Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Julian Assange: Why the world needs WikiLeaks in Bosnian

Last Modified By Time Content
senada1980 00:00
00:02

Kris Anderson: Julian, dobrodošao.

senada1980 00:02
00:04

Došli smo do saznanja da je VikiLiks, vaše djelo,

senada1980 00:04
00:06

u zadnjih nekoliko godina

senada1980 00:06
00:09

objavio više povjerljivih dokumenata

senada1980 00:09
00:11

nego ostatak svijetskih medija zajedno.

enchy 00:11
00:13

Da li je to zaista moguće ?

enchy 00:13
00:15

Julian Asanž: Da, da li je to zaista moguće ?

enchy 00:15
00:18

To je zabrinjavajuće -- zar ne ? -- da ostatak svjetskih medija

senada1980 00:18
00:20

radi tako loš posao

senada1980 00:20
00:22

da mala grupa aktivista

senada1980 00:22
00:24

je u mogućnosti da objavi više

senada1980 00:24
00:26

te vrste informacija

senada1980 00:26
00:28

nego ostatak svijetske štampe zajedno.

senada1980 00:28
00:30

KA: Kako to funkcioniše ?

senada1980 00:30
00:33

Kako ljudi objavljuju te dokumente ?

senada1980 00:33
00:36

I na koji način čuvate njihovu privatnost ?

senada1980 00:36
00:38

JA: Postoje -- onoliko koliko mi možemo reći --

senada1980 00:38
00:40

klasični zviždači.

senada1980 00:40
00:42

A mi posjedujemo više načina dostupnim njima

senada1980 00:42
00:44

za dostavljanje informacija.

senada1980 00:44
00:46

Tako što koristimo najusavršenije šifrovanje

senada1980 00:46
00:48

da prebacimo stvari preko interneta, da sakrijemo tragove,

senada1980 00:48
00:50

provučemo ih kroz pravne nadležnosti

senada1980 00:50
00:53

kao Švedska i Belgija

senada1980 00:53
00:56

da sprovedemo te pravne zaštite.

senada1980 00:57
00:59

Mi te informacije dobivamo poštom,

senada1980 00:59
01:02

običnom poštom,

senada1980 01:02
01:04

šifrovane ili ne,

senada1980 01:04
01:07

pregledamo ih kao obična novinarska kuća, presložimo --

senada1980 01:07
01:10

što je ponekad to nešto što je teško za uraditi,

senada1980 01:10
01:12

kada govorite o

senada1980 01:12
01:14

ogromnim bazama informacija --

senada1980 01:14
01:16

objavimo to u javnosti

senada1980 01:16
01:18

i onda se branimo

senada1980 01:18
01:21

od neizbježnih pravnih i političkih napada.

senada1980 01:21
01:23

KA: Znači vi se trudite da osigurate

senada1980 01:23
01:25

da su dokumenti legitimni.

senada1980 01:25
01:27

Ali vi ustvari

senada1980 01:27
01:30

skoro nikad ne znate pravi identitet izvora informacija.

senada1980 01:30
01:33

JA: To je tačno, da. Vrlo rijetko mi ikad saznamo.

senada1980 01:34
01:37

I onda kada saznamo u tom trenutku

senada1980 01:37
01:40

mi uništimo tu informaciju što je prije moguće.

senada1980 01:40
01:42

( Telefon zvoni ) Do vraga.

senada1980 01:42
01:46

( Smijeh )

senada1980 01:46
01:48

KA: Ja mislim da to CIA želi znati koja je šifra

senada1980 01:48
01:50

za TED članstvo.

senada1980 01:50
01:53

( Smijeh )

senada1980 01:53
01:55

Hajmo uzeti za primjer, ustvari.

senada1980 01:55
01:57

To je nešto

senada1980 01:57
01:59

što ste objavili prije nekoliko godina.

senada1980 01:59
02:01

Ako možete prikazati ovaj dokumenat ...

senada1980 02:01
02:03

Znači ovo je bila priča u Keniji prije nekoliko godina.

senada1980 02:03
02:06

Možete li reći šta ste to objavili i šta se desilo ?

senada1980 02:06
02:08

JA: To je ustvari Krolski izvještaj.

senada1980 02:08
02:11

To je bio izvještaj tajne obavještajne službe

senada1980 02:11
02:13

naručen od strane Kenijske vlade

senada1980 02:13
02:16

nakon izbora 2004.

