Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

2011: Prečo Rovnaké Peniaze ? (Slovenský preklad)by Bernard Poolman

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Prečo Rovnaké Peniaze? Bernard Poolman Takže .. Prečo Rovnaké Peniaze? Peniaze sa stali práve TOU Zložkou Vedomia , práve TOU Zložkou človeka A ich pohyb medzi všetkými vzťahmi - sociálnymi , ekonomickými rodinnými a náboženskými. Všetko je uzavreté a riadené - a je výsledkom Peňazí. A veľa ublíženia sa narobilo v mene "Peňazí". A preto : Rovnocenný Systém sám o sebe je formov medicíny. Je formou uzdravovania. Keď uvidíme tých , ktorý reagujú voči nápadu Rovnakého (Rovnocenného) Systému Oni reagujú alebo z úvahy nedostatku , alebo bohatstva alebo kontroly, alebo z celého nápadu : " Nenávidenia peňazí " Pritom je toľko toho , čo treba vyliečiť predtým , ako ľudstvo vlastne môže zvážiť Čo je to - čo tu vlastne robíme. A prečo sme nezobrali do rúk svoju úlohu efektne žiť - Spôsob prejavu pri ktorom podporujeme všetkých tých - čo nemajú také možnosti , ako máme my.. Veď v podstate - My by sme mali byť služobníkmi tých čo sa nemôžu postarať samí o seba... A nie preto - pretože vieme viac , ale preto - pretože vieme menej. Vlastne o Nás - sa doteraz starali stromy , zvieratá , slnko a Zem. A my - ako ľudská rasa nemôžme navrátiť to , čo nám bolo raz dané prírodou , zvieratami : Naším prostredím . Predsa: Čiou zásluhou je tu život možný?.. My to nenahradíme - ani peniazmi.! Peniaze sú čisto zo začiatku... - Rovnaké Peniaze sú čisto spôsobom pre výživu (substanciu, hmotu) ako východisko pre vyliečenie ľudstva a dostanie všetkých tajných spoločenstiev preč.. A nebude to magická - krásna cesta a potrvá veľa rokov. My už trénujeme ľudí na prácu s tajným psyché (klamstvá v mysli) .. Veci ako chovanie sa , vzťahy ktoré zapríčinili veľa zo škôd ktoré existujú v dnešnom svete. V rovnocennom systéme je samozrejme zahrnutá aj vec , ktorú všetci akosi neberú do úvahy. A tou je Politika. Všetky sily = ktoré momentálne sú v tomto svete sú autorizované demokratickým procesom. Všetko funguje cez politiku. Kde väčšina ľudí volila pre spravodlivosť - pre spôsob vlády vo svete, pre spôsob života. Samozrejme tý - čo nikdy nemali poriadnu odpoveď pre tento svet tý nešli cez politiku. Tý šli cez Revolúciu. Skúsili a chceli siliť svoju cestu do existencie. To nemôžeš robiť! Musíš to spraviť tak , aby všetci zúčastnený chápali - Čo sa bude diať. A že budú súhlasiť - Že to čo bude to najlepšie pre všetkých = bude to najlepšie aj pre nich. Zaujímavým bodom v Rovnakých Peniazoch je ten že nie len že je najlepším pre všetkých , ale tak isto pre každého zvlášť. A tým sa vykrijú obe strany v prípade rozhodovacieho procesu. Dôvod? : Tým vykriješ všetok strach , ktorý spôsobuje mnohých vytvárať skupiny - ktoré sa potom snažia ubrániť pred inímy skupinami. Tým vlastne ukončíš práve tú podstatu , to čo poháňa , práve ten základ z ktorého vznikajú vojny v tomto svete. Ten pre profit / zbohatnutie , ten zo strachu , ten z kontroly , ten z korupcie a klamstva. Uzdravovací proces prinesie napokon Nového ČLOVEKA Človeka - ktorého si v tomto štádiu len začíname predstavovať. Pretože naša predstavivosť bola znehodnotená v každom možnom zmysle. Pretože my sme vytvorili vzťahy v naších mysliach s rôznymi obrázkami o seba-hodnote , ktoré sú nevyhnutne závislé na peniazoch. A preto veľa rozhodnutí , ktorých sme urobili aby sme vyplnili naše vymyslené ( imaginárne , vysnívané ) svety boli založené a prepojené s peniazmi , ktoré sa dostali do náších realít. Veľa krásnych žien sa jednoducho rozhodlo vydať sa kvôli peniazom. Je jedno ako to vysvetlia : " že to nie je pravda " Pokiaľ by tam bola seba-úprimnosť v