Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Julian Assange: Why the world needs WikiLeaks in Azerbaijani

Last Modified By Time Content
trinusd 00:00
00:02

Chris Anderson : Julian, xoş gəlmisiniz.

gulchin 00:02
00:04

Belə bir məlumat verildi ki Wikileaks, sənin əsərin,

trinusd 00:04
00:06

...son illərdə

mursalza 00:06
00:09

bütün dünya mətbuatının yayımladığı

mursalza 00:09
00:11

məlumatdan daha çox məlumat yayımlayıb.

gulchin 00:11
00:13

Bu mümkündürmü?

trinusd 00:13
00:15

Julian Assange : Bəli, bunun doğru olması mümkündür?

gulchin 00:15
00:18

geri qalan dünya mediasının bu qədər pis işləməsi

trinusd 00:18
00:20

narahatlıq vericidir ele deyilmi?

gulchin 00:20
00:22

kiçik bir aktivistlər qrupu

gulchin 00:22
00:24

bütün dünya

gulchin 00:24
00:26

mətbuatından daha

gulchin 00:26
00:28

çox informasiya yaymağa qadirdir.

gulchin 00:28
00:30

CA: Bunu necə edirsiniz?

gulchin 00:30
00:33

İnsanlar bu sənədləri necə yayır?

gulchin 00:33
00:36

Məxfilik prinsipi necə qorunur?

mursalza 00:36
00:38

JA: Bildiyimiz qədərilə bunlar

mursalza 00:38
00:40

məlumat sızdıran şəxslərdir.

mursalza 00:40
00:42

Bu məlumatların bizə çatması üçün

mursalza 00:42
00:44

müxtəlif yollar var.

gulchin 00:44
00:46

İzlənmənin qarşısını almaq,

mursalza 00:46
00:48

internetdə rahat yaymaq üçün məlumatı şifrələyir,

gulchin 00:48
00:50

qanuni qorunmasını təmin etmək üçün

gulchin 00:50
00:53

İsveçrə və Belçika kimi

gulchin 00:53
00:56

ölkə məhkəmələrinə müraciət edirik.

gulchin 00:57
00:59

İnformasiyanı şifrəli və ya adi

gulchin 00:59
01:02

halda qəbul edir,

gulchin 01:02
01:04

adi xəbər agentliklərində olduğu kimi

gulchin 01:04
01:07

nəzərdən keçirir, formatlaşdırır--

mursalza 01:07
01:10

nəhəng məlumat bazaları olduqda bu bir

gulchin 01:10
01:12

az çətin də

gulchin 01:12
01:14

ola bilər--

gulchin 01:14
01:16

ictimaiyyətə açıqlayır

gulchin 01:16
01:18

və mümkün leqal və siyasi

gulchin 01:18
01:21

hücumlara qarşı özümüzü qoruyuruq.

gulchin 01:21
01:23

CA: Yəni sənədlərin hüquqiliyi təmin

gulchin 01:23
01:25

edilir demək.

gulchin 01:25
01:27

Çox vaxt məlumat mənbəyinin

gulchin 01:27
01:30

kim olduğunu da bilmirsiniz axı.

gulchin 01:30
01:33

JA: Doğrudur. Onları nadir halda tanıyırıq.

mursalza 01:34
01:37

Əgər məlumatın mənbəyini tapsaq

mursalza 01:37
01:40

həmin informasıyanı dərhal məhv edirik.

gulchin 01:40
01:42

(Telefon zəng çalır) Zibil.

gulchin 01:42
01:46

(Gülüş)

gulchin 01:46
01:48

CA: Məncə CIA-di, TED-ə üzvlüyün kodunu

gulchin 01:48
01:50

soruşur.

gulchin 01:50
01:53

(Gülüş)

gulchin 01:53
01:55

Mövcud misallara nəzər salaq məncə.

gulchin 01:55
01:57

Bu, bir neçə il əvvəl

mursalza 01:57
01:59

sızdırılan məlumatdır.

gulchin 01:59
02:01

Bu sənədə nəzər salaq.

gulchin 02:01
02:03

Kenyadan bir hekayə idi.

gulchin 02:03
02:06

Bu hekayəni necə sızdırmağınız haqda danışa bilərsən?

mursalza 02:06
02:08

JA: Bu sənəd Kroll Report-dur.

mursalza 02:08
02:11

2004-cü il seçkilərindən sonra

gulchin 02:11
02:13

Kenya hökuməti tərəfindən

gulchin 02:13
02:16

aparılmış araşdırma idi.