senada1980 02:16
02:18

Prije 2004, Kenijom je upravljao

senada1980 02:18
02:20

Danijel arap Moi

senada1980 02:20
02:22

oko 18 godina.

senada1980 02:22
02:25

On je bio blagi diktator u Keniji.

senada1980 02:25
02:27

I onda kada je Kibaki došao na vlast --

senada1980 02:27
02:29

kroz koaliciju snaga koje su pokušavale

senada1980 02:29
02:31

da počiste korupciju u Keniji --

senada1980 02:31
02:33

naručili su ovaj izvještaj,

senada1980 02:33
02:35

potrošili su oko dva miliona funti

senada1980 02:35
02:37

na ovaj i još jedan izvještaj.

senada1980 02:37
02:40

A onda je vlada to skrivala

senada1980 02:40
02:42

i iskoristila to kao političku prednost nad Moiem,

senada1980 02:42
02:44

koji je bio najbogatiji čovjek --

senada1980 02:44
02:47

i još uvijek je najbogatiji čovjek -- u Keniji.

senada1980 02:47
02:50

To je Sveti Gral Kenijskog novinarstva.

senada1980 02:50
02:53

Otišao sam tamo 2007 godine,

senada1980 02:53
02:55

i uspjeli smo doći do ovoga

senada1980 02:55
02:57

pred same izbore --

senada1980 02:57
03:00

nacionalne izbore, 28. Decembra.

senada1980 03:02
03:05

Kada smo objavili taj izvještaj,

senada1980 03:05
03:08

učinili smo to tri dana nakon što je novi predsjednik, Kibaki,

senada1980 03:08
03:10

odlučio da se udruži sa

senada1980 03:10
03:12

čovjekom kojeg je želio da se riješi,

senada1980 03:12
03:14

Danijelom arap Moiem.

senada1980 03:14
03:17

Tako je ovaj izvještaj

senada1980 03:17
03:19

postao kamen

senada1980 03:19
03:22

oko predsjednikovog vrata.

senada1980 03:23
03:26

KA: I -- da skratimo ovu priču --

senada1980 03:26
03:29

došlo je do saznanja o izvještaju u Keniji,

senada1980 03:29
03:32

ne od službenih medija, već neposredno.

senada1980 03:32
03:35

I po vašem mišljenju, to je promjenilo izbore.

senada1980 03:35
03:38

JA: Da. To je postala naslovna strana Gardijana

senada1980 03:38
03:41

i tada je odštampano u svim susjednim zemljama Kenije,

senada1980 03:41
03:44

u Tanzanijskoj i Južno Afričkoj štampi.

senada1980 03:44
03:46

A došlo je izvana.

senada1980 03:46
03:48

I to je, nakon nekoliko dana,

senada1980 03:48
03:50

učinilo da se Kenijsko novinarstvo osjeća slobodno da priča o tome.

senada1980 03:50
03:53

A prikazivalo se ravno 20 noći na Kenijskoj Televiziji,

senada1980 03:53
03:56

što je promjenilo izbore za 10 procenata,

senada1980 03:56
03:58

prema izvještaju Kenijske obavještajne službe,

senada1980 03:58
04:00

što je potpuno promjenilo rezultate izbora.

senada1980 04:00
04:02

KA: Opa, znači vaše objavljivanje

senada1980 04:02
04:04

je zaista uveliko promjenilo svijet ?

senada1980 04:04
04:06

JA: Da.

senada1980 04:06
04:10

( Aplauz )

senada1980 04:10
04:12

KA: Ovdje -- Mi ćemo da pokazemo

senada1980 04:12
04:15

kratki isječak iz ovog

senada1980 04:15
04:17

snimka vazdušnog napada u Bagdadu.

senada1980 04:17
04:19

Čitav snimak je duži.

senada1980 04:19
04:21

ali ovo je kratki isječak.

senada1980 04:21
04:24

Ovo je -- osjetljiv materijal, da vas upozorim.

senada1980 04:24
04:27

Radio: ... samo jebeno, kad ih naciljaš otvori vatru.

senada1980 04:27
04:31

Vidim vaš element, uh imam oko četiri Humvija, uh tamo pored ...

senada1980 04:31
04:34

Čisto je. U redu. Pucam.

senada1980 04:34
04:37

Javite mi kad ih pogodite. Pucajmo.

senada1980 04:37
04:39

Zapalite ih sviju.

senada1980 04:39
04:41

Hajde, otvori vatru!

senada1980 04:41
04:44

( pucnjava iz oružja )

senada1980 04:44
04:47

Nastavite da pucate. Nastavite da pucate.

