Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

house.706.hdtv-lol

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Aceast� zi a alegerilor. Soarta grani�elor noastre este �n m�inile voastre. John Moreno vrea s� invite emigran�i ilegali �n �ara noastr�. Vrea s� le ofere slujbele noastre. Vrea s� le ofere sistemul nostru de s�n�tate. John Moreno vrea s� le ofere visul american, <i>�i vrea ca voi s� pl�ti�i pentru asta.</i> De partea cui este? Este o �ntrebare legitim�. Favorizeaz� u�urarea restric�iilor. La fel �i eu. <i>Hai, Hal.</i> Pozi�ia ta fa�� de viza pentru lucr�tori este irelevant�. Vorbe�te de un pact al cet��eniei. ��i spun eu, aceast� tem� va c�tiga alegerile. Insult�nd una din ideile mele de baz�. <i>Hai, �n '04</i> am avut 45% din voturile latinilor. �i anul acesta candidezi �mpotriva unui tip pe nume Moreno. Joe, asta nu este una din cursele noastre din Carolina de sud sau Oklahoma. <i>Acesta este New Jersey... Oamenii voteaz� pentru mine</i> - pentru c� sunt un moderat. - Asta este minunat. Po�i fi fostul senator moderat din aceast� �ar�. Hal, alegerile sunt peste �apte zile, �i chiar sondajele noastre arat� c� e�ti sub el cu �ase puncte. �ntotdeauna a fost a�a. <i>�i �ntotdeauna am g�sit. O cale de a c�tiga.</i> <i>�tiu.</i> Pentru c� tot timpul m-ai l�sat s� fac ceea ce este necesar. Pot pune asta spre a fi difuzat� m�ine. Nu. Hai, Hal, las�-m�! Nu, absolut nu. Asta ar putea reactiva st�nga. E�ti bine, Joe? Da, am un fel de irita�ie. Ce naiba? Asta nu este irita�ie. Poate ar trebui s� chem un doctor. Mai bine ai chema o ambulan��. Traducerea �i adaptarea: AMC, Shakti & DonReid subs.ro team (c) www.subs.ro <i>Prive�te �n felul acesta...</i> Din toate modalit��ile de ruptur�, nimic nu-l onoreaz� mai mult pe adev�ratul Achille dec�t a distruge structura unui butoi. Ce este acel miros? Ceap�? Piper? �tiu... Este un festival al c�rna�ilor. Festivalul c�rna�ilor implic� mai multe. Dac� te reduceai numai la gr�din�, trebuia s� fiu de acord. Vorbesc de departamentul t�u. �nc� nu ai �nlocuit-o pe 13. Va veni �i vremea. Ai avut suficient timp s� g�se�ti pe cineva. Am g�sit mul�i "cineva". Numai c� nu i-am p�strat. <i>Este timpul s� �ntrerupem ciclul.</i> �nt�lne�te-o pe noua ta achizi�ie la echip�. Numele ei este Martha M. Masters. Acest doctor nu este un doctor. Este student� �n anul trei. A absolvit liceul la 15 ani. �i-a umplut timpul �nainte de a merge la facultatea de medicin� lu�ndu-�i doctoratul �n matematic� �i istorie. Va fi foarte util� dac� urm�torul meu pacient este este un desen al lui Escher. Chestiile astea sunt prostii. Nu este o sugestie. Doar pentru c� al meu c�rn�cior ��i umple p�ntecul nu �nseamn� c� trebuie s� �i decizi ce savoare de cartofi iau �n timpul zilei. Nu, pot s� fac asta pentru c� sunt �eful t�u. Pacient este Joe Dugan, 42, consultant politic. Prezint� o posibil� purpur�, iar GOT si GPT au valori exagerate. Cunoscut ca irita�ie �i insuficien�� hepatic�. Fascinant. Senatorul Anderson ne-a trimis acest caz, �i personal a cerut s� ne d�m o opinie. Pentru mine este un motiv suficient. Tip negru, f�c�nd campanie opozi�iei? Obama �tie de asta? Am �ncercat s�-l sun pe linia fierbinte a fra�ilor. Nu a r�spuns. Martha M. Masters. Sunt Dr. House. �i aceasta e restul echipei. <i>Plictisitoare, prostu��, �i face ore de studii.</i> <i>Martha ador� ecua�iile de gradul al doilea,</i> fresco italian, �i o atrage s� �nve�e s� devin� doctor. Ia un loc. Este student� la medicin�? Cuddy o crede un geniu. Spune ceva sclipitor. Nu... - Capital Azerbaijanului? - Baku. Anul �n care a murit Beethoven? 1827. A 20-a decimal� a num�rului lui Euler? �ase. Este constanta mea preferat�. Este ca un internet cu s�ni. Stai... Internetul are s�ni. <i>Pacientul nostru are insuficien�� hepatic�</i> explic� irita�ia �i precipita�ia de gama globuline pe care le-am g�sit �n s�nge, <i>dar nu putem explica insuficien�a hepatic�.</i> <i>Nu prezint� alte semne de abuz de droguri sau alcool.