Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Celestina profetaĵo

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 9 minutes and 36 seconds
Country: United States
Language: Czech
Genre: Trailer
Views: 163
Posted by: amonalisa on May 3, 2010

Dekminuta antaŭfilmo al filmo kreita laŭ la samnoma libro de James Redfield. La ĉefa heroo ekvojaĝas al Peruo pelate de sopiro ekscii pri profundan sencon de la vivo. Tiun sopiron li kontentigas pere de serĉado de Manuskripto de nekonata deveno. La Manuskripto detale priskribas, kiu vojon paŝos la civilizo en la sekvonta jarmilo kaj kiel evoluos socio kaj la kulturo.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.