gulchin 02:16
02:18

2004-cü il seçkilərinə qədər

gulchin 02:18
02:20

Kenya 18 il müddətində

gulchin 02:20
02:22

Daniel arap Moi tərəfindən idarə olunmuşdu.

mursalza 02:22
02:25

O Kenyada mülayim diktator idi.

gulchin 02:25
02:27

Coalisiyanın gücü ilə Kibabi

gulchin 02:27
02:29

hakimiyyətə gəlib korrupsiya ilə

gulchin 02:29
02:31

mübarizəyə başlayanda

gulchin 02:31
02:33

onlar 2 milyon paund xərcləməklə

gulchin 02:33
02:35

bu birgə hesabatı

gulchin 02:35
02:37

yayımladılar.

gulchin 02:37
02:40

Hökumət də bu hesabatdan

gulchin 02:40
02:42

Kenyada həmin vaxt və indi də

gulchin 02:42
02:44

ən varlı adam olan Moiyə qarşı

gulchin 02:44
02:47

siyasi güc kimi istifadə etdilər.

gulchin 02:47
02:50

Kenya jurnalistikasının müqəddəs kitabı kimidir.

gulchin 02:50
02:53

2007-ci ildə

gulchin 02:53
02:55

28 Dekabr seçkilərdən bir az əvvəl

gulchin 02:55
02:57

Kenyaya gedib,

gulchin 02:57
03:00

sənədləri əldə edə bilmişdim.

gulchin 03:02
03:05

Bu hesabatı, yeni prezident Kibabi

gulchin 03:05
03:08

Daniel arap Moinin pullarına əl qoyacaq adamla

gulchin 03:08
03:10

yaxınlaşmağa başladıqdan

gulchin 03:10
03:12

3 gün sonra

gulchin 03:12
03:14

yayımladıq.

gulchin 03:14
03:17

Bu hadisədən sonra

gulchin 03:17
03:19

hesabat prezident Kibabiyə

gulchin 03:19
03:22

zərbə oldu.

gulchin 03:23
03:26

CA: Uzun sözün qısası-

gulchin 03:26
03:29

hesabat Kenya mətbuatına

mursalza 03:29
03:32

birbaşa deyil, dolayısı yollar ilə çatdırıldı.

gulchin 03:32
03:35

Və fikirləşirsən ki, bu seçkilərin nəticəsini dəyişdi.

mursalza 03:35
03:38

JA: Bəli. Xəbər əvvəl Guardianın baş səhifəsinda, sonra isə

gulchin 03:38
03:41

Kenyanın ətrafındakı ölkələrdə, Tanzaniya

gulchin 03:41
03:44

və Canubi Afrikada dərc olundu.

gulchin 03:44
03:46

Xəbər xaricdən gəldi.

gulchin 03:46
03:48

Bir neçə günün içində Kenya mətbuatı

gulchin 03:48
03:50

da məsələ haqda rahat yazmağa başladı.

gulchin 03:50
03:53

20 gün ardıcıl olaraq Kenya mətbuatında

mursalza 03:53
03:56

yayımlandı və Kenya təhlükəsizlik xidmətinin

mursalza 03:56
03:58

hesabatına görə səslərin 10 faizini dəyişdirdi,

gulchin 03:58
04:00

bununla da seçki nəticələrinin dəyişməsinə yol açdı.

gulchin 04:00
04:02

CA: Yəni sizin sızdırdığınız

gulchin 04:02
04:04

məlumat həqiqətən dünyanı dəyişdi?

mursalza 04:04
04:06

JA: Bəli.

gulchin 04:06
04:10

(Alqış)

gulchin 04:10
04:12

CA: Bu dəfə isə, Bağdaddakı

gulchin 04:12
04:15

hava hücumu haqda

gulchin 04:15
04:17

video var.

gulchin 04:17
04:19

Video özü bir az uzundur.

gulchin 04:19
04:21

Bu qısa klip şəklindədir.

mursalza 04:21
04:24

Əvvəlcədən deyim, bu videoda bir az şiddət var.

gulchin 04:24
04:27

Radio: ... zibil, bircə üstləri açılsa.

mursalza 04:27
04:31

İndi görünürlər, Xammerdə görünür..

gulchin 04:31
04:34

Aydındır. Atəş.

gulchin 04:34
04:37

Hamısını görəndə xəbər elə. Güllələ.

mursalza 04:37
04:39

Hamısını vur.

gulchin 04:39
04:41

Atəş, atəş!

gulchin 04:41
04:44

(Avtomatik silahdan atəş)

mursalza 04:44
04:47

Davam et, davam.

gulchin 04:47
04:50

(Avtomatik silahdan atəş)

gulchin 04:50
04:53

Davam.