</i> Acum tot ceea ce trebuie s� facem este s� depist�m cine este prostu� �i cine face studiu suplimentar. De asemenea, ce ma�in� monstru a c�tigat na�ionala �n 2004? Hepatita C are sens. Testul a fost negativ. La fel pentru hepatita A �i B. R�spunsul pe care-l c�ut�m este "Virginia Giant". Po�i s� intervii �n orice conversa�ie. Nu a� vrea s� fur lumina micu�ei minuni, dar ce zice�i de expunere la toxine? Tetracloretilen�. Poate fi busuiocul cerbilor sau ulei sassafras. Duce�i-v� la el acas� �i aduce�i ni�te chimicale. Dac� vrei s� r�m�i �n echip�, spune-�i opinia. Tare! Arhitectur� renascentist� Tudor. U�or �n can�, acoperi� asimetric deasupra intr�rii. Dar nu are jum�tatea de grind� deasupra fa�adei. Nu spune nimic de medicin�, dar tot p�l�vr�ge�te de arhitectur�. <i>- Minunat. - �tiu.</i> Nu �tiu ce s-a �nt�mplat. A fi �n jurul lui House... Este o legend�, este intimidant. Nu sunt a�a �n jurul oamenilor normali. Nu c� voi a�i fi astfel. <i>Doar c� este a�a de sclipitor</i> �i noi suntem subalternii lui, deci nu suntem la fel de impun�tori. Am s� tac. Este o idee bun�. Dugan nu �i-a dat o cheie? Dac� pacien�ii ar �ti c� venim, ar putea ascunde ceva relevant afec�iunii. Inten�ionat <i>sau neinten�ionat.</i> Dac� �tiu, schimb� lucruri. E�ti un vampir? Este �n regul�. Te invit�m �n�untru. Dar pacientul nostru nu a f�cut-o. Nu o pot face, �mi pare r�u. Nu ne va fi de mare ajutor. Da, ce mocofan� c� nu se simte confortabil s� respire �n casa unui str�in. Face parte din slujba noastr�, �i nu este cea mai moral�. Acord�-i o �ans�. E nou venit�, entuziast�, �i nu are obiceiuri proaste pe care s� le corect�m. Este student� la medicin� f�r� experien��. Asta �nseamn� c� la fiecare procedur�, la fiecare recoltare, are nevoie de unul dintre noi s�-l supravegheze. Atitudinea asta fa�� de ea este c� nu are licen��? Deoarece m� �ntreb dac� are de a face cu faptul c� are o inteligen�� crescut�. Nu e vorba de asta. <i>Nu sunt �nc�ntat c� alt� persoan�</i> poate fi cea mai istea�� din echip�. �mi pot imagina cum te sim�i. Nu e�ti mai iste� ca mine. <i>Da?</i> Ai g�sit asta? Un ulcior de cidru nepasteurizat. Poate fi contaminat cu E. Coli, �i asta poate cauza insuficien�a hepatic�. E coli se g�se�te �n animale. Dec�t dac� nu bea cidru porcin... Cidru porcin! Am nevoie de num�rul de la acel birou. Este o cale indirect� de a interac�iona cu E coli. Masters a refuzat s� intre s� perchezi�ioneze cu noi. Interesant. �i asta ridic� problema, <i>care este problema cu ea?</i> Este intimidat de inteligen�a ei. <i>De ce-l deranjeaz� asta pe Taub?</i> Lucreaz� cu oameni mai de�tep�i ca el de mult timp. Cred c� t�n�r� obraznic� �l face s� se simt� b�tr�n. Are aproape aceea�i v�rst� cu 13. Da, dar este student�. Te face s� contemplezi la zilele de facultate. Atunci c�nd aveai p�r, mu�chi, �i nu aveai nevoie de un examen regulat la prostat�. Are sens. La fel ca E. Coli. Pomicultorul face cidru din mere care nu se pot vinde, �i care au c�zut pe sol. Poate �n ni�te fecale de vac�. Ceea ce �nseamn� c� distinsul nostru pacient este la propriu plin de sindromul Bernard-Soulier. Tare. Lua�i ingenua, administra�i-i pacientului aztreonam �i plasmaferez�. A spus s�-i administra�i pacientului aztre... Separatorul de celule separ� plasma de celelalte componente celulare, astfel �nl�tur�nd... toxinele, imunoglobulinele �i gama globulinele. Cred c� ar trebui s�-i spunem pacientului c� am intrat la el �n cas�. De ce s� facem asta? Deoarece motivul s� nu-i spunem a fost c� ar ascunde ceva. �i acum nu se mai pune problema. Acum, ra�iunea nu este �n sus, ci �n jos. How can we ask our patients to trust us***** if we're not honest with them? Cum putem cere pacientului s� aib� �ncredere �n noi <i>dup� ce-i spunem c� nu poate?</i> Bine. Bine. Elibereaz�-�i con�tin�a, pentru c� asta este important. <i>Dac� m� l�sai s� pun acel spot,</i> <i>toat� lumea ar fi vorbit despre emigra�ie.