкото всички тях взети заедно.

dvemp 00:28
00:30

КА: Как работи това?

dvemp 00:30
00:33

Как хората пускат документите?

dvemp 00:33
00:36

И как им подсигурявате анонимността?

dvemp 00:36
00:38

ДА: Това са - ако можем да го наречем така -

dvemp 00:38
00:40

класически случаи на анонимни сигнали.

dvemp 00:40
00:42

И имаме няколко начина, чрез които

dvemp 00:42
00:44

могат да ни предоставят информация.

moonfog 00:44
00:46

Използваме изключително сложно криптиране,

dvemp 00:46
00:48

за да прокарваме неща из Интернет, да скриваме следи,

moonfog 00:48
00:50

минаваме под юрисдикцията на

dvemp 00:50
00:53

страни като Швеция и Белгия,

dvemp 00:53
00:56

за да имаме юридическа защита.

dvemp 00:57
00:59

Получаваме информация по мейл,

moonfog 00:59
01:02

обикновената поща,

dvemp 01:02
01:04

криптирана или не,

moonfog 01:04
01:07

проверяваме я като всяка друга новинарска агенция, оформяме я -

dvemp 01:07
01:10

което понякога е много трудно,

dvemp 01:10
01:12

когато става въпрос за

moonfog 01:12
01:14

огромни бази от информация -

dvemp 01:14
01:16

пускаме я в пространството

dvemp 01:16
01:18

и след това се защитаваме

dvemp 01:18
01:21

срещу неизбежните юридически и политически атаки.

dvemp 01:21
01:23

КА: Значи полагате усилия да се уверите,

dvemp 01:23
01:25

че документите са легитимни.

moonfog 01:25
01:27

Но всъщност,

dvemp 01:27
01:30

почти никога не знаете идентичността на източника.

dvemp 01:30
01:33

ДА: Точно така, да. Много рядко знаем.

dvemp 01:34
01:37

И ако разберем на някакъв етап

dvemp 01:37
01:40

унищожаваме тази информация възможно най-бързо.

dvemp 01:40
01:42

(звъни телефон) По дяволите.

dvemp 01:42
01:46

(Смях)

dvemp 01:46
01:48

КА: Мисля, че това е ЦРУ и искат да знаят какъв е кода

moonfog 01:48
01:50

за участие на ТЕD.

dvemp 01:50
01:53

(Смях)

dvemp 01:53
01:55

Нека покажем примера, всъщност.

dvemp 01:55
01:57

Това е нещо,

dvemp 01:57
01:59

което изтече преди няколко години.

dvemp 01:59
02:01

Ако може да покажем документа.

dvemp 02:01
02:03

Значи това е история от Кения, от преди няколко години.

dvemp 02:03
02:06

Може ли да ми кажеш какво изтече при вас и какво се случи?

dvemp 02:06
02:08

ДА: Това е така наречения Крол Доклад.

moonfog 02:08
02:11

Това е секретен доклад,

dvemp 02:11
02:13

поръчан от кенийското правителство

dvemp 02:13
02:16

след избора му през 2004 година.

moonfog 02:16
02:18

Преди 2004 Кения се управлява

dvemp 02:18
02:20

от Daniel arap Moi

dvemp 02:20
02:22

близо 18 години.

dvemp 02:22
02:25

Той беше мек диктатор.

moonfog 02:25
02:27

Когато Кибаки дойде на власт -

dvemp 02:27
02:29

чрез коалиция, която се опитваше

dvemp 02:29
02:31

да прочисти корупцията в Кения

dvemp 02:31
02:33

те поръчват този доклад и

dvemp 02:33
02:35

похарчват около два милиона паунда

dvemp 02:35
02:37

за това и още един доклад.

dvemp 02:37
02:40

Правителството се опира на това

dvemp 02:40
02:42

и го използва за политически натиск върху Мои,

moonfog 02:42
02:44

който е най-богатия човек -

moonfog 02:44
02:47

все още е в Кения.