gulchin 04:53
04:55

Otel... Bushmaster Two-Six, Bushmaster Two-Six,

mursalza 04:55
04:57

qayıtmaq lazımdı, indi!

gulchin 04:57
05:00

Oldu, 8 nəfərin hamısını öldürdük.

mursalza 05:00
05:03

İki vertolyot var, atəş etməyə davam edirik.

mursalza 05:03
05:05

Oldu. Hamısı öldü.

gulchin 05:05
05:07

Two-Six, Two-Six-dir danışan, hərəkətdəyik.

gulchin 05:07
05:09

Oops. Bağışla. O nə idi elə?

gulchin 05:09
05:11

Zibil, Kyle. Ahaa, həll oldu, hahaha

gulchin 05:14
05:17

CA: Bu videonun təsiri necə oldu?

gulchin 05:17
05:20

JA: Bu işdə əli olan insanlar üçün

gulchin 05:20
05:22

ağır oldu.

gulchin 05:22
05:24

Bu video ilə bağlı araşdırma üçün

mursalza 05:24
05:26

Bağdada 2 nəfər göndərildi.

gulchin 05:26
05:29

Bu əslində videodakı 3 hücumdan

gulchin 05:29
05:31

biridir.

gulchin 05:31
05:33

CA: Səhv etmirəmsə bu hücumda Reutersin

gulchin 05:33
05:35

2 əməkdaşı olmaqla 11 nəfər öldü hə?

gulchin 05:35
05:37

JA: Bəli. İki Reuters işçisi öldü,

gulchin 05:37
05:40

2 uşaq yaralandı.

mursalza 05:40
05:43

Ümumilikdə isə 18-26 nəfər adam öldü.

gulchin 05:43
05:45

CA: Bunların yayımlanması

gulchin 05:45
05:47

geniş narazılığa səbəb oldu.

gulchin 05:47
05:49

Sizcə bu qəzəb və narazılığın

gulchin 05:49
05:52

başlıca səbəbi nə idi?

gulchin 05:52
05:54

JA: Bilmirəm dəqiq, məncə

gulchin 05:54
05:57

insanlar güclərin qeyri-bərabərliyini gördülər.

gulchin 05:57
05:59

Küçəylə rahatca gedən insanların üstündə

mursalza 05:59
06:02

uçan Apaçi vertolyotu 30mm-lik

mursalza 06:02
06:04

mərmilərilə

gulchin 06:04
06:06

güllələyir-

mursalza 06:06
06:09

həm də heç bir səbəb olmadan --

mursalza 06:09
06:11

və hətta yaralıları xilas edənləri belə öldürürlər

gulchin 06:11
06:14

Üsyançı olmadıqları dəqiq olan və öz işlərini görən

gulchin 06:14
06:16

iki jurnalist də var idi.

gulchin 06:18
06:21

CA: ABŞ təhlükəsizlik agenti Bradley Manning

gulchin 06:21
06:23

yaxanlandı.

gulchin 06:23
06:26

O da bildirilir ki, sorğu otağında video ilə

gulchin 06:26
06:29

yanaşı 280,000 ABŞ səfirliynin yazışmalarını

gulchin 06:29
06:31

da sizə sızdırdığını

gulchin 06:31
06:33

etiraf edib.

gulchin 06:33
06:36

Bu doğrudur?

gulchin 06:36
06:38

JA: Biz bu yazıları aldığımız inkar etmişik.

gulchin 06:38
06:40

5 gün əvvəl, sahib olduğu

gulchin 06:40
06:42

150 000 yazışmadan 50-ni

gulchin 06:42
06:45

sızdırdıqdan sonra

gulchin 06:45
06:47

həbs olunub.

gulchin 06:47
06:50

Bu ilin əvvəlində

gulchin 06:50
06:52

Reykyavikd ABŞ səfirliyinin

gulchin 06:52
06:55

rəsmi sənədlərini yayımlamışıq.

gulchin 06:56
06:58

Ancaq onların bu işlə əlaqəsi yoxdur.

gulchin 06:58
07:00

O səfirliyə özüm səfər etmişdim.

gulchin 07:00
07:02

CA: Əgər ABŞ səfirliyinin diplomatik

gulchin 07:02
07:05

sənədlərini əldə etsəydiniz?...

gulchin 07:05
07:07

JA: Onları yayımlayardıq. (CA: Edərdiz bunu?)

gulchin 07:07
07:10

JA: Bəli.( CA: Nə səbədən?)

