Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

George Carlin on Religion

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Maar wat belazeren betreft, echt belazeren, kan een zakenman het nooit halen bij een geestelijke. Want ik om jullie de waarheid te zeggen, mensen, als het op echt belazeren aankomt, echt groots belazeren, kampioens-topklas belazerij, moet je toch echt ontzag hebben, ontzag voor de grootste belazer-kampioen van valse beloften en overdreven beweringen aller tijden: religie! onbetwist, onbetwist! (gejuich) Religie haalt met gemak de prijs voor het beste belazerij-verhaal ooit voortgebracht! Want bedenk eens: religie heeft mensen er werkelijk van overtuigd dat er een onzichtbare man is die daar boven in de wolken woont, en die alles wat je doet in de gaten houdt, iedere minuut van iedere dag. En die onzichtbare man heeft een speciale lijst van tien dingen die je van hem niet mag doen en als je ook maar één van die tien dingen doet, heeft hij een speciale plaats voor je vol vuur en rook en verbranding en lijden en marteling, waar hij je heen stuurt om daar te blijven, te lijden en krijsen en huilen en smeken, voor altijd en eeuwig, tot het einde der tijden....... maar hij houdt van je! (gelach) Hij houdt van je, en hij heeft geld nodig! Hij heeft altijd geld nodig! Hij is almachtig, hij is volmaakt, hij is oneindig wijs, maar op een of andere manier kan hij niet met geld omgaan. Religie harkt miljarden dollars binnen, en ze betalen geen belasting, maar ze hebben steeds nog meer nodig. Wel, als je het over echt goed belazeren hebt, godsamme!!! Dank u! Ik wil u iets vertellen, dit is echt waar, u moet weten als het op geloven in God aankomt, dat ik het heb geprobeerd, ik heb het echt geprobeerd, ik heb geprobeerd te geloven dat er een God is, die ons geschapen heeft naar zijn evenbeeld die heel veel van ons houdt en die ons beschermt, ik heb het geprobeerd, echt waar. Maar hoe langer je leeft en hoe meer je om je heen kijkt, hoe meer je je realiseert dat er iets helemaal verkeerd is gegaan. Er is hier iets verkeerd Oorlog, ziekten, vernietiging, dood, honger, smerigheid, marteling, armoede en corruptie en zo, er is hier beslist ergens iets helemaal verkeerd. Dit is geen goed werk.Wel, als dat het beste is wat God kan doen, ben ik niet onder de indruk! Resultaten als deze horen niet in de CV van een opperwezen te staan! Dit is het soort rotzooi dat je verwacht van een kantoorklerk met een slechte motivatie. Tussen u en mij, in een behoorlijk gerund universum, zou deze vent al lang een schop onder zijn almachtige achterste hebben gekregen. Tussen twee haakjes, ik zeg deze vent omdat ik echt geloof, dat als je naar deze resultaten kijkt als er een god is, is het een vent, het moet wel een man zijn, want geen vrouw zou er zo'n zootje als dit van maken. (Applaus) Dus als er een god is, als die er is, denk ik dat de meeste redelijke mensen het er over eens zouden zijn dat hij op zijn minst incompetent is, en misschien, misschien kan het hem wel geen moer schelen. kan het hem geen moer schelen, wat ik bewonder in een persoon, want het zou veel van deze slechte resultaten verklaren. Dus in plaats van alleen maar een stompzinnige religieuze robot te zijn, hersenloos en doelloos en blindelings gelovend dat dit alles in de handen is van een geheimzinnige incompetente vaderfiguur die het geen moer kan schelen, besloot ik eens rond te kijken voor iets anders om te vereren. Iets waar je echt op kon bouwen. En onmiddellijk dacht ik aan de zon. Zo maar opeens! Binnen een nacht. Wel, niet in de nacht, dan zie je zon niet. De volgende ochtend! Binnen een dag was ik een zon-aanbidder geworden, om verscheidene redenen. Ten eerste, ik kan de zon zien dat helpt, haha, dat is meer dan ik van sommige anderen kan zeggen iets dat ik kan zien, het helpt de geloofwaardigheid, weet je. Dus iedere dag kan ik de zon zien, en die geeft me alles wat ik nodig heb: warmte, licht, bloemen, voedsel, weerspiegelingen op het water, en af en toe een huidkanker, maar kom, er zijn in ieder geval geen kruisigingen, en we steken geen mensen in brand die het niet met ons eens zijn. Zon-aanbidding is doodeenvoudig. Er is geen mysterie geen wonderen, niemand vraagt je om geld, je hoeft geen liedjes te leren en we hebben geen speciaal gebouw waar we iedere week moeten komen om kleding te vergelijken. En het beste van de zon is dat die me nooit zegt dat ik onwaardig ben, dat ik slecht ben, dat ik gered moet worden, die heeft nog nooit iets onaardigs over me gezegd. Die behandelt mij goed. Dus vereer ik de zon, maar ik bid niet tot de zon. Weet je waarom niet? Ik wil geen misbruik maken van een vriendschap, dat