dvemp 02:47
02:50

Свещеният Граал на кенийската журналистика.

moonfog 02:50
02:53

Така че, отидох там през 2007

dvemp 02:53
02:55

и успяхме да стигнем до това

moonfog 02:55
02:57

точно преди изборите -

dvemp 02:57
03:00

националните избори, 28 декември.

dvemp 03:02
03:05

Когато пуснахме доклада

dvemp 03:05
03:08

беше три дни след като новият президент, Кибаки,

dvemp 03:08
03:10

беше решил да стане партия

dvemp 03:10
03:12

с човека на чието място идваше,

moonfog 03:12
03:14

Daniel arap Moi.

dvemp 03:14
03:17

И този доклад вече

dvemp 03:17
03:19

беше станал тежест около врата

dvemp 03:19
03:22

на президента Кибаки.

moonfog 03:23
03:26

КА: И - имам предвид - накратко -

dvemp 03:26
03:29

слухове за доклада изтичат в Кения,

dvemp 03:29
03:32

не от официалните медии, а индиректно.

dvemp 03:32
03:35

И според теб това променя изборите.

dvemp 03:35
03:38

ДА: Да. Новината беше на първа страница на Гардиан

dvemp 03:38
03:41

и след това беше разпространена във всички страни около Кения,

dvemp 03:41
03:44

в танзанийската и южноафриканската преса.

moonfog 03:44
03:46

И влезе вътре, отвън.

dvemp 03:46
03:48

Това, след няколко дни,

dvemp 03:48
03:50

накара кенийската преса да се почувства достатъчно сигурна.

dvemp 03:50
03:53

Вървя 20 нощи подред по кенийската телевизия,

dvemp 03:53
03:56

обърна вота с 10 процента,

dvemp 03:56
03:58

според кенийски доклади,

dvemp 03:58
04:00

което промени изхода от гласуването.

dvemp 04:00
04:02

КА: Значи изтеклата информация

dvemp 04:02
04:04

наистина е променила света?

dvemp 04:04
04:06

ДА: Нда.

dvemp 04:06
04:10

(Аплодисменти)

dvemp 04:10
04:12

КА: Това е - Ще покажем сега

dvemp 04:12
04:15

един кратък клип от

dvemp 04:15
04:17

атака от въздуха върху Багдад.

dvemp 04:17
04:19

Целият материал е по-дълъг.

dvemp 04:19
04:21

Това е по-кратък клип.

dvemp 04:21
04:24

Това е - това е много графичен материал, трябва да ви предупредя.

dvemp 04:24
04:27

Радио: ... просто шибано, просто като си отгоре отваряй.

moonfog 04:27
04:31

Виждам ви, ъх, горе-долу четири хамъра, ъх, навън ...

dvemp 04:31
04:34

Чисто е. Добре. Стрелям.

dvemp 04:34
04:37

Кажи ми като ги хванеш. Да стреляме.

dvemp 04:37
04:39

Запалете ги.

moonfog 04:39
04:41

Хайде, стреляй!

dvemp 04:41
04:44

(звук от автомат)

dvemp 04:44
04:47

Продължавай да стреляш. Продължавай да стреляш.

dvemp 04:47
04:50

(звук от автомат)

dvemp 04:50
04:53

Продължавай да стреляш.

moonfog 04:53
04:55

Хотел ... Бушмастър Две-Шест, Бушмастър Две-Шест, (вид змия - бел. на пр.)

dvemp 04:55
04:57

трябва да се движим, време е!

dvemp 04:57
05:00

Добре, ангажирахме и осемте обекта.

dvemp 05:00
05:03

Да, виждаме две птички и още стреляме.

dvemp 05:03
05:05

Разбрано. Виждам ги.

dvemp 05:05
05:07

Две-Шест, това е Две-Шест, движим се.

dvemp 05:07
05:09

Упс, съжалявам. Какво става?