</i> �i uite, asta e ceea ce trebuie s� spunem. Da, a fost �n Irak, �i-i mul�umim pentru sacrificiu. Ai ales s� onorezi �ara prin serviciu public �i ai votat de 46 de ori cre�terea bugetului Pentagonului pentru programe pe care, apropo, Moreno vrea s� le taie. Bine. �l retu�ez �i �l trimit. Ar trebui s-o iei mai u�or p�n� ie�i din spital. Este o s�pt�m�n� aglomerat�. Nu e�ti curios cum am ajuns la acest diagnostic? Sunte�i doctori. Nu e asta treaba voastr�? Dar cum �tim c� beai cidru? Cred c� a�i g�sit asta la mine �n cas�, deci, a�i intrat la mine �n cas� Asta nu te deranjeaz�? Medicina e ca politica. La sf�r�itul zilei, tot ce contreaz� sunt rezultatele. Nu e adev�rat. Respectul e cel care conteaz�. Sinceritatea �i integritatea conteaz�. Te-ai g�ndit s� candidez pentru o func�ie politic�? Pentru c� mi-ar pl�cea cineva ca tine drept oponent. Ai grij� la fluide A, da, scuze. <i>Te-ai �ntrebat vreodat� de ce</i> prezen�a la vot a americanilor este printre cele mai sc�zute �n lumea dezvoltat�? Domnule Dugan? Domnule Dugan? Ce s-a �nt�mplat? M� auzi�i? A paralizat. Sun�-i pe Foreman �i Chase, cheam�-i aici. Domnule Dugan! Cred c� este o problem� ischemic� de tranzit. Cheagul trebuie s� se fi rupt <i>�nainte s�-l g�sim.</i> <i>A fost paralizat temporar,</i> dar �ncepe din nou s� vorbeasc� �i s� se mi�te. Atunci de unde irita�ia, insuficien�a hepatic�, cheagurile, nevoia incontrolabil� s�-�i torni echipa? A, nu, stai... La ultima ai fost tu nu pacientul. Nu voiam s� torn. Era clar c� �ncercam s�-mi onorez obliga�iile. Tromboz� de vena port� poate fi cauzat� de boala Wilsen. Uraa! Ai "marcat", �n ceea ce prive�te diagnosticul. Din p�cate, prima dat� e �ntotdeauna nasol. <i>Asta nu are niciun sens.</i> <i>Corneea lui Dugan era normal�.</i> <i>Evident e�ti genial.</i> A�a c� de ce �i-ai ascunde opinia? �mi storceam creierii. Nu vorbeam de ideile tale stupide despre pacient. M� refer la ideile tale stupide despre moralitate. Ideile mele stupide sunt ceea ce majoritatea medicilor o numesc regulile pentru un comportament profesional. Ce cu tumora noastr� neuroendorcrin�? F�r� capacitate mental� redus�, sau lipsa facult��ilor mintale. <i>Coagulare diseminat� intravascular�,</i> se potrive�te totu�i. Regulile sunt doar principii ajut�toare pentru oamenii pro�ti <i>care nu pot lua o decizie</i> Evident tu nu te �ncadrezi �n acea categorie, a�a c� de ce vrei s� te bagi? Masters are dreptate despre tumora neuroendocrin�. <i>Fiindc� da, Dugan a avut</i> o r�t�cire. A realizat aceast� campanie agresiv� despre anti-imigra�ie, una comercial� pentru Anderson. Tocmai s-a conectat online. <i>Spui c� politica lui Dugan</i> e un semn c� e compromis mintal? Nu, tactica lui e. <i>Probabil e el e cel care a divulgat informa�ia</i> <i>�i to�i comentatorii spun asta.</i> <i>Sinceritatea e o idee grozav�</i> p�n� c�nd pacienta te �ntreab� dac� abdomenul ei umflat o face s� par� gras�. House, �mi pare r�u c� �ntrerup dezbaterea ta privind etica, dar avem dou� idei solide. Tomografia de la g�t la abdomen pentru tumorile neuroendocrine. <i>F�ce�i-i un d-dimer</i> �i fibrinogenul pentru C.I.D Masters. Dac� ar trebui s� min�i un pacient ca s�-i salvezi via�a, ai face-o? Nu. Asta e o minciun�. Dac� bunica ta �i-ar fi dat o �nvelitoare de ceai �ngrozitoare <i>de Cr�ciun, i-ai fi spus c� �i-a pl�cut?</i> Da, dar asta e altceva. <i>Deci min�i atunci c�nd nu conteaz�</i> <i>dar nu min�i atunci c�nd contaz�.</i> Cum ai ajuns a�a scr�ntit? C�t de sup�rat� ai fi dac� a� concedia-o pe Masters? Foarte. Doar dac� ai avut motiv. Un motiv adev�rat. Un motiv pe care un om l-ar considera un motiv adev�rat. Atunci las�. Are principii. Ea e precum rodul iubirii dintre Einstein �i Mary Poppins. Nici m�car n-a mo�tenit p�rul lui Einstein. Merit� s� ai pe cineva �n echip� care s� nu vad� lumea doar �n gri. <i>- Este gri! - Pentru tine.</i> Ea are o perspectiv� proasp�t�. Doar dac� nu e o amenin�are pentru tine. Nu este... <i>Credeai c� voi fi defensiv,</i> c� am s-o �in la distan�� din orgoliu. O fat� poate spera. House, m-am g�ndit mult. <i>Ea merit� o �ans�.