Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

[ TED ] Talks P.W. Singer: Military robots and the future of war

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
we gaan achter me een aantal foto's bekijken of photos behind me that show you the reality of robots use in war right now or already at the prototype stage It's just to give you a taste another way of putting it you are not gonna see anything dat wordt aangedreven door Vulcan technologie of door hormonen van slimme tieners of iets in die richting. Dit is allemaal echt. Dus laten we beginnen met de foto's. Er is iets belangrijks aan de gang in de oorlogvoering en misschien zelfs wel in de geschiedenis van de mensheid. Het Amerikaanse leger ging naar Irak met een handjevol onbemande toestellen in de lucht. Het zijn er nu meer dan 5.300 We zijn gegaan met nul onbemande grondsystemen. Dat zijn er nu twaalf duizend. En de technische term "Killer toepassing" krijgt in dit verband een nieuwe betekenis. En we moeten onthouden dat we het hebben over de T-Fordjes en de "Wright flyers", vergeleken bij wat er aan komt. Daar staan we nu op dit moment. Een van de mensen die ik onlangs ontmoette was een drie sterren generaal van de luchtmacht En hij zei, waar het binnenkort heen gaat zijn tienduizenden robots die bij onze conflicten worden ingezet. Dat zijn getallen die er toe doen, omdat we het niet alleen hebben over de tienduizenden robot van vandaag maar tienduizenden van deze prototypes en de robots van morgen. Omdat natuurlijk, een van de wetten van de techniek is de wet van Moore, zodat je meer en meer rekencapaciteit in die robots kunt inbouwen. En als je 25 jaar vooruitspoelt, en de wet van Moore blijkt correct zullen die robots bijna een miljard keer meer rekencapaciteit hebben dan vandaag. En wat dat betekent is dat dingen waar we vroeger alleen maar over praatten tijdens science fiction congressen, besproken moeten worden in de machtscentra zoals het Pentagon. Een revolutie van de robots staat ons te wachten. Laat me duidelijk zijn. Ik heb het niet over een revolutie waar je zorgen moet maken dat de gouverneur van Californië voor je deur staat, a la de Terminator. Als geschiedkundigen op deze periode terugkijken zullen ze concluderen dat we in een andere revolutie zitten, een revolutie in oorlogvoering, net als bij de uitvinding van de atoombom. Maar het kan nog meer zijn dan dat, omdat onze onbemande systemen niet alleen het "hoe" van het vechten beïnvloeden, ze beïnvloeden het "wie" van het vechten op het meest fundamentele niveau Iedere vorige revolutie in oorlog bijvoorbeeld het machinegeweer of de atoombom ging over een systeem dat of sneller schoot, of verder ging of een grotere knal gaf en dat is zeker het geval in robotica. Maar het verandert ook de ervaring van de militair en zelfs de kern van de identiteit van de militair. Anders gezegd is, dat het vijfduizend jaar oude monopolie van het vechten in een oorlog nog in onze tijd verloren gaat. Ik ben de laatste paar jaar bezig geweest om alle spelers in dit veld te ontmoeten, van de robot wetenschappers, tot de science fiction schrijvers door wie ze geïnspireerd zijn, tot de negentienjarige piloten van de onbemande toestellen, die vechten vanuit Nevada tot de viersterrengeneraals door wie ze aangevoerd worden, tot zelfs de Iraakse opstandelingen die het doel zijn en wat zij van deze systemen denken. Wat ik interessant vond, waren niet alleen hun verhalen maar hoe hun ervaringen in de richting van rimpeleffecten wijzen die zich in onze samenleving verspreiden in onze wetten en ethiek, etcetera etcetera.

Video Details

Duration: 16 minutes and 6 seconds
Country: United States
Language: English
Producer: ted.com
Director: P.W.Singer
Views: 410
Posted by: mepi on Apr 10, 2009

In this powerful talk, P.W. Singer shows how the widespread use of robots in war is changing the realities of combat. He shows us scenarios straight out of science fiction -- that now may not be so fictitious.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.