dvemp 05:09
05:11

По дяволите, Кайл. Добре, хахаха. Нацелих ги.

dvemp 05:14
05:17

КА: Какво беше въздействието от това?

dvemp 05:17
05:20

ДА: Въздействието върху хората, които работеха върху това

dvemp 05:20
05:22

беше изключително силно.

dvemp 05:22
05:24

В крайна сметка изпратихме двама човека в Багдад

dvemp 05:24
05:26

да проучат още историята.

dvemp 05:26
05:29

Това е една от трите атаки

dvemp 05:29
05:31

на тази сцена.

dvemp 05:31
05:33

КА: Имам предвид ... 11 човека умряха в тази атака, нали така,

dvemp 05:33
05:35

в това число двама репортера от Ройтерс?

moonfog 05:35
05:37

ДА: Да. Двама, работещи за Ройтерс,

dvemp 05:37
05:40

две деца бяха ранени също.

dvemp 05:40
05:43

Общо между 18 и 26 души бяха убити.

dvemp 05:43
05:45

КА: И пускането му причини

dvemp 05:45
05:47

повсеместно недоволство и гняв.

dvemp 05:47
05:49

Коя мислиш е била ключовата причина, която

dvemp 05:49
05:52

всъщност повдигна недоволството?

dvemp 05:52
05:54

ДА: Не знам, предполагам хората могат да видят

dvemp 05:54
05:57

огромната разлика в силите.

dvemp 05:57
05:59

От една страна има група хора, които се носят надолу по улицата,

dvemp 05:59
06:02

а после хеликоптер Апач седи в единия ъгъл и

dvemp 06:02
06:04

изстрелва трийсетмилиметрови снаряди

moonfog 06:04
06:06

върху всички,

dvemp 06:06
06:09

търсейки си каквато и да е причина за това

dvemp 06:09
06:11

и убивайки хората, които спасяват ранените.

dvemp 06:11
06:14

И също така има и двама журналисти които са там, явно не бунтовници,

dvemp 06:14
06:16

защото това им е работата.

dvemp 06:18
06:21

КА: Имам предвид, имаше един американски аналитик,

moonfog 06:21
06:23

Брадлий Манинг, който го арестуваха.

dvemp 06:23
06:26

И се говори, че той си е признал в чат стая,

dvemp 06:26
06:29

че ви е пратил тези клипове,

dvemp 06:29
06:31

както и още 280 000

moonfog 06:31
06:33

секретни американски записи от посолството.

dvemp 06:33
06:36

Имам предвид, вярно ли е?

dvemp 06:36
06:38

ДА: Ами, ние отрекохме получаването на тези записи.

dvemp 06:38
06:40

Той бе осъден,

dvemp 06:40
06:42

преди около пет дни

moonfog 06:42
06:45

затова че притежава 150 000,

dvemp 06:45
06:47

и че е пуснал 50.

dvemp 06:47
06:50

Ние пуснахме

dvemp 06:50
06:52

по-рано тази година

dvemp 06:52
06:55

запис на американското посолство в Рейкявик.

dvemp 06:56
06:58

Но двете не са задължително свързани.

dvemp 06:58
07:00

Имам предвид, аз съм чест гост в това посолство.

dvemp 07:00
07:02

КА: Имам предвид, ако бяхте получили хиляди

dvemp 07:02
07:05

записи от американското посолство ...

dvemp 07:05
07:07

ДА: Щяхме да ги пуснем. КА: Щяхте?

moonfog 07:07
07:10

ДА: Да. КА: Защо?

dvemp 07:10
07:12

Защото тези неща

dvemp 07:12
07:15

разкриват истинската същност

dvemp 07:15
07:17

на, да кажем,

dvemp 07:17
07:19

какви са арабските правителства,

dvemp 07:19
07:22

истинските нарушения на човешките права при тези правителства.

dvemp 07:22
07:24

Ако гледате тези разсекретени записи,

dvemp 07:24
07:26

такава е информацията в тях.