is niet beleefd. Veel mensen behandelen God onbeleefd, vindt u niet? Ze vragen en smeken in miljarden en miljarden gebeden iedere dag, doe dit, geef me dat, ik heb een nieuwe auto nodig of een betere baan. En het meeste van dit bidden vindt plaats op zondag, z'n vrije dag! Niet aardig! Zo behandel je een vriend niet. Maar mensen bidden, en ze bidden voor veel verschillende dingen zoals je zuster die een operatie in haar kruis moet hebben, of je broer werd gearresteerd voor het urineren in een winkelstraat, maar het allermeeste nog omdat je die hete roodharige in die winkel graag zou willen pakken, die met het lapje voor haar oog en die klompvoet. Heb je daarom gebeden? Ik vind dat je dat moet doen en ik zeg, OK, bidt voor alles wat je nodig hebt, bidt voor alles. Maar, wat dacht je van het goddelijke plan? Weet je nog wel? Het goddelijke plan. Lang geleden maakte God een goddelijk plan, dacht daar lang over na, besliste dat het een goed plan was, en begon er mee. En voor miljarden en miljarden jaren werkte het goddelijke plan gewoon prima. En dan komt u en bidt ergens om. Stel dat wat u wilt, niet in Gods goddelijke plan staat. Wat wilt u dat hij doet? Zijn plan veranderen? Alleen voor u? Lijkt dat niet wat arrogant? Het is een goddelijk plan! Welk nut heeft het god te zijn als iedere sloeber met een drie-stuiver gebedenboek langs kan komen en je plan in de war kan sturen? En hier is nog wat anders, nog een probleem dat u zou kunnen hebben: stel dat uw gebeden niet beantwoord worden. Zou u dan zeggen, "Wel, het is Gods wil. Uw wil geschiede." Goed. Maar als het toch Gods wil is, als hij toch kan doen wat hij wil, waarom in de eerste plaats zou je dan nog bidden? Het is één grote tijdsverspilling! Zou je het hele bidden niet kunnen overslaan, en gelijk naar zijn wil gaan? Het is allemaal zo verwarrend. Dus om dit allemaal te vermijden besloot ik de zon te vereren. Maar zoals ik zei, bid ik niet tot de zon. Weet je aan wie ik bid? Joe Pesci..... Joe Pesci. Joe Pesci. Twee redenen. Ten eerste, Hij is een goeie acteur, OK? Voor mij telt dat. Ten tweede, hij ziet er uit als een knaap die dingen voor elkaar kan krijgen. Joe Pesci laat niet met zich sollen, die laat niet met zich sollen. In feite, maakte Joe Pesci iets klaar waar God moeite mee had. Voor jaren heb ik God gevraagd iets te doen aan de lawaaierige buren waar ik last van had, met die blaffende hond. Joe Pesci loste dat op met één bezoek! Het is verbazend wat je kunt bereiken met een simpele baseball knuppel. Dus voor meer dan een jaar nu heb ik heb tot Joe gebeden, en ik heb iets ontdekt. Ik heb ontdekt dat alle gebeden die ik tot God gericht heb, en alle gebeden die ik nu aan Joe Pesci richt, beantwoord worden in dezelfde, ongeveer 50 procent, verhouding. De helft van de tijd krijg ik wat ik wil, de helft van de tijd niet. 't Zelfde als bij God, half om half. 't Zelfde als bij klavertje-vier, een hoefijzer gooien, een wensput een konijnenpoot, de Mojo mannen, 't zelfde als bij de voodoo dame die je toekomst voorspelt door een bok in zijn ballen te knijpen, het is allemaal gelijk, half-om-half. Dus kies gewoon je bijgeloof uit, leun achterover, maak je wens en geniet ervan. En voor diegenen van u die in de bijbel zoeken voor morele lessen en literaire kwaliteit, zou ik een paar andere verhalen willen aanbevelen. U zou eens naar "De drie kleine biggetjes" kunnen kijken, dat is een goeie, dat heeft een 'happy end', dat vindt u misschien wel leuk, en dan is er nog Roodkapje, hoewel dat het gecensureerde deel heeft waar de wolf werkelijk de grootmoeder opeet, wat ik niet echt mooi vond, en tenslotte, ik heb altijd grote morele steun gehad aan het verhaal van Humptey Dumptey, het deel waar ik het meest van geniet is: "Al de mannen van de koning, en alle paarden van de koning, konden Humptey Dumptey niet meer maken." Dat is omdat er geen Humptey Dumptey is, en er is geen God. Geen enkele god, en er is er nooit een geweest. In feite, zal ik het zo stellen: als er al een god is, als er een god bestaat, moge hij dit publiek dood slaan. Ziet u, er gebeurt niets, er zal niets gebeuren, iedereen in orde, OK? Dan zal ik de inzet verhogen, ik verhoog de inzet een beetje Als er een god is, moge hij mij dodelijk treffen. Ziet u wel, er gebeurt niets, een beetje kramp in mijn been, en mijn ballen doen zeer, ik ben blind nee, alweer OK, moet Joe Pesci geweest zijn. Dat was Joe Pesci! Dank u allemaal, dank u!

Video Details

Duration: 10 minutes and 13 seconds
Country: United States
Language: English
Views: 1,153
Posted by: matuduke on Jun 12, 2011

George Carlin talking about religion

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.