gulchin 07:10
07:12

JA: Çükni belə sənədlərdə

mursalza 07:12
07:15

ölkənin həqiqətdə necə olduğu

gulchin 07:15
07:17

məsələn,

gulchin 07:17
07:19

Ərəb ölkələrindəki

gulchin 07:19
07:22

insan haqları pozuntusu hallarını aşkar edir.

gulchin 07:22
07:24

Gizli sənədləri açsaz bu tip

mursalza 07:24
07:26

materiallar olur.

mursalza 07:26
07:28

CA: Bu haqda bir az da ətraflı danışaq.

mursalza 07:28
07:30

Ümumilikdə, hansı ideologiyaya dayanırsan?

gulchin 07:30
07:32

Gizli sənədlərin

gulchin 07:32
07:35

yayımlanmasını nəyə əsasən doğru hesab edirsən?

gulchin 07:36
07:39

JA: Belə bir sual var ki, dünya üçün hansı informasiya vacibdir,

gulchin 07:39
07:41

hansı informasiya yenidənqurmaya

gulchin 07:41
07:43

səbəb ola bilər.

mursalza 07:43
07:45

İnformasiyalar çox olur əslində.

mursalza 07:45
07:47

Təşkilatların gizlətmək üçün

gulchin 07:47
07:50

iqtisadi güc işlətdikləri həmin

gulchin 07:50
07:52

xəbərlərin ortaya çıxması

gulchin 07:52
07:54

yeni və yaxşı nəyinsə

mursalza 07:54
07:56

olacağının siqnalı olur.

gulchin 07:56
07:58

Bu məlumatlara sahib olan

gulchin 07:58
08:00

təşkilatlar özləri məlumatı necə

gulchin 08:00
08:03

gizlməməyi də yaxşı bilir.

gulchin 08:03
08:05

Praktikada həmişə belə olur.

gulchin 08:05
08:08

Jurnalistikanın tarixi də bununla bağlıdır.

gulchin 08:08
08:11

CA: Ancaq bir az təhlükəli deyilmi,

gulchin 08:11
08:14

sızıntının olduğu zaman

gulchin 08:14
08:16

sizdən asılı olmayaraq

gulchin 08:16
08:18

insanlar, hətta bütün cəmiyyət

gulchin 08:18
08:20

üçün pis nəticəsi ola bilər.

gulchin 08:20
08:22

JA: Hələ ki yaydığımız məlumatlarda belə hal olmayıb.

gulchin 08:22
08:24

Yəni, zərərdən qorunmaq siyasətimiz var.

gulchin 08:24
08:26

Bəzi şəxsi informasiyalar var ki,

mursalza 08:26
08:28

həmin şəxslərin özü ilə

gulchin 08:28
08:30

əlaqə saxlayıb sonra yayımlayırıq.

gulchin 08:31
08:34

Bir də qanuni sirrlər var --

gulchin 08:34
08:37

məsələn, xəstənin həkimlə məsləhətləri,

gulchin 08:37
08:39

belə sirlər qanunla qorunur.

mursalza 08:39
08:41

Ancaq biz həqiqətən nə etdiyini bilən xəbər daşıyıcıları

mursalza 08:41
08:44

ilə işləyirik.

gulchin 08:44
08:46

CA: Demək hamısı işlərini yaxşı bilir.

gulchin 08:46
08:48

Əgər oğlu ABŞ hərbisində xidmət edən

gulchin 08:48
08:51

bir şəxs sizə yaxınlaşıb, desə ki,

mursalza 08:51
08:54

"Bilirsən ki, kiminsə hansısa məqsədlə

gulchin 08:54
08:56

yaymaq istədiyi

gulchin 08:56
08:58

sənədi yayımlayıbsan? Bu video

gulchin 08:58
09:00

Amerkan əsgərinin

gulchin 09:00
09:02

insanlar ölərkən güldüyünü göstərir.

gulchin 09:02
09:04

Bu dünyada milyonlarla insana amerkan əsgərinin

gulchin 09:04
09:06

insani hisslərinin olmadığını

gulchin 09:06
09:08

göstərir. Əslində elə deyil.

mursalza 09:08
09:10

Mənim oğlum belə deyil. Nə cəsarətlə edibsiniz bu hərəkəti?"

gulchin 09:10
09:12

Nə cavab verərdin?

gulchin 09:12
09:14

JA: Belə hallar çox olur əslində.

gulchin 09:14
09:16

Ancaq yadda saxlayın ki, Bağdaddakı,

gulchin 09:16
09:19

İraq, Əfqanıstandakı insanlarin

gulchin 09:19
09:21

bu videonu görməklərinə ehtiyac yoxdur;

mursalza 09:21
09:23

onlar bunları hər gün görürlər.