dvemp 07:26
07:28

КА: Нека поговорим малко по-нашироко за това.

dvemp 07:28
07:30

Имам предвид, в по-общ план, каква е твоята философия?

dvemp 07:30
07:32

Защо е правилно

dvemp 07:32
07:35

да се окуражава изтичането на инфорамация?

dvemp 07:36
07:39

ДА: Ами, стои следният въпрос коя информация е важна за света,

dvemp 07:39
07:41

кой вид информация

dvemp 07:41
07:43

може да постигне реформи.

dvemp 07:43
07:45

И има много информация.

moonfog 07:45
07:47

Така че, информация, която организациите

dvemp 07:47
07:50

полагат икономически усилия да скрият,

dvemp 07:50
07:52

това е много добър сигнал,

dvemp 07:52
07:54

че ако тази информация излезе,

dvemp 07:54
07:56

има надежда нещо добро да се случи.

dvemp 07:56
07:58

Защото организациите, които знаят най-добре,

dvemp 07:58
08:00

които познават нещата изцяло,

dvemp 08:00
08:03

полагат усилия да я прикрият.

dvemp 08:03
08:05

Това открихме на практика.

dvemp 08:05
08:08

И така посочва историята на журналистиката.

dvemp 08:08
08:11

КА: Но това има рискове

dvemp 08:11
08:14

относно засегнатите индивиди

dvemp 08:14
08:16

или обществото като цяло,

dvemp 08:16
08:18

когато изтичането всъщност може да има

dvemp 08:18
08:20

неочаквани последици?

dvemp 08:20
08:22

ДА: Не е нещо, което сме забелязали каквото и да сме пуснали.

dvemp 08:22
08:24

Имам предвид ние имаме политика относно това.

dvemp 08:24
08:26

Имаме начин за работа с информацията,

dvemp 08:26
08:28

която е лична ...

dvemp 08:28
08:30

която идентифицира лична информация.

dvemp 08:31
08:34

Има легални тайни,

dvemp 08:34
08:37

знаете, записите при лекаря ти,

dvemp 08:37
08:39

това е легална тайна.

dvemp 08:39
08:41

Но ние говорим за сигнали, които излизат,

dvemp 08:41
08:44

които наистина са мотивирани.

dvemp 08:44
08:46

КА: Значи са мотивирани.

dvemp 08:46
08:48

Какво бихте казали например,

dvemp 08:48
08:51

знаете, на родителите на някой ...

dvemp 08:51
08:54

чийто син е там и служи на американската армия,

dvemp 08:54
08:56

и те ви кажат "Знаете ли,

dvemp 08:56
08:58

вие сте изкарали нещо, което някой има полза да изкарате.

dvemp 08:58
09:00

Показва американски войници, които се смеят

dvemp 09:00
09:02

докато хората умират.

dvemp 09:02
09:04

Това дава впечатлението - даде впечатлението

moonfog 09:04
09:06

на милиони хора по света,

dvemp 09:06
09:08

че американските войници са нехуманни.

dvemp 09:08
09:10

А това не е така. Моят син не е такъв. Как смеете?"

dvemp 09:10
09:12

Какво бихте отговорили на това?

dvemp 09:12
09:14

ДА: Да, получаваме много такива.

dvemp 09:14
09:16

Но си припомнете, че хората в Багдад,

dvemp 09:16
09:19

хората в Ирак, хората в Афганистан ...

dvemp 09:19
09:21

не им е нужно да гледат видео,

dvemp 09:21
09:23

те го виждат всеки ден.

moonfog 09:23
09:26

И това няма да промени тяхното мнение. Няма да промени техните възприятия.

dvemp 09:26
09:28

Те виждат това всеки ден.

dvemp 09:28
09:31

Ще промени възприятията и мнението

dvemp 09:31
09:33

на хората, които плащат за това.

dvemp 09:33
09:36

И това е нашата надежда.

