Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Capital Circle

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
PROTOČNO VREME ,,Zarobljena'' angažovana sredstva predstavljaju ozbiljan problem za švedsku industriju! Da li bi rekao nešto više o tome Klaus? Da! Ispred nas je slika koja prikazuje ciklus kretanja kapitala u kompaniji Ovde vidite fondove Sa tim novcem smo u mogućnosti da kupimo materijal koji ćemo staviti u magacin. Zatim materijal uzimamo iz magacina i započinjemo proizvodnju Onda uzimamo još ,,malo'' novca iz fondova da bi splatili troškove i plate Kako produžavamo dalje količina angažovanih sredstava je sve veća i veća. Na kraju gotovi proizvodi idu u prodaju. Napokon možemo vratiti sredstva koja smo pozajmili iz fonda. Potrebno je preći prilično velik put da bi se uloženi novac vratio nazad. Možemo pretpostaviti da se ovaj ciklus stalno obavlja istom brzinom, ali nažalost to u praksi nije tako. U procesu veoma često imamo smetnje Zamislimo da u čitavom ciklusu imamo angažovano 100 miliona kruna. Kamata koju plaćamo: 20 miliona kruna. Znači stvarno je pitanje brzine ciklusa protoka novca. Tako je! Recimo da smo unapredili planiranje zaliha tako da nam nije više potrebno toliko materijala u magacinu. Ako bi u isto vreme uspeli da smanjimo protočno vreme proizvodnje, smanjili bi i količinu nedovršene proizvodnje Ubrzavanje protočnog vremena i ovde, verovatno bih mogao da smanjim zalihe gotove proizvodnje. Sada više ne trebam velik magacin. I odjednom nam je potrebno duplo manje angažovanih sredstava za isti ciklus, obim proizvodnje, i kamatu koja sada iznosi 10 miliona kruna. Ali to nije sve! Na raspolaganju nam je i 50 miliona kruna koje možemo koristiti za nešto drugo. Što nije loše! Znam primer kada je šef proizvodnje rekao: ,,Želeo bih da uložim sredstva u novu opremu'' Izvršni direktor mu je na to odgovorio: ,,Naravno, nije problem, samo smanji zarobljeni kapital u procesu, u međuskladištima'' ,,i imaćeš novca da investiraš u savremeniju opremu''. Ciklusno vreme se može dodatno ubrzavati, ,,oslobađati'' angažovana sredstva, i sa tim novcem opet možemo investirati. Na taj način stvaramo efikasnu industriju! To se zove Racionalizacija kapitala! Prevod: Srđan

Video Details

Duration: 2 minutes and 34 seconds
Country: Serbia
Language: English
Producer: Sweden
Director: Jan
Views: 125
Posted by: ihavesolution on Oct 30, 2009

How to reduce capital in production circle

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.