gulchin 09:23
09:26

Onların fikrini dəyişəsi deyil. Münasibətləri, hissləri də dəyişəsi deyil.

gulchin 09:26
09:28

Hər gün görürlər belə vəhşilikləri.

gulchin 09:28
09:31

Bu müharibə üçün pul ödəyən insanların

gulchin 09:31
09:33

münasibətini dəyişəcək ancaq.

gulchin 09:33
09:36

İstədyimiz də budur.

gulchin 09:36
09:39

CA: Yəni sən hökumət və

gulchin 09:39
09:42

şirkətlərin gizli sirlərini

mursalza 09:42
09:45

işıqlandırmağın bir yolunu tapmısan.

gulchin 09:46
09:48

İşıqlandırmaq yaxşıdır.

mursalza 09:48
09:50

Ancaq qəribə olan budur ki,

gulchin 09:50
09:52

sirləri işıqlandırmaq üçün,

gulchin 09:52
09:54

özün öz mənbələrini

gulchin 09:54
09:57

gizli saxlamalısan.

gulchin 09:57
10:00

JA: Tam da elə deyil. Hələ ki

mursalza 10:00
10:03

WikiLeaks-ə qarşı çıxanlar olmayıb.

gulchin 10:04
10:07

Ya da hansısa mənbələrin əksinə olan məlumatlarımız da yoxdur.

gulchin 10:08
10:11

Əgər belələri olsa və çoxalsa, bizim üçün çətin ola bilər.

gulchin 10:11
10:14

Biz elə işləyirik ki, bizimlə iş görən adamlar

gulchin 10:14
10:16

bizə ziyan gətirməkdənsə

gulchin 10:16
10:18

öz işlərinə davam etməyə

gulchin 10:18
10:21

bizim işimizə kömək etməyə çalışırlar.

gulchin 10:22
10:25

CA: İndiyə kimi eşitdiklərimə əsasən mənə də

gulchin 10:25
10:28

maraqlıdır-- TEDizləyiciləri bu haqda nə fikirləşirlər?

gulchin 10:30
10:32

WikiLeaks və Julian haqda iki cür

gulchin 10:32
10:34

fikir var.

gulchin 10:34
10:37

Biri-- lazımı məsələləri işıqlandıran

gulchin 10:37
10:40

qəhrəman.

gulchin 10:40
10:42

Digəri təhlükəli araqarışıdıran.

gulchin 10:43
10:46

Kim fikirləşir ki, qəhrəmandır?

gulchin 10:47
10:50

Bəs təhlükəli araqarışdıran?

mursalza 10:51
10:53

JA: Yaxşı da, Heç olmasa bir neçə adam olmalıdır.

gulchin 10:54
10:56

CA: Bu mülayim insanlardı, Julian.

gulchin 10:56
10:58

Bir az daha çalışmalıyıq. Başqa bir misal göstərək.

gulchin 10:58
11:01

Bu dəfəki hələ yayımlanmayıb məncə,

gulchin 11:01
11:04

ancaq TEDdə yayımlanacaq.

gulchin 11:04
11:06

Bu yaxınlarda baş verən maraqlı bir faktdır hə?

gulchin 11:06
11:08

Nədir bu sənəd?

gulchin 11:08
11:10

JA: Bu hər gün gördüyümüz

gulchin 11:10
11:12

işlərdən bir nümunədir.

mursalza 11:12
11:15

Keçən ilin sonları- Noyabrda-

gulchin 11:15
11:17

Albaniyada da Meksika körfəzindəki

gulchin 11:17
11:19

kimi partlayışlar

gulchin 11:19
11:22

oldu, körfəzdəki kimi

gulchin 11:22
11:24

güclü olmasa da.

gulchin 11:24
11:27

Biz belə bir

mursalza 11:27
11:30

mühəndis hesabatı aldıq ki,

gulchin 11:30
11:33

əslində partlayış rəqib firmaların

gulchin 11:33
11:36

mühafizəçilərinin yerləşdirdiyi

gulchin 11:36
11:39

yük maşınlarının partladılması yolu ilə həyata keçirilib.

mursalza 11:40
11:43

Albaniya hökumətinin və başqalarının da burada əli var idi...

gulchin 11:44
11:45

Mühəndis hesabatının isə

gulchin 11:45
11:47

onlarla heç bir əlaqəsi yox idi.

gulchin 11:47
11:49

Bir az çətin sənəd idi.

gulchin 11:49
11:51

Kimin yazdığını və nə barədə olduğunu tam

gulchin 11:51
11:53

bilmirdik.