senada1980 04:47
04:50

( pucnjava iz oružja )

senada1980 04:50
04:53

Nastavite da pucate.

senada1980 04:53
04:55

Hotel... Bušmaster 2-6, Bušmaster 2-6,

senada1980 04:55
04:57

moramo da se pokrenemo, sada!

senada1980 04:57
05:00

Uredu je, sada smo naciljali svih osam osoba.

senada1980 05:00
05:03

Da, vidimo dvije ptice ( helikopteri ), i još uvijek pucamo.

senada1980 05:03
05:05

Prijem. Imam ih.

senada1980 05:05
05:07

2 - 6, ovo je 2 - 6, mi smo u pokretu.

senada1980 05:07
05:09

Ups, izvinjavam se. Šta se dešavalo tamo ?

senada1980 05:09
05:11

Do vraga, Kajl. U redu, hahaha. Pogodio sam ih.

senada1980 05:14
05:17

KA: Onda, kakav je bio uticaj toga ?

senada1980 05:17
05:20

JA: Uticaj na ljude koji su radili na tome

senada1980 05:20
05:22

bio je ogroman.

senada1980 05:22
05:24

Mi smo onda poslali dvoje ljudi u Bagdad

senada1980 05:24
05:26

da detaljnije istraže tu priču.

senada1980 05:26
05:29

To je samo prvi od tri napada

senada1980 05:29
05:31

koji se desio u toj sceni.

senada1980 05:31
05:33

KA: Znači li to da je 11 ljudi poginulo u tom napadu,

senada1980 05:33
05:35

uključujući dva Rojtersova radnika ?

senada1980 05:35
05:37

JA: Da. Dva Rojtersova radnika,

senada1980 05:37
05:40

i dva mala dijeteta su bila ranjena.

senada1980 05:40
05:43

Tamo je ukupno poginulo izmedju 18 i 26 ljudi.

senada1980 05:43
05:45

KA: I objavljivanje ovoga je prouzrokovalo

senada1980 05:45
05:47

ogroman bijes posvuda.

senada1980 05:47
05:49

Koji je bio ključni faktor svega ovoga

senada1980 05:49
05:52

što je ustvari prouzrokovalo sav taj bijes, šta vi mislite ?

senada1980 05:52
05:54

JA: Neznam, pretpostavljam da ljudi mogu vidjeti

senada1980 05:54
05:57

ogromno neslaganje u sili.

senada1980 05:57
05:59

Imate ljude koji opušteno hodaju ulicom,

senada1980 05:59
06:02

a onda Apač helikopter udaljen jedan kilometar

senada1980 06:02
06:04

ispaljuje 30-milimetarske rakete

senada1980 06:04
06:06

po svima --

senada1980 06:06
06:09

tražeći bilo kakav izgovor za to --

senada1980 06:09
06:11

i ubija ljude koji spašavaju ranjene.

senada1980 06:11
06:14

I tu su bila upletena dva novinara koji očigledno nisu bili pobunjenici

senada1980 06:14
06:16

jer to je njihov svakodnevni posao.

enchy 06:18
06:21

KA: Postoji, jedan analitičar Američke obavještajne službe,

senada1980 06:21
06:23

Bradli Maning, koji je uhapšen.

senada1980 06:23
06:26

I on je navodno priznao u " chat " sobi

senada1980 06:26
06:29

da vam je dostavio ovaj snimak,

senada1980 06:29
06:31

zajedno sa 280 000

senada1980 06:31
06:33

povjerljivih telegrama Američke ambasade.

enchy 06:33
06:36

Mislim, da li je ?

senada1980 06:36
06:38

JA: Pa zapravo, mi smo porekli primanje tih telegrama.

senada1980 06:38
06:40

On je optužen,

senada1980 06:40
06:42

prije nekih pet dana,

senada1980 06:42
06:45

za posjedovanje 150 000 telegrama

senada1980 06:45
06:47

i objavljivanje 50.

senada1980 06:47
06:50

Mi smo objavili

senada1980 06:50
06:52

početkom ove godine

senada1980 06:52
06:55

telegram iz Američke ambasade u Reykjaviku.

senada1980 06:56
06:58

Ali to ne mora biti povezano.

senada1980 06:58
07:00

Ja sam bio poznat posjetilac te ambasade.

senada1980 07:00
07:02

KA: Mislim, ako ste primili na hiljade

senada1980 07:02
07:05

diplomatskih telegrama Američke ambasade...