</i> O �ans� adev�rat�. House m� va concedia. Nu-i adev�rat. Pentru c� i-ai spus tu s� n-o fac�? Lupta cu House face parte din curs. House are convingeri puternice, �i �i respect� pe cei care au asemenea convingeri. Nu convingerile mele sunt problema. E vorba de personalitatea mea. Nu sunt bun� la cooperarea cu ceilal�i. E�ti acolo de mai pu�in de o zi. Nu c�utam �ncurajare. E un adev�r. Cresc�nd, �ntreaga mea via�� am petrecut mult timp singur�. �i nimeni �n liceu nu vrea s� petreac� timp cu cineva cu trei ani mai mic dec�t ei. �i studiind difeomorfismul lui Anosov, determin�nd dac� o sc�pare neatribuit� este un Blakelock sau un Ryder sau... Chiar acum te plictisesc. �i totu�i ai ales medicina care este o munc� de echip�. Este destul de curajos, ie�ind a�a departe de zona �n care te sim�i confortabil. Nu �ncerc s� demonstrez nimic. Doar vreau s� fiu un doctor. Am fost proast�. Nu to�i le pot face pe toate. Am fost egoist� s� cred c� eu pot fi excep�ia. Lui House nu-i pas� dac� joci �n echip� sau nu, sau c�t de etic� e�ti, sau c�t de mare ai I.Q. -ul. Totul se rezum� la cazuri. �l po�i ajuta s�-l rezolve pe acesta, �i voi doi v� ve�i �n�elege bine. Trebuie s�-i oferim lui Masters unele indicii, s� o ajut�m s� se descurce cu House. De ce a� face asta? Factorul amuzant este excep�ional. Este amuzant s� vezi asta. Repetat. �i dac� nu o aju�i, dispare de aici. Nu, altcineva �l opre�te pe House sa nu o concedieze. Cred c� este dorin�a de a mai face sex cu Cuddy. <i>Sunte�i gata s� admite�i c� a�i gre�it?</i> Pardon? Tumora pe care o c�uta�i nu o ve�i g�si. Judecata mea e s�n�toas�. C�nd ai trimis acel clip, <i>voiai s�-i distrugi campania senatorului?</i> Bine, unu la m�n�, nu am l�sat, s� se scurg� acel clip. <i>�i doi...</i> Cine l-a f�cut sc�pat nu ave nici el probleme mentale. �l va salva pe Anderson. <i>Acea reclam�...</i> toat� lumea vede prin ea. �ncerci s� ne juc�m cu frica oamenilor. <i>Tu spui fric�.</i> Eu spun ra�ionament, instinct preventiv. �i judec�nd dup� accent, emigra�ia nu este problema la care po�i fi impar�ial. Am a�teptat cinci ani s�-mi iau cartea verde. Dac� cineva ar avea reac�ii adverse pentru cineva care vrea s� sar� peste asta, eu a� fi acela. Doar pentru c� Moreno este de acord cu un armisti�iu... Nu este. �tii poza cu el �i steagul mexican de la grani�� care pare a veni de la un amnisti�iu? Este de la un amnisti�iu interna�ional de la protestele de �nchidere a unui preot din Oaxaca. <i>Tocmai ai demonstrat c� acel spot</i> <i>este mai dezgust�tor dec�t ai crezut.</i> De asemenea ai demonstrat c� acel spot este eficient. Crezi c� am probleme cu judecata? Nu mai. Nu-i nici un semn de tumoare. Asta las� C.I.D M� duc s� v�d ce face Taub cu s�ngele. Cred c� atunci c�nd cape�i experien�� dureaz� mai mult s� faci ni�te simple teste de s�nge. Ideea asta cu "Taub b�tr�nul" sun� ca o scobitur� �in�nd cont de faptul c� sunt �ntr-o form� mai bun� dec�t tine. D�-mi colorantul. E�ti �ntr-o form� mai rotund� dec�t mine. Disear� dup� munc� ne vedem �n sala de baschet. Cred c� realizezi c� ai aproape un metru. �i sunt alb. �i jidan. O s� fie tare jenant. �tiu de ce o s� spui nu. Disear� dup� serviciu. La dracu. Ai ascultat ultimul discurs al lui Moreno? O s� fac� cur��enie �n Washington. Da, bine. Ca oricare alt politician din New Jersey care a f�cut vreodat� cur��enie Cine mai �tie c� ai r�sp�ndit �tirea? Hal, doar noi doi am avut singurele copii. Nu-mi pas� dac� tu ai f�cut-o. Vreau doar s� m� asigur c� a func�ionat. Sondajele din diminea�a asta m� aveau pe mine cu mai pu�in de dou� puncte. �i-am spus. O s� �mpingem treaba asta. Testul de s�nge a venit complet normal. Astea-s ve�ti bune, nu? Asta �nseamn� c� cele dou� lucruri care credeam noi c� ar putea fi nu sunt. Am verificat acas� pentru toxine �i n-am g�sit nimic. Dar e posibil s� fi fost expus �n timpul campaniei. Ai vizitat ceva obiective industriale/de agricultur�? A fost o ferm� de ro�ii �n Lumberton. �i v-au dus pe c�mpurile cu culturi? Nimeni nu vrea o poz� cu mine. Nu p�r�sesc niciodat� autobuzul. Ferestrele erau deschise? Unele pesticide... Foreman. Ce? Ce e? Problemele nu sunt doar cu ficatul. Se pare c� �i rinichii au probleme. Deci tipul �sta �i petrece toat� via�a f�c�nd campanii �mpotriva inimilor s�nger�nde �i se vede treaba c� are �i el una. Urina �n s�nge arat� c� are o problem� renal� �i nu una cardiac�. Da, dac� spun ceva incorect este pentru efectul comic. Apoi r�de�i, pentru c� este amuzant. Purpur� trombocitopenic� are logic�. C�t sunt trombocitele? 