gulchin 11:53
11:55

Bir az şübhələnirdik ki,

gulchin 11:55
11:57

rəqib neft şirkətinin oyunu da ola bilər.

gulchin 11:57
11:59

Buna görə də, sənədlərə nəzər salıb, belə cavab yazdıq,

mursalza 11:59
12:01

"Biz bir az şübhələnirik.

gulchin 12:01
12:03

Necə edəcəyimizi də bilmirik.

gulchin 12:03
12:05

Yaxşı sənəddir. Düzgün görünür,

gulchin 12:05
12:07

amma təsdiqləyə bilmirik."

gulchin 12:07
12:10

Bircə həftə əvvəl məlumatın

gulchin 12:10
12:13

mənbəyini tapmağa çalışan

gulchin 12:13
12:16

və bu mətubu yazan

gulchin 12:16
12:19

şirkətdən cavab aldıq--

gulchin 12:19
12:22

(Gülüş)

mursalza 12:23
12:26

belə yazılmışdı, "Biz məlumatın mənbəyini tapmaq istəyirik."

mursalza 12:26
12:28

Biz cavabında, "Bir az da məlumat verin.

gulchin 12:28
12:31

Ümumilikdə hansı sənəd haqda danışırsınız?

gulchin 12:31
12:34

Sənəd qanuni olaraq sizə məxsusdur?

gulchin 12:34
12:36

Sizindir həqiqətən?"

gulchin 12:36
12:39

Onlar cavab olaraq ekranda

gulchin 12:39
12:41

Mikrosoft Word ID silə birlikdə

gulchin 12:41
12:44

sənəd sahibinin rəsmini göndərdilər.

gulchin 12:46
12:48

Belə qurtardı.

gulchin 12:48
12:53

(Alqış)

gulchin 12:53
12:55

Belə hallar çox olur əslində.

gulchin 12:55
12:57

Materialın mənbəyinin

gulchin 12:57
13:00

müəyyən edilməsi yollarından biri

mursalza 13:00
13:02

məktub yazmağa sövq edən metodlardan biridir.

gulchin 13:02
13:05

CA: BP- yə aid də informasiyalrınız

gulchin 13:05
13:07

var?

gulchin 13:07
13:10

JA: Bəli, həm də çox, ancaq hal-hazırda

gulchin 13:10
13:13

sayt üçün fundraisingə çalışırıq və mühəndislər də əllərindən gələni edirlər.

gulchin 13:13
13:15

Mövcud ictimai maraqlarımızı

gulchin 13:15
13:17

qorumaq üçün

gulchin 13:17
13:19

son bir neçə aydır saytın əsaslarını

gulchin 13:19
13:22

yenidən qurmağa çalışdığımız üçün

mursalza 13:22
13:25

nəşr olunan xəbərləri azaltmışıq.

gulchin 13:25
13:27

Bu bir az problemdir.

gulchin 13:27
13:30

Digər yeni fəaliyyətdə başlayan təşkilatlar kimi

gulchin 13:30
13:32

bizim də birdən yüksəlişimiz

gulchin 13:32
13:34

çətinliklər törədir.

gulchin 13:34
13:36

Həddən artıq çox məlumat daxil olsa da

gulchin 13:36
13:38

bütün bu məlumatları

gulchin 13:38
13:40

emal edib nəşr edəcək

gulchin 13:40
13:42

kifayət qədər işçimiz

gulchin 13:42
13:44

yoxdur.

gulchin 13:44
13:46

CA: Demək sizə lazım olan

gulchin 13:46
13:48

əsas könüllü jurnalistlər və/yaxud

gulchin 13:48
13:51

jurnalistlərə əməkhaqqı verilməsi üçün puldur?

gulchin 13:51
13:53

JA: Bəli. Bir də inanacağımız insanlar.

gulchin 13:53
13:55

Əlimizdə olan məlumatlar

gulchin 13:55
13:57

bir az fərqli yolla əldə edildiyi üçün

gulchin 13:57
13:59

birdən inkişaf etmək də çətindir.

gulchin 13:59
14:02

Bizə yüksək səviyyəli

gulchin 14:02
14:04

həm də xırda təhlükəsizlik

gulchin 14:04
14:07

məsələləri ilə baş edə biləcək

gulchin 14:07
14:09

insanlar lazımdır.

gulchin 14:09
14:12

CA: Bəs bu işə başlamağının səbəbini

gulchin 14:12
14:14

deyə bilərsənmi?

gulchin 14:14
14:16

Deyəsən hardasa oxumuşam ki,

mursalza 14:16
14:19

uşaqlığında 37 məktəb dəyişmisən.