senada1980 07:05
07:07

JA: Mi bismo ih objavili. ( KA: Biste ? )

senada1980 07:07
07:10

JA: Da. ( KA: Zašto ? )

senada1980 07:10
07:12

JA: Zbog toga što takve stvari

senada1980 07:12
07:15

otkriju pravu istinu

senada1980 07:15
07:17

recimo,

senada1980 07:17
07:19

o Arapskim vladama,

senada1980 07:19
07:22

istinske povrede ljudskih prava u tim vladama.

senada1980 07:22
07:24

Ako pogledate telegrame koji su otkriveni,

senada1980 07:24
07:26

to je taj materijal koji se tamo nalazi.

senada1980 07:26
07:28

KA: Hajde da pričamo malo opširnije o tome.

senada1980 07:28
07:30

Uopšteno, kakva je vaša filozofija ?

senada1980 07:30
07:32

Zašto je u redu

senada1980 07:32
07:35

ohrabrivanje objave tajnih informacija ?

senada1980 07:36
07:39

JA: Pa, postoji pitanje koja vrsta informacija je važna u svijetu,

senada1980 07:39
07:41

i koja vrsta informacija

senada1980 07:41
07:43

može donijeti promjenu.

senada1980 07:43
07:45

A postoji mnogo informacija.

senada1980 07:45
07:47

Znači informacije za koje organizacije

senada1980 07:47
07:50

troše ekonomske napore da ih sakriju,

enchy 07:50
07:52

su vrlo dobar znak

senada1980 07:52
07:54

da kada te informacije procure,

senada1980 07:54
07:56

postoji nada da se napravi nešto dobro.

senada1980 07:56
07:58

Jer organizacije koje ih poznaju najbolje,

enchy 07:58
08:00

a poznaju ih izvana i iznutra,

senada1980 08:00
08:03

troše trud da ih sakriju.

senada1980 08:03
08:05

A to je ono što smo vidjeli u praksi.

senada1980 08:05
08:08

I to je historija novinarstva.

senada1980 08:08
08:11

KA: Dali postoje rizici s time,

senada1980 08:11
08:14

bilo za pojedince koji su umiješani u to

senada1980 08:14
08:16

ili za društvo u cijelini,

senada1980 08:16
08:18

gdje objavljivanje zapravo može imati

senada1980 08:18
08:20

nenamjerne posljedice ?

senada1980 08:20
08:22

JA: Mi to nismo primjetili u vezi sa bilo čim što smo objavili.

senada1980 08:22
08:24

Pošto mi imamo politiku imunizacije štete.

senada1980 08:24
08:26

Imamo način na koji radimo sa informacijama

senada1980 08:26
08:28

koje posjeduju neku vrstu ličnih

senada1980 08:28
08:30

identifikacionih informacija u sebi.

senada1980 08:31
08:34

Ali postoje legitimne tajne --

senada1980 08:34
08:37

znate, vaš zdravstveni karton:

senada1980 08:37
08:39

to je legitimna tajna.

senada1980 08:39
08:41

Ali mi se susrećemo sa zviždačima koji nam dolaze

senada1980 08:41
08:44

a koji su vrlo dobro motivisani.

senada1980 08:44
08:46

KA: Znači oni jesu dobro motivisani.

senada1980 08:46
08:48

A šta biste rekli, na primjer,

senada1980 08:48
08:51

roditelju nekoga --

senada1980 08:51
08:54

čiji sin služi Američku vojsku,

senada1980 08:54
08:56

i on vam kaže, " Znate šta,

senada1980 08:56
08:58

objavili ste nešto za šta je neko imao inicijativu da to objavi.

senada1980 08:58
09:00

To pokazuje američkog vojnika kako se smije

senada1980 09:00
09:02

ljudima koji umiru.

senada1980 09:02
09:04

To daje utisak -- upravo je dalo utisak

senada1980 09:04
09:06

milionima ljudi u svijetu

senada1980 09:06
09:08

da su američki vojnici nehumani.

senada1980 09:08
09:10

Ustvari, oni to nisu. Moj sin nije. Kako se usudjujete ?"

senada1980 09:10
09:12

Šta biste vi rekli na to ?

senada1980 09:12
09:14

JA: Da, imamo dosta i toga.

senada1980 09:14
09:16

Ali znajte, ljudi u Bagdadu,

senada1980 09:16
09:19

ljudi u Iraku, ljudi u Afganistanu --

senada1980 09:19
09:21

oni ne trebaju da vide taj snimak:

senada1980 09:21
09:23

oni to vide svaki dan.

