Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Është Koha të Ndryshojmë: Njerëzit

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 7 minutes and 39 seconds
Country:
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 0
Posted by: rock3r on Jul 29, 2018

Është koha për të ndryshojmë... dhe ne kemi një Plan.

www.thevenusproject.com
www.thezeitgeistmovement.com

The Zeitgeist Movement Global
TZM Albania

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.