gulchin 14:19
14:21

Doğrudur bu məlumat?

gulchin 14:21
14:24

JA: Valideynlərim film biznesində idilər,

gulchin 14:24
14:26

bir də dini mərasimlərdən qaçmağım,

gulchin 14:26
14:28

ikisinin nəticəsi idi...

gulchin 14:28
14:32

(Gülüş)

mursalza 14:32
14:34

CA: Psixoloqlar bu halı

gulchin 14:34
14:37

paranoia mənbəyi kimi qəbul edərdilər.

gulchin 14:37
14:39

JA: Film biznesini nəzərdə tutursunuz?

gulchin 14:39
14:42

(Gülüş)

gulchin 14:42
14:45

(Alqış)

gulchin 14:45
14:47

CA: Bildiyimə görə gənc yaşlarda

gulchin 14:47
14:49

sən həm də xaker idin,

gulchin 14:49
14:52

rəsmilərlə problemin olurdu.

gulchin 14:52
14:55

JA: Jurnalist idim sadəcə.

gulchin 14:55
14:57

Aktivist gənc jurnalistlərdən biri idim.

gulchin 14:57
14:59

Gənc yaşlarda dərc etdiyim jurnala

gulchin 14:59
15:02

görə həbs olunmuşdum.

gulchin 15:02
15:04

Xakerlərlə bir az ehtiyatlı davranmaq lazımdır.

gulchin 15:04
15:06

Xarkerlik yolu ilə

gulchin 15:06
15:08

müxtəlif şeylər etmək mümkündür.

gulchin 15:08
15:10

Təəssüf ki indiki xakerlərin çoxu

gulchin 15:10
15:12

Rus mafiyası üçün nənənizin bank hesabındakı

gulchin 15:12
15:14

pulu oğurlamaqla məşğuldurlar.

gulchin 15:14
15:17

Xarker satusu

gulchin 15:17
15:19

əvvəlki kimi deyil indi.

gulchin 15:19
15:21

CA: Məndə fikirləşmirəm ki,

mursalza 15:21
15:24

sən kiminsə nənəsinin pulunu oğurlamaqla məşğul idin.

gulchin 15:24
15:26

Əsas dəyərlərin

gulchin 15:26
15:28

nələrdir?

gulchin 15:28
15:31

Onlar haqda qısa məlumat verə bilərsən,

gulchin 15:31
15:33

ya da onları yaradan səbəb və ya

gulchin 15:33
15:36

hadisələr haqda danışa bilərsən?

gulchin 15:38
15:40

JA: Hansısa hadisə olmuyub məncə.

gulchin 15:40
15:43

Ancaq əsas dəyərlərim:

mursalza 15:43
15:46

məncə bacarıqlı və cömərd insanlar

gulchin 15:46
15:48

qurbanlar yaratmır;

gulchin 15:48
15:50

qurbanlara yardım edir.

gulchin 15:50
15:52

Həyatda atam, atam kimi

mursalza 15:52
15:55

cömərd insanlardan

gulchin 15:55
15:58

öyrəndiyim də bu olub.

gulchin 15:58
16:00

CA: Bacarıqlı, comərd insan qurban yaratmır;

gulchin 16:00
16:02

onları qoruyur?

gulchin 16:02
16:04

JA: Mən bir az

gulchin 16:04
16:08

davakar insanam,

gulchin 16:08
16:10

tam olaraq onları qoruyub, qağı göstərmirəm.

gulchin 16:10
16:13

Ancaq dolayısı yolla--

gulchin 16:13
16:16

cinayət törədən insanları aşkar

gulchin 16:16
16:19

etməklə qurbanları

gulchin 16:19
16:21

qoruyuram.

gulchin 16:21
16:23

Bu isə uzun zamandır

gulchin 16:23
16:25

malik olduğum

gulchin 16:25
16:27

xarakterimdir.

gulchin 16:27
16:30

CA: Son bir neçə dəqiqədə qısaca İslandiyada nə olduğu

gulchin 16:30
16:33

haqda danışa bilərsənmi?

gulchin 16:33
16:36

Orada yayımladığın məlumata görə

gulchin 16:36
16:39

bankla problemin oldu

gulchin 16:39
16:41

və məlumatı yayan

gulchin 16:41
16:44

xəbər agentliyi də məhkəməyə verildi.

gulchin 16:44
16:46

Əvəzində isə saytın məhşurlaşdı.

gulchin 16:46
16:49

İslandiyada yaxşı imic yaratdın. Sonra nə oldu?