senada1980 09:23
09:26

Znači to neće promjeniti njihovo mišljenje. To neće promjeniti njihovu percepciju.

senada1980 09:26
09:28

To je ono što oni vide svaki dan.

senada1980 09:28
09:31

To će promjeniti percepciju i mišljenje

senada1980 09:31
09:33

ljudi koji za sve to plaćaju.

senada1980 09:33
09:36

I tome se mi nadamo.

senada1980 09:36
09:39

KA: Znači pronašli ste način da osvijetlite

senada1980 09:39
09:42

ono što vidite

senada1980 09:42
09:45

kao vrstu mračnih tajni u kompanijama i vladama.

senada1980 09:46
09:48

Svijetlo je dobro.

enchy 09:48
09:50

Ali da li vi vidite ironiju u činjenici da,

enchy 09:50
09:52

da biste osvijetlili s tim svijetlom,

enchy 09:52
09:54

sami morate

senada1980 09:54
09:57

stvoriti tajnovitost vaših izvora ?

senada1980 09:57
10:00

JA: Ne sasvim. Mi nemamo

senada1980 10:00
10:03

još uvijek bilo kakve " dizidente" VikiLiksa.

senada1980 10:04
10:07

Mi nemamo izvore koji se ne slažu s drugim izvorima.

senada1980 10:08
10:11

Ako bi oni istupili, bila bi to nezgodna situacija za nas.

senada1980 10:11
10:14

Ali mi po svoj prilici radimo na takav način

senada1980 10:14
10:16

da se ljudi osjećaju

senada1980 10:16
10:18

moralno primoranim

senada1980 10:18
10:21

da nastave našu misiju, a ne da je zafrknu.

senada1980 10:22
10:25

KA: Interesuje me, na osnovu svega što smo čuli do sada --

senada1980 10:25
10:28

zanima me mišljenje TED publike.

senada1980 10:30
10:32

Pošto znate, možda postoji par mišljenja

senada1980 10:32
10:34

o VikiLiks-u i o Julijanu.

senada1980 10:34
10:37

Znate već, heroj -- narodni heroj --

senada1980 10:37
10:40

unosi ovo vazno svijetlo.

senada1980 10:40
10:42

Opasni smutljivac.

senada1980 10:43
10:46

Ko misli da je heroj ?

senada1980 10:47
10:50

Ko misli da je opasni smutljivac ?

senada1980 10:51
10:53

JA: Ma hajde. Mora biti neko.

senada1980 10:54
10:56

KA: To je blaga publika, Julijane, blaga publika.

senada1980 10:56
10:58

Moramo pokušati bolje. Hajde da im pokažemo drugi primjer.

senada1980 10:58
11:01

Ovdje je nešto što još niste objavili,

senada1980 11:01
11:04

ali objavljujete za TED.

senada1980 11:04
11:06

Mislim to je intrigantna priča koja se upravo desila, tačno ?

senada1980 11:06
11:08

O čemu se radi ?

senada1980 11:08
11:10

JA: Ovo je primjer onoga što mi radimo

senada1980 11:10
11:12

skoro svaki dan.

senada1980 11:12
11:15

Znači pred kraj prošle godine -- u novembru prošle godine --

senada1980 11:15
11:17

desilo se niz eksplozija na bušotinama

senada1980 11:17
11:19

u Albaniji

senada1980 11:19
11:22

kao ona u Meksičkom zaljevu,

senada1980 11:22
11:24

ali ne tako velike.

senada1980 11:24
11:27

I dobili smo izvještaj --

senada1980 11:27
11:30

vrstu inženjerske analize o tome šta se desilo --

senada1980 11:30
11:33

koji govori da su pripadnici obezbjedjenja

senada1980 11:33
11:36

nekih suparničkih naftnih kompanija

senada1980 11:36
11:39

ustvari parkirali kamione tamo i onda ih digli u zrak.

senada1980 11:40
11:43

I dio albanske vlade je bio umješan, itd., itd.

senada1980 11:44
11:45

A inženjerski izvještaj

senada1980 11:45
11:47

nema nikakvo uzglavlje.

senada1980 11:47
11:49

Tako da je to bio jako težak dokument za nas.

senada1980 11:49
11:51

Nismo mogli da ga verifikujemo jer nismo znali

senada1980 11:51
11:53

ko ga je napisao a znali smo o čemu je.