dvemp 09:36
09:39

КА: Тоест вие сте намерили начин да хвърлите светлина

dvemp 09:39
09:42

върху това, което считате

dvemp 09:42
09:45

за така наречените мръсни тайни на компаниите и правителствата.

dvemp 09:46
09:48

Светлината е добро нещо.

dvemp 09:48
09:50

Но виждате ли ирония във факта,

dvemp 09:50
09:52

че за да можете да хвърлите тази светлина,

dvemp 09:52
09:54

вие самият,

dvemp 09:54
09:57

създавате тайни около източниците си?

dvemp 09:57
10:00

ДА: Не особено. Имам предвид, ние нямаме

dvemp 10:00
10:03

WikiLeaks дисиденти все още.

dvemp 10:04
10:07

Нямаме източници, които са дисиденти на други източници.

dvemp 10:08
10:11

Ако се появят такива, това би било доста особена ситуация за нас.

moonfog 10:11
10:14

Но по подразбиране ние действаме по такъв начин,

dvemp 10:14
10:16

че хората да се чувстват

dvemp 10:16
10:18

морално удовлетворени

dvemp 10:18
10:21

и да продължат нашата мисия, не да я прецакат.

dvemp 10:22
10:25

КА: На мен всъщност ми е интересно, базирано на всичко до сега ...

moonfog 10:25
10:28

любопитен съм за мнението на ТЕD аудиторията.

dvemp 10:30
10:32

Знаете, може да има две мнения относно

dvemp 10:32
10:34

WikiLeaks и Джулиан.

moonfog 10:34
10:37

Знаете, като за герой - герой на хората -

dvemp 10:37
10:40

който хвърля тази важна светлина.

dvemp 10:40
10:42

И опасен създател на проблеми.

dvemp 10:43
10:46

Кой има "герой" виждането?

dvemp 10:47
10:50

Кой смята, че създава проблеми?

dvemp 10:51
10:53

ДА: Айде, де. Трябва да има поне няколко.

dvemp 10:54
10:56

КА: Те са много мека тълпа, Джулиан, мека тълпа.

dvemp 10:56
10:58

Трябва да опитаме по-добре. Да покажем друг пример.

dvemp 10:58
11:01

Ето нещо, което все още не сте публикували,

moonfog 11:01
11:04

но за ТЕD сте.

dvemp 11:04
11:06

Това е една интригуваща история, която се случва в момента.

dvemp 11:06
11:08

Какво е това?

dvemp 11:08
11:10

ДА: Това е част от нещата, които правим

dvemp 11:10
11:12

общо взето всеки ден.

moonfog 11:12
11:15

Късно миналата година - ноември миналата година -

dvemp 11:15
11:17

имаше серия взривове

dvemp 11:17
11:19

в Албания,

dvemp 11:19
11:22

като кладенеца взривен в залива на Мексико,

dvemp 11:22
11:24

но не толкова голям.

moonfog 11:24
11:27

И получихме доклад -

dvemp 11:27
11:30

нещо като инженерен анализ на случилото се -

moonfog 11:30
11:33

който казва, че всъщност, охраната

moonfog 11:33
11:36

на конкурентите, няколко конкурентни нефтени фирми,

dvemp 11:36
11:39

че те всъщност, са паркирали камиони там и са ги взривили.

dvemp 11:40
11:43

И че част от албанското правителство участва в това и т.н. и т.н.

dvemp 11:44
11:45

И инженерния доклад

dvemp 11:45
11:47

нямаше нищо отгоре.

moonfog 11:47
11:49

Така че, за нас беше много труден документ.

dvemp 11:49
11:51

Нямаше как да го потвърдим, понеже не знаехме

dvemp 11:51
11:53

кой го е написал и за какво става въпрос.

dvemp 11:53
11:55

Затова бяхме скептични, че това може би е

dvemp 11:55
11:57

конкурентна нефтена компания, която провокира.