gulchin 16:49
16:51

JA: Bu böyük məsələ idi.

gulchin 16:51
16:53

İslandiyada iqtisadi böhran idi.

gulchin 16:53
16:55

Dünyada ən böyük böhranlardan biri idi.

mursalza 16:55
16:57

bank sektorundanki Ümumdaxili Məhsul

gulchin 16:57
16:59

digər sahələrdən 10 dəfə artıq idi.

gulchin 16:59
17:02

Bu məlumatı keçən ilin

gulchin 17:02
17:05

İyulunda yayımladıq.

gulchin 17:05
17:07

Dövlət televiziyasında yayımlanmazdan

gulchin 17:07
17:09

5 dəq. əvvəl televiziya məhkəməyə verilmişdi.

gulchin 17:09
17:11

Filmlərdəki kimi, məhkəmə əmri icrası xəbərlərdən

gulchin 17:11
17:13

5 dəq. əvvəl başladı və aparıcı nə edəcəyini bilmirdi,

mursalza 17:13
17:15

"Belə hal heç vaxt olmayıb. Neynəməliyik indi?"

mursalza 17:15
17:17

Xəbərləri televiziya yerinə

mursalza 17:17
17:20

vebsəhifədə yayımladıq.

gulchin 17:20
17:22

İslandiyada xeyli məhşurlaşdıq,

gulchin 17:22
17:25

hətta ora gedib məsələ haqda danışdıq.

gulchin 17:25
17:27

Cəmiyyətdə hər kəs bu halın bir daha baş verməyəcəyinə

gulchin 17:27
17:29

əmin idilər.

gulchin 17:29
17:31

Nəticə olaraq,

gulchin 17:31
17:33

bir neçə İsland siyasətçiləri və

gulchin 17:33
17:35

beynəlxalq expertlərlə görüşdükdən sonra,

gulchin 17:35
17:37

İslandiya hökumətinə

gulchin 17:37
17:40

jusnalistlərin qoruyucusu olacaq

gulchin 17:40
17:43

yeni bir qanun layihəsi təqdim edildi,

gulchin 17:43
17:46

Bu qanun dünyada jurnalistləri qorumağa xidmət edən

gulchin 17:46
17:49

ən əsaslı qanunlardan biridir,

gulchin 17:49
17:51

söz azadlığına görə Nobel Mukafatı

gulchin 17:51
17:53

ilə bərabər.

gulchin 17:53
17:55

İslandiya da Norveçlə bərabər

gulchin 17:55
17:58

digər skandinaviya ölkələri sisteminə daxil ola bildi.

gulchin 17:58
18:00

Və bircə ay əvvəl bu qanun gizli olaraq

gulchin 18:00
18:03

İslandiya parlamentində qəbul olundu.

gulchin 18:03
18:05

CA: Vouu

gulchin 18:05
18:11

(Alqış)

gulchin 18:11
18:13

Axırıncı sualım, Julian,

mursalza 18:13
18:15

Gələcəyin necə olacağına inanırsan?

gulchin 18:15
18:17

Səncə Böyük Qardaş

gulchin 18:17
18:19

gizli yolla hər şeyə nəzarət edəcək,

gulchin 18:19
18:21

yoxsa,

mursalza 18:21
18:23

insanlar Böyük Qardaşın

gulchin 18:23
18:25

nəzarət etməyini seyr edəcək,

gulchin 18:25
18:28

ya başqa cür olacaq?

mursalza 18:28
18:30

JA: Necə olacağından tam da əmin deyiləm.

gulchin 18:30
18:32

Bütün dünyada- Aİ-dən

gulchin 18:32
18:35

Çinə və ABŞ-a kimi hər yerdə

gulchin 18:35
18:38

söz azadlığı və şəffaf qanunvericilik

gulchin 18:38
18:40

tələbləri

gulchin 18:40
18:42

artmaqdadır.

gulchin 18:42
18:45

Gələcəyin necə olacağını görmək çətindir.

gulchin 18:45
18:47

Yaşadığımız dövr çox maraqlı dövrdür.

gulchin 18:47
18:49

Çox cüzi bir səylə

gulchin 18:49
18:52

hər şeyi dəyişə bilərik.

gulchin 18:52
18:55

CA: Deyəsən dinləyicilərimizin nə demək istədiyini

gulchin 18:55
18:57

hiss edirəm, Julian, ehtiyatlı ol,

gulchin 18:57
18:59

güc səninlə olsun.

gulchin 18:59
19:01

JA: Çox sağ ol, Chris. (CA: Sağ ol.)

gulchin 19:01
19:11

(Alqış)