senada1980 11:53
11:55

Tako da smo bili skeptični misleći da se to

senada1980 11:55
11:57

neka suparnička naftna kompanija poigrava sa tim problemom.

senada1980 11:57
11:59

Pod tim okolnostima, objavili smo to i rekli,

senada1980 11:59
12:01

" Gledajte, mi smo skeptični u vezi ovoga.

senada1980 12:01
12:03

Ne znamo, ali šta možemo ?

senada1980 12:03
12:05

Materijal izgleda dobro, osjećaj je dobar,

senada1980 12:05
12:07

ali mi jednostavno ne možemo to provjeriti. "

senada1980 12:07
12:10

A onda smo primili pismo

senada1980 12:10
12:13

baš ove sedmice

senada1980 12:13
12:16

od kompanije koja ga je napisala,

senada1980 12:16
12:19

želeći da otkrije izvor --

senada1980 12:19
12:22

( Smijeh )

senada1980 12:23
12:26

u kojem piše, " Hej, mi želimo da otkrijemo izvor. "

senada1980 12:26
12:28

A mi smo rekli, " O recite nam nešto više.

senada1980 12:28
12:31

O kakvom dokumentu vi govorite tačno ?

senada1980 12:31
12:34

Možete li dokazati da vi posjedujete taj dokumenat ?

senada1980 12:34
12:36

Da li je on stvarno vaš ?"

senada1980 12:36
12:39

Oni su nam onda poslali ovaj snimak ekrana

senada1980 12:39
12:41

sa autorom

senada1980 12:41
12:44

u formatu " Microsoft Word-a "

senada1980 12:46
12:48

Da.

senada1980 12:48
12:53

( Aplauz )

senada1980 12:53
12:55

To se dešavalo mnogo puta.

senada1980 12:55
12:57

To je jedna od naših metoda

senada1980 12:57
13:00

identifikovanja -- provjeravanja materijala,

enchy 13:00
13:02

to što pokušavamo da nagovorimo te ljude da pišu pisma.

senada1980 13:02
13:05

KA: Da. Da li ste imali informacije

senada1980 13:05
13:07

unutar BP-a ?

senada1980 13:07
13:10

JA: Da, imamo mnogo, ali mislim, u ovom trenutku,

senada1980 13:10
13:13

ulažemo velik trud u sakupljanju novčanih sredstava i u izgradnju.

senada1980 13:13
13:15

Tako da je stepen našeg objavljivanja

senada1980 13:15
13:17

u zadnjih nekoliko mjeseci

senada1980 13:17
13:19

sveden na minimum

senada1980 13:19
13:22

dok mi preuredjujemo naše pozadinske sisteme

senada1980 13:22
13:25

za izvanredno zanimanje javnosti koje mi imamo.

senada1980 13:25
13:27

To je problem.

senada1980 13:27
13:30

Kao svaka početna organizacija koja raste,

senada1980 13:30
13:32

mi smo oduševljeni

senada1980 13:32
13:34

našim rastom.

senada1980 13:34
13:36

A to znači da dobivamo ogomnu količinu

senada1980 13:36
13:38

informacija od strane zviždača

senada1980 13:38
13:40

vrlo visokog kalibra,

senada1980 13:40
13:42

ali nemamo dovoljno ljudi da ustvari

senada1980 13:42
13:44

procesiramo i pregledamo te informacije.

senada1980 13:44
13:46

KA: Znači to je glavni problem,

senada1980 13:46
13:48

uglavnom novinari volonteri

senada1980 13:48
13:51

i/ili finansiranje novinarskih plaća ?

senada1980 13:51
13:53

JA: Da. Tako je, i ljudi kojima vjerujemo.

senada1980 13:53
13:55

Pa mislim, mi smo organizacija

senada1980 13:55
13:57

kojoj je teško rasti vrlo brzo

senada1980 13:57
13:59

zbog vrste materijala sa kojim radimo.

senada1980 13:59
14:02

Moramo se restruktuirati

senada1980 14:02
14:04

da bi smo imali ljude

senada1980 14:04
14:07

koji će raditi sa stvarima najviše državne bezbjednosti,

senada1980 14:07
14:09

a onda sa slučajevima niže bezbjednosti.

senada1980 14:09
14:12

KA: Pomozite nam da vas bolje upoznamo

senada1980 14:12
14:14

i kako ste otpočeli ovaj posao.