200.000. Nu e purpur� trombocitopenic�. Ce zici de purpura Henoch-Schoenlein? H.S.P. Nu formeaz� cheaguri. H.S.P-ul nu formeaz� �n mod normal cheaguri <i>but it can. dar ar putea.</i> �i vasculit� ar explica problema cu rinichii. Ea nu poate diagnostica o glum� dar face progrese pe pacient. Facem tratament cu chimioterapie sau steroizi. Facem chimioterapie. Am spus chimio. Apoi ai spus "s�u" �nc� o dat�, iepura�ul face cuno�tin�� cu lama. Drumul cu pacien�i mor�i e pavat cu "s�u" Chimioterapia este tratamentul cel mai eficace ceea ce �nseamn� c� voi confirm� diagnosticul mai repede. Sunt de acord, dar mai este o op�iune. Mai sunt multe op�iuni. Scurgerea de s�nge, cristalele, rug�ciunile... O alt� op�iune medical acceptat�. Am�ndou� sunt mai pu�in eficace �i mai pu�in �nfrico��toare. A�a c� pacientul ar putea alege. Doar dac�, bine�n�eles, nu le men�ion�m noi. Nu putem ascunde informa�ia. Dac� explic�m �i beneficiile �i riscurile fiec�rui tratament Sunt sigur c� Dugan va alege chimio. P�i, dac� e�ti a�a de sigur. Op�iunea mai bun� este chimio. E mai rapid� �i mai eficace. Eu sunt pentru steroizi. Oh, Doamne. Dac� cineva ar fi putut prezice c� vei lua aceast� decizie stupid� Grea�� �i oboseal� de la chimio o s� dureze c�teva s�pt�m�ni. Procentele din sondaje s-au blocat Mai sunt 5 zile p�n� la alegeri Doctore, po�i s�-i spui ceva care s� aib� sens? A� putea, dar codul etic dicteaz� c� e decizia lui. Deci tot ce pot face acum e s� m� �ntorc la mine la birou �tiind c� chiar dac� pacientul se pune �n pericol, integritatea mea r�m�ne neclintit�. Te rog. Acord�-�i ceva timp s� te g�nde�ti la asta. Nu am nevoie de timp. Vreau tratamentul cu steroizi. P�n� la 11 cu co�uri de un punct. Stai a�a. Vrei s� arunc�m s� vedem cine �ncepe? Po�i �ncepe tu. Unu, nimic. M� vei p�zi? Nu po�i da dou� la r�nd. Doi, nimic. M� vei p�zi acum? Po�i arunca toat� ziua. Trei, nimic. Unu, trei. Zece, �apte. Sincer? M� vei bate cu aia? Ei bine... m-am �n�elat. Nu e�ti a�a b�tr�n. Mul�umesc. Acum tot ce trebuie s� facem e s� ne d�m seama de ce mae�tri te fac s� te sim�i nesigur. Eram l�ng� camera lui Dugan. Erau preg�ti�i s�-i dea medicamentul gre�it. Am �ncercat s� schimb ordinul, dar nu sunt doctor. Bun. Medicamentul gre�it e cel corect. Dar voia steroizi, nu chimioterapie. Vrea s� tr�iasc�. �i voi spune ce se petrece. Ba nu-i vei spune. Nu m� deranjeaz� moralitatea ta �n teorie. Dar �n practic�, pui �n pericol via�a pacientului meu. Deci e�ti concediat�. Crezi c� asta m� va opri s� �i zic? Dac� o faci, voi face s� te dea afar� de la �coala de medicin�. Nu merit a�a ceva. �tiu. Dar spre deosebire de tine, eu sunt dispus s� mint. Concediatul ei a fost o eroare. Avem nevoie de cineva ca ea �n echip�, s� ne �in� �n control. Tu e�ti incapabil s� observi c�nd fac ceva nepotrivit? Suntem ca broa�tele ce au fost �n pahar ceva timp. Suntem folosi�i pentru �nc�lzire. Lucrurile au mers bine f�r� Pippi Longdivision. Concurentul t�u a ie�it din curs�. Po�i renun�a la campania murdar�. Dugan a dezvoltat edem pulmonar. Nu este H.S.P. Mae�tri aveau dreptate. Nu vrea chimioterapie. Nu are nevoie de chimioterapie. Mae�tri s-au �n�elat. Nu are H.S.P. �i mae�tri s-au dus. Ar putea fi o infec�ie. I-am dat aztreonam pentru e coli. N-a r�spuns. Schistosmiasita nu r�spunde la aztreonam. E o idee bun� dac� ar fi condus o campanie politic� �n Africa. Tipul n-a ie�it din �ar� ani �ntregi. Cine are nevoie de c�l�torii c�nd ai un tanc de pe�ti gigantic plin de pe�ti tropicali, melci tropicali av�nd bacterii tropicale gen schistosomiazita. Intra�i �n casa lui, �i aduce�i-mi ni�te escargot. Dac� nu cumva vre�i s� cere�i permisiunea pacientului ca un tribut pentru plecat. Am nevoie de o clip�. Ai zis c�-i vei da o �ans�. Am f�cut-o! Ea a folosit acea �ans� pentru a pune �n pericol via�a pacientului. Insist�nd s� primeasc� tratamentul pe care l-a cerut. Exact asta am zis! Echipa ta se afl� acolo pentru a te provoca. Nu am concediat-o pentru c� e o provocare... am concediat-o