Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

TEDxBratislava - Charmian Wylde - 05/29/10

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 13 minutes and 15 seconds
Country: Slovakia
Language: English
Genre: None
Views: 67
Posted by: dejna123 on Aug 18, 2010

Vedie oddelenie Čínskej medicíny a je senior pedagógom na School of Health and Bioscience na Univerzite Východného Londýna, má viac ako 20 rokov praktickej skúsenosti s akupunktúrou vo Veľkej Británii a Nanjingu v Číne. Po pracovnej skúsenosti s tancom a divadlom v terapeutickej komunite Charmian tvrdí, že veľké medzery v ponímaní umenia a vedy obmedzujú lekársku prax a že vedecký prístup nestačí na zodpovedanie pálčivých otázok o zdraví a chorobe. Čínska medicína ako umenie a veda môže napomôcť preklenúť túto medzeru.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.