myšlienkovom procese. Dostali by sa do bodu pri ktorom sa vlastne tak rozhodli. Kde použili vylučovací proces, aby sa tým dostali do pozície , kde by mohli najlepšie nahromadiť vo svojich životoch - Najlepšie zabezpečenie - a pripraviť sa na svoj život tak , aby sa im splnilo čo najviac snov. A v tejto súvislosti - urobia určité ústupky . Veľa ľudí to tak urobilo - ako zamestnanci , ľudia ktorý sú súčasťou politických skupín. Je to všetko o peniazoch.. Peniaze rozhodnujú za čím ľudia stoja! Lídri (vodcovia) vo svete boli vytvorený peniazmi aby ochránili určité záujmy (úroky) investorov. A týto investori sa zaručia , že ich podieli (vklady) budú pod politickou ochranou. Ich nezaujíma " Čo je to najlepšie pre ľudí" - Ich zaujímajú Peniaze. A predsa v určitom smere - o týchto ľudí bude postarené v Rovnocennom / Rovnakom Systéme. Nebudú mať však blahobyty takého stupňa , ako teraz, kde môžu manipulovať a zneužívať a platiť ľudí , aby im slúžili. To už naďalej možné nebude. A teda budú musieť robiť niektoré svoje sračky sami. A keď nebudú môcť dostať ľudí , aby s nimi pracovali - pretože sú ešte stále nešťastný kôli všetkému zneužívaniu z minulosti tak budú musieť zamakať trochu viac. Nazačiatku.. Až pokiaľ sa vyriešia všetky tajnostkárske uličky pomsty , ktoré Karmicky očakávajú na svoju explóziu v tomto svete a , ktoré zničia naše skutočnosti. Vieš - fascinujúcou vecou je to , ze smrť je určitou ochranou voči Karmickému zákonu , pretože keby smrť nenastala tak skoro pre človeka Karma by mu narobila veľkú spúšť ( problémy ) v živote a mnohý sa nedostanú do bodu , kde budú karmicky(balancovane) platiť za to - čo napáchali / spravili. A keď sa medzičasom dostanú na druhý svet = už je neskoro. A keď opäť stelesnia(re-inkarnujú) ako v starom systéme(nebo-zem) - Tak si nemôžu spomenúť - Takže " Ako môžu platiť za niečo - ak si nemôžu ani spomenúť za čo ?" A znovu sa nám vynára celá téma "Pamäte". Naňešťastie v tomto svete je "gaziliónov" spomienok zneužívania v súvislosti s peniazmi. V Rrovnocennom systéme by sa udialo obrovské uzdravenie. Týmto vyliečením - by mohla nakoniec uzrieť svetlo sveta Tá skutočná , bratská , dobroprajná stránka človeka. A kde jeden môže skutočne začať žiť ako živá vec v uvedomení. Očividne teraz človek nie je uvedomelý. Má teraz vedomie - a toto vedomie je poznanie reality. Vedomie je "To čo poznáš" o svojej realite. To je tvoja "znalosť" ako veci fungujú ako roztrúsenosť , pretkanosť medzi touto znalosťou / týmto vedomým o tom = ako funguje realita. A peniaze = Všade. Na každom kroku bez toho - sa nič z vedomia nepohne. Fascinujúce.. Tý uväznnený vo vedomí = odmietajú zvážiť čo je stavebným kameňom Vedomia. Nie je to Láska . Je to Láska k peniazom. ale všetci sa zastavia pri slove "Láska" Aj keby to znamenalo , že v kazdej vitrine ťa to čaká - kým si to kúpiš rôznymi spôsobmi , ktorými sú produkty ponúkané(prezentované) pre spotrebcu(Konzumiteľa). A ty to konzumuješ , pretože to miluješ , ale nikdy by to nepristálo v tvojích rukách nikdy by sa to nestalo časťou tvojho majetku (posadnutosti) tvojej posadnutej prirodzenosti - bez peňazí. Všetok majetok / posadnutie čo existuje - existuje ako peniaze. Rovnocenný systém by Nás podporil na masívnej škále s uzdravením - s odstúpením tejto posadnutosti po majetku a Strachu o prežitie. Posadnutosť vlastniť - posadnutosť byť lepší ako druhý , posadnutosť súťažiť - posadnutosť len byť Posadnutý posadnutosť veriť , že akosi si nemal na výber - a teda si čestný pretože máš akéhosi Boha niekde tam , ktorý súhlasil s týmto neporiadkom v existencii A - vlastne on musel teda aj Vytlačiť peniaze , veď to je ten stupeň - kam ide táto posadnutosť. Že peniaze pristáli v tvojích rukách.... Tam