pentru c� e un obstacol de nemutat! M� vei face s-o angajez? Cum crezi c� va func�iona asta? Tu cum crezi c� va func�iona? Are dreptate, o s�... Nu vei renun�a la slujba asta. Ce se petrece? Eu vreau s� plece, ea vrea s� plece. �ie de ce-�i pas�? Doar nu crezi c� e o versiune mai t�n�r� a ta? Pentru c� las�-m� s�-�i zic, nu e�ti a�a de de�teapt� sau moral�. Poate la fel de ciudat� social. E o poten�ial� stea, �i o vreau la mine �n spital. Nicio problem�. G�se�te-i doar un alt departament. Cred c� am aflat. De ce nu-i plac mae�tri lui Taub. Acum te implici �i tu �n asta? Sursa mea anterioar� de distrac�ie tocmai a fost concediat�. Exact. S-a dus. S-a terminat. E foarte moral� �i integr�, ceea ce l-a f�cut pe Taub s� se simt� r�u �n leg�tur� cu tri�atul. Putem avansa? N-o pl�ceai chiar �nainte s�-i cuno�ti morarele. Din clipa �n care a v�zut-o. Deci... are leg�tur� de felul �n care ar�ta. �n regul�. Nu exist� melci. S-o tulim de aici. Alo? Da. Sunt Foreman. Ce ai g�sit? NImic de ajutor, dar... Trebuie s� fie ceva. Dugan e ia la vale complet. Acum fluidul se str�nge �n pieptul lui. Unde naiba sunte�i? �n �nchisoare. Vei veni s� ne sco�i? Sunt cam ocupat. V� mul�umesc la to�i c� a�i venit aici la ora asta a�a t�rzie. V� asigur c� voi fi scurt. Au existat multe discu�ii despre un anun� de atac ce a circulat pe internet s�pt�m�na asta. Dup� cum am zis de multe ori �n ultimele c�teva zile... Iat�-te. �ncepeam s� m� g�ndesc c� nu func�ionezi cum trebuie. Ficatul pacientului nostru, rinichii �i pl�m�nii e�ueaz�. Vreau s� m� aju�i s�-mi dau seama de ce. Din c�te �mi amintesc, ai trei doctori adev�ra�i pe care �nc� nu i-ai concediat azi. Sunt �n �nchisoare. Ce? De ce? Prostitu�ie. Deci e�ti reangajat�. Totul a �nceput �n ficat, dar unde �n ficat? Dac� �n canale, atunci e ciroz� biliar� primar�... Da, nu am nevoie s�-�i aud ideile. Returneaz� voleul. Scleroz� primar� colangit�. Nu. Nivelul lui de vitamina A e normal. Problemele de secre�ie de bil� pot afecta ficatul. Inflamare a glandelor biliare? Vorbe�te despre pacientul nostru. Tocmai mi-ai zis s� tac? Credeam c� e un prieten. Asta p�n� ce... a lansat acest afi� dureros. Cred c� minte. Dugan a zis... Termenul tehnic e c� vorbe�te. Dugan mi-a violat �ncrederea. �i de aici, n-am de ales dec�t s�-l concediez din campania mea. Mul�umesc, �i nu vor mai exista alte �ntreb�ri. Mersi pentru ajutor. �i e�ti din nou concediat�. �i-a tras-o. A fost o mi�care dat� naibii. A folosit anun�ul pentru a propti baza, a concediat extremistul pentru a �ine centrul. Nu, chiar �i-a tras-o. Fac�nd c�l�torii de weekend �n Bunbury. Are o pat� ro�ie pe m�n�. E eritem palmar. �i faptul c� are o str�lucire permanent� de nixonian. Are heptatita C ceea ce-�i explic� toate simptomele. Super, dar eu �i senatorul n-am f�cut sex. Atunci a�i tras �mpreun�. C��i consumatori de heroin� �n bun� func�ionare cuno�ti? Cunosc c��iva. �tiu c� ai heptatia C. Deci ori a�i �mp�r�it un pat, a�i �mp�r�it un ac, sau a�i �mp�r�it un fir de pai. Vorbesc despre cocain�, nu de la coca cola. Po�i lua heptatia C de la cocain�? O voi nega. Nu-mi pas�. M-au testat pentru heptatia C c�nd am venit aici. Nu am a�a ceva. Se pare c� ficatul t�u a luat c�teva din tacticile tale de campanie. ��i ascunde toate secretele produc�nd gama globuline deci testul pentru heptatita C s-a �ntors negativ. A� putea c�uta toate toxinele asociate, dar plasmofereza a sc�pat de ele. Deci �n mare parte, ai o boal�, dar nu avem cum s-o dovedim. E destul de frumos, nu? Ce e aia? E interferon. �nt�rzie �nceputul de rigor mortis. C�nd a zis avocatul t�u c� vine s� ne ia? A zis, �i citez aici, "cur�nd". �tiu. Motivul pentru care ai ur�t-o pe Masters din clipa �n care-ai v�zut-o. Haide. N-a fost prima oar� c�nd ai v�zut-o. E nemaipomenit. Chiar nu este. Tipul �la chiar folose�te toaleta? Doamne, st� jos. Nu �ncerca s� schimbi subiectul. Te-ai culcat cu ea? Nu m� mir� c� e �n �nchisoare. Oricine care ar face asta nu are ru�ine. Sau poate a �ncercat s� se culce cu ea, iar ea l-a respins. N-o cunosc. Morm�ie? Parc� am auzit un morm�it. ��i dai seama c� nu vom