dvemp 11:57
11:59

На тази основа, ние го извадихме и казахме,

dvemp 11:59
12:01

"Вижте, ние сме скептични относно това нещо.

dvemp 12:01
12:03

Не знаем, но какво можем да направим?

dvemp 12:03
12:05

Материалът изглежда добре, звучи добре,

dvemp 12:05
12:07

но не можем да го потвърдим."

dvemp 12:07
12:10

Тогава получихме писмо,

dvemp 12:10
12:13

тази седмица,

dvemp 12:13
12:16

от компанията, която го е написала,

moonfog 12:16
12:19

която иска да проследи източника -

dvemp 12:19
12:22

(Смях)

dvemp 12:23
12:26

и в него пишеше "Хей, бихме искали да проследим източника."

dvemp 12:26
12:28

И ние "Оу, кажете ни повече по въпроса.

dvemp 12:28
12:31

За кой документ точно става въпрос?

dvemp 12:31
12:34

Може ли да ни покажете някакви легални доказателства за собствеността ви върху документа.

dvemp 12:34
12:36

Наистина ли е ваш?"

dvemp 12:36
12:39

Затова те ни изпратиха скрийншот

dvemp 12:39
12:41

с автора

dvemp 12:41
12:44

в Word.

dvemp 12:46
12:48

Да.

dvemp 12:48
12:53

(Аплодисменти)

dvemp 12:53
12:55

Това се случва често.

dvemp 12:55
12:57

Това е един от начините да

moonfog 12:57
13:00

идентифицираме - да потвърдим материала -

dvemp 13:00
13:02

е да ги накараме да ни пишат.

dvemp 13:02
13:05

КА: Да. Имате ли информация

dvemp 13:05
13:07

за Бритиш Петролиум?

dvemp 13:07
13:10

ДА: Да, имаме много, но в момента

dvemp 13:10
13:13

провеждаме набиране на средства и инжeнерни промени.

dvemp 13:13
13:15

Затова публикациите

dvemp 13:15
13:17

последните няколко месеца

dvemp 13:17
13:19

бяха минимизирани

dvemp 13:19
13:22

докато не оправим системата си

dvemp 13:22
13:25

поради феноменалния публичен интерес към нас.

dvemp 13:25
13:27

Това е проблем.

dvemp 13:27
13:30

Имам предвид, като всеки старт-ъп

dvemp 13:30
13:32

сме надмогнати

dvemp 13:32
13:34

от собствения си разтеж.

dvemp 13:34
13:36

Това значи, че получаваме огромно количество

dvemp 13:36
13:38

сигнали

dvemp 13:38
13:40

от много голям калибър,

dvemp 13:40
13:42

но нямаме достатъчно хора, които

dvemp 13:42
13:44

да обработят и да потвърдят информацията.

moonfog 13:44
13:46

КА: Значи опира до, в крайна сметка,

moonfog 13:46
13:48

журналисти доброволци и/или

moonfog 13:48
13:51

спонсорирането на журналистически заплати?

dvemp 13:51
13:53

ДА: Да, да и доверени хора.

dvemp 13:53
13:55

Имам предвид, ние сме организация,

moonfog 13:55
13:57

на която е трудно да расте бързо,

dvemp 13:57
13:59

поради материалите, с които работим.

dvemp 13:59
14:02

Затова трябва да се реструктурираме,

dvemp 14:02
14:04

за да имаме хора,

dvemp 14:04
14:07

които ще се справят с високосекретни неща

dvemp 14:07
14:09

и с по нискосекретни случаи.

dvemp 14:09
14:12

КА: Помогни ни да те разберем, твоята личност

moonfog 14:12
14:14

и как точно започна да правиш това.

dvemp 14:14
14:16

Мисля, че бях чел, че като дете

dvemp 14:16
14:19

си сменил 37 училища.

dvemp 14:19
14:21

Вярно ли е това?

dvemp 14:21
14:24

ДА: Ами, родителите ми бяха в киноиндустрията

dvemp 14:24
14:26

и след това бягаха от един култ,

dvemp 14:26
14:28

така че комбинацията между двете ...

