Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Ing. Staněk CSc. na konferenci v Luhačovicích

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 18 minutes and 16 seconds
Country: Slovakia
Language: Slovak
Producer: Solidnosc Walczaca
Director: Barak Joselewicz
Views: 524
Posted by: sowa on Jul 27, 2011

Ing. Stan k CSc. na konferenci v Luha ovic ch
Odpor am V m, nechat svet bezat 10 minut bez Vas a pozriet si toto video doc.
Ing. P. Staneka,CSc o stave Europskej (a nasej) ekonomiky.
http://groups.google.com/group/sowamagazyn/browse_thread/thread/18dc70d9e2c2d823

Kríza nekončí, je aspoň na 10 rokov * Obrovský nástup Číny * Európske dotácie nebudú * Domáca spotreba nebude existovať! * Sociálne búrky z Grécka sa na jeseň prenesú do ďalších krajín * Nastúpite do nemocnice a zaplatíte 150 eur len vstupné! *V Trenčíne v taiwanskej firme návrat do 15 storočia – povolené tresty pre zamestnancov! * Slovenský dôchodca podľa parametrov EÚ nemôže prežiť!

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.