renun�a la asta. Nu m-am culcat cu ea. Am interogat-o pentru �coala de medicin� Hopkins. Deci e�ti sup�rat pe ea, pentru c� a ales o alt� �coal�? Am discutat o or�. Nu �i-a adus aminte de mine. ��i aminte�te o constant� de matematic� de 20 de digi�i, dar nu-�i aminte�te un tip cu care a avut o �nt�lnire �ntre patru ochi. Eu abia �mi amintesc de tine. Misterul rezolvat. Acum ne putem �ntoarce cu to�ii la vie�ile noastre. Frumoase ve�ti. Am decis s� te reangajez. Am g�sit un alt consiliu. Dugan are hepatit� C. Nu fac asta. Nu r�spunde la interferon. Probabil c� crezi c� n-am deloc respect de sine. Etice �i respect de sine? Chiar e�ti o pacoste. Ce trateaz� hepatita C �n afar� de interferon? Acum vrei s� vorbesc? Da. Haide, nu mai pretinde c� nu vei face asta. Oric�nd m� ur�ti pe mine, ur�ti �i mai mult e�ecul. Nu am e�uat. M-ai concediat. �n mod repetat. Dar dac� pleci acum, dup� ce tocmai te-am reangajat, se nume�te demisie. Un studiu German a ar�tat c� 15% din pacien�ii cu hepatita C au fost vindeca�i dup� ce au contractat hepatita A. Alte studii au ar�tat c� p�n� la 85% din pacien�ii dublu infecta�i mor foarte rapid. �n teorie, dac� putem g�si ceva ce imita heptatita A... Exist� un lucru care imit� heptita A... Hepatita A. Bun� treab�. E�ti concediat�. Nu! Hepatita A l-ar putea vindeca. E o �ans� mai mare a-l ucide. Spune-le la laborator s�-mi dea o cultur� de hepatita A. Vom vedea cine are dreptate. Nu e un tratament aprobat �i ne expune la liabilitate. Nu te pot l�sa s� faci asta. Este o pozi�ie extrem de la��. Ascult-o pe geniu. Tu e�ti cea care a insistat s� fac� asta dup� mine. E un protocol mai bun pentru un tratament neconven�ional. Dar n-ar trebui s� compromitem �ngrijirea pacientului doar pentru a evita procese. Dar faptul c� nu avem nicio dovad� c� chiar are hepatit� C? Asta e o obiec�ie perfect valid�. N-o asculta pe ea. Nici m�car nu lucreaz� pentru mine. Dac� chiar crezi c� �sta e singurul mod de a-l vindeca, voi risca procesul. Dar trebuie s� �tiu c� chiar are acea boal�. Adu-mi dovezi. - �i-am dat... - Dovezi! Adu-mi dovezi c� are hepatita C, dar apoi �i po�i da hepatita A. Nu pot. Te vei g�ndi tu la ceva. Voi doi ave�i I.Q. combinat la mai mult de 300. Face �i c�t cinci dobitoci. Du-te. La munc�. Deci ce facem acum? Lu�nd �n considerare faptul c� sunt pe cale s� fac ceva neetic... Sigur, da... sunt concediat�. Mi-a fost dor de tine. Avem nevoie de un test fals pozitiv pentru hepatita c. De ce am vrea s� facem asta? Lumea se schimb� c�nd e�ti �n�untru. Trebuie doar s� intri �n leg�tur� cu ea c�nd ie�i. Crezi c� a luat hepatita C de la senator, corect? Testul Anderson. Dac� e pozitiv, �nseamn� c� �i Dugan o are. Dovad�, nu m�rturie. Prezent�m asta unui juriu din camera noastr�? Ar trebui s� fie de ajuns pentru Cuddy. Ar trebui, dar nu va fi. Testul pentru hepatita C este precis 99.9%. Asta �nseamn� c� o dat� la fiecare mie de test�ri e un pozitiv fals. Dac� facem destul, poate avem noroc. Mie �mi miroase a �nchisoare. Fals fals pozitiv. Doar at�t putem face? �n regul�, mergi �i-o f�. Am o problem�. O problem� medical� ceea ce ar putea deveni... am min�it-o pe Cuddy de 10,000 de ori. Ce zici c� ar zice de 10,001? Cred c� �tii deja r�spunsul. Dar nu are sens. Nu �n�elegi de ce ar putea fi sup�rat� o femeie pentru c� prietenul ei a min�it-o? Nu a� min�i ca prietenul ei. A� min�i ca angajat. Nu a�a func�ioneaz� rela�iile. Pacientul meu va muri. Minciuna va garant c� va tr�i? Nu. Ai dou� alegeri: s� fii sincer �i s� �nfrun�i consecin�ele medicale, sau s� min�i �i s� �nfrun�i consecin�ele personale. Acum c� e�ti doctorul meu... nu po�i zice la nimeni, corect? Cine ar zice o poveste despre un senator �nsc�unat ce are hepatita C de la cocain�? N-ai completat niciun act. Voi face testul �sta sub un nume fictiv. Crede-m�... Nimeni nu va �ti vreodat� c� te-ai aflat aici. Testul sanguin confirm� hepatita C. S-a �mboln�vit, �nc�rc�tura sa viral� a ie�it la suprafa��, �i a ap�rut �n final la test. Mul�umesc. era o vreme c�nd mi-ai fi ignorat complet cererea. Asta �nseamn� mult c� m� respec�i destul ca s� faci asta. Am