Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Years & Years - Memo (Google Play Live)

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Чи гэмтэх гэж байна уу? Чи шатах гэж байна уу? Миний энэ асуултуудад хариулах уу? Надад сэтгэл зүрхээ өгөөч Чамайг харанхуйд хайрлая Хэн ч биднийг харахгүй шүү дээ Би арай илүү зүйл хүсэж байна, илүү зүйл хүсэж байна би арай илүү зүйл хүсэж байна, илүү зүйл хүсэж байна Oh, чи өөрийгөө өөр нэг аргаар хайн эрж байна Би хамаг байдгаараа хичээсэн ч ерөөсөө өөрчлөгдөхгүй юм Oh, би чинийхээ биеийг гэрэлд харах дуртай Энэ нь намайг дээрдүүлж, сэтгэл хангалуун болгох юм Oh, чи бүгдийг эргээд хэвэнд нь оруулж чадна Түүнийг ийм харагдаж байхад хэн л хүсэхгүй байв гэж дээ Oooh oh oh Би чамайг үлдээсэй гэж хүсэж байна Би хамгийн сайнаараа хичээвэл чи надруу эргээд харах уу? Чи гэмтэх гэж байна уу? Чи шатах гэж байна уу? Миний энэ асуултуудад хариулах уу? Надад сэтгэл зүрхээ өгөөч Чамайг харанхуйд хайрлая Хэн ч биднийг харахгүй шүү дээ... би арай илүү зүйл хүсэж байна, илүү зүйл хүсэж байна би арай илүү зүйл хүсэж байна, илүү зүйл хүсэж байна Oh, чи бүгдийг эргээд хэвэнд нь оруулж чадна Түүнийг ийм харагдаж байхад хэн л хүсэхгүй байв гэж дээ Oooh oh oh Би чамайг үлдээсэй гэж хүсэж байна Би хамгийн сайнаараа хичээвэл чи надруу эргээд харах уу? Чи гэмтэх гэж байна уу? Чи шатах гэж байна уу? Миний энэ асуултуудад хариулах уу? Надад сэтгэл зүрхээ өгөөч Чамайг харанхуйд хайрлая Хэн ч биднийг харахгүй шүү дээ би арай илүү зүйл хүсэж байна, илүү зүйл хүсэж байна би арай илүү зүйл хүсэж байна, илүү зүйл хүсэж байна ...

Video Details

Duration: 3 minutes and 34 seconds
Country:
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 35
Posted by: alexvluyn on Jul 10, 2015

Years & Years - Memo (Google Play Live)

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.