senada1980 14:14
14:16

Mislim da sam pročitao da ste kao dijete

senada1980 14:16
14:19

išli u 37 različitih škola.

senada1980 14:19
14:21

Da li je to tačno ?

senada1980 14:21
14:24

JA: Pa dobro, moji roditelji su bili u filmskoj industriji

senada1980 14:24
14:26

a onda u bijegu od kulta,

senada1980 14:26
14:28

tako da kombinacija izmedju to dvoje ...

senada1980 14:28
14:32

( Smijeh )

senada1980 14:32
14:34

KA: Mislim, psiholog bi mogao reći

enchy 14:34
14:37

da je to recpat za razvijanje paranoje.

senada1980 14:37
14:39

JA: Šta, filmska industrija ?

senada1980 14:39
14:42

( Smijeh )

senada1980 14:42
14:45

( Aplauz )

enchy 14:45
14:47

KA: Također ste bili -- mislim,

enchy 14:47
14:49

bili ste haker u mlađoj životnoj dobi

senada1980 14:49
14:52

i susreli ste se s vlastima prilično rano.

senada1980 14:52
14:55

JA: Pa dobro, bio sam novinar.

senada1980 14:55
14:57

Znate, bio sam vrlo mlad novinar aktivist u ranoj životnoj dobi.

senada1980 14:57
14:59

Pisao sam časopis,

senada1980 14:59
15:02

bio osudjivan zbog toga kao tinejdžer.

senada1980 15:02
15:04

Tako da morate biti oprezni sa hakiranjem.

senada1980 15:04
15:06

Mislim postoji kao -- postoji metod

senada1980 15:06
15:08

koji se može upotrijebiti za različite stvari.

senada1980 15:08
15:10

Nažalost trenutno,

enchy 15:10
15:12

najviše je upotrebljavan od strane ruske mafije

senada1980 15:12
15:14

da bi se kralo sa računa vaših baka

senada1980 15:14
15:17

Tako da ta fraza nije --

senada1980 15:17
15:19

tako lijepa kao što je prije bila.

senada1980 15:19
15:21

KA: Da, ja zasigurno ne mislim

senada1980 15:21
15:24

da vi kradete sa računa bilo čije bake.

senada1980 15:24
15:26

Ali šta je sa

senada1980 15:26
15:28

vašim osnovnim vrijednostima ?

senada1980 15:28
15:31

Možete li nam objasniti koje su to

senada1980 15:31
15:33

i možda navesti poneki incident iz vašeg života

senada1980 15:33
15:36

koji je pomogao da ih odredi ?

senada1980 15:38
15:40

JA: Nisam siguran u vezi incidenta.

senada1980 15:40
15:43

Ali osnovne vrijednosti:

senada1980 15:43
15:46

pa, sposobni, velikodušni ljudi

senada1980 15:46
15:48

ne stvaraju žrtve:

senada1980 15:48
15:50

oni njeguju žrtve.

senada1980 15:50
15:52

A to je nešto što je poteklo od mog oca

senada1980 15:52
15:55

i nešto od drugih sposobnih, velikodušnih ljudi

senada1980 15:55
15:58

koji su bili u mome životu.

senada1980 15:58
16:00

KA: Sposobni, velikodušni ljudi ne stvaraju žrtve:

senada1980 16:00
16:02

oni njeguju žrtve ?

senada1980 16:02
16:04

JA: Da. I znate,

senada1980 16:04
16:08

ja sam ratoborna osoba,

senada1980 16:08
16:10

tako da nisam pretjerano dobar u njegovanju.

senada1980 16:10
16:13

Ali na neki način --

senada1980 16:13
16:16

Postoji drugi način njegovanja žrtava,

senada1980 16:16
16:19

a to je hvatanje počinioca

senada1980 16:19
16:21

krivičnih djela.

senada1980 16:21
16:23

A to je nešto

senada1980 16:23
16:25

što je dio mog karaktera

senada1980 16:25
16:27

veoma dugo.

senada1980 16:27
16:30

KA: Recite nam, na brzinu, u posljednoj minuti, priču:

senada1980 16:30
16:33

šta se desilo na Islandu ?

senada1980 16:33
16:36

Ustvari ste objavili nešto tamo,

senada1980 16:36
16:39

susreli se sa problemom s bankom,

senada1980 16:39
16:41

a onda je novinarskoj agenciji tamo

senada1980 16:41
16:44

zabranjeno da objave tu priču.

senada1980 16:44
16:46

Umjesto toga, oni su objavili vašu stranu priče.