sú aj taký - ktorý veria že Boh im ich dal !! A to je jasná posadnutosť a podvod(klamná predstava) vo vážnej miere , pretože to spáchalo priveľa škody/ublíženia vo svete. a predsa.. Všetci sú v úzadí , kvôli strachu "ČO BY SA STALO , KEBY ONI NEMALI PENIAZE" A neexistuje na svete väčšieho strachu , ako z nedostatku Peňazí. Nikto si to nechce priznať. Myslíš , že strach z Boha je niečo zlé? To je Nič. Len daj osobe na výber medzi Bohom a Peniazmi - a vyberú si Peniaze každý jeden krát. Pretože sa boja utrpenia / bolesti. Boja sa bolesti , boja sa čo by sa stalo keby nemali peniaze , pretože vedia = každý človek vie že boh neodpovedá na modlitby. Sú to peniaze , ktoré odpovedajú tvojím modlitbám. Ale potom môžeš vždy povedať: "Boh mi poslal tie peniaze" Bez dôkazov to nemôžeš hlásať/tvrdiť. to je samozrejmé .. A presno toto - bola časť problému finančného systému , ekonómie sveta a celkového okolia ako to, čo je = sociálny problém. A vyžaduje definitívny smer , aby to skončilo - tieto nezmyselné cykli (kolobehy) , ktoré vyzerajú ísť do nekonečna do takého stupňa - že tu máme presvedčenie o tom , že "nekonečno existuje" a , že jeden si nakoniec nájde cestu z tohto všetkého... Ak pôjdeš a spravíš rovnohodnotnú rovnicu, použiješ jednoduchú matematiku - Uvidíš , že je to nemožné! Výjsť z toho preč - iba ak to Zastavíš..! A začneš nový sytém ktorý je najlepší pre všetkých... A pokiaľ neuzdravíš a nepoužiješ nástroje , ktoré tu sú na uzdravenie ... To preto hovoríme : Rovnaké Peniaze Je tá najrýchlejšia cesta pre ľudstvo na uzdravenie a tá najrýchlejšia cesta na vynorenie / odkrytie všetkých klamstiev, A pre Posadnutosti tak isto - vidieť ich tváre - aby sme ich mohli riešiť.. Nebude to príjemný pohľad na malú chvíľu , ale raz keď to bude hotové, raz keď prejdeme cez odpustenie a prejdeme pochopením o seba-úprimnosti v rámci: ČO TO ZNAMENÁ: "TO NAJLEPŠIE PRE VŠETKÝCH" budeme sa diviť - aké to bolo jednoduché.. V tejto chvíli - pochop - Tý , ktorý sú v procese a pripravujú cestu a samých seba aby mohli viesť smer , - Že tento svet potrvá.. Je to pomalý proces a my musíme urobiť prechodný krok politickým spôsobom a tým priniesť - Nový svet - Peniazmi , ktoré sú časťou starého systému. Musíš sa uistiť , že sa môžeš o seba postarať a postarať o tých , ktorý budú kráčať v tvoj prospech , aby priniesli zmeny v tomto svete. Odhodlaj sa , pretože nie je toho veľa čo je potrebné od každého v tomto svete aby sme priniesli zmenu . Ale aj tak jeden musí pochopiť, že aj napriek neveľkej potrebe , že tu je taká obrovská klamná predstava v ľuďoch že nikto neverí - že niekto dokáže stáť za to - čo je to najlepšie pre všetkých. A predsa - všetci si to želajú - Želajú To Najlepšie pre Všetkých. Niekde sa budeš musieť rozhodnúť aby si priniesol/priniesla Čo je to Najlepšie pre všetkých a podporovať - To najlepšie pre Všetkých. a Áno . - Nemôžeš mať kontrolu nad výsledkom musíš použiť "zdravý rozum/všeobecný zmysel" a nahromaďovací efekt spoločnej práce mnohých spolu v jednotnosti = aby priniesli výsledok - ktorý je rovnaký tomu : Čo je to Najlepšie pr Všetkých....

Video Details

Duration: 16 minutes and 31 seconds
Year: 2012
Country: Spain
Language: English
Producer: Marek Šniager,Bernard Poolman
Director: Bernard Poolman
Views: 72
Posted by: mareksniager on Apr 19, 2012

Video-interview : Prečo Rovnaké Peniaze?
Vysvetlenie systému rovnocennej distribúcie Peňazí - celosvetovo a rovnakým meradlom.
Systém v ktorom bude postarené o všetko živé na planéte len pre to - pretože už svojím narodením tu na ZEMI majú všetci právo na spokojný a dokonalý život - bez rozdielov na krajinu , alebo rasu / rodinu / etc...

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.