Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Arménská genocida

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 51 minutes and 29 seconds
Country: Czech Republic
Language: Czech
Director: Laurence Jourdan
Views: 1,707
Posted by: deliandiver on Jul 20, 2010

Na počátku 20. století ještě neexistovalo slovo, které by pojmenovalo etnické čistky namířené proti jednomu národu. Osudem Arménů žijících v Turecku v roce 1915 bylo uvést ho do povědomí lidstva.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.