dvemp 14:28
14:32

(Смях)

dvemp 14:32
14:34

КА: Имам предвид, психолог би казал,

dvemp 14:34
14:37

че това е рецепта за развиване на параноя.

dvemp 14:37
14:39

ДА: Кое, киноиндустрията ли?

dvemp 14:39
14:42

(Смях)

dvemp 14:42
14:45

(Аплодисменти)

dvemp 14:45
14:47

КА: Също така ... имам предвид

dvemp 14:47
14:49

ти си хакер от много ранна възраст

dvemp 14:49
14:52

и си се сблъскал с властите от рано.

moonfog 14:52
14:55

ДА: Ами, бях журналист.

dvemp 14:55
14:57

Знаете ли, бях много млад журналист активист от ранна възраст.

dvemp 14:57
14:59

Пишех в едно списание,

dvemp 14:59
15:02

бях съден за това като тийнейджър.

dvemp 15:02
15:04

Трябва да си внимателен с хакерските неща.

dvemp 15:04
15:06

Имам предвид това е ... има методи,

dvemp 15:06
15:08

които могат да се прилагат за някои неща.

dvemp 15:08
15:10

За нещастие, в момента,

dvemp 15:10
15:12

се използват най-вече от руската мафия,

dvemp 15:12
15:14

която краде банковите акаунти на баба ви.

moonfog 15:14
15:17

Така че, тази фраза не е ...

dvemp 15:17
15:19

не е толкова приятна, колкото беше преди.

dvemp 15:19
15:21

КА: Ами, аз със сигурност не мисля,

dvemp 15:21
15:24

че крадете банковите акаунти на бабите на някой.

dvemp 15:24
15:26

Но какви са

dvemp 15:26
15:28

вашите ключови морални устои?

dvemp 15:28
15:31

Може ли да ни дадеш усещане какви са те

moonfog 15:31
15:33

и може би случай от живота ти,

dvemp 15:33
15:36

който е помогнал да се формират?

moonfog 15:38
15:40

ДА: Не съм сигурен за случая.

dvemp 15:40
15:43

Но ключови устои:

dvemp 15:43
15:46

ами, хората с умения, щедрите хора,

dvemp 15:46
15:48

те не създават жертви,

dvemp 15:48
15:50

те помагат на жертвите.

dvemp 15:50
15:52

И това е нещо от баща ми

dvemp 15:52
15:55

и други умели и щедри хора,

dvemp 15:55
15:58

които са минали през живота ми.

dvemp 15:58
16:00

КА: Умелите и щедри хора не създават жертви,

dvemp 16:00
16:02

те помагат на жертвите?

dvemp 16:02
16:04

ДА: Мда. И знаете ли,

dvemp 16:04
16:08

аз съм борбена личност,

moonfog 16:08
16:10

така че, не съм много по помощта.

dvemp 16:10
16:13

Но има начини ...

dvemp 16:13
16:16

Има други начини да се помага на жертвите,

moonfog 16:16
16:19

като да се преследват извършителите

dvemp 16:19
16:21

на престъпленията.

dvemp 16:21
16:23

И това е нещо,

dvemp 16:23
16:25

което е част от характера ми

dvemp 16:25
16:27

от много време.

moonfog 16:27
16:30

КА: Кажете ни само, много бързо в последната минута, историята:

dvemp 16:30
16:33

Какво се случи в Исландия?

dvemp 16:33
16:36

Вие всъщност публикувахте нещо там,

dvemp 16:36
16:39

имаше проблеми с банка,

moonfog 16:39
16:41

после новинарските агенции там

dvemp 16:41
16:44

бяха възпряни да публикуват историята.

dvemp 16:44
16:46

Вместо това те публикуваха вашата страна.

dvemp 16:46
16:49

Това ви направи много популярен в Исландия. Какво стана след това?

