Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Prabhupada Deity Worship is not Idol Worship

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Bu yüzden viddhi margdır. Viddhi marg demek manevi öğretmenin doğrultusu altında çalışmak demektir. Tıpkı fabrikadaki bir stajyer gibi. Biri stajyer olarak çalışıyor, bilmiyor ki nasıl... Ama yavaş yavaş pratiklik kazandığında, o zaman iyi bir iş, iyi bir maaş alır. Öyle değil mi? Benzer şekilde bu stajyerlik. Sabah erken kalkmak, Mangal Arotik ve bhoga, şunu bunu sunmak, pek çok kural ve düzenleme. Sonrasında doğal olarak kendiliğinden aşk olacak. Başlangıçta spontan aşk yoktur. Kişinin manevi öğretmenin, şastranın ve yazıtların talimatı doğrultusunda çalışması gerekir. Evet, onlar o zaman bu bir çeşit puta tapınma çünkü hizmette bir farkındalık yok diyorlardı. Hayır, hayır. Hiç farkındalık olmasa bile, put değil. Rezillere göre puta tapınma, adananlar için değil. Bir adanan, manevi öğretmeninin yönlendirmesi altında Deiti ibadetiyle meşgul olur. Mesele şu, mevcut durumunuz içersinde Yüce Rab'ba yaklaşamazsınız bu yüzden O aynı bir taş gibi, sizden hizmet görmeyi kabul etti. Bir taşı elle tutabilirsiniz, elle tutabilirsiniz. Ama bu virat-rupayı, devasa formu elle tutamazsınız. Dolayısıyla bu Onun merhametidir. Aynı bir çok kez şu örneği verdiğim gibi. Tıpkı küçük bir posta kutusu gibi, o bir Postahanedir. Ama size kolaylık olsun diye, bir kutu. O Postahanedir. Aslında Postahane. Mektubu koyarsınız ve 10,000 mil uzağa gider. Nasıl gidiyor? Hım? Nasıl gidiyor? Genel Posta İdaresi'ne gider ve oradan sevkedilir. Bunda sorun yok, çünkü resmi. O yüzden iş yapılıyor. "Küçük bir kutuya koydum," diye düşünmüyorsunuz. Postahaneye gitti ve iş devam ediyor. Aynı şekilde, size kolaylık olması için Krişna sizin önünüzde taş olarak, tahta olarak belirdi, ama O... Taş da Krişna, bu biraz akıl gerektiriyor. O her formda hizmet kabul edebilir. Bu mutlaktır. Çünkü taş Krişna'dan farklı değil. O da Krişna'nın enerjisidir. Dolayısıyla O sizden her şekilde hizmet alabilme yetisinde. Bu yüzden Ona kabul görmüş bir şekilde yaklaşmak zorundasınız. Eğer küçük bir kutuyu taklit ederseniz... kırmızıyla, sırf posta kutusu yazsanız. Bu işe yaramayacaktır. O milyonlarca yıl orda kalacaktır. Ama resmi bir kutu, gidecektir. Anlaşılır mı? O rezillere söyleyin, "Bu puta tapınma değil."

Video Details

Duration: 3 minutes and 41 seconds
Country:
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 36
Posted by: bhaktinasli on Jul 29, 2015

Prabhupada Deity Worship is not Idol Worship

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.