senada1980 16:46
16:49

To vas je učinilo važnom osobom na Islandu. Šta se zatim desilo ?

senada1980 16:49
16:51

JA: Da, to je velik slučaj, znate.

senada1980 16:51
16:53

Island je prošao kroz finansijsku krizu.

senada1980 16:53
16:55

Bio je to najjači udarac na neku zemlju u svijetu.

senada1980 16:55
16:57

Njihov bankarski sektor je bio 10 puta BDP-a veći

senada1980 16:57
16:59

od ostatka ekonomije.

senada1980 16:59
17:02

U svakom slučaju, objavili smo taj izvještaj

senada1980 17:02
17:05

u julu prošle godine.

enchy 17:05
17:07

Državna televizija našla se pod zabranom emitovanja

senada1980 17:07
17:09

pet minuta prije samog emitovanja.

senada1980 17:09
17:11

Kao iz filma, zabrana se našla na novinarskom stolu,

senada1980 17:11
17:13

i voditelj je rekao,

senada1980 17:13
17:15

" Ovo se nikad prije nije desilo. Šta da radimo ?"

enchy 17:15
17:17

Stoga smo prikazivali samo internet-stranicu,

senada1980 17:17
17:20

čitavo vrijeme, kao pokriće.

enchy 17:20
17:22

I postali smo vrlo poznati na Islandu,

senada1980 17:22
17:25

otišli smo tamo i govorili o ovom problemu.

senada1980 17:25
17:27

Pojavio se osjećaj u zajednici

senada1980 17:27
17:29

da se to nikad ne smije ponoviti.

senada1980 17:29
17:31

Kao rezultat,

enchy 17:31
17:33

kroz rad sa nekim islandskim političarima

enchy 17:33
17:35

i nekim drugim međunarodnim pravnim stručnjacima,

senada1980 17:35
17:37

došli smo do nekog novog

senada1980 17:37
17:40

paketa propisa za Island

enchy 17:40
17:43

da bi na neki način postalo spoljašnje utočište

senada1980 17:43
17:46

za slobodno novinarstvo,

senada1980 17:46
17:49

sa najjačom zaštitom novinara u svijetu,

senada1980 17:49
17:51

sa novom Nobelovom nagradom

senada1980 17:51
17:53

za slobodu govora.

senada1980 17:53
17:55

Island je nordijska zemlja

senada1980 17:55
17:58

pa je poput Norveške, u stanju da to unese u sistem.

senada1980 17:58
18:00

Baš prije mjesec dana,

senada1980 18:00
18:03

ovo je prošlo jednoglasno od strane islandskog parlamenta.

senada1980 18:03
18:05

KA: Opa.

senada1980 18:05
18:11

( Aplauz )

senada1980 18:11
18:13

Zadnje pitanje za vas, Julijan.

senada1980 18:13
18:15

Kada razmišljate o budućnosti,

senada1980 18:15
18:17

da li mislite da će vjerovatno

senada1980 18:17
18:19

Veliki Brat imati više kontrole,

senada1980 18:19
18:21

više tajnovitosti,

senada1980 18:21
18:23

ili mi koji gledamo

senada1980 18:23
18:25

Velikog Brata,

senada1980 18:25
18:28

ili će se sve to odigrati na bilo koji način ?

enchy 18:28
18:30

JA: Nisam baš siguran u kojem pravcu to ide.

senada1980 18:30
18:32

Mislim, postoje ogromni pritisci

senada1980 18:32
18:35

da se izjednače propisi slobode govora

senada1980 18:35
18:38

i propisi o transparentnosti širom svijeta --

senada1980 18:38
18:40

unutar Evropske Unije,

enchy 18:40
18:42

između Kine i SAD-a.

senada1980 18:42
18:45

Kojim putem će to krenuti ? Teško je predvidjeti.

senada1980 18:45
18:47

Zato je vrlo interesantno biti u ovom vremenu.

senada1980 18:47
18:49

Jer uz samo manji napor

senada1980 18:49
18:52

mozemo usmjeriti tok na bilo koju stranu.

senada1980 18:52
18:55

KA: Pa mislim, izgleda kao da odražavam mišljenje publike

senada1980 18:55
18:57

kad kažem, Julijane, budite oprezni

senada1980 18:57
18:59

i neka je snaga na vašoj strani.

senada1980 18:59
19:01

JA: Hvala vam, Kris. ( KA: Hvala vama.)

senada1980 19:01
19:11

( Aplauz )