moonfog 16:49
16:51

ДА: Да, това беше чудесен случай, знаете ли.

dvemp 16:51
16:53

Исландия беше във финансова криза.

dvemp 16:53
16:55

Беше най-силно ударена от всички други страни.

moonfog 16:55
16:57

Нейният банков сектор е десет пъти по-голям

dvemp 16:57
16:59

от другите сектори на икономиката.

moonfog 16:59
17:02

Както и да е, ние пуснахме този доклад

moonfog 17:02
17:05

юли, миналата година.

dvemp 17:05
17:07

И националната телевизия получи възбрана

dvemp 17:07
17:09

пет минути преди да излезе в ефир.

moonfog 17:09
17:11

Като във филмите се приземи на новинарското бюро

moonfog 17:11
17:13

и говорителят просто беше,

dvemp 17:13
17:15

"Това не се е случвало преди. Какво да правим?"

dvemp 17:15
17:17

И затова просто показахме сайта,

moonfog 17:17
17:20

за цялото това време като заряд.

dvemp 17:20
17:22

И станахме много популярни в Исландия,

dvemp 17:22
17:25

бях там и говорих за този проблем.

dvemp 17:25
17:27

И имаше едно чувство в обществото,

dvemp 17:27
17:29

че това не трябва да се случва отново.

moonfog 17:29
17:31

В резултат,

dvemp 17:31
17:33

работейки с някои исландски политици

dvemp 17:33
17:35

и още някои международни адвокати

dvemp 17:35
17:37

съставихме нещо от сорта на

dvemp 17:37
17:40

пакет от закони за Исландия,

dvemp 17:40
17:43

чрез които да стане нещо като офшорен рай

dvemp 17:43
17:46

за свободния печат.

dvemp 17:46
17:49

С най-силни журналистически протекции в целия свят,

dvemp 17:49
17:51

спечелиха нобелова награда

dvemp 17:51
17:53

за свобода на словото.

dvemp 17:53
17:55

Исландия е северна страна,

dvemp 17:55
17:58

така че също като Норвегия е възможно да се действа върху системата.

dvemp 17:58
18:00

И само преди месец

dvemp 18:00
18:03

беше прокаран пред исландския парламент.

moonfog 18:03
18:05

КА: Уау.

dvemp 18:05
18:11

(Аплодисменти)

dvemp 18:11
18:13

Последен въпрос, Джулиан.

dvemp 18:13
18:15

Когато мислиш за бъдещето,

moonfog 18:15
18:17

мислиш ли, че може да е в насока

dvemp 18:17
18:19

Биг Брадър налага още контрол,

moonfog 18:19
18:21

още секретност,

dvemp 18:21
18:23

или ние ще наблюдаваме

dvemp 18:23
18:25

Биг Брадър,

dvemp 18:25
18:28

или ще е двустранно?

dvemp 18:28
18:30

ДА: Не съм сигурен в каква насока ще се развие.

dvemp 18:30
18:32

Имам предвид има огромно напрежение

dvemp 18:32
18:35

да се хармонизират свободата на словото

dvemp 18:35
18:38

и прозрачността около света,

dvemp 18:38
18:40

в Европайския съюз,

dvemp 18:40
18:42

между Китай и САЩ.

dvemp 18:42
18:45

Накъде ще тръгне всичко? Трудно е да се каже.

dvemp 18:45
18:47

Затова е много интересно време, в което да живеем.

dvemp 18:47
18:49

Защото с малко усилия

dvemp 18:49
18:52

можем да наклоним везните в едната или другата посока.

dvemp 18:52
18:55

КА: Ами, изглежда аз изразявам мнението на аудиторията ни

dvemp 18:55
18:57

затова ще кажа, Джулиан, внимавай

moonfog 18:57
18:59

и нека силата да е с теб.

dvemp 18:59
19:01

ДА: Благодаря, Крис. КА: Благодаря.

dvemp 19:01
19:11

(Аплодименти)