Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Aitziber Perez:

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 1 minute and 19 seconds
Country: United States
Language: Basque
Producer: Ezker Abertzalea
Director: Ezker Abertzalea
Views: 363
Posted by: ezkerabertzalea on Nov 27, 2009

Aitziber Perezek Ezker Abertzaleak eginiko proposamenaren gaineko balorazioa egiten du. Nolako harrera izango duen eta zein lan-molde erabil daitezkeen aipatzen du bideoan.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.