Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

goku first meet with bulma

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
[Pumilansik] [Sisid] Ayus. Ganyan ang isda [Mga ibon sy humuhuni] Hanggang haponan ito. Hahahahaha [Konti konting umaalis ang pagyapak] [Papalapit na kotse] Huh? Ano ang ingay na iyon? [Lumalapit ang sasakyan] [Nagulat] Ahhhhhhhhhh! Aaaaaaaaaaaaa! [Kalabog] Naku... Patay na ba siya ? ahh Ano yun?... Aaa Galing. Buhay ka? Grrrr. Sa tingin mo napatay mo na ako? Puwes, hindi mo makukuha ang isda ko halimaw! -Haaaa-Ahhhhhhh! Tumigil ka! Ano ang ginagawa mo?! [Nahihirapan] Ito ay para sa pagbunggu sa akin! HAAA! [Kalabog] [Grunt] Yan! Ganyan ang mapapasya mo kapag kukunin mo ang isda ko! Akala mo maiisahan mo ako ng ganyan! Puwes handa na ako sayo ngayon Bakit hindi ka lumabas sa kabibi mo at lumaban! Ano ang problema? Wag mong sabihin na ginamit mo na lahat kakayahan mo halimaw! Hindi pa! [Pinagbabaril] Awww [Pinagbabaril] Ah. Umm. Aaa............ Anak ng tinapa. Ano yun?! Pero....Papaano mo.... hindi ka dapat buhay bata Akala mo tinapos mo nanaman ako ha? Puwes, pinag-sabihan ako ni lolo tukol sayo mga halimaw! Ang kasamahan mo ay hindi oobra sa akin! Sige halimaw! Katapusan mo na! Halimaw? Teka lang! Hindi ako halimaw bata! Tao ako! Katulad mo! Ikaw? Ah... Talaga? Oo? Ahh...ah Siyempre Nakikita mo naman sa sarili mo Diba? Tignan mo, hindi ako kakagat Diyan ka lang! Tao sabi mo? Tama! Gusto mo tignan ang papeles ko? Salamat pero hindi na Ah...ahh...ah... Kelan ba ito matatapos? Wag ka nga maingay? Parang tao ka nga ... Pero iba ang itsura mo. Manipis ka at payat. Babae ako kasi, loko ka.

Video Details

Duration: 3 minutes and 7 seconds
Country:
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 4
Posted by: jackknight21212 on Apr 19, 2018

This channel is truly dedicated to all Dbs fans

Copyright Disclaimer ©™
The videos/clips I upload are the intellectual property of Akira Toriyama, TOEI Animation, Fuji TV, and Funimation. All rights reserved. It is being presented under Fair Use guidelines under US copyright law. The channel author derives no income or unjust enrichment from the presentation of this video and does not use AdSense or other partner monetization schemes. The channel author believes that videos should be ad-free.
Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Kai, Dragon Ball Super and all logos, character names and distinctive likenesses thereof are trademarks of TOEI ANIMATION, Ltd, FUNimation Entertainment, Norihito Sumitomo/Nippon Columbia, for the music & Akira Toriyama, as the original creator/author.
Copyright Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.