str�b�tut drum lung, scumpo. Dac� ai angaja un nou membru al echipei. M� ocup. Ai vrea s� vii s� lucrezi pentru mine? E ca �i cum a� fi pe un Mobius Strip. Am mai purtat aceast� discu�ie. Vrei slujba asta. Dovede�te-mi c� ai terminat cu jocurile. Cel pu�in cele curente se termin�. Altele ar putea �ncepe. Ai cuv�ntul meu �n ad�ncimea lui. Ce trebuie s� fac? F�-l pe Dugan s� ne lase s�-i d�m hepatita A. �i cum ai aflat cel mai bun mod de a b�ga un pacient �ntr-un tratament ce are 85% rat� de mortalitate, uite un sfat: n-o face. Nu-l voi min�i. Ai o diplom� de matematic�. S� vedem dac� te descurci aici. Dac� �l min�i, el cu siguran�� va fi de acord, �i ar putea tr�i. Dac�-i zici adev�rul ca data trecut�, ar putea s� nu fie de acord, �i va muri cu siguran��. Aminte�te-mi ce este a�a gre�it la min�it? Te vom injecta cu hepatita A. Nu pare a fi medicin�. �tiu c� pare contra intuitiv, dar la anumi�i oameni, virusul poate spori func�ia sistemului imunitar �i s� cure�e hepatita C. La c�teva cazuri. La c�te ne referim? Un num�r destul de mare. D�-mi un procentaj. Care sunt �ansele s� func�ioneze prostia asta? Sunt �anse de 85% s� te ucid�. Deci, �mi vei da ceva ce func�ioneaz� 15% mai bine dec�t arsenicul? Tehnic merge un infinit mai bine pentru c� arsenicul are o �ans� de 0%. E singura ta �ans�. �i eu �i Dr. House credem asta. A falsificat un test sanguin pentru a-�i lua aprobarea pentru acest tratament. Iar apoi a �ncercat s� m� mituiasc� pe mine ca s� te mint despre riscuri. Dac� vreunul din acele incidente ar ie�i la suprafa��, ai fi suspendat �i probabil �i-ar pierde licen�a. Sunt sigur c� vor suferi �i al�i oameni. κi risc� cariera pentru a-�i acorda aceast� �ans�. Nu ar fi f�cut asta dac� nu ar fi existat o alt� modalitate. Am f�cut-o. �i n-a trebuit s� mint. �i te sim�i bine �n leg�tur� cu asta? Da. Deci angajez o idioat�. Po�i pretinde c� voiai s� mint, dar n-ai f�cut-o. Vrei ca oamenii din echipa ta s� te provoace altfel ai fi un l�ud�ros �n locul unui doctor bun. M-ai angajat pentru c� nu-mi compromit principiile. Sau vreau un loc �n fa�� c�nd te treze�ti �i-�i dai seama c�t sunt de inutile principiile tale. Nu vreau s� min�i doar un pacient. Vreau s� vrei s� min�i un pacient. Nu se va �nt�mpla. Ne vedem m�ine. Am auzit c� Dugan r�spunde deja la tratament. Da, nivelul lui de entuziasm �ncepe deja s� se normalizeze. Vreau s�-mi cer scuze pentru felul... Stai... Mi-ai luat interviu, corect? Pentru Hopkins? Doamne, ai dreptate. Memoria aia a ta. Am vrut s� zic ceva prima zi. M-am sim�it foarte ciudat �n leg�tur� cu �ntreaga treab�. Nu-�i f� griji. Ceaiul acesta al bunicii e confortabil? Poftim? Nimic. Ne vedem sus. Dac� a� fi �tiut c� angajatul ei ar �nsemna s� am de-a face cu h�r�og�raia de la �coala de medicin�, poate m-a� fi reg�ndit. Chiar n-ai nimic mai bun de f�cut dec�t s� m� prive�te semn�nd asta? S� �i ratez ultimul acces la faptul c� am avut dreptate tot timpul �n leg�tur� cu Masters? M-a prins c�nd te-a f�cut la��. Ie�i? Trebuie s� lucrez p�n� t�rziu. L�comia cere mult� h�r�og�raia. Mul�umesc, New Jersey pentru c� m-a�i reales pentru senatul Statelor Unite. Am dus o campanie pozitiv�, o campanie despre groaznicele probleme ce are aceast� minunat� na�iune. Sunt mul�i oameni ce au dat tot ce au putut pentru aceast� campanie. Dar este o persoan� care st� printre ei. So�i mea frumoas�, Loretta. Loretta. Mul�umesc. �tii unde sunt �nregistr�rile senatorului? House �l trata pe managerul de campanie a lui Anderson, nu senatul �n sine. De ce crezi c� el era pacient? House m-a v�zut �n clinic�. Cred c� nu era ceva medical. C�nd? Vineri. Pe la 3. Echipa lui House a f�cut un test de hepatita C pe Joe Dugan vineri. Te po�i uita la timp? Chase, Taub �i Foreman au dat teste toat� noaptea. Toate negative. Testul pozitiv la... 3:17 P.M. House l-a f�cut �n persoan�. E totul �n regul�? Nu prea cred.

Video Details

Duration: 43 minutes and 7 seconds
Country: United Kingdom
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 762
Posted by: florintra on Nov 9, 2010

mmm

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.